De Nazi achtergrond van de EU te Brussel

Wat u altijd wilde weten over de ‘EU Brussel’– Maar niemand u durfde te vertellen!

De complete tekst van het boekje is nu in het Nederlands te lezen en te downloaden via:

http://www.relay-of-life.org/nl/chapter.html

De geschiedenis  van de EU wordt duidelijk uitgelegd vanuit de Nazi architecten die hier deel aan hadden (Walter Hallstein en Jean Monnet) tot aan de huidige stand van zaken met achtergronden als die van Merkel , Sarkozy ed.

Er wordt duidelijk uitgelegd hoe de politiek geheel ten dienste staat van de grote (vooral chemie)kartels met hun patenten waardoor en waarvoor wij de rekeningen betalen en niets meer vrij te delen is.

We mogen kiezen als het het EU parlement betreft maar de beslissingen worden genomen door de EU commissie en die is autonoom. Wat betreft aanstellingen daarin hebben wij geen enkele zeggenschap. Wilde u Van Rompuy en Barones Ashton?

In hoofdstuk 5 komt het controleapparaat aan bod dat ons allemaal in de gaten houdt. Men ziet ons dagelijks, volgt onze sociale media en heeft het komende jaar een databank waarin 70 miljoen mensen een plaatsje hebben met hun gegevens, voorkeuren afkeuren en biometrische gegevens voor zover die bekend zijn. Uw mobiel en GPS werken daaraan vrolijk mee, privacy is ver te zoeken.

Wat doet u met deze kennis?

Ook dat wordt in het boekje aan de orde gesteld.

Het is van groot belang te laten weten hoe u kunt reageren, hoe u zich kunt opstellen tegenover deze machten die ons steeds meer in de tang hebben.

Lees ook de open brief over de Nobelprijs voor de vrede die aan de EU is toegekend.