Enkele grote leugens over de wetenschap
"Volgens de bewijzen die wij hebben, zijn de meerderheid van de politici niet geïnteresseerd in waarheid maar in macht en in het onderhouden van die macht. Om die macht te behouden is het van essentieel belang dat mensen onwetend blijven, dat ze in onwetendheid van de waarheid leven, zelfs de waarheid van hun eigen leven. Wat ons omringt is dus een enorme web van leugens waarmee wij ons voeden.'- Harold Pinter, Nobel Hoorcollege (Literatuur), 2005


 

 

Het onderhoud van de hiërarchische structuren die ons leven beheersen is afhankelijk van Pinter zijn "enorme web van leugens waarmee we ons voeden." Daarom hebben de belangrijkste instellingen die ons insluiten in de hiërarchie, zoals scholen, universiteiten, media- en entertainment bedrijven een primaire functie dit web te creëren en te onderhouden. Dit omvat ook de heersende wetenschappers en alle dienstdoende intellectuelen die verantwoordelijk zijn voor de " interpretatie" van de werkelijkheid.

 

Eigenlijk definiëren de wetenschappers en "deskundigen" de werkelijkheid om het in overeenstemming te brengen met het voortdurend aangepaste dominante mentale web van het moment. Zij bedenken en bouwen ook nieuwe draden aan het web die specifieke machtsgroepen dienen door nieuwe wegen van uitbuiting. Deze hogepriesters worden beloond met een hoge klasse status.

 

De geldleugen

De economen zijn het meest sprekende voorbeeld. Het is waarschijnlijk geen toeval dat in de Verenigde Staten aan het eind van de negentiende eeuw de economen de eerste professionele analisten waren die “binnen vielen”, in een strijd die de grenzen van academische vrijheid aan universiteiten definieerde. Het academisch systeem zou vanaf dan een strikte functionele scheiding opleggen tussen onderzoek als aanvaardbaar en maatschappelijke hervorming als onaanvaardbaar [1].

 

Elke geleerde die zijn of haar positie wou behouden begreep wat dit betekende. Als bijproduct werden geleerden virtuozen in het grootbrengen van een zelfbeeld van belangrijkheid, ondanks deze fatale beperking van hun maatschappelijke relevantie met een woordenvloed als: De waarheid is ons machtigste wapen, de pen is machtiger dan het zwaard, een goed idee kan de wereld veranderen, de rede zal ons uit de duisternis halen, enz.

 

Aldus werd de economieonderneming gewijd aan het verbergen van de geldleugen. Slechte leningpraktijken, prijsafspraken en monopolistische controle waren de belangrijkste bedreigingen voor de natuurlijke rechtvaardigheid van een vrije markt en deden zich enkel voor als fouten in een grotendeels zelfregulerend systeem dat kon worden verzacht door middel van aanpassingen van renteaanpassingen en andere "waarborgen."

 

Ondertussen maakt geen enkele heersende economische theorie melding van het feit dat geld zelf op grote schaal gemaakt is in een fractioneel reservebanksysteem dat in handen is van geheime privébelangen die een vergunning kregen voor de aanmaak en levering van schuld die moet worden terugbetaald (met rente) uit de echte economie en daardoor continu eigendom en macht over alle locale en regionale economie samentrekt.

 

De rest van ons moet geld verdienen in plaats van het gewoon te fabriceren, en we bezitten nooit meer geld wanneer we sterven. Ofwel betaald de middenklasse huur ofwel een hypotheek. Loonslavernij wordt vereeuwigd en afgebroken in stabiele gebieden en geïnstalleerd in de meest verdorven verscheidenheid in alle nieuw veroverde gebieden.

 

Het is heel opmerkelijk dat de grootste exploitatiezwendel (private geld-aanmaak als schuld) die ooit ingevoerd en toegepast werd op de hele planeet niet voorkomt in de economische theorieën.

 

Economen hebben het zo druk de ups en downs van winst, rendement, werkgelegenheidscijfers, beurskoersen en de voordelen van fusies te boetseren voor de middelmaat uitbuiters dat ze hun ontduiking van de fundamentele elementen niet opmerken. Ze boetseren het bouwplan maar weigeren te erkennen dat het terrein een aardbevingszone is waar gieren boven cirkelen.

