IJsgroei Antarctica


De klimaatdeskundige van de VN waarschuwde de afgelopen jaren voortdurend voor het versnellende smelten van de ijskappen dat zowel op Antarctica als op Groenland waargenomen werd.
Momenteel nemen wetenschappers een omgekeerd effect waar, namelijk dat de ijsgroei per jaar toeneemt. De data van alle grote temperatuur volgsystemen duiden erop dat de aarde niet langer opwarmt maar juist een tegenreactie van afkoeling aangeeft.
Op de zuidpool, waar momenteel de winter inzet, loopt de aangroei van het ijs met 60% voor op die van voorgaande jaren en ook toen al bereikte de aangroei een recordhoogte.
De documentaire ‘The great global warming swindle’ ontmaskert hoe Al Gore getallen omgekeerd gebruikt en ze ingezet worden om belastingen op uitstoot te creëren en verhogen.
 
Lees meer: