De toekomst wordt nu geschreven


29 juli 2010,

Het lijkt erop dat de wereld een kritisch tijdstip heeft bereikt in de geschiedenis. We bewegen ons in de richting van buitengewone veranderingen in de samenleving en de politiek die wereldwijd plaatsvinden. Sinds lang bestaande instituten moeten vechten om overeind te blijven, terwijl nieuwe rivalen de ouden van hun plaats proberen te stoten. De wereldelite doet verwoede pogingen om de controle te houden, terwijl de economie ineenstort en de mensen politiek ontwaken. Een van de belangrijkste globalisten, Zbigniew Brzezinski, heeft toegegeven dat er scheuren zijn ontstaan in de gelederen.

 

De wereldelite heeft sinds jaar en dag de ambitie om een wereldregering te vormen. Het politieke ontwaken dat nu wereldwijd plaatsvindt is een struikelblok. Tijdens een vergadering van de ‘Council on Foreign Relations’ in Montreal zei Zbigniew Brzezinski onlangs: “De mensheid is bezig politiek te ontwaken en dat zorgt voor onrust”, hij gaf toe dat ook een verdeelde elite “…het moeilijk maakt voor elke machthebber, ook voor de leidende macht in de wereld van nu, de Verenigde Staten van Amerika.”

Video Brzezinsky fears global awakening:
 In een eerdere speech uit 2009 weidde Brzezinski uit door te zeggen, “… in vroegere dagen was het eenvoudiger om miljoenen mensen te controleren dan om miljoenen mensen te doden. Vandaag de dag is het gemakkelijker om miljoenen mensen te vermoorden dan ze te controleren…”

Video:
 


Een voorbeeld van de klaagzang van Brzezinski is de falende Europese Unie. De EU, een geesteskind van de Bilderbergers, was een proefproject dat model had moeten staan voor een wereldregering.  De EU heeft te maken met een economische crash en onenigheden over de collectieve ideologie die aan de Europese Unie ten grondslag ligt. De leiders van de wereld en regionale bestuurders hebben te maken met een bijkomend probleem: zonder de aanwezigheid van een gezamenlijke vijand van buiten, valt de coherentie van het interne systeem uiteen.

 

Pascal Lamy, voorzitter van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en veelvuldig bezoeker van de Bilderberg bijeenkomsten, zei in een speech in november 2009 dat “het antropologische aspect van supranationaliteit waarschijnlijk onderschat is.  Zodra de dreiging van een oorlog van de horizon verdwenen is, lijkt het alsof de lijm die Europa bijeenhoudt als een gemeenschap oplost. Alsof er nooit gemeenschappelijke mythen, dromen en aspiraties waren”.

Lamy verklaarde verder dat we “getuigen zijn van een groeiende afstand tussen de Europese publieke opinie en het project Europa.

 

Er zijn aanwijzingen dat de elite verdeeld raakte tijdens de Bilderberg bijeenkomst van 2010 in Sitges, Spanje. De publieke bekendheid met deze bijeenkomsten zorgde ervoor dat verschillende deelnemers dit jaar hun uitnodiging naast zich neerlegden, uit angst voor represailles van het thuisfront wanneer ze zouden terugkeren.  

 

Terwijl het politieke ontwaken wereldwijd tot gevolg heeft dat controlemechanismen falen, zorgen de huidige financiële crisis en de hieruit voortvloeiende machtsgreep van de banken voor een nieuw probleem voor alle vrije mensen overal ter wereld.

 

Een korte blik op de huidige heersende media laat zien dat deze faalt om deze historische tijd juist te verslaan. Er duiken alternatieve nieuwsbronnen op. De regeringen leggen belastingen op aan alternatieve websites, in een poging de nieuwe concurrentie de das om te doen. Verschillende kranten plaatsen hun inhoud ook online en vragen geld voor die service.

 

In deze 21ste eeuw zijn de online media de grootste aanbieders van het nieuws. China heeft een groot deel van internet geblokkeerd voor zijn burgers.

Controle te houden is de enige reden hiervoor. Schrijver en “internet criticus” Andrew Keen meent dat het wereldwijde internet in de toekomst in de gaten zal worden gehouden door zogenaamde ‘poortwachters’ die de geposte informatie moeten verifiëren op hun juistheid. Het ‘Outlook 2009 rapport’ uit het november nummer van The Futurist schrijft dat:

 

“Internetondernemer Andrew Keen gelooft dat het anonieme internet 2.0 plaats zal maken voor een meer open internet 3.0, waarin poortwachters de informatie zullen checken op nauwkeurigheid.”

 

Blogger Andrew Steel schrijft, na een incident waarin Congreslid Bob Etheridge van Noord Carolina betrokken was, dat camera’s nu overal gemakkelijk verkrijgbaar zijn voor iedereen. De camera’s en de populariteit van You Tube maken van de gewone burgers journalisten, dit fenomeen heeft de macht van de heersende media verminderd, ze kunnen minder invloed uitoefenen op de realiteit.

 

De intelligentsia in de regering zijn het erover eens dat informatie moet worden gefiltreerd. Samenzweringstheorieën vinden teveel navolging dus moet de elite de samenleving sturen naar “de juiste manier van denken”. Deze sociale beïnvloeding is de drijvende kracht achter vele initiatieven die nu vanuit het Witte Huis van president Obama komen. 

 

De heersende media probeert zijn positie te behouden en de wildgroei van alternatieve nieuwssites de mond te snoeren. Maar de explosieve groei hiervan is een teken dat zij niet beteugeld kunnen worden. Bloggers en alternatieve nieuwssites komen met verhalen naar buiten die van grote betekenis zijn en alle spectra van de samenleving betreffen. Een voorbeeld: BP’s poging om gefotoshopte beelden te gebruiken om de schoonmaak resultaten in de Golf van Mexico te verbeteren zijn door een blogger aan het licht gebracht.

 

Kijkend naar de toekomst

 

De laatste jaren zijn er verschillende rapporten naar buiten gekomen van het Engelse ministerie van defensie, de Washington Post, het Amerikaanse Militaire College, en de Rockefeller Foundation, die een potentiële toekomst schetsen van de mensheid. Op onheilspellende wijze bevatten ze allemaal uiterst slechte vooruitzichten, met thema´s van menselijke ellende, armoede, onderdrukking, geweld, ziekte, en/of milieuverontreiniging.

 

Zoals ´Old-Thinker News´ rapporteerde in maart, heeft het Britse ministerie van defensie een`Globale Strategische Trends – Op naar 2040´ studie uitgebracht. Dit rapport was een vernieuwde versie van het ´DCDC Strategische Trends van 2007 – 2036´. Hierin kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: informatiechips in de hersenen en mensenmenigtes die bespeeld konden worden, als door een revolutie.  

 

Het geüpdate ‘Op naar 2040’ rapport handelt over tal van sociale en technologische kwesties en voorziet een grote scheiding tussen de mensen die niets hebben en de mensen die alles hebben. “…De totstandkoming van een globale elite, een machtig netwerk van individuen en bedrijven die boven het niveau van landen werkzaam zijn en de wereldwijde agenda kunnen beïnvloeden…”

 

Analisten van het Amerikaanse Militaire College hebben in 2008 een studie gepresenteerd met de titel 'Leiderschap in het era van individualiteit': nieuwe eisen, nieuwe vaardigheden, nieuwe oplossingen”. Het beschrijft een toekomst waarin verschillende toekomstscenario’s mogelijk zijn: een nieuw soort Renaissance, waarin de ontwikkeling van de mensheid door technische hulpmiddelen een grote sprong voorwaarts maakt, of een nieuwe donkere tijd met totalitaire controle door het gebruik van ‘hightech’.

 

Dokter Barton Kunstler beschrijft in dit rapport uit 2008 de grote effecten die ESI’s, ‘Enhanced Singular Individuals’, door techniek Verbeterde Individuen, op de samenleving kunnen hebben: “Dit is de kern van de zaak en waar men zich in de toekomst op moet richten. Technocraten hebben lang de naam gehad alleen onderdrukkend te zijn, met als doel sociale controle te krijgen. ESI’s zullen de maatschappij beïnvloeden met hun uitvergrootte talenten. De verschuiving kan betekenen dat er in de maatschappij de focus kan komen te liggen op creativiteit en innovatieve technieken, waarin artiesten, visionairen, wetenschappers en uitvinders begenadigd worden… Of het kan betekenen dat er een 1984achtige samenleving ontstaat, door de macht van lichaamdoordringende – lichaam en psyche – technieken.

 

Kunstler gaat door: “Het intelligentieniveau en fysiek welgevoelen dat geïntroduceerd kan worden in een individu kan leiden tot een geheel nieuwe mens, een historisch gezien nieuw soort individu. Het kan tot een dramatische stijging in de collectieve kennis of een collectieve bewustzijnssprong leiden. Of het kan voeren tot een staat van totalitaire wereldwijde controle.

 

Als er ooit een tijdstip was waarop de mensheid actief moet worden en zich betrokken moet voelen met de richting waarin de maatschappij zich beweegt, dan is het nu. Zal internet ongecensureerd blijven? Zal de pers vrij blijven? En, in de toekomst – die al dichterbij is dan men denkt - hoe zullen wij reageren op de technologieën die onze lichamen en geest doordringen? Zal een wereldwijde totalitaire elite met een technocratisch dictatorschap de aarde domineren?

 

We hebben te maken met complexe en allesomvattende vraagstukken waarover nu nagedacht dient te worden. Laten we hopen dat de mensheid de collectieve bewustzijnssprong gaat maken. Wij, u en ik kunnen hieraan een bijdrage leveren door anderen te informeren en te laten zien hoe het anders kan.  
© Daniel Taylor
Bron: Old-Thinker News

Bewerkt en vertaald door ‘t Vertalercollectief