Prognose voor 2012: op weg naar een Nieuwe Wereld Orde


Wat was de oorsprong van het kapitalisme? Toen tijdens de jaren van de Industriële Revolutie in de tweede helft van de achttiende Eeuw in Engeland veel geld te verdienen viel door investeringen in fabrieken en grondstoffen, waren het vooral de Hollanders die daarvan profiteerden. Om winst te behalen kochten rijke Hollanders aandelen in de Britse markt. Zij sponsorden zo de Britten en stonden aan de basis van de groei van Groot-Brittannië.

Groot-Brittannië was daarvoor vooral een aristocratische samenleving van grootgrondbezitters. Na de Industriële Revolutie werd het kapitalisme het nieuwe economische systeem. Dit leidde tot grote sociale veranderingen. Het was niet rendabel meer om alleen onroerend goed te hebben: men moest het ook ontwikkelen, winst maken en  omvormen voor productief gebruik. Er zijn veel verhalen van aristocratische families die niet mee konden en gedwongen werden hun bezit verkopen. De teloorgang van een groot deel van de aristocratie maakte deel uit van een grotere sociale verandering door de opkomst van het kapitalisme.

Investeringbankiers kwamen bovenaan te staan in de hiërarchie van rijkdom en macht. In feite zijn het nu nog steeds een handvol families (o.a. de Rothschilds en de Rockefellers) die de westerse wereld sinds het kapitalisme domineren. Kapitalisten en geld waren niet gebonden aan een plaats (i.t.t. de aristocratische grootgrondbezitters), het geld vloeide van Holland naar Engeland, van Engeland naar Amerika en van Amerika naar China.

Dit “los” zijn van plaats heeft geleid tot een ander soort geopolitiek. Historici konden de oorlogen in de dagen voor het kapitalisme "uitleggen" als daden om de macht van een koning of het grondgebied van een natie te vergroten. Een kapitalist ging oorlog voeren om winst te maken. Bankfamilies financierden sinds W.O. I regelmatig beide zijden van militaire conflicten.
 
In de dagen voor het kapitalisme was oorlogvoeren een schaakspel waarbij twee partijen zetten deden om te winnen. Oorlog voeren werd door het kapitalisme meer als een gokspel in het casino, waarbij iedere partij kon doorgaan zolang hen krediet van de bank werd gegund. Oorlog voeren is nog steeds de meest winstgevende onderneming die er is. Bankiers zijn de winnaars en zij bepalen wanneer de oorlog ten einde is. Zo bepalen de elitebankiers de geopolitiek in de wereld. Miljoenen mensen sterven, infrastructuren worden vernietigd en terwijl de wereld treurt, tellen de bankiers hun winst en maken plannen voor meer investeringen in de wederopbouw die ook plaats moet gaan vinden.
 
De elite heeft allengs geleerd hun methodes te perfectioneren. Ze werden onzichtbaar achter de schermen, trokken aan de touwtjes van de media, de politieke partijen, de inlichtingendiensten, de aandelenbeurzen en de regering. De grootste macht oefenden zij uit door hun controle over valuta's. Zij regisseerden pieken en dalen in de aandelenwereld, recessie en hoogconjunctuur, hebben geld bijgedrukt uit het niets en leenden het vervolgens uit tegen rente aan regeringen. Hun macht werd absoluut.

“Enkele van de grootste mannen in de VS zijn bang. Zij weten dat er een macht buiten hen om is, een georganiseerde, subtiele, waakzame en absolute macht. Zij durven er niet hardop over te spreken." President Woodrow Wilson 

 
President Woodrow Wilson (1913 -1921)


Het einde van de groei - kapitalisten versus het kapitalisme
Het was onvermijdelijk dat er een limiet voor de economische groei in het kapitalistische systeem bereikt zou worden. Uiteindelijk hebben we het punt bereikt waar het paradigma van permanente groei niet langer kan worden gehandhaafd. Sinds 1970 groeide de productie niet meer, maar de fabrieken werden alleen verplaatst naar lagelonenlanden. De geldstroom ging niet langer naar nationale schatkisten. Afgeleiden als derivaten en valutamarkten bloeiden. De illusie van economische groei vertaalde zich in elektronische geldstromen zonder dat er daadwerkelijk geproduceerd werd.
 
Wanneer iemand onderzoek zou doen naar de reden waarom eerdere beschavingen ten onder gingen zouden zij een gebrek aan aanpassingsvermogen als oorzaak aanwijzen. Het kapitalistische systeem is haar houdbaarheidsdatum gepasseerd en de bancaire elite is zich terdege bewust van dit feit. Zij passen zich aan. Kapitalisme was het voertuig dat de bankiers hielp de absolute macht te bereiken, maar zij zitten niet vast aan het systeem. Zij denken op wereldschaal en zij definiëren wat geld is. Zij kunnen met een nieuw soort geld een nieuw spel beginnen. Voor het volgende tijdperk wordt een ander spel voorbereid.
 
