VIDEO: Hillary Clinton erkent dat
de Council on Foreign Relations (CFR) de regering bestuurd


Net zoals ik een recente blog deed over een Rothschild marionet die schaamteloos een Wereldregering promoot als oplossing voor onze “door de mens gemaakte” globale opwarming”crisis", erkent de Minister van Staat (en CFR lid) Clinton nu in haar laatste toespraak aan de Council on Foreign Relations wat Carroll Quigley schreef in Tragedy and Hope (hoofdstuk 65), wat Dan Smoot schreef in The Invisible Government en wat Gary Allen schreef in None Dare Call It Conspiracy:
"Hartelijk dank Richard, en ik ben blij om hier in dit nieuwe hoofdkantoor te zijn. Ik ben ook al vaak in , laat me het het moederschip in New York City noemen, geweest maar het is goed om vlakbij de State Departement een buitenpost van de Raad te hebben. We krijgen veel advies van de Raad, dus dit betekent dat zal ik niet zo ver hoef te gaan om te horen wat we moeten doen en hoe we in de toekomst moeten denken.
Ik kan u verzekeren dat toen ik in de jaren 60 en begin 70 school liep op een openbare school, tijdens mijn geschiedenislessen niet één keer heb gehoord van een organisatie genaamd de Council on Foreign Relations. Als deze organisatie zo’n krachtige invloed lijkt te hebben op de federale regering, waarom heb ik er dan pas de afgelopen tien jaar van gehoord? Hmmmmm.

© David Kamer, Global research