Het Bilderberg Plan voor 2009: herstructurering wereldwijde politieke economie


Dit jaar is de Bilderberggroep bijeengekomen vlakbij Athene, Griekenland, van 14 tot 17 mei om precies te zijn. De conferentie vond plaats zonder veel aandacht te trekken van de internationale pers of andere media. Ongeveer 130 van de meest invloedrijke individuen van de wereld kwamen bijeen om de dringende zaken te bespreken en een koers te bepalen voor 2010. Het belangrijkste onderwerp was de wereldwijde financiële crisis. Niet verwonderlijk, kijkende naar de lijst van deelnemers, waaronder veel van de architecten van de crisis, alsook degenen die de crisis moeten ‘oplossen’.

De agenda: herstructurering van de wereldwijde politieke economie
Nog voor de conferentie begonnen was rapporteerde onderzoeksjournalist Daniel Estulin over het belangrijkste agendapunt. Zijn bronnen komen uit de Bilderberggroep zelf. Hoewel de bronnen niet kunnen worden nagetrokken blijken ze meestal correct te zijn. Ook veteraan-Bilderbergjournalist Jim Tucker heeft bewezen accuraat te zijn. Het belangrijkste agendapunt van 2009 was: de huidige economische crisis en de nabije toekomst hiervan. Deze economische crisis als depressie laten voortduren en laten leiden tot tientallen jaren van stagnatie en economische achteruitgang, of kiezen voor een korte, maar intense depressie. Deze zal dan het pad banen voor een nieuwe wereldorde, die meer efficiënt en controleerbaar is. Andere agendapunten waren het plan om miljoenen spaarders en investeerders te laten geloven dat de economie weer op het punt staat een ommekeer te maken. Er zullen nog vele financiële verliezen worden geleden in de komende maanden. De laatste duw zal komen wanneer het Verdrag van Lissabon in gang kan worden gezet, wanneer Ierland “Ja” stemt voor het verdrag in oktober of november. [1] De Europese Unie krijgt dan enorm veel macht, terwijl de lidstaten worden gedegradeerd tot een soort nationale regionale provinciestaten.

Kort nadat de conferentie begonnen was, kon Jim Tucker melden dat zijn interne bronnen meldden dat er gesproken werd over de planning van een wereldwijd departement van gezondheidszaken en een wereldbank. De voorkeur bestond voor een kortdurende depressie.
De oud-ministerpresident van Zweden en huidige minister van buitenlandse zaken, Carl Bildt, hield een vlammend betoog om de World Health Organization om te vormen naar een wereldministerie van gezondheidszaken. En het IMF diende een wereldbank te worden. Beiden onder de hoede van de Verenigde Naties. Samen met de Amerikaanse minister van financiën, Geithner, werd geopteerd voor een kortere duur van de recessie. Anders werd de kans groot dat zelfs Bilderbergleden zouden gaan lijden onder de crisis. Wie zou hun producten kopen? [2]

Na afloop van de conferentie kon Daniel Estulin melden dat de Bilderbergers zich het meest zorgen maakten over de chaos die gecreëerd was. Zouden de langetermijnplannen nog geïmplementeerd kunnen worden? De controle zou uit hun handen kunnen glippen. De elite zou te maken kunnen krijgen met niet geplande en niet voorspelbare gebeurtenissen. [3]

Op 21 mei stond in het nieuws van Macedonian International News Agency, dat een niet-geverifieerd Kremlinrapport schrijft over de Bilderberggroep. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst had de westerse financiële, politieke en industriële elite haar conferentie beeindigd met de conclusie dat het tijd werd om de Amerikaanse dollar totaal te vernietigen [4]. Om de weg naar de creatie van een door westerse machten gecontroleerde nieuwe wereldorde te banen zou hiertoe in New York een geheime vergadering zijn belegd onder leiding van David Rockefeller.

De geheime bijeenkomst van miljardairs
De vergadering waar hier aan wordt gerefereerd, was een geheime bijeenkomst in de Rockefeller Universiteit, waar een dozijn van de rijkste mensen van de wereld werd uitgenodigd door Bill Gates en Warren Buffet. Er zou worden gesproken over liefdadigheidsdoelen. Onder andere de burgemeester van New York, Bloomberg, George Soros, Eli Broad, Oprah Winfrey, David Rockefeller sr. en Ted Turner waren hierbij. Een van de deelnemers zei: “Het was geen geheime bijeenkomst, maar het was bedoeld als een bijeenkomen van collega’s en gelijkgestemden.” Redacteur Stacy Palmer van de Chronicle of Philanthropy zei hierover: “Met de huidige financiële crisis is het niet verrassend dat deze filantropen bijeenkomen. Normaal doen zij dit niet, ze hebben elkaars adviezen echt niet nodig.” De drie gastheren waren Bill Gates, Warren Buffet en David Rockefeller sr. [5]

Niemand van de deelnemers wilde vertellen waar de bijeenkomst over gegaan was. Er was een afspraak over geheimhouding. Sommigen wilden wel toegeven dat ze erbij geweest waren. [6] Aangenomen werd dat de koers besproken werd die moest worden gevaren tijdens de economische malaise. [7]

In de Engelse krant The Sunday Times werd geschreven dat “de rijksten ter aarde in het geheim bijeenkwamen om hun rijkdommen in te zetten met als doel de groei van de wereldpopulatie te remmen” en “dat zij samen wegen wilden vinden om de politieke en religieuze problemen op te lossen die verandering tegenhouden”. Het is wel interessant dat de assistenten van de miljonairs te horen kregen dat hun bazen 'security briefings' hadden. Iedere deelnemer kreeg 15 minuten om te praten over zijn favoriete liefdadigheid.
Tijdens het diner concludeerde men dat de overbevolking prioriteit nummer één was. Unaniem was men het erover eens dat de huidige groei van de wereldbevolking tot een ramp op milieu-, sociaal en industrieel gebied kon leiden. Ze zouden onafhankelijk van de regeringen moeten zijn, die niet competent konden reageren op de ramp die iedereen kon zien aankomen. Een gast zei dat ze van rijke tot rijke met elkaar wilden praten, zonder dat ze bang hoefden te zijn dat er iets van in de kranten zou komen. Ze gedroegen zich als een alternatieve wereldregering [8].

Het gelekte rapport
Daniel Estulin ontving van zijn bron binnen de Bilderberggroep een 73 pagina’s lang rapport, waaruit duidelijk wordt dat er heftig is gedebatteerd. De hardliners zijn voor een dramatische economische achteruitgang en een korte maar heftige depressie. Anderen denken dat de zaken al te ver zijn gegaan en dat de fallout niet meer te voorspellen is wanneer Henry Kissingers model wordt gekozen. Ook Richard Holbrooke staat hier achter. Het is onbekend wat het standpunt is van Obama. Iedereen was het erover eens dat de recessie eerst zou verslechteren en dat het herstel relatief langzaam zou zijn. Dit zouden de berichten naar de pers moeten zijn.

Estulin liet weten dat sommige vooraanstaande Europese bankiers hun eigen geldreserves zagen slinken en zich erg veel zorgen maakten. Zij vonden dat de stress nu lang geduurd had en dat de handelstekorten konden leiden naar een dollar die steeds minder waard zou worden. Een Bilderberger zei dat zelfs de banken niet weten wanneer zijzelf aan de grond zouden raken. De Amerikaanse banken hebben misschien wel veel meer geld nodig van de Amerikaanse regering dan zij tot nu toe ontvangen hebben. Iemand van het IMF opperde, na historisch onderzoek gedaan te hebben van eerdere recessies, dat de recessie van Amerika nog maar op één derde is. Economisch herstel kon dus nog lang op zich laten wachten. De relatieve verliezen van 2008 waren groter dan die van 1929 en de volgende fase van economische achteruitgang zou erger zijn dan die van 1930. Vooral omdat de VS 20 biljoen dollars schuld heeft. Pas als die schuld vermindert, kan herstel werkelijkheid worden. [9]

Volgens Tucker is men een bijeenkomst aan het plannen in Israël van 8 tot 11 juni. Daar kunnen zij opnieuw de economische situatie bespreken in een forum. De voorstellen van Carl Bildt om een wereldministerie van financien en een wereldgezondheidsorganisatie te creëren die vallen onder de VN zullen opnieuw worden aangekaart. Ook wordt gezegd dat de klimaatsveranderingen moeten worden gebruikt om Bilderbergdoelen dichterbij te brengen. Een economische crisis is een ‘eenmaal in je generatie’-crisis, een klimaatcrisis komt maar eens in de duizend jaar voor. NAFTA zou moeten worden uitgebreid naar het westen, door de EU te gebruiken.

Het IMF heeft meermaals rapporten gestuurd naar de Bilderberg groep, waarin een verandering tot wereldbank werd voorgesteld. Minister van financiën uit de VS, Geithner, nam het voorstel over. Geithner zei verder dat hij hoopte met Europa een wereldwijde infrastructuur te kunnen bouwen. [10]

Het plan van Bilderbergers in actie?
Reorganisatie van “The Federal Reserve”

Na afloop van de conferentie deden sommige deelnemers opvallende uitspraken. Op 21 mei legde Timothy Geithner de volgende verklaring af: “De ‘Federal Reserve’ zou voortaan een centrale rol moeten gaan spelen in de regulatie” en “ook de taak moeten overnemen die nu US Securities en Exchange Commissions (SEC, een Amerikaanse toezichthouder op de effectenbeurzen) heeft”. [11]

Op 20 mei sprak Geithner voor een comité van de Senaat: “Er zijn aanwijzingen dat het financiële systeem zich aan het herstellen is.” Over de regulering van het financiële systeem zei hij: “We moeten ervoor zorgen dat de internationale regels voor regulatie consistent zijn met de hoge standaard van de VS.” [12]

Bloomberg zei dat “de regering-Obama een voorkeur had voor een Securities and Exchange Commission (SEC) met minder macht. Dat de Federal Reserve taken zou overnemen en andere organisaties ook. Het is opvallend dat SEC-voorzitter Mary Shapiro nooit gekend is in de onderhandelingen, en dat zij hier erg door geïrriteerd is."

Er werd gemeld dat de Amerikaanse minister van financiën Timothy Geithner hierover tijdens een diner gesproken had met de directeur van het ‘Nationaal Economisch Council’ Lawrence Summer (van de Bilderberggroep), oud-voorzitter van de Federal Reserve Paul Volcker (ook een Bilderberger), ex-voorzitter van SEC Arthur Levitt en met Elizabeth Warren, professor in de rechten van Harvard, die aan het hoofd staat van de commissie die de 700 miljard dollars moet bewaken van het Troubled Asset Relief Program (een van de maatregelen die de Amerikaanse regering heeft getroffen in het kader van het bestrijden van de kredietcrisis). [13]

De Federal Reserve is een private bank, in bezit van aandeelhouders, waaronder vele regionale federale banken vallen. Onder andere 'JP Morgan Chase' en ‘The Federal Bank of New York’. Dit zou betekenen dat private banken regerende macht krijgen. Het is te vergelijken met een kolonel die de generaal moet bewaken, aan wie hij ook verantwoording schuldig is. Of de vos een kippenhok laten bewaken.

Zoals ‘Market Watch’, de onlinepublicatie van Wall Street Journal schreef: de Federal Reserve werd 100 jaar geleden in de nadagen van de financiële crisis opgericht. Het zou door de plannen van de regering van Obama, interactie tussen regering en het financieel systeem bewerkstelligen. Geithner liet blijken onder de indruk te zijn van de nauwe relatie tussen de grote banken en de Federal Bank. Voordat Geithner bij de US Treasury (ministerie van financiën) kwam werken, was hij president van de Federal Reserve van New York. [14]

Het IMF als ‘ministerie van financiën’
Het Bilderbergagendapunt dat een wereldwijd ministerie van financiën wil creëren door het IMF om te vormen, is al eerder aan bod gekomen. Tijdens de G20-Top in april. De G20 zag dit eerder in het kader van de creatie van een wereldwijde Centrale Bank. Waarschijnlijk kan het IMF beide rollen vervullen.

Na de G20-bijeenkomst werd gepubliceerd dat de wereld een stap dichter was bij “een wereldwijd betalingsmiddel, dat een wereldwijde centrale bank achter zich had staan”. Het communiqué zei verder dat de G20 leiders het eens waren over de aanwending van SDR’s, die 250 miljard Amerikaanse dollars in de wereldeconomie zou pompen. Dit zou de liquiditeit wereldwijd moeten helpen verhogen. SDR’s zijn Special Drawing Rights, een op synthetisch papier gedrukt betaalmiddel, dat door het IMF uitgegeven wordt. Het zou al een halve eeuw niet gebruikt zijn, maar een slapend bestaan hebben geleid. Het is een betaalmiddel dat niet door de regering gecontroleerd kan worden. [15] [Zie ook bijlage 2.]

Met het besluit van de G20-Top tot het in gebruik nemen van de Special Drawing Rights (SDR’s) wordt de facto een nieuwe wereldgeldeenheid geschapen. Onlangs werd bekendgemaakt dat de sub-Sahara- Afrikaregio ongeveer 10 miljard van het IMF in SDR’s zou ontvangen om de plaatselijke economie te helpen.
Ook werd besloten dat het IMF voor 250 miljard dollars waard SDR’s zou uitgeven om de reserves van buitenlandse geldeenheden te verhogen.[17]

Recente rapporten laten geen twijfel bestaan over de rol die het IMF speelt, die hand in hand gaat met de discussie in de Bilderberggroep over de ineenstorting van de Amerikaanse dollar. ‘De transformatie van de standaard van de dollar naar een SDR-systeem zou een breuk betekenen van een systeem dat meer dan 60 jaar geduurd heeft.’
Er zouden twee manieren zijn om de rol van de Amerikaanse dollar in het internationale handelsverkeer te verminderen. Een manier is om de door de markt bepaalde erosie van de waarde van de dollar te laten toenemen. Hoewel recentelijk de voorkeur voor de euro al erg is toegenomen, vooral in financiële transacties, is over het algemeen de dollar nog steeds de dominante munteenheid als internationale geldreserve. Men ziet in de nabije toekomst nog geen bedreiging in de hegemonie van de dollar.
Een andere mogelijkheid is internationaal het besluit te nemen om de hegemonie van de dollar als geldreserve op te heffen. Hier komt de rol van de SDR’s van het IMF om de hoek kijken. Een manier om de SDR’s de volgende majeure internationale geldreseve te maken is een enorme hoeveelheid nieuwe SDR’s te laten drukken door het IMF. [18] Dit is, interessant genoeg, precies wat er nu aan het gebeuren is.

Jacques de Larosière, oud-directeur van het IMF, sprak zijn zorgen uit dat de huidige financiële crisis te baat moest worden genomen, dat er verbeteringen in de instituten moesten worden doorgedrukt, dat de kansen die zich nu aanboden niet moesten worden gemist, omdat verschillende deelnemers het niet met elkaar eens konden worden. De Larosière is nu adviseur van de bank BNP-Paribas, een corporatie die veel leden heeft in de Bilderberggroep. Hij was hoofd van het ministerie van financiën van Frankrijk ten tijde van Giscard d‘Estaing, ook een regelmatige bezoeker van de Bilderbergbijeenkomsten. [19]

Guardian publiceert over de Bilderbergconferentie 2009
The Guardian, een Britse krant, was de enige grote krant die de bijeenkomst van de Bilderbergers in Athene in het nieuws bracht. De eerste berichten over de conferentie waren op nogal sarcastische wijze geschreven. “Een lang weekend in een luxe hotel, waar de elite van de wereld elkaar de hand kan schudden. Waar ze de glazen kunnen heffen, de neuzen dezelfde kant op kunnen zetten als het gaat over de wereldwijde agenda en kunnen kibbelen over wie zijn ligbed op de beste plaats in de zon heeft. Ik denk dat Henry Kissinger zijn eigen zonnebed laat brengen door een helikopter en het 24 uur per dag en 7 dagen in de week laat bewaken door een speciaal CIA-team.” [20] Naarmate het weekend voortduurde, veranderde de toon van de journalist. Hij schreef op zaterdag: “Ik weet dat ik gevolgd word. Dat weet ik, omdat ik de politieagenten in burgerkleren die mij volgen aangesproken heb.” Hij werd ook tweemaal gearresteerd op de eerste dag, omdat hij foto’s probeerde te maken van de aankomende limousines voor het hotel.” [21]

Later schreef hij: “Ik weet niet waarover zij het hebben, maar ik heb het gevoel dat er 'something rotten is in the state of Greece'. Drie dagen, en hij voelde zich een oproerkraaier, verdachte en ongewenste vreemdeling ineen. Hij was zelfs een beetje bang geworden. Bilderberg gaat over controle, over 'wat zullen we hierna doen?'. Zullen we één munteenheid uitbrengen, dat is efficiënter! Efficiëntie is toch goed? Een wereldministerie van financien is ook makkelijk. En wereldmarkt, een wereldregering. En wat denken we van een wereldleger? Dan zouden er geen oorlogen zijn. Wat een heerlijke krabcocktail, trouwens. Wat denken jullie van één wereldbeeld? En één gecontroleerd internet?”

Charlie Skelton, de journalist, spreekt het idee dat de Bilderberggroep gewoon een forum is waar mensen vrijelijk hun mening kunnen geven, tegen. “Ik ben het zat dat een kleine groep mensen de macht heeft over de wereld. Ik heb het voor mijn ogen zien gebeuren. Het kan mij niet schelen of de Bilderberggroep een plan aan het maken is om de wereld te redden, of dat zij de wereld in een blender wil stoppen en de sappen zelf wil opdrinken, ik vind gewoon dat politiek zo niet hoort te werken. Als zij op zoek is naar een middel tegen kanker, dan kan dat met het licht aan. Bilderberg gaat over controle over de wereld. Wanneer ik bij de Bilderbergers in de buurt kom, word ikzelf ineens gecontroleerd, ik word gevolgd, bekeken, vastgehouden en ook nog eens gearresteerd. [22]

Op zondag 17 mei vroeg Skelton aan de dienstdoende agent waarom hij eigenlijk gevolgd werd. De agent vroeg: “Waarom ben jij hier?” Charlie antwoordde dat hij de bijeenkomst voor zijn krant moest verslaan. “Dat is de reden! Daarom. Wij hebben elkaar niets meer te zeggen”. [23]. Worden journalisten gevolgd door agenten in burgerkleren wanneer zij het Wereldeconomisch Forum verslaan? Nee. Waarom gebeurt dit dan wel tijdens een bijeenkomst van de Bilderberggroep? Het is toch een forum waar de leden vrijelijk mogen discussiëren?

Op de maandag na de Bilderbergconferentie schreef Skelton dat hij niet de enige journalist was die werd lastiggevallen door agenten, wanneer hij binnen een halve mijl in de buurt kwam van de deelnemers van de Bilderberggroep. Een paar andere reporters die de trip naar Vouliagmani vlakbij Athene hadden gemaakt, werden op dezelfde manier aangepakt. Of gearresteerd. Bernie, van de Amerikaanse Free Press, en Gerhard ‘the documentarian’ charterden een boot om foto’s te kunnen nemen vanaf de zee. Zij werden drie mijl voor de kust door de Griekse marine tegengehouden. Het bewijs dat er geen vrije nieuwsgaring mogelijk is. [24]

Het uiteindelijke artikel van Charlie Skelton over de Bilderbergconferentie 2009 laat zien dat de teneur van zijn berichtgeving wijzigde van aanvankelijk sarcasme en grappen maken, tot de ontdekking dat hij gevolgd werd door agenten in burger, de veiligheidsdienst van de Griekse Staat. Wie was er nu paranoïde? Hijzelf, verstopt onder trappen, kijkend in winkelruiten naar zijn reflectie en de ruimte achter hem, in de publieke ruimte blijvend voor de veiligheid? Of de Bilderbergdeelnemers, met twee F16’s, rondcirkelende helikopters, machinegeweren, soldaten en het voortdurend pesten en arresteren van journalisten? Wie is hier nu gek?

Het lijkt of publiciteit is voor de Bilderberggroep, wat zout is voor een slak. Volgend jaar moeten we terugkomen, maar dan met meer mensen. Als de mainstreammedia het gebeuren niet willen verslaan, dan moeten geïnteresseerde burgers het maar doen.

Het verrassende is dat Charlie Skelton na zijn ervaring met de laatste Bilderbergconferentie een vechthouding heeft gekregen. “We moeten vechten, nu, elke seconde! Met elke centimeter van onze ziel moeten we vechten tegen de identiteitskaarten, het gaat allemaal om controle en macht. De macht die ze hebben om ons om onze identiteitskaart te vragen, de plicht die we hebben om deze bij ons te hebben, alsof we moeten bewijzen dat we een recht hebben om te bestaan!" Charlie Skelton heeft geleerd van de willekeurige ondervragingen en de ondergeschiktheid aan de ondervragers. Hij heeft geleden door de Bilderberggroep. Hij heeft een week vol nachtmerries doorstaan, een nachtmerrie die ons in de toekomst allemaal te wachten kan staan. Hij heeft een kleine blik gehad in een wereld vol controles, door een macht die zelf niet gecontroleerd wordt. Het heeft hem in de war gebracht. Hij is, ook letterlijk, aangeslagen. De identiteitskaart maakt je van vrije burger tot verdachte.

Wie waren er?

Vorsten
Onder de leden van de Bilderberg groep zijn diverse leden van de Europese vorstenhuizen. Koningin Beatrix van Nederland was aanwezig, die de grootste aandeelhouder van Royal Dutch Shell is, een van de grootste bedrijven van de wereld. Een van haar drie zonen, Prins Constantijn, begeleidde haar op de conferentie. Prins Constantijn heeft gewerkt voor de EU, alsook gewerkt als strategisch consultant bij Booz Allen & Hamilton in Londen, een strategisch en technologisch advies bureau met expertise in Economische en Business Analyse, Inlichtingen en Operaties, Analyse en Informatie Technologie. Prins Constantijn is ook een onderzoeker geweest voor de RAND Corporatie in Europa. RAND is opgericht als denktank voor het leger van Amerika, nu werkt het voor regeringen, stichtingen, internationale organisaties en commerciële organisaties.[26] Ook Prins Philippe van België en koningin Sofia van Spanje waren aanwezig.

Private Bankiers
Zoals gewoonlijk was er een lange lijst bankiers aanwezig, ze representeerden de grootse banken van de wereld. David Rockefeller, Oud CEO and voorzitter van Chase Manhattan, nu JP Morgan Chase Bank, van wie hij tot voor kort voorzitter van de Internationale Advies Board was; nu is hij Erevoorzitter van de ‘Council on Foreign Relations’, voorzitter van ‘the Board of the Americas Society and Council of the Americas’, Erevoorzitter van de ‘Trilateral Commission’, die hij samen met Zbigniew Brzezinski oprichtte; ook een van de oprichters van de Bilderberg Groep, prominente patriarch van een van de rijkste bankfamilies.
 
Josef Ackermann was er, een Zwitserse bankier, CEO van de ‘Deutsche Bank’, een van de directeuren van Royal Dutch Shell; Voorzitter van Siemens AG, een van Europa’s grootste bedrijven in technische apparatuur; ook lid van de Internationale Advies ‘Council of Zurich Financial Services Group’; Voorzitter van ‘the Board of the Institute International of Finance’, het enige wereldwijde conglomeraat van financiële instituten; and Vice voorzitter van de ‘Foundation Board of the World Economic Forum’.[27]
 
Roger Altman was ook aanwezig bij de Bilderberg bijeenkomst, een investerings bankier, en oud ‘Deputy Treasury Secretary’ van de Clinton regering. Andere bankiers die dit jaar aanwezig waren zijn Ana Patricia Botin, voorzitter van de Spaanse Bank: Banco Español de Crédito, oud werknemer van JP Morgan; Frederic Oudea, CEO en pas benoemde voorzitter van ‘the Board of French bank Societe Generale’; Tommaso Padoa-Schioppa, een Italiaanse bankier en econoom, oud Minister van economische en financiële zaken; Jacob Wallenberg, voorzitter van ‘Investor AB’; Marcus Wallenberg, CEO van Investor AB; en George David, CEO van ‘United Technologies Corporation’,lid van de ‘Citigroup’ en ‘the Business Council’, ‘the Business Roundtable’, en Vice voorzitter van ‘Peterson Institute for International Economics’. [Meer over het Peterson Institute, zie: Appendix [1]
 
Canadese bankiers zijn W. Edmund Clark, President en CEO van ‘TD Bank Financial Group’, ook lid van de raad van bestuur van  ‘C.D. Howe Institute’, een prominente Canadese denktank; Frank McKenna, voorzitter van ‘TD Bank Financial Group’, oud ambassadeur van Canada voor de VS en Indira Samarasekera, President van de Universiteit van Alberta, die ook lid is van raad van bestuur van de ‘Scotiabank’, een van de grootste banken van Canada.

Centrale Bankiers
De Gouverneur van de Nationale Bank van Griekenland, Gouverneur van de Bank van Italië, President van de Europese Investerings Bank, James Wolfensohn, oud President van de Wereld Bank, en Nout Wellink, lid van de raad van bestuur van ‘International Settlements (BIS)’.[28] Jean-Claude Trichet, de President van de Europese Centrale Bank.[29] Er is geen indicatie dat de gouverneur van de Federale Reserve Bank van New York aanwezig was, Ben Bernanke. Vreemd omdat de Federal Reserve Gouverneur altijd present is bij Bilderberg conferenties, samen met de President van de ‘Federal Reserve Bank of New York’, William C. Dudley. Bij navraag of deze laatste in Griekenland was geweest tussen 14-17 mei, heb ik geen antwoord gekregen.
 
Obama regering bij Bilderberg
De Obama regering was goed gerepresenteerd. Keith B. Alexander, een ‘Lieutenant General’ in het leger van de Verenigde Staten en Directeur van de ‘National Security Agency’; Timothy Geithner, US Minister van Financiën en oud President van ‘the Federal Reserve Bank of New York’; Richard Holbrooke, de gezant van de Obama regering voor Afghanistan en Pakistan; Generaal James Jones, ‘United States National Security Advisor’; Henry Kissinger, Obama’s speciale gezant voor Rusland, Bilderberg lid sinds lang en oud minister van Buitenlandse zaken en nationale veiligheid adviseur; Dennis Ross, speciale adviseur voor de Perzische Golf en Zuidwest Azië; minister van Buitenlandse zaken Hillary Clinton; David Patraeus, Commandeur van ‘CENTCOM, ‘U.S. Central Command’, in het Midden Oosten, Lawrence Summers, Directeur van het Witte Huis ‘National Economic Council’, oud minister van Financiën van de regering Clinton, oud President van de universiteit van Harvard, oud ‘Chief Economist’ van de Wereldbank; Paul Volcker, oud Gouverneur van de ‘Federal Reserve System’ en lid van Obama’s ‘Economic Recovery Advisory Board’; Robert Zoellick, oud voorzitter van ‘Goldman Sachs’ en huidige President van de Wereldbank;[30] en ‘Deputy Secretary of State’ James Steinberg.[31] ‘

