David Icke interview in Amsterdam door Freedom Central
(september 2009)

David spreekt open over de mens als oneindig bewustzijn, hoe het er planetair voor staat, over de machten en krachten die deze tijd bespelen, hoe de mens hiernaar kan kijken en vanuit een diep zijn om kan gaan met wat er gaande is.

Engelstalig 13 x 6 minuten.

Deel 1
 Deel 2Deel 3Deel 4Deel 5Deel 6Deel 7Deel 8Deel 9Deel 10Deel 11Deel 12Deel 13Meer zien van David icke, Freedom central's interview in Zurich