Tegenstrijdigheden rondom NSA-klokkenluider Snowden1 januari 2014; Tegenstrijdigheden en onbeantwoorde vragen rondom NSA-klokkenluider Snowden: geloven we zijn verhaal?

In juni 2013 onthulde onderzoeksjournalist Glenn Greenwald van The Guardian (Glenn Greenwald at The Guardian) NSA-klokkenluider Edward Snowden, verantwoordelijk voor "een van de meest belangrijke lekken in de Amerikaanse politieke geschiedenis". De motivatie van Snowden: "Er zijn belangrijkere dingen in de wereld dan geld. Ik wil mensen geen schade berokkenen. Ik ben voor transparantie".

Dergelijke altruïstische motieven waren welkom nieuws op dat moment, maar zijn onlangs in het geding gekomen gezien het feit dat na een jaar nog slechts een kleine fractie van de documenten zijn vrijgegeven. Misschien nog belangrijker is het feit dat miljardair Pierre Omidyar Greenwald's langzame afgifte van die documenten financiert. Het is vermeldenswaard dat Omidyar's Paypal Corporatie links heeft met de NSA.

De National Security Agency is het Bureau voor Nationale Veiligheid, een Amerikaanse geheime dienst die werd opgericht op 4 november 1952 door toenmalig president Harry S. Truman. De dienst is gespecialiseerd in het vergaren, afluisteren en analyseren van met name elektronische informatie uit communicatie via bijvoorbeeld telefonie en internet.

In het begin werd gemeld dat het aantal documenten dat Snowden had gestolen in de duizenden (was in the thousands) telde. Tegenwoordig wordt gezegd dat het er bijna twee miljoen (said to be nearly two million) zijn. Greenwald rapporteerde dat Snowden "elk document zorgvuldig had geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de onthulling rechtmatig en in het algemeen belang zou zijn". Dat lijkt mij zeer twijfelachtig met meer dan 2 miljoen documenten.  Uit het enorme aantal blijkt ook dat tot nu toe minder dan één tiende van één procent van de documenten daadwerkelijk zijn vrijgegeven voor het publiek (slechts 900).

Hoe kan Snowden bijna 2 miljoen documenten zorgvuldig hebben geëvalueerd? Hij werkte nog maar een paar maanden voor Booz Allen Hamilton. Volgens NSA directeur Keith Alexander werkte Snowden daarvoor nog maar twaalf maanden voor de NSA. Dat zou een zorgvuldige afweging van duizenden documenten per dag hebben vereist gedurende die gehele tijd. Had hij soms niets anders te doen?

Journaliste Margie Burns (Journalist Margie Burns) stelde in juni 2013 al een paar vragen die tot nu toe niet zijn beantwoord. Ze vroeg zich af hoe een 29-jarige Snowden in slechts een paar jaar een positie in het Amerikaanse leger bij de Special Forces hebben bekleed, bovendien een CIA-agent en medewerker van de NSA (in diverse capaciteiten) kon zijn geweest. Hoe heeft Snowden zijn reeks banen bij de NSA gekregen? Heeft hij zichzelf aangemeld via de reguliere kanalen? Werd hij aangemeld door iemand die hem kende? Welke referenties had hij om de zeer goed betalende ​baan te krijgen, een baan die bovendien zeer geheime informatie met zich meebracht? Gaat er geen belletje rinkelen wanneer een onderaannemer in topgeheime posities van baan naar baan hopt?

Journalisten Mark Ames en Yasha Levine (Mark Ames and Yasha Levine investigated) onderzochten een aantal van de ondernemingen waarin Greenwalds weldoener Omidyar investeert. Deze bedrijven zijn aanzienlijk minder humanitair dan dat het op het eerste gezicht lijkt.


Journalist Sibel Edmonds bracht in december 2013 het nieuws naar voren dat Omidyars bedrijf Paypal (Paypal Corporation was implicated) was betrokken de NSA. Edmonds zou bovendien zijn benaderd door een NSA ambtenaar die beweerde dat in het begin van juni 2013 een deal is gemaakt tussen o.a. Greenwald en Amerikaanse regeringsfunctionarissen, een deal die vervolgens met geheimhouding werd bezegeld.

Het lijkt erop dat het klokkenluiden van Snowden met particuliere zakelijke belangen is verweven. Spannen de partijen die zijn betrokken bij de privatisering van de gestolen documenten ook samen met de overheid om de nationale discussie over binnenlandse spionage en andere ernstige zaken te sturen?

De mogelijkheden zijn eindeloos, zo lijkt het. Af en toe documenten publiceren kan een manier zijn om de burgers te laten wennen aan de pijnlijke realiteit, zonder dat de heftige reactie van de massa de status quo bedreigt. Gezien het feit dat het aantal documenten op de een of andere manier is gegroeid van slechts enkele duizenden tot bijna twee miljoen, lijkt het mogelijk dat diegene die de controle hebben vrijwel alles kunnen laten “vrijkomen”, waardoor de nationale dialoog over veel onderwerpen kan worden beheerst.

We leven in de eeuw van informatie-oorlogen. Laten we hopen dat Greenwald, die goed werk heeft geleverd over het wangedrag van de overheid, onmiddellijk alle gestolen documenten vrijgeeft, daarmee de beweringen van een vermeende deal met overheidsfunctionarissen weersprekend. Laten we bovendien hopen dat Greenwald toegeeft dat er risico’s kleven aan zijn samenwerking met Omidyar en Paypal collega's.

Door Kevin Ryan 

Copyright © 2014 Global Research

Bron: http://www.globalresearch.ca/inconsistencies-and-unanswered-questions-the-risks-of-trusting-the-snowden-story/5363262

Wijwordenwakker vraagt zich af hoe het kan dat Snowdon naar buiten komt met zaken die al lang bekend zijn.

Al in 2006 stond in het boek ‘Worden wij waker?’ van Marcel Messing het volgende:

Pag. 120


Pag. 121


Pag. 216

Pag.217


Met op pag. 221:

Ik geloof dat het spoedig zover zal komen, dat de mensheid zich zal splitsen, omdat de computer de mens eigenlijk nog meer van zijn omgeving isoleert. Het geeft hem een gevoel van controle over zijn omgeving, nog meer dan hij al had. Wij daarentegen gebruiken de computer om de wereld te zeggen, dat dit krankzinnig is, dat het een fout is om zich van zijn omgeving te isoleren- mogelijkerwijs een dodelijke fout. Het is waar, de computer is het speelgoed dat de gedachten van iedereen beheersen zal, terwijl de wereld ineenstort.

John Mohawk (Seneca-indiaan)

 

Dit boek is nog steeds actueel en verkrijgbaar via http://www.bol.com/nl/p/worden-wij-wakker/1001004002726825/