Andere opvallende namen
Viscount Étienne Davignon, oud Vice President van de Europese Commissie en ere-voorzitter van de Bilderberg Group; Francisco Pinto Balsemão, oud minister president van Portugal; Franco Bernabè, CEO van ‘Telecom Italia’ and Vice voorzitter van ‘Rothschild Europe’; Carl Bildt, oud minister president van Zweden; Kenneth Clarke, Schaduw minister van Economische zaken van Engeland; Richard Dearlove, Oud directeur van de Britse ‘Intelligence Services’ (MI6); Donald Graham, CEO van de ‘Washington Post Company’; Jaap De Hoop Scheffer, Secretary-General van de NAVO; John Kerr, lid van de ‘British House of Lords’ and lid van ‘Royal Dutch Shell’; Jessica Matthews, President van ‘Carnegie Endowment for International Peace’; Richard Perle van de ‘American Enterprise Institute’; Romano Prodi, oud minister-president van Italië; J. Robert S. Prichard, CEO van ‘Torstar Corporation’ en President Emeritus van de Universiteit van Toronto; Peter Sutherland, oud ‘Director General’ van de ‘General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)’, eerste ‘Director General’ van de ‘World Trade Organization’ (WTO), nu lid van de raad van bestuur ‘British Petroleum’ (BP) en ‘Goldman Sachs International’, alsook van de ‘Royal Bank of Scotland’, voorzitter van de ‘Trilateral Commission’, Vice voorzitter van ‘the European Roundtable of Industrialists’, en oudgediende bij de Bilderbergers; Peter Thiel, lid van de raad van bestuur van Facebook; Jeroen van der Veer, CEO van ‘Royal Dutch Shell’; Martin Wolf, ‘Associate Editor en Chief Economics Commentator of the Financial Times’ krant; en Fareed Zakaria, Amerikaans journalist en lid van de raad van vestuur van ‘the Council on Foreign Relations’.[32] Er zijn berichten dat ook Google CEO Eric Schmidt aanwezig waren, en ook Wall Street Journal Editeur Paul Gigot,[33] beiden waren ook vorig jaar te gast bij de Bilderberg conferentie.[34]

Conclusie
Het is duidelijk dat, het voorrecht van dit jaar’s Bilderberg conferentie bestond uit het zo veel mogelijk gebruik maken van de wereldwijde financiële crisis, om de doelen te bereiken waar de Bilderbergers sinds lang naar gestreefd hebben. Een van deze doelen was het plan om een wereldwijd ‘Ministerie van Financiën’ te creëren. Dit in samenhang met een wereldwijde Central Bank. Beide lijken nu gecreëerd te worden binnen het IMF.

De Bilderberg bijeenkomsten zijn natuurlijk bedoeld om het belang van de deelnemers of het belang van de organisaties van de deelnemers te dienen. Er waren veel leden van de regering van Obama aanwezig dit jaar, de plannen tot herstel van de financiële crisis van de regering van Obama zullen waarschijnlijk ontsproten zijn uit het brein van de Bilderberg groep. Het zal hen zeker ook helpen. Het is opmerkelijk dat er niet meer naar buiten is gekomen over de plannen die Amerika heeft wat betreft Afghanistan en Irak.

Amerika heeft pas een nieuwe generaal die het opperbevel heeft over Afghanistan, Lt Generaal Stanley McChrystal, een vroegere ‘Green Baret’, die voorheen de geheime inlichtingendienst in Iraq onder zijn hoede had. [35} Van 2003 tot 2008, leidde McChrystal de Pentagon’s Joint Special Operations Command (JSOC). Pulitzer-Prize winnend journalist, Seymour Hersch, ontdekte dat hij ook het hoofd was van Cheney’s “executive moordkommando”. {36}

Het lijkt, gezien het hoge aantal aanwezigen van het Ministerie van buitenlandse zaken van de VS bij de Bilderberg conferentie 2009, dat er ook gesproken moet zijn over de Afghaanse kwestie, en of deze eventueel uitgebreid zal worden naar Pakistan.
Gezien de financiële crisis van nu, was het belangrijkste agendapunt de wereldwijde economische recessie. Volgend jaar zal een interessant jaar worden, en de elite van de wereld zal er zeker en vast een productief jaar van maken.
 
Appendix 1: Bilderberg connectie met de bijeenkomst van miljardairs
Peter G. Peterson, een van de gasten van de bijeenkomst met miljardairs, was de vroegere minister van economische zaken in de regering van Nixon, voorzitter en CEO van ‘Lehman Brothers’, Kuhn, Loeb Inc., van 1977 tot 1984, hij was medeoprichter van ‘the Blackstone Group’, waar hij nu Senior Voorzitter is, en in 1985, werd hij voorzitter van het ministerie van buitenlandse zaken, toen David Rockefeller dat ambt neerlegde.  Hij richtte het ‘Peterson Institute for International Economics’ op en was voorzitter van de ‘New York Federal Reserve Bank’ van 2000-2004. De ‘Peterson Institute for International Economics’ is een wereldwijde economische denktank, die het publieke debat wil informeren en vormen. Vele studies van het instituut hebben een basis gelegd voor initiatieven die wereldwijd zijn geïmplementeerd: hervorming van het ‘International Monetary Fund (IMF), internationale bank standaarden, beleid voor dollar, euro, and andere belangrijke munteenheden, reacties op schulden en kredietcrisis (waaronder de huidige van 2008–09).” Het Peterson Instituut heeft ook belangrijke bijdragen geleverd voor de ontwikkeling van de World Trade Organization (WTO), NAFTA, APEC en ‘East Asian’ regionalisme.[37]
 
Het ‘Peterson Institute for International Economics’ heeft een prominent lijst van namen in de raad van bestuur. Peter G. Peterson is de voorzitter; George David, voorzitter van ‘United Technologies’ is vice-voorzitter, alsook lid van de Citigroup en gast van de Bilderberg conferentie 2009; Chen Yuan, Gouverneur van de ‘China Development Bank; Jessica Einhorn, rector van ‘Washington's Paul H. Nitze School of Advanced International Studies’ (SAIS) van de Johns Hopkins Universiteit, oud lid van de International Monetary Fund (IMF), oud directeur van de Werledbank; Stanley Fischer, Gouverneur van de Centrale Bank van Israël, oud Vice President van de Wereld Bank, oud directeur van het IMF, oud Vice Chairman  van de ‘Citigroup’, en regelmatig deelenemer van Bilderberg conferenties; Carla A. Hills, oud ‘US Trade Representative’, onderhandelaar van NAFTA, lid van de raad van bestuur van de ‘International Advisory Boards of American International Group’, de ‘Coca-Cola Company’, ‘Gilead Sciences’, ‘J.P. Morgan Chase’,  ‘Trilateral Commission’, ‘Council on Foreign Relations’, en zij speelde een centrale rol in het “Building a North American Community” document, die nNoord-Amerika wil hermodelleren naar Europese Unie model, prominent Bilderberg lid; David Rockefeller zit ook bij de ‘Peterson Institute’ , net als Lynn Forester de Rothschild; Jean-Claude Trichet, President van de ‘European Central Bank’, aanwezig bij iedere Bilderberg conferentie; Paul A. Volcker, oud Gouverneur van de ‘Federal Reserve System’,  zit bij de huidige ‘Chair’ van Obama’s Economische Herstel Advies Raad.
 
Ereleden van het ‘Peterson Institute’zijn o.a. Bilderbergers Alan Greenspan; Frank E. Loy, Staatsecretaris van buitenlandse zaken, en lid van ‘Environmental Defense’, ‘Pew Center for Global Climate Change’, ‘Resources for the Future’, en ‘Population Services International’; George P. Shultz, minister in the Reagan regering, President en Directeur van de ‘Bechtel Group’ en oud minister van financiële zaken.[38]

Appendix 2: Creatie van een Centrale Wereld Bank
Jeffrey Garten, Onderminister van de handel, oud rector van ‘Yale School of Management’, oud lid van ‘White House Council on International Economic Policy’ ten tijde van Nixon en lid van de staf van Henry Kissinger en Cyrus Vance van de Ford en Carter regeringen. Hij was een directeur van Lehman Brothers en de Blackstone Group, is ook lid van ‘Council on Foreign Relations’. Al in 1998, schreef Jeffrey Garten een artikel voor de New York Times, waarin hij opteerde voor een nieuwe wereldwijde centrale bank.[39]
 
Tijdens de huidige financiële crisis schreef Garten een artikel voor de Financial Times waarin hij zijn geloof in een instituut beschreef dat een ‘Global Monetaire Autoriteit’ had om de markten te overzien die geen grenzen meer kenden. In Oktober, schreef Garten een artikel voor Newsweek, waarin hij zei dat leiders vast de basis moesten gaan leggen voor de creatie een wereldbank.[41]
 
Drie dagen na Garten’s Newsweek artikel, werd gepubliceerd dat “het International Monetary Fund binnenkort geld tekort zou komen om de steeds maar groeiende lijst Oost-Eurpese landen, landen uit Latijns Amerika, Afrika en andere delen van Azië, tegemoet te komen. Het baarde zorgen, daar de belasting betalers uit het rijke Westen zouden moeten worden aangesproken. Een andere optie was het drukken van Special Drawing Rights door het IMF, waardoor het IMF een soort van wereldwijde centrale bank werd.[42]

[Voor een uitgebreide versie van de creatie van een wereldbank, regionale munteenheden, een wereldwijde reserve en de regering ervan zie: Andrew G. Marshall, The Financial New World Order: Towards a Global Currency and World Government: Global Research, 6 April, 2009]

[1] CFP, Annual Elite Conclave, 58th Bilderberg Meeting to be held in Greece, May 14-17. Canadian Free Press: May 5, 2009:
http://canadafreepress.com/index.php/article/10854

[2] Paul Joseph Watson, Bilderberg Wants Global Department Of Health, Global Treasury. Prison Planet: May 16, 2009:
http://www.infowars.com/bilderberg-wants-global-department-of-health-global-treasury/

[3] Paul Joseph Watson, Bilderberg Fears Losing Control In Chaos-Plagued World. Prison Planet: May 18, 2009:
http://www.prisonplanet.com/bilderberg-fears-losing-control-in-chaos-plagued-world.html

[4] Sorcha Faal, Bilderberg Group orders destruction of US Dollar? MINA: May 21, 2009:
http://macedoniaonline.eu/content/view/6807/53/

[5] Kristi Heim, What really happened at the billionaires' private confab. The Seattle Times: May 20, 2009:
http://seattletimes.nwsource.com/html/thebusinessofgiving/2009244202_what_really_happened_at_the_bi.html

[6] A. G. Sulzberger, The Rich Get … Together (Shhh, It Was a Secret). The New York Times: May 20, 2009:
http://cityroom.blogs.nytimes.com/2009/05/20/the-rich-get-together-shhh-it-was-a-secret/

[7] Chosun, American Billionaires Gather to Discuss Slump. The Chosun Ilbo: May 22, 2009:
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2009/05/22/2009052200772.html

[8] John Harlow, Billionaire club in bid to curb overpopulation. The Sunday Times: May 24, 2009:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6350303.ece

[9] Press Release, Investigative Author, Daniel Estulin Exposes Bilderberg Group Plans. PRWeb: May 22, 2009:
http://www.prweb.com/releases/Bilderberg_Group_Meeting/Daniel_Estulin/prweb2453144.htm

[10] James P. Tucker Jr., BILDERBERG AGENDA EXPOSED. American Free Press: June 1, 2009:
http://www.americanfreepress.net/html/bilderberg_2009_179.html

[11] James Quinn, Tim Geithner to reform US financial regulation. The Telegraph: May 21, 2009:
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance
/5359527/Tim-Geithner-to-reform-US-financial-regulation.html

[12] Greg Menges, U. S. Secretary of the Treasury Timothy F. Geithner speech before the Senate Banking Committee. Examiner: May 20, 2009:
http://www.examiner.com/x-8184-Boston-Investing-Examiner~y2009m
5d20-U-S-Secretary-of-the-Treasury-Timothy-F-Geithner-speech-before-the-Senate-Banking-Committee

[13] Robert Schmidt and Jesse Westbrook, U.S. May Strip SEC of Powers in Regulatory Overhaul. Bloomberg: May 20: 2009:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a18ctNv3FDcw

