Onderstaande tekst, geschreven door Henry A. Kissinger, voorstander van de NWO, illustreert hoe hij de crisis ziet n.l. als een grote kans om globalisme op economisch en financieel gebied verder vorm te geven.


De kans op een Nieuwe Wereld Orde
 


De financiële ineenstorting is een grote tegenslag voor de status van de Verenigde Staten. De V.S. voorbeeldfunctie voor een financiële wereldorde is ondertussen omgekeerd naar algehele desillusie. Tegelijkertijd is de algemene ineenstorting zo groot dat de rest van de wereld zich niet langer kan verschuilen achter Amerikaanse heerschappij of mislukkingen. Ieder land zal z’n eigen bijdrage aan de crisis moeten analyseren en moeten beseffen dat hun moeilijkheden enkel beheerst kunnen worden door gemeenschappelijke actie. Een internationale orde zal oprijzen als een systeem van compatibele prioriteiten ontstaat. Er zijn nog nooit zoveel transformaties tegelijkertijd in verschillende delen van de wereld opgetreden en globaal gecommuniceerd. Het alternatief voor een nieuwe internationale orde is chaos.

Ondertussen valt de financiële ineenstorting samen met wereldwijde politieke crisissen. De financiële en politieke crisissen zijn zeer gelijkaardig, gedeeltelijk omdat er tijdens de economische uitbundige periode een kloof ontstond tussen die economische uitbundigheid en de politieke wereld. De economische instituten werden geglobaliseerd en bestuurd door grondregels die een zelfregulerende globale markt veronderstellen. Elk groot land heeft geprobeerd om z’n directe problemen zelf op te lossen en gemeenschappelijke actie uit te stellen totdat de crisis zou gaan liggen. Beginnende paniek werd tegengehouden door ongelimiteerde overheidskredieten te vervangen door binnenlandse kredieten, die de algemene ineenstorting in eerste instantie deden ontstaan. De economische en politieke systemen kunnen enkel geharmoniseerd worden door ofwel een internationaal politiek regulerend systeem met eenzelfde economisch bereik, ofwel door bestaande politieke structuren van de economische eenheden in te krimpen tot een handelbare grootte, wat vermoedelijk zal leiden tot een nieuwe manier van handel drijven.

Het is geleden van de indienststelling van John F.Kennedy dat de wereld zoveel verwachtingen had van de nieuwe regering. Nog nooit eerder waren alle belangrijke spelers van het wereldtoneel bereid om samen met de V.S. te transformeren om door deze crisis te geraken. De ultieme uitdaging is vorm te geven aan de gemeenschappelijke betrokkenheid van de meeste en alle grote landen inzake economische crisis en gemeenschappelijke angst voor terrorisme. En dit in een gemeenschappelijke strategie versterkt door de bewustwording dat nieuwe moeilijkheden zoals verspreiding van massavernietingswapens, energie en klimaatsveranderingen geen nationale of regionale oplossingen toestaan. Het Europees sleutelgeschil met Amerika is dat de Verenigde Staten zich nog steeds gedraagt als een nationale staat geschikt om zijn mensen opofferingen te vragen omwille van de toekomst, terwijl Europa een Europese politieke eenheid tracht op te bouwen en het steeds moeilijker vindt om huidige voordelen op te schorten.

De rol van China in een nieuwe wereld orde is even crucial. China maakte de Amerikaanse consumptie uitbarsting mogelijk door Amerikaanse schuld te kopen en Amerika hielp de modernisatie en hervorming van de Chinese economie door zijn markten open te stellen voor Chinese goederen. Elke zijde van de Stille Oceaan heeft de samenwerking van de andere nodig om de gevolgen van de financiële crisis aan te pakken. Nu de globale financiële ineenstoring Chinese export markten heeft vernietigd, benadrukt China de infrastructurele ontwikkeling en binnenlandse consumptie. Amerika heeft China’s samenwerking nodig om zijn huidige onevenwichtige rekening aan te pakken en om te voorkomen dat zijn ontploffende tekorten een vernietigende inflatie ontsteken.

Wat voor soort globale economische orde er zal opstaan zal belangrijk genoeg afhangen van hoe China en Amerika met elkaar de komende jaren zullen omgaan. Als tegelijkertijd het protectionisme in Amerika groeit of als China bezien zal worden als een lange termijn tegenstander, kan een zichzelf vervullende voorspelling de vooruitzichten van een globale orde verwoesten. Zo’n terugkeer naar handel drijven en 19e eeuwse diplomatie zou de wereld verdelen in concurrerende regionale eenheden met gevaarlijke lange termijn gevolgen. De Chinees-Amerikaanse relatie moet naar een nieuw niveau worden gebracht. De huidige crisis kan enkel worden overwonnen door een gevoel van gemeenschappelijk doel te ontwikkelen. Problemen als verspreiding van massavernietigingswapens, energie en milieu vereisen versterkte politiekebanden tussen China en de Verenigde Staten.

Deze generatie leiders heeft de mogelijkheid om trans-Pacifische relaties om te vormen naar een ontwerp van gemeenschappelijk lot, zoals werd gedaan met de trans-Atlantische relaties in de na-oorlogse periode, behalve dat de uitdaging nu eerder politiek en economisch zijn dan militair. De complexiteit van de opkomende wereld eist van Amerika een meer historische benadering dan de volharding dat elk probleem een definitieve oplossing heeft dat uit te drukken is in programma’s met specifieke tijdslimieten, niet zelden aangepast aan ons politiek proces. Een internationale orde kan enkel permanent zijn als zijn deelnemers deel uitmaken van niet enkel het bouwen maar ook het vastzetten ervan. Op deze manier hebben Amerika en zijn potentiële partners een unieke mogelijkheid om een moment van crisis te transformeren in een visie van hoop.
Bron: International Herald Tribune, 12 januari 2009,
Door Henry A. Kissinger, hij diende als nationale veiligheids adviseur en als Minister van buitenlandse zaken in de regeringen van President Richard Nixon en Gerald Ford.
 

't Vertalingscollectief.