 

Ondertussen schrijven en herschrijven de financiers de regels zelf en opnieuw weerspiegelt zich dit proces niet in de macro-economische theorieën. Het enige menselijke element dat economen overwegen in hun "voorspellende" wiskundige modellen is het laag-niveau gedrag van de consument, en niet de hoog-niveau systeemmanipulatie. Corruptie is de norm maar laat zich nog niet zien. De economieën, beschavingen en infrastructuren van de naties worden moedwillig vernietigd om te onderwerpen via nieuwe en grotere generatielange nationale schulden terwijl economen vermeende catastrofale gevolgen van verzuim op deze schulden voorspellen.

 

Management gereedschap voor de bazen en rook en spiegels voor de rest van ons - ik dank u deskundige economen.

 

De geneeskunde is een gezondheidsleugen

We hebben allemaal gehoord dat sommige geïnterviewde artsen op de radio vrij de brutale idee uitten dat de levensverwachting dankzij de moderne geneeskunde is toegenomen. Niets is verder van de waarheid.

 

De levensverwachting is toegenomen in de Eerste Wereldlanden dankzij een historische afwezigheid van burgerlijke en territoriale oorlogen, beter en meer toegankelijk eten, minder werk en niet werkgerelateerde ongevallen en betere algemene leef- en werkomstandigheden. De sterkste indicator van persoonlijke gezondheid in en tussen landen is de status van de economie, ongeacht de toegang tot medische technologie en farmaceutische producten.

 

Het is erger dan dat, want de geneeskunde heeft eigenlijk een negatieve invloed op de gezondheid. Medische fouten (fout toegeschreven sterfgevallen door juist toegediende “behandelingen” niet meegeteld) zijn de derde doodsoorzaak in de VS na hart- en vaatziekten en kanker, en er is een grote kloof tussen deze conservatieve onderschatting van het aantal medische fouten en de vierde doodsoorzaak [2]. Omdat de geneeskunde weinig kan doen tegen hart- en vaatziekten en kanker, en aangezien de geneeskunde slechts een kleine statistisch positief effect heeft op vlak van trauma-interventies, concluderen we dat de volksgezondheid zou toenemen als alle artsen gewoonweg zouden verdwijnen. Denk maar aan alle tijdsverlies en stress die zieke mensen zou redden…

 

Een van de meest gevaarlijke plekken in de samenleving is het ziekenhuis. Medische fouten omvatten misdiagnoses, onjuiste voorschriften, voorschriften van geneesmiddelen die niet mogen worden gecombineerd, onnodige operaties, onnodige of slecht toegediende behandelingen zoals chemotherapie, bestraling en corrigerende operaties.

 

De leugen strekt zich uit tot de mythe dat artsen het hele menselijk lichaam begrijpen. En deze goed bewaakte leugen moedigt ons vertrouwen in artsen aan waardoor de deur wordt geopend naar een goed georkestreerde winstwoekering voor Big farma.

 

Het eerste dat vrijwilligers van Artsen Zonder Grenzen (AZG) moeten doen om een belangrijke bijdrage te leveren in rampgebieden is “hun medische opleiding vergeten” en aan het werk gaan met prioritaire taken zoals water, voedsel, onderdak en preventie van ziekteverspreiding en niet vaccineren of opereren of geneesmiddelen voorschrijven… Volksgezondheid ontstaat door veiligheid, stabiliteit, sociale rechtvaardigheid en economische koopkracht en niet door MRI toestellen (Medische Beeldvorming met behulp van kernspinresonantie) en voorgeschreven geneesmiddelen.

 

Deze idioten passen onbewezen “aanbevolen behandelingen” toe en geven gevaarlijke geneesmiddelen op voorschrift voor alles van een hoge bloeddruk door een sedentaire levensstijl en slechte voeding tot apathie op school tot angst voor openbare plaatsen tot postadolescente impotentie tot niet-conventionele slaappatronen en voor alle bijwerkingen van al die geneesmiddelen.

 

In professionele maar opmerkelijke omkeringen van de logica, schrijven artsen geneesmiddelen voor om symptomen die risico-indicatoren zijn te laten verdwijnen in plaats van de oorzaak van die risico’s aan te pakken, waardoor men alleen maar bijdraagt aan de aanslag op het lichaam.

 

Het is ongelooflijk hoe de geneeskunde ons heeft belazerd: Nog weer een manier om ons dom te houden (onwetend over ons eigen lichaam) en kunstmatig af te hangen van de controlehiërarchie. Economisch achtergestelde mensen sterven niet door gebrek aan medische “verzorging” – ze sterven van de levensbeperkingen en verplichtingen die rechtstreeks voortvloeien uit de armoede. Hoeveel artsen hebben deze overduidelijke waarheid op de radio verteld?

 

De leugens van de milieuwetenschap

Exploitatie via gewinning, onteigening van land en aanstelling en onderhoud van loonslavernij zijn verwoestend voor de inheemse bevolking en voor het milieu op de continentale schaal. Het is daarom van essentieel belang om misdaden te verbergen onder een sluier van deskundige analyses en een afleiding te creëren door beleidsontwikkeling. Hiervoor werd een gewaardeerde dienstdoende klasse van intellectuelen samengesteld uit milieuwetenschappers en adviseurs.

 

Milieuwetenschappers werken naïef en bewust hand in hand met financiële vennootschapsbeunhazen, heersende media, politici en staats- en internationale bureaucraten om de echte problemen te verbergen en winstmogelijkheden te creëren voor de selecte machtselites. We hebben hiervan opvallende voorbeelden van specifieke gevallen.

 

Freon en Ozon

Kent u iemand die is vermoord door het gat in de ozonlaag?

 

Het Montreal Protocol uit 1987 dat een verbod legde op chloorfluorkoolstoffen (CFKs) wordt beschouwd als een schoolvoorbeeld van waar wetenschap en verantwoordelijk bestuur leiden tot een mijlpaalverdrag ten voordele van de Aarde en al haar inwoners. Hoe vaak gebeurt dat?

 

Ongeveer op het moment dat het DuPont patent op Freon™, het meest gebruikte CFK koelmiddel in de wereld, verliep ontdekte de heersende media andere geheimzinnige wetenschappelijke waarnemingen en hypothesen over de ozonconcentratie in de bovenste atmosfeer in de buurt van de polen.

 

Dit resulteerde in een internationale mobilisatie van het strafbaar maken van CFKs en DuPont ontwikkelde en patenteerde een vervangingskoelmiddel dat onmiddellijk werd erkent voor gebruik.

 

In 1995 werd een Nobelprijs voor scheikunde toegekend aan een laboratoriumbewijs dat CFKs de ozonlaag afbreken in gesimuleerde atmosferische omstandigheden. In 2007 werd aangetoond dat dit laatste werk ernstige fouten kon bevatten door overschatting van de ledigingproportie met een orde van grootte, en daardoor het voorgestelde mechanisme voor CFK-gedreven ozonlediging ongeldig maakte [3]. Niet te vergeten dat een laboratoriumexperiment enigszins afwijkt van de werkelijke bovenste atmosfeer ... Is de Nobel bezoedeld door de media en de bijzondere belangen die lobbyen?

 

Het wordt nog beter. Het blijkt dat de vervangende DuPont koelstof verrassend genoeg niet zo traag was als Freon. Als gevolg hiervan verroesten koelkast-cycluscomponenten in een veel sneller tempo. Waar koelkasten en diepvriezers thuis vroeger eeuwig meegingen, geven ze er nu de brui aan in acht jaar of zo. Dit heeft geleid tot catastrofale verhogingen van grote dumpingen van apparaten in landvullende gebieden in Noord Amerika, gestimuleerd door groene propaganda voor obsceen efficiënt elektrische verbruik van de nieuwe apparaten onder de voorwaarde dat de deur gesloten blijft en het apparaat niet gebruikt wordt.

 

Daarnaast hebben we als een waanzinnige de zon vermeden, de UV-index houdt onze angst voor kanker en onze afhankelijkheid van het medische handelshuis levend, en een nieuwe sunblock industrie a la vampier-bescherming-verbond ontstond. En natuurlijk zoeken chemici van steruniversiteiten naar die perfecte sunblock molecule die kan worden gepatenteerd door Big Farma. En zodra die er komt voorspel ik een toename in media-interviews met huidkanker deskundigen…

 

Zure regen op de Arctische bossen

In de jaren zeventig was het zure regen. Duizenden wetenschappers uit de hele wereld (noordelijk halfrond) bestudeerde dit "meest urgente milieuprobleem op de planeet." De Arctische bossen zijn het grootste ecosysteem op Aarde en hun miljoenen meren werden naar verluidt gedood door zuur uit de hemel.

 

Koolstofverbrandende planten spuwden sulfiden in de atmosfeer waardoor de regen te zuur werd. De zure regen werd verondersteld de bodem en de meren in de Arctische bossen te verzuren maar de verzuring was vrijwel onmogelijk op te sporen. Ongerepte meren in het hart van de nationale parken moesten decennia lang worden bestudeerd in pogingen om een statistisch significante verzuring op te sporen.

 

Ondertussen werden de meren en hun stroomgebieden verwoest door de huizenindustrie, de landbouw, de bosbouw, de mijnbouw, de overbevissing en het toerisme. Niets van de lokale en regionale vernietiging werd bestudeerd of aan het licht gebracht. In plaats daarvan richtten de wetenschappers hun blik naar de ver verwijderde koolstofverbrandende planten, de atmosferische distributie en de vermeende chemische reactie in regendruppels. Een studie wees uit dat de paaitijd in het aquarium van een vissoort extreem gevoelig is voor de zuurtegraad (pH). Er werden lange verhandelingen geschreven over kationen geladen balansen en transport en de aandacht werd onttrokken van de vernietiging op grond van een opgeschoond probleem van de atmosferische chemie die het resultaat was van de industrialisatie en de vooruitgang in plaats van veroorzaakt te zijn door identificeerbare uitbuiters.

 

Terwijl een fysicus en aardwetenschapper veranderde in een milieuwetenschapper, las ik persoonlijk vrijwel elke wetenschappelijk geschreven verhandeling over zure regen en kon geen enkel voorbeeld vinden van een aantoonbaar negatieve impact op de meren of de bossen door zure regen. Naar mijn mening, in tegenstelling tot de herhaalde aanspraken van wetenschappelijke auteurs, toont het onderzoek naar zure regen aan dat zure regen onmogelijk het probleem kon zijn geweest.

 

Dit toonvoorbeeld van elitetroepen gecoördineerde uitbuiters die witwassen zou pas tientallen jaren later bij de opwarming van de aarde op een nog grotere schaal bedriegen.

 

De Opwarming van de Aarde als Bedreiging voor de Mensheid

In 2005 en 2006, enkele jaren voordat in november 2009 het klimaatschandaal de mediazeepbel doorprikte dat de aangezwengelde publieke opinie naar aanvaarding van het koolstof krediet,het handelen onder een absoluut emissieplafond en de bijbehorende triljoen dollar financiële welvaart die nog kan gaan gebeuren, ontmaskerde ik het opwarming van de Aarde schandaal in een verhandeling die Alexander Cockburn in The Nation “een van de beste verhandelingen ooit over de broeikasmythe creatie vanuit een links perspectief” noemde [4] [5] [6].

 

Mijn essay moedigde David F. Noble aan deze vraag te onderzoeken en hij schreef “The Corporate Climate Coup” waarin hij ontmaskerde hoe de media omstrengeling de financiële sector volgde bij de realisatie van de ongekende inkomstenmogelijkheden die het groen worden kon betekenen [7].

 

Inleidende punten van Global Warming: Truth or Dare? zijn de volgende [4]:

·         "Ik breng ook naar voren dat er sterke maatschappelijke, institutionele en psychologische motivaties zijn voor de opbouw en voortzetting van de mythe van de bedreiging van de opwarming van de Aarde (in het kort de opwarming van de Aarde mythe). Ik beschrijf deze motivatie in termen van de werking van het wetenschappelijke beroep en van het wereldwijde corporate en financiële netwerk en zijn schaduwregeringen."

·         "Ik beweer dat veruit de meest vernietigende macht op de planeet financiers zijn die door macht worden aangedreven en vennootschappen die door winsten worden aangedreven en hun kartels die gesteund worden door militaire macht, en dat de opwarming van de Aarde mythe een afleidingsmanoeuvre is dat bijdraagt in het verbergen van deze waarheid. Naar mijn mening werden activisten die, met behulp van enige rechtvaardiging, de opwarming van de Aarde mythe voedden krachtdadig ingelijfd of op zijn best geneutraliseerd.”

 

Andere passages zeggen [4]:

·         "Milieuwetenschappers en overheidsinstellingen krijgen een financiering voor het bestuderen en controleren van problemen die geen bedreiging vormen voor zakelijke en financiële belangen. Het is dan ook geen verrassing dat zij verwoestingen op continentale schaal door gewinning via de CO2 achterdeur zouden aanvallen. Het belangrijkste nadeel van deze strategie is dat je een hongerig monster niet in bedwang kunt houden door het te vragen niet zoveel te schijten.”

·         "Klimaatopwarming is enkel een denkbeeldige probleem van de Eerste Wereld middenklasse. Niemand anders geeft om de Opwarming van de Aarde. Het kan uitgebuite fabrieksarbeiders in de Derde Wereld niet schelen dat de Aarde opwarmt. Het kan genetisch verminkte kinderen door verarmd uranium in Irak niet schelen dat de Aarde opwarmt. Het kan wereldwijde verwoeste inheemse bevolkingsgroepen niet schelen dat de Aarde opwarmt, behalve misschien als vertegenwoordiger van de enige solidariteit die ze misschien vrijwillig op zich nemen.”

·         "Het gaat niet over beperkte middelen. ["De hoeveelheid geld besteed aan eten voor huisdieren in de VS en Europa komt elk jaar overeen met het extra bedrag dat nodig is om te voorzien in basisvoedsel en gezondheidszorg voor alle mensen in arme landen, met een aanzienlijk bedrag dat nog overblijft.” (UN Human Development Report, 1999)] Het gaat over uitbuiting, onderdrukking, racisme, macht en hebzucht. Economische- , menselijke- en dierlijke rechtvaardigheid brengt duurzame economische ontwikkeling die op zijn beurt altijd is gebaseerd op hernieuwbare praktijken. Erkenning van de fundamentele rechten van de inheemse mensen matigt automatisch gewinning en behoudt de natuurlijke habitats. Het niet toegestaan van imperialistische oorlogen en interventies lest automatisch de dorst van de grootschalige natie exploitatie. Echte democratische controle op het monetaire beleid heeft nog een lange weg te gaan bij de opheffing van de schuld op basis van afpersing. Enz. "

 

En er is een grondige kritiek op de wetenschap als algemeen bijval uitbazuinend en belanghebbend zelfbedrog [4]. Het klimaatschandaal bevestigt alleen maar wat duidelijk zou moeten zijn voor iedere wetenschapper: dat wetenschap een maffia is wanneer het eenvoudigweg een slaappil is.

 

Conclusie

Het gaat maar door en door. Wat is er geen leugen?

 

Kijk naar de recente H1N1 zwendel – nog een schoolvoorbeeld. Het is kluchtig hoe ver deze circussen gaan: In een oogopslag antiseptische gels in elke deuropening, middelbare scholieren die in een roes verkeren door het drinken van alcohol in de gels; achterhaalde virale stammen voordat het voorafbetaalde vaccin massaal kan worden geproduceerd, onbewezen effectiviteit, geen verplichting om de effectiviteit te bewijzen; overheidsgaranties aan corporate fabrikanten tegen afnemerrechtszaken, universitaire veiligheidsambtenaren die studenten aanleren hoe ze moeten hoesten, enz.

 

Pure waanzin. Is er iets wat onze genetisch ingebakken Eerste Wereld domheidreflex op gang heeft gebracht? Gaat dit deel van onze vooruitgang richting het fascisme [8]?

 

Hier is er nog een. Opvoeders bevorderen de leugen dat we leren omdat we worden onderwezen. Deze onderwijsleugen wordt vierkant aangekondigd door radicale opvoeders [9] [10].

 

Professoren aan de universiteit ontwerpen curricula alsof de studenten daadwerkelijk elk element leren dat wordt aangeleverd terwijl daarentegen de waarheid is dat studenten niet het geleverde materiaal leren en iedereen alleen leert wat ze leren. Men kan de volgorde waarin cursussen worden geleverd drastisch veranderen en het zou geen meetbaar verschil geven in hoeveel studenten leren. Leerlingen leveren onzin en professoren trekken zich er niets van aan. Gehoorzaamheid en indoctrinatie is het enige dat telt, dus de enige vereiste vaardigheid is bluffen. Studenten weten dit, en degenen die niet weten, weten niet wat ze weten, weten het zelf niet [8] [9] [10].

 

Kies eender welk deskundig advies of dominant paradigma: Het maakt deel uit van een zwendel. We kunnen de waarheid niet kennen omdat die ons onthouden wordt.

 

 

 

 

 

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief

Bron: Dr. Denis G. Rancourt voor Global Research-10 juni 2010

Noten:

[1] “No Ivory Tower – book” van Ellen W. Schrecker.

[2] Radio interview met Dr. Barbara Starfield: CHUO 89.1 FM, Ottawa; 21 januari 2010

[3] Nature 449, 382-383 (2007).

[4] “Global Warming: Truth or Dare? – essay” van Denis G. Rancourt.

[5] “Questioning Climate Politics - Denis Rancourt says the ‘global warming myth’ is part of the problem”;11 april 2007, interview in The Dominion.

[6] Climate Guy blog.

[7] “The Corporate Climate Coup – essay” van David F. Noble.

[8] “Canadian Education as an Impetus towards Fascism – essay” van Denis G. Rancourt.

[9] “Pedagogy of the Oppressed – book” van Paulo Freire.

[10] “The Ignorant Schoolmaster – book” van Jacques Rancière.