Huisarts Hans van der Linde, wij staan achter je

Dec 2011

Huisarts Hans van der Linde ageert al lange tijd tegen de griepprik. Grote groepen Nederlanders, bijvoorbeeld ouderen en mensen met longproblemen, krijgen de prik op kosten van de overheid toegediend terwijl het nut nooit overtuigend wetenschappelijk is aangetoond, vindt Van der Linde, die niet de enige medicus is, die bedenkingen heeft tegen de prik.

Dus Huisarts Hans van der Linde twijfelt aan het nut van de griepprik. Dat mag. Het RIVM en Roel Coutinho twijfelen daar niet aan. Ook dat mag. Als hoogleraar werkt Coutinho ook als RIVM-directeur ‘Infectieziektebestrijding’ samen met farmaceutische bedrijven.

Hans van der Linde heeft dit feit publiekelijk aan de kaak gesteld en noemt dit beestje bij de naam: ‘belangenverstrengeling’. Toen Van der linde, op aandrang van de directeur-generaal van het RIVM, zijn mededelingen niet wilde terugnemen, is hij gedagvaard voor een rechtszaak, waarbij het RIVM niet koos om de rechter een voorlopige uitspraak te laten doen, via een Kort Geding, maar direct een zogenaamde bodemprocedure aanspande bij de rechtbank in Middelburg. Het RIVM en Coutinho kozen voor een soort intimiderende rechtsgang, in plaats van een open discussie. Wat hebben zij te verbergen, vragen wij ons af!

Dit is bovendien een rechtszaak die zich jaren kan voortslepen, waardoor de kosten voor dokter Hans van der Linde kunnen oplopen tot wel € 50.000,- en mogelijk aanzienlijk zelfs meer, kosten die hij uit eigen zak moet betalen. Hij wel, want de Nederlandse belastingbetaler betaalt de kosten van de andere partij, het RIVM. Op zich natuurlijk al een kwalijke zaak..!! Wij van WantToKnow en Wij worden wakker vinden dit geheel onjuist..! Want ook het RIVM zou toch gebaat moeten zijn bij een snelle, zij het voorlopige, uitspraak van een Nederlandse rechter. Betekent dit dat het RIVM het niet erg vindt, als andere artsen en wetenschappers, om maar eens twee groepen te noemen…, op hun beurt de belangenverstrengeling verder onderwerp maken van gesprek..?!

Als het RIVM uiteindelijk de zaak verliest, dan krijgt Van der Linde zijn proceskosten niet terug – alleen een zeer klein deel van de kosten is terug te eisen. Het RIVM en Coutinho hebben die zorgen niet, zij procederen op kosten van de overheid, van ons belastinggeld dus. Een schandalige zaak. En het gaat in deze zaak feitelijk ook nog eens om de vrijheid van meningsuiting, niet eens om de feitelijke inhoud van de belangenverstrengeling…! Elke burger die een beetje nadenkt, concludeert DAT ER SPRAKE is van belangenverstrengeling…! Coutinho spreekt sowieso met twee petten op en de vraag is dan ook gerechtvaardigd of hij niet met een dubbele tong spreekt.

Van der Linde, en met hem een groot aantal artsen, hoogleraren en andere geïnteresseerden vinden dat het debat over nut en noodzaak van de griepprik breeduit in de samenleving moet worden gevoerd, niet voor een rechtbank.

Hans van der Linde zal zich alleen goed kunnen verdedigen als hij financiële steun krijgt. In ingezonden brieven in de media is afgelopen weken veelvuldig aangedrongen op de vorming van een steunfonds voor Van der Linde. Dat is er nu.

Er is een website opgezet om huisarts Hans van der Linde financieel bij te staan in het proces dat tegen hem is aangespannen door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en diens directeur ‘Infectieziektebestrijding’, professor Roel Coutinho.
http://www.steunhuisartsinproces.nl/ 

Help Hans van der Linde in zijn verdediging, help hem zijn kosten voor deze verdediging te dragen en MAAK TEGELIJKERTIJD EEN GEBAAR..!! Hoe meer mensen een bedrag of bedragje overmaken, des te groter het protest tégen het RIVM..!! Dus het gaat NIET ALLEEN om het bedrag maar ook om het aantal mensen dat protesteert.
Verzoek aan de lezers: Maak een kleine bijdrage over naar Stichting steun huisarts in proces, bankrekeningnummer Rabobank 16.79.65.425. Hoe de gelden besteed gaan worden kunt u volgen op de website. Wij hopen dat ook u deze doelstelling onderschrijft, en deze arts(en) met woorden én daden wilt steunen.

Twintig artsen scharen zich achter Hans van der Linde vs RIVM

Het heeft lang geduurd, maar Nederland lijkt langzaam wakker te worden. Nadat een kleine voorhoede van een man of zes, zeven al tien, twintig jaar gewaarschuwd heeft voor de enorme greep van de farmaceutische industrie op de medische sector, lijkt nu het tij te keren.
Al jaren roept Van der Linde dat aan de macht van de farmaceutische industrie paal en perk moet worden gesteld. Een op 9 december gepubliceerd rapport van de Gezondheidsraad stelt hem definitief in het gelijk.
Conclusie van dit rapport: wie betaalt, bepaalt. En wie betaalt? Juist: de farmaceutische industrie.

Van der Linde gaat harde uitspraken niet uit de weg. Volgens hem loopt nagenoeg 100% van de cardiologen aan de leiband van de farmaceutische industrie. En van de huisartsen laat de helft de oren naar de fabrikanten hangen. Dat gaat vaak ten koste van de patiënt, aldus Van der Linde. Want de farma-industrie heeft volgens hem geen gezonde mens voor ogen, maar heeft juist baat bij zoveel mogelijk zieke mensen. En wie nog niet ziek is, moet snel een ziekte worden aangepraat. Want dat levert vette winst op. “Als (potentieel) patiënt ben je onderwerp van winstbejag’’, aldus Van der Linde. “De verkoop van ziekten is big business!’’.

De big farma- industrie heeft volgens hem geen gezonde mens voor ogen, maar heeft juist baat bij zoveel mogelijk zieke mensen. En wie nog niet ziek is, moet snel een ziekte worden aangepraat. Want dat levert vette winst op. ,,Als (potentieel) patiënt ben je onderwerp van winst bejag’’, aldus Van der Linde. ,,De verkoop van ziekten is big business!’’. Van der Linde noemt de hysterie rond de Mexicaanse griep als voorbeeld. Niks pandemie, integendeel. ,,De gevaarlijkheid van dat virus is nooit aangetoond’, zegt Van der Linde. De industrie heeft desondanks enorm veel verdiend aan de vaccinatie. Logisch, aldus de huisarts. Want degenen die de minister adviseren over inenten, zijn financieel afhankelijk van de farmaceutische industrie. Wat vervolgens gebeurt, is dat mensen massaal angst wordt ingeboezemd, zodat iedereen snel een griep spuit gaat halen. De enige die daar echt beter van worden, zijn de aandeelhouders van de       farmaceutische bedrijven. Een van de voorbeelden die Van der Linde aanhaalt is het gedoe om hoge bloeddruk. ,,Heb je geen hoge bloeddruk dan is de kans op een hartinfarct 4 procent. Heb je wel hoge bloeddruk, dan stijgt de kans op een infarct tot 6 procent. De medicijnen doen iets in het gebied daar tussen ’’, aldus Van der Linde. Iets dergelijks geldt  volgens hem, zij het in mindere mate, voor statines tegen te hoog slecht cholesterol. Daarmee verlaag je het risico op een infarct met nog geen tien procent. ,,Als patiënt zou je jezelf de vraag kunnen stellen of je alle bijwerkingen over wilt hebben voor zo’ n kleine marge", al dus Van der Linde.Het aantal hart infarcten is wel is waar sterk verminderd, benadrukt de huisarts. ,,Dat komt niet door betere medicijnen, maar door een beter voeding's patroon en minder roken. Met name roken is de grote killer’. 

Standaarden
Waar Van der Linde steeds weer op hamert is, dat de farmaceuten niets moeten hebben van ,,standaarden’. Die worden geformuleerd op basis van langlopend onderzoek dat wel vijf jaar kan duren. Deze onderzoeken moeten aantonen of een medicijn werkzaam en veilig is. Maar omdat de resultaten pas na vijf jaar bekend zijn, en een patent  voor een medicijn tien jaar geldig is, zijn de farmaceuten de helft van de tijd en dus van hun inkomsten kwijt, als ze moeten wachten op de uitslag       van zo’ n langlopend onderzoek. Ze gooien de pillen maar alvast op de markt, zoals gebeurde met de door de patenten erg dure merken Lipitor en Crestor. ,,Deze statines zijn dus niet bewezen effectief en veilig", zegt  Van der Linde. ,,Dat betekent dat wanneer je als patiënt een nieuw middel neemt, je per definitie een proefkonijn bent’’. De standaarden zijn de vijand van de industrie, weet Van der Linde. Inmiddels is bekend dat de nieuwe statines kunnen leiden tot suikerziekte. Als bijwerking. Kortom: Weet wat je slikt! En wil je dat wel! Dat zijn vragen die elke patiënt zichzelf moet stellen.En dan het wetenschappelijk onderzoek dat ons nieuwe en betere geneesmiddelen moet opleveren. Dat is al decennia lang niet meer onafhankelijk, weet Van der Linde. ,,Elke universiteit moet bij het bedrijfsleven het handje ophouden voor extra geld. Medische wetenschappers zijn daarmee afhankelijk van de geldstroom vanuit de farmaceuten. En dus lopen ze bij die farmaceuten aan de lei band’. s zo’n verstrengeling  tussen bedrijven en wetenschappers te voorkomen? ,, Zo lang er geldstromen blijven lopen, gaan mensen neigen en buigen", zegt Van der Linde. ,,De bedrijven bepalen wat onderzocht moet worden. Dat staat ook in het rapport van de Gezondheid's raad. Nieuwe medicijnen moeten vooral veel geld en winst opleveren. Doen ze dat niet, dan wordt het onderzoek stop gezet, ook  al is er een grote behoefte aan zo’ n medicijn. Artsen beginnen wakker te  worden", benadrukt Van der Linde. En dat is mede aan het enthousiasme te danken waarmee hij jarenlang collega-artsen heeft voorgehouden dat het belang van de farmaceutische industrie niet hetzelfde is als het belang van de patiënt.

Coutinho: BOTER OP HET HOOFD..!
Coutinho is directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieuhygiëne (RIVM) en als zodanig een invloedrijke gezondheidsautoriteit die een leidende rol speelt van overheidswege bij de bestrijding van infectieziekten, waaronder de jaarlijkse griepvaccinatie. Daarnaast kreeg hij eerder dit jaar een dubbele benoeming als hoogleraar voor Utrecht Life Sciences, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, publieke instanties en het bedrijfsleven.


Roel Coutinho in een bekende pose, wenkbrauwen de lucht in.. "Het is de normaalste zaak van de wereld dat wij bij de farmaceutische wereld op schoot zitten"..!

Coutinho geeft dus als deeltijdhoogleraar leiding, en neemt deel, aan samenwerkingsverbanden waaraan ook de twee grootste farmaceutische bedrijven van Nederland, Glaxo-SmithKline en MSD deelnemen..!! Als dat geen belangenverstrengeling is? En Van der Linde doet niets anders dan wijzen op deze twee kanten van Coutinho’s bezigheden als een voorbeeld van belangenverstrengeling in de zin waarin deze term internationaal wordt gebezigd binnen de medische wereld.

Deining
De stap naar de rechter veroorzaakte veel deining binnen de medische wereld. 4 Hoogleraren huisartsgeneeskunde hadden zich al snel achter Van der Linde geschaard; maar nu komen daar nog eens 20 wetenschappers bij. Ze vinden dat het normaal moet zijn, dat artsen discussiëren over zaken als belangenverstrengeling.
Ze vinden het volledig onterecht dat Coutinho en het RIVM naar de rechter zijn gestapt. Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben de minister van Volksgezondheid Edith Schippers om opheldering gevraagd over de kwestie.

De nieuwe groep die Van der Linde nu een hart onder de riem steekt met hun open, ingezonden brief in Trouw, bestaat uit 20 hoogleraren, medisch specialisten en huisartsen. Zij roepen het RIVM op de bodemprocedure tegen huisarts Hans van der Linde te staken. Schrijvers van de brief zijn onder anderen Dick Swaab en Douwe Draaisma.

Discussie
De briefschrijvers stellen dat Coutinho een discussie smoort die moet worden gevoerd: “Wij vinden het beschamend dat Van der Linde’s commentaar wordt beantwoord met een gang naar de rechter door Coutinho en het RIVM. Wij roepen hen op, hun gerechtelijke stap terug te nemen en een open gesprek aan te gaan, niet alleen met van der Linde, maar met het Nederlandse publiek, over de al dan niet aanwezige belangenverstrengeling bij de heer Coutinho".

De kat op het spek binden, de stethoscoop op het geld.. Niet gezegd dat de kat snoept, of dat de arts door de knieën gaat. Maar vooral het gedrag van Big Pharma toont keer op keer aan, dat zij keihard 'het spelletje spelen' en dat zij de/hun medische katten wel heel strak op het spek binden..! Of zoals Hans van der Linde het prachtig verwoordt: "Zolang er geldstromen blijven lopen, gaan mensen neigen en buigen. De farmaceutische bedrijven bepalen wat onderzocht moet worden. Dat staat ook in het rapport van de Gezondheidsraad. Nieuwe medicijnen moeten vooral veel geld en winst opleveren. Doen ze dat niet, dan wordt het onderzoek stop gezet, ook al is er een grote behoefte aan zo’n medicijn’’.

Dat is de koninklijke weg waarlangs de integriteit en de onafhankelijkheid van het RIVM gehandhaafd kan blijven. Wij achten de juridische weg een even grove als vruchteloze wijze om een discussie te smoren die in alle openheid gevoerd moet kunnen worden.” Lees de gehele brief.

Steun aan deze huisarts
Vorige week stelden 4 hoogleraren in de huisartsengeneeskunde al in een open brief aan Medisch Contact, dat het ‘onjuist is om een lopend professioneel discours over de betekenis van mogelijke belangenverstrengeling via een juridische ingreep te beëindigen’. Zij riepen eveneens het RIVM op om de aanklacht tegen Van der Linde in te trekken. Artsen en wetenschappers besloten de huisarts te helpen door bovenvermeld steunfonds in te stellen.

 

Bronnen:
www.wanttoknow.be
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/nog-20-artsen-achter-v-d-linden-vs-rivm/ bron: o.a. Skipr 
Gedeelten uit interview dat eerder verscheen in Hartbrug - Magazine (is daar nu weg gehaald)


Meer over Vaccinatie:
Onthouden van de wereld bevolking geheime vaccinatie congres op de bijwerkingen van :

Thimerosal en Aluminium verbindingen in alle vaccins van de wereld waarbij naar voren kwam dat het een gevaar vormde voor de volksgezondheid en welzijn van patiënten.Die de top artsen in 2000 hebben ge doofpot voor de wereld.
Geheime Aluminium congres mei 2000 deel 1 http://www.autismhelpforyou.com/AL%20-%201.pdf

Geheime Aluminium congres mei 2000 deel 2 http://www.autismhelpforyou.com/AL%20-%202.pdf

Geheim Simpsonwood Memo s juni 2000 http://www.scribd.com/doc/2887572/Simpsonwood-Transcript20Searchable

Belangrijke feiten: web pagina over vaccinatie http://www.autismhelpforyou.com/