Elektronisch kinddossier en eigen zeggenschap


Wilt u niet dat uw prive-gegevens worden vastgelegd in het Elektronisch Kinddossier? Of wilt u nagaan wat er is vastgelegd? Dan moet u brieven schrijven.

Er zijn nogal wat ouders die er moeite mee hebben dat de gegevens van hun kind (of kinderen) én van henzelf worden opgenomen in een digitaal dossier. Vroeger heette dat het Elektronisch Kinddossier (EKD), tegenwoordig het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ).

Hoe maak je daar bezwaar tegen, zonder dat daar problemen van komen? En hoe kun je achterhalen wat er tot nu toe is vastgelegd? Vroeger concentreerden deze instanties zich op meten, wegen en vaccineren, maar tegenwoordig doen ze veel meer. Vooral de vragenlijsten die ouders moeten invullen, bijvoorbeeld over hun psychische gesteldheid, baren veel ouders zorgen, vanwege de inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer.

Het is niet verplicht om naar het CB of de schoolarts te gaan. Maar als je gewoon niet gaat, of niet reageert op het verzoek om vragenlijsten in te vullen, loop je wel het risico dat er alsnog een aantekening in je dossier komt dat je een 'zorgmijder' of anderszins een risico-ouder bent.Zie voor meer informatie : http://www.ouders.nl/artikelen/bezwaar-maken-tegen-het-ekd-voorbeeldbrieven


Ook in België : de SIS kaart wordt op 1 januari 2014 vervangen door het EPD. Kind & Gezin: E-Health controleert de identiteit. Patiënten en gebruikers moeten op de hoogte gebracht worden dat gegevens over hen digitaal gedeeld worden. Zij moeten hier ook mee instemmen. Zij treden als het ware toe tot het systeem. Dat wordt genoteerd en gecontroleerd door e-Health. Het spreekt voor zich dat zij er ook voor kunnen kiezen om niet in het systeem te stappen :  http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/wellness/Het_einde_van_uw_SIS_kaart.9343383-2217.art?ckc=1


Met dank aan Ellen Vader
http://alephinformeert.blogspot.fr/