[14] Rex Nutting, Fed could be completely retooled, Geithner says. Market Watch: May 20, 2009:
http://www.marketwatch.com/story/fed-could-be-completely-retooled-geithner-says

[15] Ambrose Evans-Pritchard, The G20 moves the world a step closer to a global currency. The Telegraph: April 3, 2009:
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/5096524/The-G20-moves-the-world-a-step-closer-to-a-global-currency.html

[16] Marie Magleby, Obama Wants U.S. to Loan $100 Billion to Global Bailout Fund. CNS News: May 20, 2009:
http://www.cnsnews.com/public/content/article.aspx?RsrcID=48329

[17] Joe Bavier, Sub-Saharan Africa to receive $10 bln in SDRs-IMF. Reuters: May 25, 2009:
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSLP336909

[18] Onno Wijnholds, The Dollar’s Last Days? International Business Times: May 18, 2009:
http://www.ibtimes.com/articles/20090518/dollar-rsquolast-days.htm

[19] MATTHEW SALTMARSH, Former I.M.F. Chief Sees Opportunity in Crisis. The New York Times: May 22, 2009:
http://www.nytimes.com/2009/05/23/business/global/23spot.html?ref=global

[20] Charlie Skelton, Our man at Bilderberg: in pursuit of the world's most powerful cabal. The Guardian: May 13, 2009:
http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/13/in-search-of-bilderberg

[21] Charlie Skelton, Our man at Bilderberg: They're watching and following me, I tell you. The Guardian: May 15, 2009:
http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/15/bilderberg-charlie-skelton-dispatch

[22] Charlie Skelton, Our man at Bilderberg: I'm ready to lose control, but they're not. The Guardian: May 15, 2009:
 http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/15/bilderberg-charlie-skelton-dispatch1

[23] Charlie Skelton, Our man at Bilderberg: 'You are not allowed to take pictures of policemen!' The Guardian: May 17, 2009:
http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/17/charlie-skelton-bilderberg

[24] Charlie Skelton, Our man at Bilderberg: Fear my pen. The Guardian: May 18, 2009:
http://www.guardian.co.uk/world/2009/may/18/bilderberg-charlie-skelton-dispatch

[25] Charlie Skelton, Our man at Bilderberg: Let's salt the slug in 2010. The Guardian: May 19, 2009:
http://www.guardian.co.uk/news/blog/2009/may/19/bilderberg-skelton-greece

[26] Dutch Royal House, Work and official duties. Prince Constantijn:
http://www.koninklijkhuis.nl/english/content.jsp?objectid=18215

[27] Deutsche Bank, Management Board. Our Company:
http://www.db.com/en/content/company/management_board.htm

[28] InfoWars, Bilderberg 2009 Attendee List (revised). May 18, 2009:
http://www.infowars.com/bilderberg-2009-attendee-list/

[29] Demetris Nellas, Greek nationalists protest Bilderberg Club meeting. AP: May 14, 2009:
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jep_nbEq1srzJHFQ8fRGNQO3P38QD987H3200

[30] InfoWars, Bilderberg 2009 Attendee List (revised). May 18, 2009:
http://www.infowars.com/bilderberg-2009-attendee-list/

[31] MRT, Top US official arrives in Greece. Macedonian Radio and Television: May 15, 2009:
http://www.mrt.com.mk/en/index.php?option=com_content&task=view&id=6112&Itemid=28

[32] InfoWars, Bilderberg 2009 Attendee List (revised). May 18, 2009:
http://www.infowars.com/bilderberg-2009-attendee-list/

[33] WND, Google joins Bilderberg cabal. World Net Daily: May 17, 2009:
http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=98469

[34] Adam Abrams, Are the people who 'really run the world' meeting this weekend? Haaretz: May 14, 2009:
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1085589.html

[35] YOCHI J. DREAZEN and PETER SPIEGEL, U.S. Fires Afghan War Chief. The Wall Street Journal: May 12, 2009:
http://online.wsj.com/article/SB124206036635107351.html

[36] M.J. Stephey, Stan McChrystal: The New U.S. Commander in Afghanistan. Time Magazine: May 12, 2009:
http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1897542,00.html

[37] PIIE, About the Institute. Peterson Institute for International Economics:
http://www.petersoninstitute.org/institute/aboutiie.cfm

[38] PIIE, Board of Directors. Peterson Institute for International Economics:
http://www.petersoninstitute.org/institute/board.cfm#52

[39] Jeffrey E. Garten, Needed: A Fed for the World. The New York Times: September 23, 1998:
http://www.nytimes.com/1998/09/23/opinion/needed-a-fed-for-the-world.html

[40] Jeffrey Garten, Global authority can fill financial vacuum. The Financial Times: September 25, 2008:
http://www.ft.com/cms/s/7caf543e-8b13-11dd-b634-0000779fd18c,Authorised=false.html?_i_
location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2F7caf543e-8b13-11dd-b634-000077
9fd18c.html&_i_referer=http%3A%2F%2Fwilliamnotes.wordpress.com%2F2008%2F09%2F30%2Fgarten-on-a-global-monetary-authority%2F

[41] Jeffrey Garten, We Need a Bank Of the World. Newsweek: October 25, 2009: http://www.newsweek.com/id/165772

 [42] Ambrose Evans-Pritchard, IMF may need to "print money" as crisis spreads. The Telegraph: October 28, 2009:
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans
_pritchard/3269669/IMF-may-need-to-print-money-as-crisis-spreads.html


Auteur: © Andrew G. Marshall
Andrew G. Marshall is een onderzoeker van het ‘Centre for Research on Globalization’ (CRG). Hij studeert nu Politieke Economie en Geschiedenis bij de Simon Fraser Universiteit.

 
Met dank aan: Global Research
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13738