Het kapitalisme zal geen natuurlijke dood sterven. Het ligt op dit moment aan een soort beademing die bestaat uit een luchtmengsel van  bailouts (staatssteun), mondialisering en privatisering. Na de ineenstorting krijgen niet de industrieën steun, maar de bankiers! De bankiers zijn politiek gezien machtig. Zij deden regeringen een aanbod dat zij niet weigeren konden.
 
Het resultaat van de reddingsoperaties met biljoenen dollars was voorspelbaar. De regeringen moesten het geld lenen van diegenen die ze moesten redden. De regering heeft nu een permanente schuld bij de bankiers. Het presidentiële kabinet van Barack Obama is van Wall Street. Dit is wat er is overgebleven van het eens soevereine Verenigde Staten.
 
De banken hebben nu de controle over de nationale begrotingen. Zij zeggen wat er gefinancierd kan worden en wat niet. De financiering van oorlog wordt zonder beperkingen toegestaan. In de gezondheidszorg of andere publieke diensten moet er helaas veel bezuinigd worden. Zoals we verwachten kunnen, is de hoogste prioriteit voor de begrotingen het onderhoud van de schuld aan de banken, de betaling van rente. Net zoals de meeste van de derde wereldlanden als moderne slaven aan het IMF gebonden zijn, is nu het hele Westen slaaf aan haar eigen centrale banken. De problemen waar Griekenland nu mee kampt zijn een voorbode van wat alle Eurolanden te wachten staat.

De koolstof economie die de consumptie controleert

 

In een economie die niet langer groeit, ontstaan “productie bureaucratieën”: semi-overheid, semiprivate ondernemingen, die zich meer zorgen maken over begrotingen en quota als groei en innovatie. Enigszins in de richting van het Sovjet-Unie model. Wij zien al stappen die genomen worden om het vrije markt model naar het bureaucratische model om te vormen door middel van overheidsinterventie in economische zaken. Bijvoorbeeld met de Wall Street-bailouts, de gedwongen herstructurering van General Motors in de VS, de oproep voor gecentraliseerd micromanagement van banken en industrieën en de verplichte centraal geregelde ziekteverzekering.

In tijden van economische groei is de focus van het spel op de productiekant van de economie gericht. Bankiers beheersen het kapitaal waar veel vraag naar is. Belasting wordt geheven op het inkomen.
In tijden van economische stilstand is de aandacht gericht op consumptiekant van de economie. Het spel gaat om die zaken die nodig zijn om te overleven: voedingsmiddelen en energie. Bankiers willen de toegang hiertoe beheersen. Belastingen richten zich op consumenten, energiebelasting en koolstofbelasting. Dat is waar de zogenaamde wereldwijde opwarming door koolstofemissie om draait. De controle over consumptie wordt verkocht als een oplossing voor de opwarming van de Aarde door broeikasgassen. De werkelijkheid is dat men ieder aspect van ons leven en ieder aspect van de economie wil controleren.
 
In Groot-Brittannië is al gesproken over een CO2-quota. Er moet dan niet alleen belasting betaald gaan worden over de energie die geconsumeerd wordt, maar ook de hoeveelheid energie die u mag consumeren wordt dan bepaald door een richtlijn van de regering. Er komen koolstofkredieten die u kunt gebruiken voor het autorijden, voor verwarming of voor vliegreizen. De snelwegen worden bekabeld zodat zij u kunnen volgen. Gaat u over een limiet heen dan volgt een naheffing. Deze gang van zaken zal zich waarschijnlijk verspreiden over het hele Westelijke Halfrond. 
 
De oorlog tegen terrorisme – om de overgang voor te bereiden
 
De zogenaamde oorlog tegen terrorisme bestaat uit twee delen. Om zogenaamd misbruik van burgerrechten tegen te gaan worden nationaal en internationaal veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. De V.S. treedt met militaire agressie overal in de wereld op waar het Witte Huis beweert dat Al Qaeda een bedreiging vormt. Er is geen hard bewijs meer nodig om een land binnen te vallen. De elite bankiers hebben in de VS een nieuw soort politiestaat gecreëerd waarin de infrastructuur klaar is om het protesterende volk de mond te snoeren. Wanneer de economische ineenstorting totaal is, kunnen zij invoeren wat ze willen.

Het overgangsproces wordt uitgespeeld. De ene dag kunt u in een huis wonen waarvan de waarde stijgt en heeft u een goed betaalde baan. De volgende dag kunt u op straat staan. Het is een nachtmerriescenario. Het zal tijdelijk zijn, net als in een oorlog. Maar na deze tijd zal in de wederopbouw sociaal en economisch van alles veranderen.

In de kapitalistische economie zijn bijvoorbeeld de olieprijs, de markt en de distributiekanalen allemaal een onderdeel van het spel om winst te behalen. In een niet-groei-economie, waar de nadruk op directe controle over de levering en distributies van middelen is, wordt het noodzakelijk om in militaire zin de bronnen van aardolie, en de routes voor de distributie te beveiligen. Dit zal ook bij andere belangrijke stoffen, zoals uranium en zeldzame mineralen nodig zijn.

We zitten als het ware in een graai oorlog, met China en Rusland die langdurige energie contracten tekenen met Iran en Venezuela en China die de landbouwgrond in Afrika opkoopt. Amerika probeert meerjarencontracten op te stellen met Brazilië voor biobrandstof. Het lijkt op het imperialisme uit de good old days. In Irak, Afghanistan, Pakistan en Jemen, is de VS met de hulp van de NAVO bezig te pakken wat het pakken kan.

Deze agressieve acties werken provocerend op Rusland en China. Er worden bovendien militaire bases en antiraketsystemen rondom de grenzen van China en Rusland gebouwd. Er worden bondgenoten gezocht. Astronomische bedragen worden geïnvesteerd om ruimtewapens te creëren die de eerste tactische slag kunnen toebrengen. Het lijkt erop dat de VS opzettelijk provoceert.

Wanneer er een nucleaire oorlog zou ontstaan zouden geschiedkundigen zeggen dat dit de voortekenen waren voor W.O. III. Er kan een derde wereldoorlog ontstaan of niet, maar de elite bankfamilies willen de wereld beheersen, hoe dan ook. De meesters van ons universum houden van symbolieken. 2012 Is het onderwerp op het Internet voor duizenden profetieën, onthullingen, survival strategieën en interventie door buitenaardsen. Een Hollywood film '2012' is al uitgebracht, waarin de kleine elite gered wordt en de massa ten onder gaat.

Of het echt het jaartal van 2012 zal zijn is niet zeker, maar alle draden lijken er bijeen te komen. Het is tijd voor een nieuwe era, zoals de Middeleeuwen de Romeinse tijd opvolgden. Iedere era heeft zijn eigen economische en politieke systeem, zijn eigen sociale orde, zijn eigen mythologie.

In de periode na 2012 zullen we een gecentraliseerde wereldregering kennen, met een elite die de heersers zijn. Een soort uitgebreide ”koninklijke familie”, de heren van financiën. Zoals we zien met het IMF (Internationale Monetaire Fonds), de WHO (World Health Organisation) en de WTO (World Trade Organisation) gaat het niet om een democratische represententatie van de wereldbevolking, maar om een autocratische bureaucratie die de orders krijgt van de “koninklijke familie”.

Wanneer een nieuwe era aanbreekt wordt een voorgaande era gedemoniseerd. Na 2012 zal de wereld van voor 2012 - de democratie en de nationale soevereiniteit - als minderwaardig afgeschilderd worden. Dit zal niet ver van de waarheid zijn. De ene natie valt de andere aan, er heerst anarchie. Kiezers zijn wispelturig en kiezen steeds voor een andere regering. Hoe kon men ooit denken dat de domme massa in staat was een regering te kiezen voor de complexe samenleving die de wereld is? Ze zullen zeggen dat we na 2012 beter af zijn, met een volwassen geworden wereldbevolking die zich laat leiden door hen die het beste met hen voor heeft.

De economie zal radicaal veranderd zijn, gebaseerd op koolstof kredieten en budgetten. Alles zal gebaseerd zijn op de hoeveelheid energie die de productie en distributie ervoor nodig had. Het “groene” bewustzijn zal op jonge leeftijd geconditioneerd worden in kinderen. Energie gebruiken of nodig hebben wordt asociaal.

De bankiers zullen deze nieuwe “munt” willen beheren, ze zullen de schaarste van koolstofkrediet managen en er een begroting op samenstellen. Naties zullen waarschijnlijk als “provincies” een bestuurlijke eenheid blijven. Veiligheid en politiebeheer zullen een centraal en geprivatiseerd onderdeel worden van het nieuwe rijk. De politie en veiligheidsbeambten zullen loyaal zijn aan het centrale bestuur, niet aan de mensen. Ze zullen als een bezettend leger zijn.

Mensen zullen dagelijks diverse controleposten moeten passeren met variërende niveaus van veiligheidsvereisten. Dit is waar biometrie belangrijk wordt. Als de mensen met chips kunnen worden geïmplanteerd kan veel van de veiligheid worden geautomatiseerd en iedereen kan op elk moment gevolgd worden.

Om de weg voor deze koolstof krediet maatschappij te effenen is het nodig dat de westerse valuta devalueren. Ze moeten niets meer waard zijn. De koolstof kredieten zullen geintroduceerd worden als oplossing voor de crisis. Het oude geldsysteem zal worden gedemoniseerd en alweer zouden ze daar voor een groot deel gelijk in hebben.
 
Het beeld zal worden opgeworpen dat geld de wortel is van al het kwaad. Dat het  hebzucht en consumptie aanmoedigt en dat het niets geeft om verspilling. De mensen denken dat hoe meer geld zij bezitten hoe beter af zij zijn. Hoeveel wijzer moet het niet zijn om met minder te leven en te begrijpen dat koolstof krediet een teken van stewardship is!
 
Cultureel, zal de postkapitalistische era een beetje zoals de Middeleeuwen zijn, met aristocraten en Heren aan de top en een lagere klasse die werkt. De nieuwe aristocratie zal het recht hebben tot wezenlijke koolstofkredieten en op vervoer. De rijkdom zal door betiteling worden aangemeten. Zij die in de centrale instellingen werken zijn de Heren van het nieuwe imperium met onbeperkte toegang tot kredieten. De mensen krijgen hun identiteitsbewijzen, hun werkadressen en woonruimtes aangewezen, zo een beetje zoals het ging in het oude Rusland.

Het gezin zoals wij dit kennen zal worden afgeschaft en gedemoniseerd. Kindermishandeling zal daarvoor het excuus zijn. Op dit moment wordt wereldwijd geopenbaard dat kerken en instituten tientallen jaren kinderen misbruikt hebben. Waarom nu pas? Dit had al veel eerder bekend gemaakt kunnen worden. Op TV worden telefoonnummers genoemd die kinderen kunnen bellen wanneer zij fysiek of seksueel misbruikt worden. In de toekomst kan dit worden uitgebreid met nummers tegen ouders die inentingsprogramma’s weigeren, ongezonde voeding voorzetten, arm zijn of dubieuze psychologische profielen hebben.

“Hoe dom” waren de mensen dat zij neurotische ouders zonder ervaring of scholing hun kinderen achter gesloten deuren lieten opvoeden. Hoe konden zij toestaan dat misbruik plaatsvond in patriarchale bolwerken. Hoe beter is het om kinderen door wetenschappelijk getrainde professionals te laten opvoeden. De banden tussen familieleden zullen verdwijnen. Er zullen slechts werkbijen, veiligheidsbijen en Koninginnebijen die de honing uitdelen zijn.

De term Nieuwe Wereld Orde is een te zwakke term om de radicale transformatie te omschrijven die zal gaan plaatsvinden. Een kwantum sprong voor de menselijke soort is een betere omschrijving. De eens wilde primaat zal totaal gecontroleerd worden. Totale onvrijheid in geloof of gedachten. Regelmatig gebruik van psychotrope medicijnen zullen de steriele onmenselijke omgeving emotioneel mogelijk moeten maken.

Om deze transformatie mogelijk te maken moet een grote schok nodig zijn. Zoiets als een totale economische ineenstorting of nucleaire oorlog. Er moet een moment zijn waarop mensen totaal hulpeloos zullen zeggen ‘doe wat je doen moet om de maatschappij weer enigszins draaiende te krijgen’ en de vrije hand geven.

De juistheid van deze prognose is gebaseerd op precedenten die hebben plaatsgevonden. De infrastructuur voor een politiestaat is gereed. De economie stort in. De vijanden zijn omringd met raketten. De elite weet hoe zij een maatschappij kan manipuleren. Zij weten hoe belangrijk mythologie is.

Er is bijvoorbeeld de mythologie van de Holocaust, waar het verhaal gaat over uitroeiing. Er wordt niet gesproken over de slavenarbeid, de reden waarom concentratiekampen in eerste instantie gebouwd werden. Enkele firma’s die de concentratiekampslachtoffers voor zich lieten werken waren Amerikaans. Zij hielden de Duitse oorlogsmachine mede in stand. Zo werkt mythologie. Ze bevat een deel van de waarheid, tegelijkertijd worden de sporen van de elite verborgen en krijgen anderen de hele schuld op hun schouders geschoven.

Economie gebaseerd op koolstofkredieten en koolstofbudgetten wordt de nieuwe economie. We hebben gezien dat de elite de leugenachtige grondslag van de ‘wereldwijde opwarming van de Aarde’ mee hielp bekendmaken.
De elite heeft altijd toegegeven: ‘wanneer het tijd is zal de massa de Nieuwe Wereld Orde eisen’.
Het veiligheidsapparaat staat klaar, op luchthavens, Guantanimo, binnenlandse takken van het leger, geharde huurmoordenaars en agressieve politiebeambten. De nationale regeringen zullen beperkte rollen gaan spelen als budgethouders.


 

Auteur: © Richard K. Moore,
 

Bron: Global Research, 27 februari 2010
 

Vertaald en samengevat door: ‘t Vertalerscollectief