Hollywood verkoopt denkbeelden voor de Nieuwe Wereld Orde

Deel 4

 

September 2011,
Het Pentagon heeft de publieke opinie gemanipuleerd met de illegale propagandacampagne Pentagon Military Analyst Program. Hollywood prepareert de consumenten. De andere media gaan hierop door en brengen “nieuws” c.q. “hersenspoeling” van de militaire industrie.

Veel films gaan over nationalisme en patriottisme, controle over de vrouwelijke seksualiteit en vernietiging van de matriarchale kracht. Ze verspreiden beelden die de vrouw op een ondergeschikte en aparte plaats zet. Eén partij of persoon is de supermacht, is autoritair… wacht eens even, dat gaat over fascisme!Bron: http://youtu.be/bORlUhHb6wc

"'Fascisme is de emotionele grondhouding van ieder mens in een autoritaire maatschappij," schrijft Dr. Wilhelm Reich in zijn The Mass Psychology of Fascism uit 1933, "Industriële machines en een mechanische manier van kijken naar de wereld…. Het is het mechanische karakter van de mensen van onze tijd dat het fascisme creëert, niet het fascisme dat machines ambieert."

Een voorbeeld van een moderne machine/vechtersbaas, een verbeterde man/hightech robot uit een van de laatste Hollywood films (nee, niet Jake Sully uit Avatar, hij is de “goede” soldaat, de Captain America,  wiens goedheid en menselijkheid door het militaire-entertainment complex in het bewustzijn van de massa wordt gestampt); het is de antagonist, kolonel Miles Quaritch (Stephen Lang), de oppervernietiger die alles wat in zijn weg komt een kopje kleiner maakt.  

  Kolonel Miles Quaritch uit Avatar

Wij kunnen er zeker van zijn dat Quaritch zal terugkomen in de vervolgfilms: Avatar 2 en Avatar 3, dodelijker dan ooit. Ook de imperialisten zullen terugkomen, die sterven niet, zij zullen terugkomen om hun werk af te maken.

In Dances with Wolves is geen sprake van radicale kritiek op de militaire verovering en genocide op de Indianen. Het verhaal gaat ook over de “goede” versus de “slechte” soldaat. Het is weer een blanke held, die uiteindelijk een blanke vrouw moet redden. Alle films met “helden/redders” door-beschaafde-blanken versus wilden-met-en-kleurtje films bevatten het thema van de blanke superioriteit. Daarnaast wordt ook vaak het “christen-zijn” uitgespeeld tegen de heidenen, de wilden, de Indianen, de moslims, de Arabieren en de Afrikanen. 

Wat zijn eigenlijk de gevolgen van al deze oorlogspellen, oorlogsfilms, simulatiespellen, oorlogspropaganda, racistische propaganda, anti-immigratie en hightech propaganda?

 
Kinderen met Disneyspulletjes in een traditionele tent op het platteland van Mongolië.

Het merendeel van de wreedheden in oorlogen gebeurt buiten beeld van de Westerse media, omdat de media tegenwoordig rechtstreeks afhankelijk is van de machtstructuur in de wereld. Veel journalisten zijn “embedded” en hun artikelen worden gecensureerd door de legervoorlichtingsdienst. Zo blijven de gevolgen van zware bombardementen op burgerdoelen, waarbij inmiddels vele doden onder burgers zijn gevallen, onderbelicht. 

Soldaten doen wat ze aangeleerd krijgen. De noodzaak van oorlogvoeren en winst maken staat voorop. Hun training, de dynamiek van de groep waarvan ze deel uitmaken en de berichten in de media, alles staat in het teken hiervan. Foute acties komen voort uit fout denken, verkeerde opvoeding en onware berichten over overheersing. Dit fout denken groeit in de geesten van mensen, maakt ze meer en meer geïsoleerd en koppelt ze los van hun ware zelf. 

De meeste racistische uitspattingen (link extrajudicial executions) door bijvoorbeeld de politie, krijgen geen aandacht van de pers. Daders worden zelfs beloond. 

Geweld is structureel in onze wereld en het is dit geweld dat ons meer en meer angstig en onzeker doet voelen. Ondertussen is het dezelfde elite die de storende propaganda produceert en verspreidt, vermomd als onschuldig vermaak, dat rijk wordt van de productie ervan. 

We zien de tegenstrijdigheid die ons omringt. We zijn met velen en het is tijd dat we wakker worden! 

Er worden ons sprookjes voorgehouden over goede en slechte mensen. Deze sprookjes moeten het bombarderen van de kust van Noord-Afrika rechtvaardigen.  Er is weinig discussie over, waarom er zoveel mensen met een kleurtje zijn, die moeten zien te overleven in Noord-Amerika en Europa. 

Vluchtelingen lijken net aliens, zonder verleden of achtergrond. Ze zouden onze banen willen stelen en ons land. Maar men is zich niet bewust hoe het is gekomen dat de Westerse landen zo rijk zijn geworden… als eerste “binnenliepen” zogezegd. 

De filmwereld is vanaf het begin bezig geweest met klassenoorlogen. De film lijkt ervoor gemaakt om toeschouwers-consumenten te hersenspoelen. Imperialistische verovering schijnt oké te zijn, wanneer gebaseerd op de juiste afkomst.

