Wat is waar over de opwarming van de aarde?5 december 2010,
Het Britse meteorologische instituut “MET Office”, het Engelse KNMI, deed aan de vooravond van de 15e Klimaattop van de VN in 2009 een alarmerende voorspelling: 2010 zou een gemiddelde temperatuur hebben van 14.58 °C, een waar warmterecord. Met deze boodschap hoopte men, dat de 15.000 deelnemers vanuit de hele wereld overtuigd zouden zijn van de opwarming van de aarde en een besluit zouden nemen tot wereldwijde afname van CO2 emissie. Er werd slechts een gedeeltelijk akkoord bereikt, dat geen concrete doelen vooropstelde.

In het zicht van de nieuwe klimaattop van 2010 in Cancun alarmeerde MET opnieuw dat 2010 het warmste jaar sinds tijden zou worden. Het schijnt niet door te dringen dat in Europa de laatste tijd vele kouderecords zijn gesneuveld.


Sneeuw en koude, december 2010

Wanneer men de officiële onafhankelijke data aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpt komt een “ongemakkelijke waarheid” (om een oud vice-president van Amerika te parafraseren) aan het licht. De globale opwarming is gestopt!  

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), de organisatie die risico's van klimaatverandering evalueert, heeft nog steeds het officiële standpunt dat de temperatuur wereldwijd is gestegen en zal blijven stijgen; de 21ste eeuw zou tussen de 2 en 6 graden Celsius warmer worden. 

Maar de gegevens op de websites van MET en CRU (University of East Anglia Climatic Research Unit) laten zien, dat de temperatuur op aarde de laatste 15 jaar gelijk is gebleven, met uitzondering van 1998, een uitzonderlijk warm jaar vanwege “El Nino”. Ook 2010 lijkt een gemiddelde temperatuur te krijgen van 14,52 graden. Daarmee blijft de temperatuur gelijk.

Er is geen dispuut over het feit dat sinds het begin van de twintigste eeuw de gemiddelde temperatuur iets is gestegen. Maar over de wetenschappelijke “consensus” dat de stijging zal leiden tot desastreuze gevolgen en dat deze temperatuurstijging door menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen wordt veroorzaakt, daaraan wordt door steeds meer wetenschappers getwijfeld.  

Paul Reiter van het Institut Pasteur in Parijs: is uit het IPCC gestapt omdat volgens hem om politieke redenen belangrijke passages werden weggelaten in de eindrapportages. 

- De CRU, met Phil Jones aan het hoofd daarvan, kwam in november 2009 tijdens het zogenaamde “Climate-gate” schandaal in het nieuws. Uit gehackte e-mailcorrespondentie bleek dat klimaatwetenschappers gegevens hadden achtergehouden die een opwarming van de aarde weerleggen.
 
- Een Britse krant schreef onlangs dat delen uit het laatste IPCC-rapport uit 2007 waren gebaseerd op een studentenscriptie en een artikel uit een tijdschrift voor bergbeklimmers.

Michael Mann, een van de belangrijkste IPCC wetenschappers, moest begin 2010 toegeven dat de Middeleeuwen ook een warme periode had gekend, zonder dat sprake was van CO2-uitstoot door industriële activiteiten. 

Klimaatveranderingen heeft de aarde altijd gekend, soms ging de temperatuur omlaag, soms omhoog. Is er dus bewijs voor snelle opwarming als gevolg van uitstoot van broeikasgassen?

De vraag rest “hoe lang moet deze pauze duren, voordat de these dat de wereld warmer wordt door menselijke activiteiten, wordt verlaten?” Volgens Nederlands geofysicius Adriaan Broere klopt slechts één gegeven: de gemiddelde temperatuur op aarde is de laatste honderd jaar met 0,5 graad Celsius gestegen.

Adriaan Broere stichtte in 1978 in Houston onder meer een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd was in satelliettechnologie. Samen met universiteiten, laboratoria en wetenschappelijke instituten zoals NASA deed hij onderzoek op het gebied van klimatologie en meteorologie.

Volgens Broere: “Wat men er echter niet bij vertelt, is dat die stijging aan temperatuur zich vooral heeft voorgedaan vóór 1948, terwijl de toename van CO2 in de atmosfeer een verschijnsel is van de laatste 40 jaar. De temperatuurstijging kán daardoor dus helemaal niet zijn veroorzaakt. Sterker nog, de satellietgegevens van de laatste 20 jaar tonen juist het omgekeerde: sinds 1979 heeft zich elk decennium zelfs een heel geringe daling voorgedaan”. 

Volgens Broere is het totale CO2-gehalte in de atmosfeer (0,033 %) is zo laag, dat het nauwelijks effect kan hebben. De hetze tegen CO2 is dus volledig ongegrond. CO2 is zeen onmisbaar en zeer nuttig gas. Het is noodzakelijk voor het leven op aarde. Zonder CO2 zouden er geen planten en bomen kunnen leven. Je zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat we veel meer CO2 nodig hebben. Gezien de groei van de wereldbevolking is een grotere voedselproductie nodig.

CO2 heeft verder als nuttige eigenschap dat het samen met andere chemische stoffen een soort schild om de aarde vormt in de vorm van een nevelige waas en wolken waardoor de zonnestralen terugkaatsen in het heelal en de aarde eerder wordt gekoeld in plaats van verhit. 

Volgens Broere is de zon verantwoordelijk voor alle temperatuurschommelingen op de aarde, in het bijzonder zonnevlekken die in de zogeheten magnetische velden geconcentreerd zijn en die verlopen volgens een bepaalde cyclus van 9 tot 14 jaar. De lengte van deze cyclus is voor 99,9 procent bepalend voor de temperatuur op aarde. Processen op de aarde zelf (zoals vulkanen en geisers) voor 0,1 procent'. 

Protest

De wetenschappelijke gemeenschap protesteerde op grote schaal tegen de globale opwarming doctrine. De eerste van deze officiële verklaringen van protest door de wetenschappelijke gemeenschap was de Heidelberg Appeal in 1992. 

Volgend op deze mislukking door de wetenschappelijke gemeenschap om de waarheid te laten horen, werd een volgende protest verklaring georganiseerd in Leipzig en die werd bekend als de Leipzig Declaratie. Deze keer was het project gericht op het verkrijgen van handtekeningen van uitsluitend de werelds meest bekende klimaat specialisten, om de globale opwarming doctrine te ondergraven.

De Leipzig Declaratie leverde 110 protesthandtekeningen op van de toonaangevende experts in het klimaatveld. Het project was op tijd afgerond voor de Kyoto klimaat conferentie in 1997. Opnieuw werd de stem van de eigenlijke experts niet gehoord. Klaarblijkelijk was de waarheid ook niet "welkom" op de Kyoto conferentie.

Meer dan 17.000 wetenschappers, klimatologen en meteorologen hebben op 1 mei 1998 de Oregon Petitie ondertekend, waarin stelling wordt genomen tegen de broeikas-gekte en verkeerde voorstelling van zaken. 

Broere: “Maar deze geleerden worden geboycot en uit beleidscommissies geweerd. Sensationele rampscenario's verkopen nu eenmaal beter dan betrouwbare wetenschappelijke gegevens. Het zijn vooral bepaalde meteorologen die pretenderen het klimaat in de wereld tot ver in de toekomst tot op de graad nauwkeurig te kunnen voorspellen.” 

Aan de bestrijding van de CO2-uitstoot worden enorme sommen geld besteed die nutteloos zijn. Het punt is dat de planeet opwarmt en afkoelt door natuurlijke oorzaken die ver buiten onze controle liggen, die wij niet kunnen veranderen of voorkomen. Bovendien leidt het de aandacht af van de milieuproblemen waar we wel iets aan kunnen doen. 

Hoe dan ook, het globale opwarming circus gaat maar door. Op de klimaatconferentie in Cancun zijn de 192 deelnemende landen het eens geworden dat de CO2-uitstoot verder aan banden moet worden gelegd. Er is ook een groen klimaatfonds opgericht voor de ontwikkelingslanden. 


't Vertalerscollectief

Bronnen:
Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1335798/Global-warming-halted-Thats-happened-warmest-year-record.html#ixzz17SJ8XL3S
http://www.tegenwicht.org/12_moraal/aarde.htm
http://www.aquariusage.com/index.cfm?newsid=2206&read=1