Nederland. Overleden in december 2013, te Brussel 17 december 2013 om 19:29.
Morgenochtend is er een plenaire vergadering van de Tweede Kamer over de Europese Raad van 18 en 19 december. Op de agenda staat dan het kabinetsstandpunt over de zaken die op deze Europese Raad besproken zullen worden. Daarover is de afgelopen dagen het nodige te doen geweest. Is hier sprake van een sluipende bevoegdheidsoverdracht naar de EU bij het economisch beleid?

Zeker.

Het gaat hier in het bijzonder over de invloed van de EU op de economische hervormingen van de lidstaten. Daarover staat in de brief van het kabinet:

Het kabinet steunt het idee om Europese governance ten aanzien van structurele hervormingen te versterken en ziet contractuele afspraken over hervormingen als potentieel nuttig instrument hiervoor.

Met andere woorden: dit kabinet is er voorstander van dat de EU meer invloed krijgt op de economische hervormingen van de landen, en is het eens met de invoering van zogeheten ’contractuele afspraken.’ Dit zijn niet zomaar ‘contractuele afspraken’, maar deze zijn ‘politiek bindend.’ Maar, zegt het kabinet daarbij, die moeten tot stand komen in ‘onderlinge overeenstemming’ en met ‘volledige betrokkenheid’ van de nationale parlementen:

 Het gaat wat het kabinet betreft bij eventuele contracten om politiek bindende afspraken waarbij ownership voorop staat, en die alleen in onderlinge overeenstemming tot stand kunnen komen met volledige betrokkenheid van nationale parlementen.

Let hier goed op: Hier staat niet dat deze nationale parlementen een laatste stem hebben bij het tot stand komen van deze contracten. Er wordt alleen iets gezegd over ‘overeenstemming’ en over ‘betrokkenheid.’ Daarmee is de nationale soevereiniteit feitelijk opgeheven op het punt van economisch beleid. Met name omdat deze contracten tussen de natiestaten en de EU weldegelijk ‘politiek bindend’ zijn. En dus niet ‘adviserend.’

We weten inmiddels ook tot welke conclusies de Europese Raad zal komen. Die staan in een concepttekst die in Italië is gelekt. (PDF)

Van dit soort Europese ‘uitonderhandelingsteksten’ krijg je al lezende hoofdpijn, omdat het zeer moeilijk vast te stellen valt wat er nu eigenlijk staat. Zo is het ook bedoeld. Het zijn bezweringsformules om onderliggende tegenstellingen ter verdoezelen en om de richting van het beleid te versluieren. Het zijn versleutelde teksten. Het is in diplomatieke code.  Het is zeker niet bedoeld om u, Nederlandse burger, aan de neus te hangen wat er besloten wordt.

Wat staat er in die concepttekst nu precies over de beëindiging van de nationale soevereiniteit op het gebied van het economisch beleid? Nou, zo staat het er natuurlijk niet. Het hele woord ‘soevereiniteit’ komt er sowieso al niet in voor.

Het spitst zich in deze concepttekst allemaal toe op  afspraken die worden samengevat onder een zeker punt 35.

Aanvankelijk denk je nog: Hé, dat is mooi, de soevereiniteit van de natiestaten lijkt gewaarborgd. Want die ‘contracten’ waar het kabinet het ook over heeft, worden toch maar mooi gebaseerd op de initiatieven door de nationale parlementen. Ze zijn namelijk ‘homegrown.’ Mooi toch. Nou wacht even, dan wel ‘bindend’ gelinkt met de EU organisaties:

 Contractual arrangements will be a “home-grown” commitment which constitutes a binding partnership between the Member States, the Commission and the Council.

Ja, dat klinkt wel erg ‘verbonden.’ Toch?  En dat betekent toch dat wij in Nederland niets meer te zeggen hebben. Zo staat het er toch?

Nou…Ja, en nee. Want er staat dan toch ook weer iets anders: Het startpunt ligt bij de natiestaten. Kijk es aan. We hebben een startpunt. Mooi toch?

 The National Reform Programme submitted by each Member State in the context of the European Semester will be the starting point for the preparation of contractual arrangements.

‘Wij’ mogen beginnen. En een goed begin is het halve werk, toch?

Toch maar even beter lezen. Want dat is natuurlijk mooi van dat ‘startpunt’, maar die nationale hervormingsplannen zullen toch echt pas in kunnen gaan als de EU ze heeft goedgekeurd. De EU beslist. Het staat er echt. Je moet even zoeken, maar het staat er echt:

 They should be discussed and agreed with the Commission, and approved by the Council.

En dan het sluitstuk: deze contracten, waarvan ons eigen kabinet ook vindt dat ze bindend moeten zijn, zullen praktisch het hele spectrum van economisch en zelfs sociaal beleid bestrijken. En moeten een reflectie zijn van wat de EU wil:

Contractual arrangements will cover a broad range of growth and job-enhancing policies and measures, including the performance of labour and product markets, the efficiency of the public sector, as well as research and innovation, education and vocational training, employment and social inclusion. They will reflect the economic policy priorities identified in the shared analysis of the European Council and take into account the countryspecific recommendations.

Met andere woorden: Afgelopen. Over. Uit. Nederland is geen soeverein land meer. De deur van de EU gevangenis slaat keihard in uw gezicht dicht.

Mark Rutte gaat u de komende dagen vertellen dat we het allemaal anders moeten zien en dat hij er daar in Brussel ik weet niet wat heeft uitgesleept. De Tweede Kamer zal vervolgens instemmen. En dat was het dan.

Nederland. Overleden in december 2013, te Brussel.Door Joost Niemoller

Bron: http://joostniemoller.nl/2013/12/nederland-overleden-in-december-2013-te-brussel/