Stemmen voor Brussel? De EU is niet wat het lijkt

 
 De verkiezingen voor de Europese Unie 

 

Deze week tussen 22 en 25 mei vinden in de 28 lidstaten, de verkiezingen plaats voor het Europese parlement dat in Brussel zetelt. De kiezers hebben op deze wijze de kans de 766 leden te kiezen die zij daar wensen te zien.

Maar…, onbekend voor de meesten onder u is dat de werkelijke leiders van de EU bestaan uit de 28 leden die deel uit maken van de Europese Commissie. Zij zijn de degenen die de uitvoerende macht in handen hebben. Het hele parlement heeft in wezen weinig tot niets in te brengen. Historische documenten laten duidelijk zien dat de Europese Commisie een ontwerp was van het kartel van olie en drugs handelaren die tijdens de tweede wereldoorlog  hun plannen maakten om geheel Europa aan hen te onderwerpen. Daarbij is helemaal geen sprake van een democratisch beginsel. Alle wetten worden uitgevaardigd door de Europese Commissie die bestaat uit leden die niet verkozen zijn maar aangesteld worden en hun eigen belangen dienen die verbonden zijn met macht van de grote bedrijven en banken.

Het parlement bezit geen enkele bevoegdheid wat betreft wet- of regelgeving.

Wanneer u als bewoner van europa denkt iets bij te dragen aan een democratisch Europa komt u bedrogen uit.


 
Bron: http://youtu.be/RTbGm9qBHC4 

 

 

Er bestaat een petitie waar u kennis van kunt nemen en die te vinden is op: http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/eu_elections_2014.html