Wie bestuurt de EU?
Open brief aan de EU-parlementairenBelfort-group 14 feb 2013

Geachte,

De EU wordt ons voorgesteld

  • als het instituut dat ons, de 500.000.000 Europeanen, uit de financiële, economische, ecologische en andere crisissen moet halen
  • als het supranationaal bestuursniveau dat in de plaats moet komen van de nationale staten
  • als het democratisch orgaan waarbij de wetten worden besproken, vastgelegd en goedgekeurd door de verkozen vertegenwoordigers van het volk, die er borg voor moeten staan dat het belang van het volk wordt gevrij. waard

Helaas is dit alles slechts een krampachtig in stand gehouden schijn.

Wie kritisch nagaat hoe deze gigantische bureaucratische molen ( met 50.000 ambtenaren ) maalt, kan niet anders dan vaststellen hoezeer heel het besluitvormingsproces wordt gedomineerd door de mega multinationals, die met hun 30.000 lobbyisten het Brussels EU-bolwerk op allerlei manieren gegijzeld houden.

Deze reportage legt deze waarheid pijnlijk bloot.Bron: http://youtu.be/_WPd-ASU0yM

Een Euroscepticus is dan ook geen lepralijder die als te mijden moet geëxcommunieerd worden maar een burger die op basis van democratische principes de streep trekt en die vanuit verantwoordelijkheidszin niet langer wil toezien hoezeer de rechten, waarden, vrijheden en toekomstperspectieven van ieder van ons én van onze kinderen meer en meer worden afgenomen.

Een Euroscepticus is dan ook geen geestesgestoorde complotdenker, maar iemand die zijn ogen open doet en ziet hoezeer deze wereld wordt beheerst door een kleine groep mensen, die van achter de schermen de touwtjes in handen hebben en allerlei evoluties sturen in de richting van hun eigen belang.

Niet in de richting van een vrije, gezonde, welvarende, hoopvolle en houdbare toekomst.

Wordt wakker, dames en heren, en neem uw verantwoordelijkheid !

Met vrije en soevereine groet ,

Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,
geboren op zesentwintig feburari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge
en levend als vrij en soeverein mens van vlees en bloed,
crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur
van de copyright naam met claim op de naam en handtekening:

© PETER ARTHUR MARIA VEREECKE
en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.

Rue des Maquisards 40
B-5555 Naomé ( Bièvre )
tel. 061/46.46.43

peter@belfort-group.eu