Hoeveelheid ijs in de Beringzee bereikt een recordhoogte


Science, 11 april 2012 
Er drijft beduidend meer pakijs in de Beringzee dan verwacht. De “US National Snow and Ice Data Center” (NSIDC) kondigde vorige week aan, dat volgens satellietbeelden de omvang van het drijvende pakijs in de Beringzee een historisch hoogtepunt heeft bereikt.

Volgens de experts van NSIDC:

De noordenwind zorgt dat Arctisch ijs zuidwaarts door de Beringzee wordt geduwd. Het ijs perst samen en vormt een ononderbroken ijsgewelf. Het ijs stapelt zich erachter op. Door voortdurende noordenwind stort het gewelf aan de zuidelijke kant in en het ijs drijft steeds verder de Beringzee in.

Deze feiten contrasteren met het onverbiddelijke toekomstbeeld dat door verscheidene partijen was geschetst.

Dertien jaar geleden zeiden woordvoerders van Greenpeace (tekst Greenpeace):

De eerste gebieden die zullen worden getroffen door de opwarming van de aarde zullen van ijs afhankelijke zeeën zijn, zoals bijvoorbeeld de Beringzee. Deze zeeën zijn momenteel bedekt met seizoenijs, maar dat zal door de temperatuurstijging smelten. Walrussen, die lange afstanden reizen op het drijvende pakijs om een groot voedselgebied aan te kunnen doen, zullen bijzonder kwetsbaar zijn. Net als verschillende soorten zeehonden en ijsberen.

Volgens de website Cryosphere Today van het  Polar Research Group uit Illinois kunnen de walrussen, ijsberen en zeehonden lekker chillen op de 452.000 km2  ijs in de Beringzee.

 

Door Lewis Page

Bron: http://www.theregister.co.uk/2012/04/11/bering_sea_ice_cover/