Bilderberg en een technologische regering in 2050

De vormgeving van de wereld in de 21ste eeuw is vastgelegd


Ben jij er klaar voor, heb je enig idee wat de toekomst voor je in petto heeft?

De Bilderberg conferentie van 2014 was vooral gericht op de technologie van de toekomst. Daarbij speelt massieve dataopslag een grote rol en dat zal leiden tot het einde van de privacy en tot een controle via het ‘internet der dingen’ via slimme apparaten e.d. Ons leven zal dan openbaar zijn en geheel onder de duim van digitale controle.Het einde van privacy, de tijd van Big Data en de opkomst van het slimme internet zijn mijlpalen in het plan naar totale controle. Dit plan neemt vorm aan en kent jaarlijks fikse stappen richting voltooiing. In Kopenhagen 2014 werd de voorgang van dit proces tijdens de Bilderberg bijeenkomst besproken.

Daarbij kwamen de mogelijkheden van het internet uitgebreid aan bod als ook de ‘slimme’ apparaten die toegepast worden maar ook de amusementsindustrie en de ecologische gevolgen van een en ander. Deze zaken nemen de wereld langzaam over, stap voor stap, zodat het leven geheel gemonitord wordt en de controle over wie en wat je bent en wat je kunt en mag uit handen genomen wordt door digitale autorisatie en digitale betalingen.

In 2013 werd de wereld bekend gemaakt met deze zaken door de openbaringen van Edward Snowdon die duidelijk sprak over het bespioneren van de massa door grootscheepse dataopslag.

In 2025 zullen er zoveel digitale en technologische toepassingen zijn dat je niets meer kunt doen zonder dat het bekend is. Al jouw gegevens zullen samengevoegd een beeld geven van alles wat je doet, waar je van houdt, wie je vrienden zijn, wat je wenst, je energieverbruik en hoe je dagelijkse leefpatroon in elkaar zit. Er zullen slimme steden ontstaan die alles onder controle hebben van iedereen. 

De rijken van de wereld die nu al in bezit zijn van banken en andere financiele instellingen, van de grote bedrijven, de politiek, de geheime diensten en van de oorlogsindustrie, hebben overlegd met de technologische leiding van Sillicon Valley (waar Facebook, Google, Microsoft e.d. zetelen) over de mogelijkheden om de controle en heerschappij vaste vorm te geven. Dat zal verlopen via de digitale controle over alles en over de gehele wereld.

 
Dit bericht werd verzorgd door veteraan Bilderberg reporter Aaron Dykes voor Truthstream Media.com.

Aaron Dykes 10 juni 2014

Bron: http://truthstreammedia.com/how-bilderberg-will-use-technology-to-rule-by-2050/