Petitie tegen opslag onlineverkeer


Samenvatting.
Wanneer ga je op internet? Welke sites bezoek je? Met wie e-mail je?
Een Europese richtlijn die de opslag van deze gegevens bepaalt moet september volgend jaar in een wet gegoten zijn. België en 15 andere landen, ondertekenden deze richtlijn in 2006.

Huidige stand van zaken:
Internet providers:
• Belgacom: e-mails die via hun servers passeren worden maximaal 120 dagen bijgehouden. Wie naar welke sites surft en wanneer wordt 1 jaar lang bijgehouden.
• Telenet: wanneer iemand in- en uitlogt op het internet.
Telecom-operatoren:
Wie telefoneert op welk tijdstip naar wie, en hoelang, wordt 1 jaar bijgehouden.

Na goedkeuring van de wet zegt de Europese richtlijn dat volgende gegevens minimum 6 maanden en maximum 2 jaar moeten worden bijgehouden:
Internet:
• Wie vanop welke computer wanneer inlogt op het internet en welke sites worden bezocht.
• Versturen van e-mail bericht, de gebruikte technologie en locatie.
Telecom:
• Naam, adres, datum, tijdstip, duur en omvang van telefoongesprek.
• Versturen van sms, de gebruikte technologie en locatie.

Protest
Verschillende organisaties, zoals de Liga voor de Mensenrechten, de Orde van Geneesheren, de Orde van Vlaamse Balies en de Vereniging van Vlaamse journalisten en hun Franstalige tegenhangers protesteren omwille van:
• De schending van de privacy en de schending van het beroeps- en bronnengeheim van advocaten, artsen en journalisten.
• De algemene bewaarplicht leidt tot omkering van het vermoeden van onschuld.
• De noodzaak van een uitgebreide opslag is twijfelachtig.

Meer informatie op www.bewaarjeprivacy.be

Bron: ‘De Standaard’ dd 27 oktober 2009  
’t Schrijverscollectief.