We krijgen door het militaire-entertainment complex en hun partners van het nieuws allemaal ongegronde angst ingeprent; door de geschiedenis te vervalsen, door stereotypen te herhalen. 

De oorsprong van de politieke of economische "vluchtelingen" of het ellendige land vanwaar zij zijn gevlucht, wordt nooit onderzocht. Met alle "goede" dingen wij voor hen doen, zouden zij tenminste het fatsoen moeten hebben om daar te blijven en ons wat dankbaarheid te tonen.


Een gebombardeerde buitenwijk in Kaboel, Afghanistan.
(C. Keith Harmon Snow 2006)

Laten we eens kijken naar de grote dosis geweld in veel van de films uit de democratische rijke landen. Noord Amerika, Europa, Japan…. De films zijn een psychische aanval van propaganda voor patriottisme, nationalisme, vreemdelingenhaat, raciale superioriteit, mannelijke overheersing, subliminale seksualiteit, consumentisme, individualiteit en verlangen. 

Onze maatschappij is verzadigd met angst en psychologische onzekerheden. Angst is een stuwende macht en testosteron is zijn handlanger. Over deze effecten is nagedacht, het zijn de beoogde resultaten van de propagandafilms van het militaire-entertainment complex. 

Toen voor het eerst gewag werd gemaakt van de bloedbaden in Oslo en het eiland Utoya sprak men direct over de Islamitische jihad en andere angst verspreidende stereotypen. De wereldwijde aanval op ons bewustzijn, waarin alles wat de Islam betreft verdacht is, waarin Israël niets wordt verweten, heeft ook Noorwegen niet gespaard. 

Niet iedere jood is een slachtoffer en vele joden zijn daders. Niet iedere christen is een fundamentalist en vele christenen zijn fundamentalistisch. Niet iedere Hutu is een dader en vele Tutsi’s zijn dader. Niet iedere Tutsi is een slachtoffer en vele Hutu’s zijn slachtoffer. 

Natuurlijk zijn de schietpartijen die door individuen worden begaan niet anders dan die op het slagveld worden begaan. Alleen wordt in het ene geval de massamoord bestraft door de maatschappij en in het andere geval wordt de maatschappij tot slachtoffer gemaakt. 

Zowel Anders Breivik als Tim McVeigh (Amerikaanse veteraan van de Golfoorlog die veroordeeld werd voor het plegen van een bomaanslag in Oklahoma City op 19 april 1995) zijn producten van onze maatschappij. Ze geloven van zichzelf dat ze superhelden of Captain America zijn, dat ze zijn geroepen om de kwade krachten te vernietigen. Beiden hebben onschuldige mensen vermoord omdat ze ontevreden waren over de manier waarop hun land werd geleid.  

De Noor Anders Behring Breivik wordt getypeerd als een aberratie, een christelijke fanaticus, een psychoot en een fascist met een masker op van normbesef (link fascism behind a mask of morality). In zijn verwrongen wereldbeeld is geen plaats voor de fundamentele waarden van onze samenleving. Extremisme bedreigt altijd waarden als vrijheid, gelijkheid, democratie en mensenrechten.

Breivik zag zichzelf echter als een martelaar die met zijn daad een revolutie zou ontsteken (link martyr who would spark a revolution), "een echte Europese held", "de redder van christendom" en "de grootste verdediger van cultureel-conservatisme in Europa sinds 1950" en strijder voor een patriarchale heropleving. Hij heeft zich volgens zijn geschriften voornamelijk heeft laten inspireren door het gedachtegoed van de anti-islam beweging.

Make love, not war

Waarom richtte Anders Breivik zijn geweer op jonge mensen? Omdat ze kwetsbaar zijn. Hij mikte op de jonge sociaal-democraten om de partij in het hart te treffen: zij symboliseerden de sympathie voor het multiculturalisme en vrijheden voor iedereen. 

Als ik een held zou moeten aanwijzen in dit verhaal, zouden het deze kinderen zijn. Zij hebben niets onjuist gedaan. Zij verdedigden waarin zij geloofden. Zij geloofden in het werken aan een betere wereld. Zij geloofden in liefde. Zij hadden iets dat voor hen pleit: het bewustzijn, de wil en de verantwoordelijkheid om de democratische rechtsstaat te verdedigen.


Sommige van de kinderen die zijn gestorven in Utoya in 2011

Bent u geraakt door dit alles, of bent u slachtoffer van de collectieve amnesie, de massapsychologie van het fascisme? Kijkt u Hollywood films, de televisie, leest u alleen de mainstream kranten?
 
Ik ken niet een verhaal uit Hollywood dat niet over liefde gaat. Liefde is de motivatie voor superheldenschap. In de films zien we altijd de blanke man, die de blanke vrouw moet redden bla bla bla . Of “anti“ oorlogsfilms als City of Angels of Beyond the Universe etc. 

Maar waar is de propaganda voor liefde? Bestaat er een ministerie van Vrede? Waarom spreekt de Dalai Lama niet over acties van liefde in Irak, Libië, of Afghanistan, door de onmiddellijke terugtrekking van alle troepen?Geschreven door: Keith Harmon Snow
Bron:  http://www.consciousbeingalliance.com/2011/08/captain-america-war-hollywood-actorvism/

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief