Bill Ryan, over de ‘Angelsaksische Missie’


Geschiedkundigen zeggen, dat de "Angelsaksische Missie" wijst op de verspreiding van het christendom in de 8ste eeuw. Meer dan duizend jaar later echter hebben deze woorden een veel sinistere betekenis gekregen.

Onlangs hebben we 11 pagina's informatie gekregen van een ingewijde, die lijfelijk aanwezig was op een bijeenkomst van Senioren Metselaars in de Stad London in 2005. Hetgeen daar werd besproken was ijzingwekkend.

Ik (Bill) heb een audiointerview gedaan met onze bron, een Engelsman, wiens identiteit we hebben geverifieerd en bevestigd tot in alle details, die bekend zijn. Deze man, evenals zoveel anderen met wie we hebben gesproken, is niet langer in staat met zijn geweten te leven en deze informatie geheim te houden.

Aanvankelijk was het mijn bedoeling louter een transcriptie van het interview vrij te geven, zoals we in het verleden hebben gedaan. Maar de inhoud van het materiaal is zo kritiek -- en volgens mij zijn de ontbrekende stukken, die hier worden geleverd, van een dermate groot belang -- dat ik ertoe ben overgegaan de informatie als een interpretatie van hetgeen is gezegd persoonlijk op video te zetten. De audiotranscriptie van onze bron, die overigens niet op de video is te zien, is hier beschikbaar.

Waar de bron over spreekt:

De plannen voor een Derde Wereldoorlog van nucleaire en biologische aard liggen klaar. Onze bron heeft het vermoeden, dat dit plan op schema ligt en dat binnen de eerstvolgende 18-24 maanden met de uitvoering van het plan zal worden aangevangen.

Het plan is om te beginnen met een aanval van Israël op Iran. Hetzij Iran, of China, zal worden geprovoceerd tot een nucleaire reactie over te gaan. Na een korte, nucleaire uitwisseling komt er een wapenstilstand. De wereld zal in een atmosfeer van angst en chaos worden gestort, die zorgvuldig wordt gecreëerd.

Dit extreme spanningsveld zal worden aangewend om een zware, sociale en militaire bewaking in alle westerse, eerste wereldlanden te rechtvaardigen. De plannen hiervoor liggen reeds klaar.

Voor de periode van de nucleaire wapenstilstand staat een geheime verspreiding van biologische wapens in de planning. Deze wapens zijn aanvankelijk gericht tegen de Chinezen. Onze bron vertelde ons koeltjes, "China wordt verkouden." De biologische oorlog zal zich verder naar het Westen uitbreiden. De infrastructuur zal hierdoor op ernstige wijze worden aangetast.

Dit zou nog maar het begin zijn. Hierna zou een volledige nucleaire uitwisseling worden uitgelokt: de "ware" oorlog met een wijd verspreide destructie en verlies van levens. Onze bron vertelt ons, dat de geplande bevolkingsreductie onder invloed van deze gecombineerde oorzaken 50% zal bedragen. Dit percentage heeft hij in de bijeenkomst vermeld gehoord.

Dit verschrikkelijke scenario is generaties lang voorbereid. De eerste twee wereldoorlogen waren een onderdeel van de voorbereiding op deze laatste apocalyps, evenals de centralisatie van monetaire vermogens, die vooraf werd gegaan door de evenzeer goed voorbereide, financiële ineenstorting van oktober 2008.

Alsof dit nog niet genoeg is. Onze bron suggereert verder, dat dit alles zich gaat afspelen tegen de achtergrond van een komende "geofysische ramp" -- dezelfde soort ramp, die onze voorouders ongeveer 11.500 jaar geleden ondergingen. Als deze ramp plaats gaat vinden -- die niet noodzakelijkerwijs in 2012 wordt verwacht, maar ergens in het volgende decennium -- zal het de beschaving, zoals we die nu kennen, vernietigen, iets waarbij zelfs de gevolgen van een kernoorlog in het niet zullen vallen.

Ik stelde onze bron de volgende vraag, Indien er een catastrofe wordt verwacht, waarom zou men dan een Derde Wereldoorlog beginnen? Door zijn antwoord begon het -- bij mij althans voor het eerst -- helemaal te dagen.

Het ware doel, legde hij uit, is het opzetten van een post-catastrofale wereld. Om er zeker van te zijn, dat deze "Nieuwe Wereld" [let op de uitdrukking] datgene is, wat de machthebbers ervan verwachten, dienen op het moment, dat de ramp uitbreekt, totalitaire controlemechanismen te zijn geïnstalleerd met het excuus, dat de bevolking erom vraagt en deze zal aanvaarden.

Lees verder   


Met dank aan Bill Ryan, Project Camelot