Nieuw elektronisch patientendossier en privacyschending


 

Uitzending van Zembla: De jacht op uw medische gegevens kunt u hier bekijken:
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1411586

 

Hier vind u antwoord op de volgende vragen: 

Kan ik mijn medisch dossier laten vernietigen? 

Hoe lang moet mijn medische dossier worden bewaard?

Mag ik mijn medische dossier inzien, laten aanpassen of vernietigen?

Privacylekken

Op papier is de privacy in de zorg prima geregeld, maar de laatste weken blijkt dat de praktijk weerbarstig is. Nota bene een toezichthouder heeft haar datahuishouding niet op orde, waardoor allerlei gevoelige gegevens voor veel te veel mensen zichtbaar zijn. Het intranet van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bleek meer weg te hebben van Dropbox. En ook het intranet van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt een zeef.

Hoewel er richtlijnen bestaan voor het opslaan van medische gegevens, is er verbazingwekkend weinig geregeld voor de verzending ervan. Op papier zijn er harde normen vastgelegd, maar die worden in de praktijk niet afgedwongen. En nieuwe regels over de bescherming van medische gegevens, die binnenkort van kracht worden, gaan nog steeds onvoldoende in op de beveiliging van de verzending.

Het is wel wrang dat het nog steeds niet lukt om een veilig uitwisselingssysteem te maken. Sinds 2008 is er het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), waarmee medische informatie tussen zorgverleners uitgewisseld kan worden. Het EPD is echter twee jaar geleden afgeschoten door de Eerste Kamer, omdat het te onveilig was.

Zorgverzekeraars werken sindsdien, met goedkeuring van de minister van Volksgezondheid, aan een doorstart: het Landelijk Schakel Punt (LSP). Patiënten moeten expliciet toestemming geven voor opname in het LSP. Veel zorgverleners doen er niet aan mee, omdat ze het nog steeds niet veilig vinden.

Misschien dat de privacylekken bij de NZa en de Inspectie voor de Gezondheidszorg de beveiliging van medische gegevens uiteindelijk zullen stimuleren. Vraag tot die tijd uw zorgverlener uw dossier gewoon per ouderwetse post te versturen.

Bron: https://decorrespondent.nl/997/gevoelige-medische-dossiers-worden-vaak-illegaal-onbeveiligd-rondgemaild/72460954027-6a61c24c

 

Eerste reactie VPH- bestuurslid  Leloup na zitting bodemprocedure tegen het Landelijke Patiënten Dossier  (LPD)
Op vrijdag 25 april diende in de Arrondissementsrechtbank te Utrecht de rechtszaak van de vereniging VPHuisartsen tegen de organisatie ‘VZVZ’ waarin de rechter gevraagd wordt om het EPD- Landelijk Schakel Punt (LSP) te verbieden. De zaak werd al ruim een jaar geleden aangespannen.

...de reikwijdte van het geding omvat in wezen het doen stopzetten van de manier waarop, nu al 7 jaar de uitrol van dit nodeloos complexe en onveilige EPD-ICT systeem fungeert als blokkade voor het ontwikkelen van een alternatieve manier waarop zorginformatie veilig en verantwoord kan worden uitgewisseld tussen zorgverleners die daadwerkelijk bij een bepaalde behandeling van een patiënt/cliënt zijn betrokken. Dus mèt behoud van de privacy en het beroepsgeheim.

Naast een verslag heeft de vereniging ook een eerste video reactie geplaatst;

Waar ging de zaak over? 

Huisartsen eisen verbod op nieuw EPD 

Op 25 april probeert de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) via een rechtszaak de uitrol van het nieuwe elektronisch patiëntendossier te laten verbieden. Wanneer de rechtbank dit volgt komt er een einde aan een landelijk uitwisselingssysteem van medische persoonsgegevens waarbij eenmalige toestemming van burgers ertoe leidt dat tot in lengte van jaren allerlei gegevens kunnen worden ingezien door grote groepen zorgverleners, aldus de vereniging.

Die stelt verder dat huisartsen en apothekers het afgelopen jaar met premies gelokt zijn om zich bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) aan te sluiten en om Nederlandse burgers over te halen toestemming te geven hun medische gegevens in te laten zien. "Dit is in vele gevallen gebeurd op basis van vertrouwen in de zorgverlener zonder dat de burger goed geïnformeerd was over de consequenties van het geven van deze (opt-in) toestemming", zo laat de vereniging weten. 

Aanmeldingen

Minder burgers dan verwacht blijken in te stemmen met de uitwisseling van hun medische gegevens door aansluiting op het LSP. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) die het LSP organiseert en beheert, verwachtte dat 50 procent van alle patiëntendossiers bij de huisarts en 30 procent van de medicatiedossiers bij de apotheek eind 2013 zou zijn aangesloten. Half februari is pas 9 procent van deze dossiers aangemeld.

Begin februari bespraken de VZVZ-convenantpartners de mogelijkheid om de oorspronkelijke opt-in-streefcijfers, neerwaarts bij te stellen. Volgens VPHuisartsen proberen zorgverzekeraars en bestuurders van zorgkoepels op allerlei manieren het aantal aangemelde dossiers omhoog te krijgen, maar zonder veel succes. Huisartsen kunnen extra betalingen en verlaagde aansluitkosten tegemoetzien indien zij hun patiënten weten over te halen zich in te schrijven voor het LSP. 

Verplichting

"Hoewel de LHV haar leden in 2012 verzekerde dat aansluiting op het LSP geen contractuele verplichting is, leggen zorgverzekeraars in de niet-onderhandelbare contracten voor 2014 in dit verband opnieuw inspanningsverplichtingen vast. In feite zet dit huisartsen en hun patiënten onder druk om mee te werken aan het LSP", zo laten de huisartsen weten. Die vragen zich verder af hoelang zorgverzekeraars nog zorgpremiegelden kunnen blijven investeren in dit kostbare en grootschalige systeem, aangezien burgers er niet warm voor blijken te lopen.

 

Bron: http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/databases/epd/12646-eerste-reactie-vph-bestuurslid-leloup-na-zitting-in-bodemprocedure-tegen-lsp.html