De EU houdt je in de gaten

Niet alleen de NSA gaat voor totale controle op de sociale media.
Voor 230 miljoen euro per jaar houdt een Europese inlichtingendienst de burger in het oog.

4 Oktober 2013
Er wordt volop gewerkt aan de uitbouw van de Europese Geheime Dienst. Dat heeft de nieuwssite Deutsche Wirtschaftsnachrichten gemeld. De dienst zou moeten worden ingeschakeld om onder meer de strijd tegen het terrorisme efficiënter te organiseren. Critici voeren echter aan dat de activiteiten zich echter zouden kunnen toespitsen op het bespioneren van eurosceptici, andersdenkenden of andere figuren met een ongewenst profiel. Ook zou het mogelijk worden om belastingontwijkers gemakkelijker op te sporen. De dienst zou aan de Europese belastingbetaler 230 miljoen euro per jaar kosten. Eén van de drijvende krachten achter het initiatief is volgens de nieuwssite de Duitse politicus Wolfgang Schäuble.

“Door het oprichten van een Europese geheime dienst kan de controle op de Europese burger efficiënter worden aangepakt,” aldus Deutsche Wirtschaftsnachrichten. “Dat was met de afzonderlijke geheime diensten van de individuele lidstaten veel moeilijker.” Er wordt op gewezen dat Wolfgang Schäuble, huidig minister van financiën van Duitsland, al langer aanstuurt om op Europees niveau een grotere samenwerking tussen politie, militaire eenheden en geheime diensten tot stand te brengen en destijds als minister van binnenlandse zaken ook in Duitsland aan gelijkaardige samenwerkingsverbanden heeft gewerkt.

Het nieuwe korps zou dertienhonderd medewerkers tellen. “Het is nog enigszins te begrijpen dat inspanningen zouden worden gedaan om fiscale ontwijking en fraude beter te kunnen opsporen en dat er een betere coördinatie zou komen op het gebied van strafvervolging en rampenbestrijding, maar het wordt veel bedenkelijker wanneer het apparaat kan worden ingezet tegen alle mogelijke critici en andersdenkenden,” merkt Deutsche Wirtschaftsnachrichten nog op. “Op dat ogenblik dreigt de creatie van een gecentraliseerde superstaat waarin de basisrechten van de burger ongemerkt geschonden kunnen worden.”Het European Union Intelligence Analysis Centre (IntCen) moet een versterking betekenen voor de Europese politiedienst Europol, maar wordt volgens Deutsche Wirtschaftsnachrichten met een grote geheimzinnigheid omgeven. “Er wordt wel aangevoerd dat alleen noodzakelijke informatie zal worden verzameld en er wordt ook gewag gemaakt van een passende veiligheidscontrole, maar het is nauwelijks bekend welke activiteiten de dienst al dan niet mag opzetten en bovendien lijkt ook elke democratische controle op de werking van het korps te ontbreken,” wordt er opgemerkt. “Het blijft ook volstrekt onduidelijk op welke manier de privacy van de burger zal worden gerespecteerd.” (MH)

Door Joker

Bron: http://www.express.be/joker/?action=view&cat=platdujour&item=voor-230-miljoen-euro-per-jaar-houdt-een-europese-inlichtingendienst-de-burger-in-het-oog&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign