Term “samenzweringsdenken” door CIA als wapen ingezetComplotdenkers steevast in diskrediet
gebracht

Global Research, 22 januari 2013
Sinds de jaren 1960 is de term “complot denken” uitgegroeid tot een effectief middel om eerlijk publiek debat direct de grond in te boren. Serieuze politici en journalisten willen niet met het woord in een zin genoemd worden. Vooral in de Verenigde Staten. Legitieme vragen stellen over dubieuze officiële verklaringen (bestemd om de publieke opinie te vormen en daarmee de openbare orde te bewaren) moet worden voorkomen.

De Central Intelligence Agency (CIA) heeft de grootste rol gespeeld in de effectieve omvorming tot een negatieve gevoelswaarde van de term samenzweringsdenker.

De commissie Warren onderzocht in 1964 de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy. Het Amerikaanse publiek reageerde openlijk sceptisch op de eindconclusies van de commissie. De helft van alle Amerikanen geloofden niet dat Oswald als schutter alleen had gehandeld en vermoedde dat de Commissie belangrijke vragen had vermeden.

De CIA  stuurde daarom een memo met de titel Countering Criticism of the Warren Commission Report "Hoe om te gaan met kritiek op het rapport van de Warren Commissie", met gedetailleerde richtlijnen naar al haar bureaus. Aangeraden werd de term samenzwering of complot denker te gebruiken tegen iedereen die de verklaringen van de overheid en diens steeds meer clandestiene projecten in twijfel trok.

De verreikende gevolgen die dit memo voor het Amerikaanse publieke debat heeft gehad worden gedetailleerd beschreven in een boek van politicoloog Lance de-Haven-Smith: Conspiracy Theory in Amerika. De-Haven-Smith schrijft over “de misdaden van de staat tegenover de democratie” (state crimes against democracy) en over de mogelijke medeplichtigheid van de overheid aan het Golf van Tonkin incident, de politieke moorden in de jaren 1960 en 9/11.

CIA Document 1035-960 ((http://www.jfklancer.com/CIA.html) werd geschreven in reactie op een verzoek van de New York Times in het kader van de Freedom of Information Act (FOIA).  De CIA raakte naar aanleiding van het eindrapport van de Warren Commissie bezorgd over de reputatie van de Amerikaanse regering en het eigen imago.

In het memorandum van de CIA worden technieken aangedragen om samenzweringsdenkers in diskrediet te brengen. Men moest actief toenadering zoeken met politici en uitgevers en hen “herinneren” aan de integriteit van de Warren Commissie.

Open discussie en eerlijk debat zouden de communistische oppositie alleen in de kaart spelen. Men moest propaganda gebruiken om de aanvallen van critici te weerleggen. Voorpagina-artikelen op populaire kranten en magazines waren daarvoor het meest geschikt.

Er werden ook standaardreacties aangedragen in het memo:

  • “Er zijn geen significante nieuwe gegevens naar voren gekomen​​, die de Warren Commissie niet eerder heeft overwogen”.
  • “Critici hechten teveel waarde aan bepaalde gegevens en negeren anderen”.
  • “Het zou in Amerika onmogelijk zijn om samenzweringen op die grote schaal te verbergen”.
  • “Critici lijden aan een vorm van intellectuele trots. Ze richten al hun pijlen op een theorie en worden er verliefd op”.
  • “Geen zinnig mens zou kiezen voor een mens als Oswald als mede-samenzweerder”.
  • “Tegen vage beschuldigingen als ’meer dan tien mensen zijn op mysterieuze wijze gestorven tijdens het onderzoek van de Warren Commissie’ inbrengen, dat zij bijna allemaal een natuurlijke dood zijn gestorven”.

De media, politici en commentatoren hebben gretig gebruik gemaakt van bovenstaande standaardantwoorden.

Nieuwscommentatoren en mediapersoonlijkheden nemen nu meer dan ooit krachtige posities in voor propaganda-activiteiten die sterk lijken op die welke in CIA memo 1035-960 worden genoemd.

De door de staat naar voren gebrachte officiële verklaringen van gebeurtenissen zorgen voor een bijna uniforme reactie en aanvaarding, ook met betrekking tot onopgeloste gebeurtenissen zoals de Oklahoma City Murrah Federal Building bombardementen, 9/11 en meest recentelijk het bloedbad op de Sandy Hook basisschool.

Het effect op academisch en diepgravend journalistiek onderzoek is enorm geweest. Kijk naar de steeds meer op een politiestaat lijkende VS en alle burgerlijke vrijheden die inmiddels zijn opgeofferd. De intimidatietechnieken hebben verreikende gevolgen gehad voor het onafhankelijk zelfbeschikkingsrecht en het open publiekelijk debat.

Door Prof. James F. Tracy  © 2013 Global Research

Bron: http://www.globalresearch.ca/conspiracy-theory-foundations-of-a-weaponized-term/5319708

Aanvulling redactie:

Video in het Engels over psychologische oorlogsvoering tegen het volk, de evolutie van Public Relations tot manipulatieve propaganda in de VS, met nadruk op de elitaire kijk op democratie en de relatie tussen oorlog, propaganda en klassenbewustzijn (1.40 uur).Bron: http://www.brasschecktv.com/page/21744.html

Er zijn inmiddels meer mensen die zich professioneel bezig houden met manipulatieve beïnvloeding van de publieke opinie, perceptiemanagement en psychologische propagandatactiek als eerlijke journalisten.
Ontdek hoe propaganda op televisie en de voorpagina’s werkt en waarom de publieke opinie wordt gemanipuleerd en gevormd.

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief