Het is weer Bilderbergtijd, 2014 in Kopenhagen


De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld.  

Door de jaren heen zijn de meetings niet onomstreden geweest. Critici verwijten de Bilderberggroep dat ze buiten de democratie om besluiten neemt. In het Europees Parlement en de Tweede Kamer zijn vragen over de Bilderbergconferenties beantwoord zonder dat er werd ingegaan op de inhoud van de bijeenkomsten. Journalisten zijn niet welkom tenzij genodigd; wel wordt de conferentie regelmatig bezocht door vaste leden van belangrijke kranten zoals The Washington Post en The New York Times, maar iedereen is verplicht tot geheimhouding. 

Over de agendapunten worden zoals gewoonlijk geen details bekendgemaakt. De 'Chatham House Rule' (opgesteld in 1927) houdt in dat alles dat besproken wordt nadrukkelijk binnen de groep blijft : http://www.chathamhouse.org/about-us/chathamhouserule
Zie ook: 
http://www.youtube.com/watch?v=J9DFZGQbw2A

Volgende week (29 mei) komt de jaarlijkse Bilderberg Groep weer samen, dit keer in Kopenhagen waar het Marriott Hotel van 28 mei tot 1 juni is volgeboekt. Het tijdstip is weer bijzonder goed en wel-overdacht gekozen... vlak nà de Europese verkiezingen.

(Voorlopige) gastenlijst waarop menig markant persoon uit voorgaande jaren ontbreekt : http://plazilla.com/page/4295134823/2014-guest-list-bilderberg-mtg-copenhagen-denmark 

Bron bovenstaande informatie:  http://alephinformeert.blogspot.fr/

 

Italiaanse Europarlementariër geeft Bilderberg groep de schuld van Italiaanse economische catastrofe


Europees parlementslid Mario Borghezio, noemt de Bilderberggroep de ‘wortel van alle kwaad’ en heeft aangegeven dat deze groep de oorzaak is van de economische malaise in zijn land.

In een videobericht  doet hij deze uitspraken en voegt hij er aan toe dat zij de oorzaak zijn van de werkeloosheid, de armoede en vooral de torenhoge belastingen. 

Hij wordt gesteunt door de advocaat Alfonso Luigi Marra, die vorig jaar om een onderzoek verzocht bij de openbare aanklager van Rome naar de Bilderberg groep en hun criminele activiteiten. Marra zag het aantreden van Mario Monti als premier als een slim bedachte intrigue door de Bilderbergers en noemde de groep een ‘illegale broedereschap’ die zich boven de wet plaatst en enig in zijn soort.

In tegenstelling tot wat de reguliere media ons doen geloven (dat de Bilderbergers gewoon wat gesprekken voeren op niveau) zijn er talloze voorbeelden van maatregelen die besproken worden en kort daarna geïmplementeerd worden.

In 2010 sprak voormalig Secretaris Generaal van de NAVO en Bilderberger Willy Claes  uit dat Bilderbergleden de vrijheid hebben beslissingen door te voeren die tijdens de bijeenkomst geformuleerd worden. Als dat zo is, is dat tegen de wet van de meeste landen, die buitenlandse inmenging niet toestaat.

Het was Bilderberg voorzitter Étienne Davignon die in 2009 opschepte over het feit dat de Euro als enige munteenheid een geesteskind was van de Bilderberg groep.

In 2006 besprak de Bilderberg groep in Ottawa het ineenstorten van de huizenmarkt en daarmee de economie als mogelijk plan en dat was twee jaar voor de financiële crisis in 2008 werkelijk plaats had.

Toen Borghezio in 2011 probeerde toegang te krijgen tot de bijeenkomst die plaatsvond in St Moritz, Zwitserland werd hij in elkaar geslagen en gearresteerd door veiligheidsmensen van de Bilderberg.

 

Door  Paul Joseph Watson, Global Research, mei 2014

Bron: http://www.globalresearch.ca/italian-mp-blames-secretive-bilderberg-group-for-wrecking-italys-economy/5382996