Drie machtsbolwerken van waaruit de wereld bestuurd wordt


Om iets te begrijpen van de macht van de elite is het ven belang de driedeling in machtsstructuur te kennen die ze toepassen. Daarvoor zijn 3 zelfstandige staatjes in het leven geroepen die deze drie aspecten vertegenwoordigen. Deze staten zijn zelfstandige corporaties, souvereine staten, die een eigen grondwet hebben en een eigen vlag voeren en vrij zijn van de wettelijke beperkingen die wij als landbewoners kennen.

De City of London (een klein onderdeel van groter Londen) herbergt de financiële en economische macht.

De stadsstaat Vaticaanstad (Rome) is het religieuze bolwerk van de wereld.

Het zelfstandige staatje Columbia District midden in Washington DC is de basis van de militaire macht.

Wonderlijk genoeg was het koning Willem III van Oranje die de weg bereid heeft voor deze machtige staten. In 1694 werd de City of London zelfstandig zodat deze koning de Bank of England kon overdragen aan het privékartel van een aantal bankiers genaamd ‘The Crown corporation’. Vanuit deze machtige staten wordt het wereldplan van de elite uitgezet en uitgevoerd.