Zie ginds komt de stoomboot…

 

Sinterklaas, die goede oude Sint,
die blanke koloniaal,
we kennen hem toch allemaal,
die lieve grote kindervrind? 
 
Sinterklaas – die harige baardman
die bijna alles maken kan,
drager van mantel en mijter
kinderlokker en uitsmijter – 

 
zal niet meer uit Spanje komen,
daar zijn ze al lang uit alle dromen.
Spanje is niet meer in trek.
Uit Griekenland dan? Och kom, hij is niet gek…
 
Uit Portugal dan wellicht?
Want daar verdween zijn gebeente ooit uit het zicht.
Of uit Italië misschien?
Helaas, maffiabaas Berlusconi telt niet langer voor tien.
 
Nee, geen land is er meer met hem te bezeilen
want sinds de goede Sint ging kwijlen
en Piet een boekje over hém opendeed
was het overal kommer en leed.


 
Snoep en pepernoten van zwarte Piet,
die krijgt u lekker niet
want politici die kunnen kwartetten
ruilden mijters voor gewone petten.
 
Geen chocoladeletter van Rutten-boer
geen aas van speculaas van Sim-Sam-Son.
De knechten van Sint draaien ons allen een loer
hielden ons al eeuwen dom en krom.


 
Geen Lodewijk Ascher of Wouter Bos
kunnen Sint met amandelspijs uit Spanje halen,
zij zijn binnenkort zelf de klos
om hún schulden te betalen.
 
Het grote spel is doorschouwd.
Geen kaarten meer tegen de borst,
geen overjarige suikerbeestjes meer of een bedorven marsenpijnen worst.
Hoor! Sint en Piet worden in veel landen al uitgejouwd!


 
Opstand groeit overal,
voor Sint is dit al te mal.
Zie ginds komt de stoomboot?
Vergeet het maar, alles staat op rood.
 
Alleen nog een Groene Draak
zal straks statig door de grachten varen
en onze laatste spaarcentjes vergaren
een tikje hier, een tikje daar, altijd raak!
 
Topbankiers wrijven in hun dikke handen
regeren vanuit hun chique panden
trekken overal aan de touwtjes
vergrijpen zich soms aan de vrouwtjes.


 
Geen pepernoten dus of speculaas.
Specula$ie was altijd al de baas.
Pepperspray en taser voor ieder die protesteert
en de staat ook maar één moment provoceert.
 
Afgelopen met het groot festijn
gefinancierd door geheim genootschap, kerk en staat.
Eeuwenlang gingen de kosten voor de baat,
hielden valsemunters ons klein.


 
Zelfs de butler van de paus
wist ons te vertellen
dat de nieuwe wereldorde alles zal versnellen
verborgen onder heilige kwezelsaus.
 
Geen vijf of zes december
maar half verrotte gember
om voorgoed de smaak naar andere tijden te vergeten
en doof te zijn voor alle hongerkreten. 
 
Schud je portemonnee maar leeg
in de zak van Sinterklaas,
die alle macht van ons verkreeg,
die dictator,  die goede oude baas.


 
Een jezuïetenstreek?
Het is maar hoe je het bekeek.
Een donkere Klaas komt er nu snel aan.
Kun je zijn gebrul en geschreeuw al verstaan?
 
In het onheilig sanctuarium
van papen, pausen en regenten
wordt gegraaid naar onze laatste centen –
happende haaien in een bloederig aquarium.

Straks komt de elektronische roede uit de kast.
Bent je verrast?
Geen reden voor
want ze riepen het al jaren in koor!


 
Velen hebben de nieuwe Klaas zelf gekozen
omdat zijn leugens zoet als honing waren
die het opstandige volk wisten te bedaren
maar intussen heeft hij alles over jou en mij uitgeplozen.
 
De schatkist is leeg,
reden waarom je al lang niets meer van Sint kreeg.
Die crisis, weet je wel,
leugens vermenigvuldigen zich razendsnel.
 
Sint lacht luid in zijn valse baard
terwijl jij zit te wachten bij de open haard
maar sinterklaas kapoentje
gooit nimmer meer iets in je schoentje.

 
Die lieve kindervriend
nam ontelbare kinderen op zijn schoot
en lachte zich halfdood
over het vele geld dat hij door oplichting heeft verdiend.

Breek snel zijn heilige staf
en zing een vals lied bij zijn graf.
Veeg hem de mantel uit
en verdeel onder de armen zijn vette buit.


 
Laat hem nimmermeer over  jullie daken lopen
want met een verdachte schimmel tussen zijn benen
was hij steeds snel uit het zicht verdwenen
nadat hij eerst alles wist te slopen en op te kopen.
 
Overal heeft Sint spionnen
en ook veel slaafse pionnen.
Zet nooit meer een kindje op zijn schoot
want voordat je het weet is het bloot.

Vrouwe Justitia kan Sint niet arresteren
want daarmee zou zij zichzelf onteren.
De weegschaal van recht lijkt gebroken
waaronder Sint veilig is ondergedoken.  


 
Ga dus nooit meer naar de kaden
en zing nooit meer een lied voor hem.
Verhef voortaan massaal jullie stem.
tegen al zijn schanddaden.
 
Geloof kranten en televisie niet
want ook zij komen om in schandalen
spelen elkaar toe de zwarte Piet
via omgekochte kanalen.


 
De heilig man
die eens uit Spanje kwam
zal pas voorgoed verdwijnen
als het licht van waarheid op hém zal schijnen.
 
Ontsteek fakkels van licht
in deze duistere tijden.
Ruk de baard van zijn schijnheilig gezicht,
alleen zo kunnen we nog meer ellende vermijden.  


 
Post Sintum:
 
Wat is de Sint toch achterbaks
alles staat op stelten straks.
Het dondert en bliksemt door heel het land
en straks staat het met chocoladeletters in iedere krant:
‘Deze schijnheilige kindervriend
heeft zélf de roede verdiend!’
De deurwaarder is naar hem al onderweg,
begint binnenkort de staat van beleg?
 
 
Marcel Messing
5, 6, 7, 8 december enzovoort…