MRSA-tijdbom
Gaat de natuur selecteren?


Uit de praktijk
Hoe verpak je een vervelende boodschap zonder dat je paniek veroorzaakt? Hiermee hebben we denk ik een mooie leermeester aan de overheid en vele overheidsinstanties. En ach… of deze verpakking dan ethisch verantwoord is, valt te betwisten. In ieder geval biedt het weer de mogelijkheid urenlang te debatteren over de vorm in plaats van over de inhoud.
Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Mag de waarheid wel benoemd worden? Of weten we niet meer wat de waarheid is?
Na de beschrijving van een ervaring, kort mijn vraagtekens bij de MRSA-tijdbom, en dan mag u bepalen wat ethisch verantwoord handelen volgens de ‘wet van zaaien en oogsten’ inhoudt.

Medio september 2008 belandde ik in een ziekenhuis. Ik kreeg een protocollair papier onder mijn neus met vele vragen. Een van de vragen was of ik het afgelopen half jaar een buitenlands ziekenhuis had bezocht. U weet wel, in verband met de besmettelijke, resistent geworden ziekenhuisbacterie (MRSA), die vele ziekten met dodelijke afloop kan veroorzaken met mogelijk niet te bestrijden gevolgen van epidemische aard.

‘Toevallig’ kwam mij twee weken later ter ore dat er in een regionaal ziekenhuis op de Veluwe nogal eens boeren verschijnen op de EHBO-afdeling met ‘kleine ongelukjes’. Nu weet ik uit ervaring dat boeren niet bepaald kinderachtig zijn. Voordat zij met een sneetje komen, ligt zo ongeveer hun hele duim eraf. Maar wat gebeurt er met kleine ‘bedrijfsmatige’ wondjes?
Grote paniek in het ziekenhuis. Er moeten vele extra maatregelen getroffen worden met betrekking tot hygiëne. Zelfs bij operaties dient de gehele operatiekamer geïsoleerd te worden.

Wat is er aan de hand?
Op de intensieve varkensbedrijven blijken de MRSA-bacteriën welig te tieren. De varkens dienen regelmatig met grote hoeveelheden antibiotica behandeld te worden om ze ‘gezond’ te houden. De boeren die met deze dieren te maken hebben, blijken MRSA-positief te zijn. Het gevaar voor besmetting is erg groot. Hoezo, buitenlandse ziekenhuizen? MRSA om de hoek!

Is de overheid hiervan op de hoogte?
Wie is er verantwoordelijk als dit de rampzalige tijdbom van een mogelijke pandemie inhoudt? Wie is er verantwoordelijk voor het ondermijnen van het auto-immuunsysteem van dieren door onnatuurlijk ‘kweken’, onnatuurlijke voeding en gebrek aan contact met de natuurelementen? Wie is er verantwoordelijk voor de resistentie van bacteriën door oeverloos en preventief gebruik van antibiotica?
Mijn gedachten gaan ook uit naar genetische manipulatie van dieren en planten. Willen wij de goddelijke schepping verbeteren zonder precies te weten hoe die in elkaar zit?
En dan spreek ik nog niet eens over boeren die ten gevolge van de onmogelijke regelgeving gedwongen worden om ten behoeve van de rentabiliteit steeds intensievere veeteelt te bedrijven en over het feit dat deze onnatuurlijke manier van het houden van vee tot monocultuur leidt. Ja, de ‘geaarde’ kleintjes worden weggeconcurreerd en de grote ‘ontaarde’ dierfabrieken groeien… U weet toch van het bestaan van onnatuurlijke varkensstallen met duizenden opgehokte varkens, dat door de overheid wordt toegestaan en gestimuleerd, en van de plannen voor varkensflats? En van ‘kippenkwekerijen’ en legbatterijen van 20.000 tot 30.000 kippen op etages, kalverenmesterijen van ongekende grootte, die tezamen voor 30% van ons nationaal inkomen zorgen, en, als de dieren geluk hebben, toch nog even het daglicht zien op een enkele transportreis? En van de grote hoeveelheden gefabriceerde stuks dieren die ver boven de Nederlandse mensenpopulatie uitsteken?
En is dit ook niet rampzalig voor de consument, die steeds minder ‘natuurlijk gezond’ vlees voorgeschoteld krijgt, maar vlees dat volgepropt is met antibiotica? Weet u eigenlijk wel wat u eet?

Gaat Moeder Natuur, de wet van harmonie, ingrijpen? Gaat ze korte metten maken met de grote varkens-, kippen- en koeienindustrie en met de verziekte mens die dit zo ver heeft laten komen om zo de kleinschalige biodiversiteit en de balans in natuur en samenleving weer te herstellen, onder andere door middel van een resistente bacterie als een soort ‘natuurlijke oorlog’? Een pijnlijke les van Moeder Aarde.
U kunt zelf bepalen waar deze wellicht goedbedoelde maar onverantwoorde monoculturen, gebaseerd op wetenschappelijk, economisch en politiek drijfzand, toe leiden (lees ook met lange ij).

Werken wij niet zelf een ramp in de hand?

Met de natuur en de natuurwetten valt niet te spotten.
Auteur: © Viathou Peletier