Maakt het moderne leven ons dommer?


Uit de wetenschap blijkt dat onze hersenen kleiner zijn geworden in vergelijking met het brein van onze voorouders van 20.000 jaar geleden en ook dat we dommer zijn geworden sinds landbouw wijdverspreid raakte.

In een artikel van de Huffington Post wordt gesuggereerd dat we tegenwoordig nog dommer zijn dan de voorouders uit de Victoriaanse tijd:

Een provocatieve studie concludeert dat de I.Q. van de Westerse mens 14 I.Q. punten is gedaald sinds de Victoriaanse era.

Dr. Jan te Nijenhuis en collega’s van de Universiteit van Amsterdam analyseerden de resultaten van 14 intelligentiestudies die tussen 1884 en 2004 zijn uitgevoerd, met inbegrip van één onderzoek dat door Sir Francis Galton werd gedaan, Engels antropoloog en neef van Charles Darwin.

Elke studie peilt de 'visuele reactietijd’: hoe lang het duurt om een knop in te drukken als reactie op het zien van een stimulus. De visuele reactietijd tijd weerspiegelt de snelheid van mentale verwerking en wordt beschouwd als een indicatie van de algemene intelligentie.

In de late jaren van de negentiende eeuw was de gemiddelde reactiesnelheid rond de 194 milliseconden. In 2004 is dat 275 milliseconden.

Een onderzoek naar wat is bekend geworden als het ‘Flynn Effect’ lijkt te wijzen op een verhoogde I.Q. score sinds 1940. Maar te Nijenhuis meent dat invloeden van buitenaf, zoals scholing, hygiëne en voeding eerder verantwoordelijk zijn. Een daling van het IQ bij de Westerse mens wordt daardoor zelfs gemaskeerd.

Het nieuwe onderzoek van Dr. Jan te Nijenhuis en collega’s van de Universiteit van Amsterdam is gepubliceerd in het nummer van 13 april van ‘Intelligence’.

The Daily Mail schrijft dat we dommer zijn geworden sinds de vijftiger jaren. Richard Lynn, psycholoog bij de Universiteit van Ulster, heeft een daling ontdekt van 1 IQ punt. Hij voorspelt een daling van 1,3 IQ punt tegen 2050.

Er zijn verschillende theorieën waarom we zijn dommer geworden, waaronder:

(1) De toxische chemicaliën in het milieu. Vuur vertragende stoffen, lood (zit in veel lipsticks), pesticides (lees meer, lees),  fluoride (meer) en straling (radiatie verkleint de hersenen). De moderne mens heeft zoveel giftige stoffen om zich heen…

(2) Mensen evolueerden naar het eten van meer Omega 3s:

Wilde dieren hebben meer essentiële Omega 3 vetten in zich. Wetenschappers zeggen dat mensen zijn geëvolueerd naar het eten van veel Omega 3 vetten die voorkomen in wild vlees en vette vis (meer). Een dieet met weinig Omega 3 is de trend van de laatste 100 jaar (junkfood). De ratio’s tussen Omega 3 en 6 is veranderd. In het verleden was de ratio van Omega 3 vetten en Omega 6 vetten 1:1. Nu is dit een ratio van 1:10 of nog minder. Onze genetische patronen zijn hier niet op berekend.

Omega 3 vetten zijn nog maar relatief kort geleden door de wetenschap ontdekt. Door de evolutie is ons lichaam berekend op veel Omega 3 vetten. Als wij een dieet tot ons nemen met te weinig Omega 3 kan ons lichaam veel klachten ontwikkelen. Omega 3 een zeer belangrijke brandstofbron voor ons.

Omega 3 vetten vergroten onze intelligentie en helpen de daling van de cognitieve functies tegen te gaan.

(3) De Science Daily notes: Bij de 110de General Meeting van de American Society for Microbiology in San Diego werd een onderzoek gepresenteerd:

Mycobacterium vaccae is een bacterie die van nature voorkomt in de aarde. Mensen ademen deze vanzelf in wanneer zij de natuur bezoeken, zegt Dorothy Matthews van The Sage Colleges in Troy, New York, die samen met Susan Jenks research deed. Muizen die worden gevoed met M. vaccae lossen tweemaal zo snel een doolhof op en hebben veel minder last van stress dan de controlegroep van muizen. Wanner de muizen weer een ander dieet krijgen, blijven zij altijd nog sneller lopen dan muizen die nooit m. vaccae hebben gekregen.

Het is duidelijk. Wij eten veel minder aarde dan onze voorouders deden! Ook sommige bacteriën in onze spijsvertering beïnvloeden de hersenfunctie (greatly influence brain function) positief. Natuurvolken eten vaak gefermenteerd voedsel, daarin zitten deze gezonde bacteriën.

(4) Lichaamsbeweging verhoogt ook de intelligentie … en onze voorouders kregen veel meer lichaamsbeweging dan wij hebben!

(5) We hebben over het algemeen een hoog niveau van cortisol – het stresshormoon dat door steeds terugkerende psychische spanningen en irritaties wordt vrijgegeven. Zoals elke dag in de file staan, herrie van de buren, pesterijen van een collega. Het lichaam neemt dit soort van ‘bedreigingen’ even ernstig als die van een hongerige tijger. Of het nu om een aardschok gaat, chronische geldzorgen, of het bericht van het hebben van een kwaadaardige ziekte. Het lichaam reageert met de vecht-of-vlucht-response. Alsof het in levensgevaar is! Stress en armoede kunnen ervoor zorgen dat de hersenfuncties verminderen en mensen moeite krijgen met leren.

Jager-verzamelaars hadden meer vrije tijd (more leisure time ) en een meer speelse houding (more playful attitude) – dan wij nu hebben.

(6) Uit de HuffPost: Dr. Jan te Nijenhuis concludeert dat intelligentere vrouwen meestal minder kinderen krijgen. Deze negatieve associatie tussen I.Q. en vruchtbaarheiyd is de afgelopen eeuw keer op keer door wetenschappelijk onderzoek bewezen.

PS: Relaxen door te mediteren en te bidden (prayer) vergroot de hersenmassa en het aantal neurale verbindingen. Sex maakt je slimmer en vergroot je brein ook.Door Washington's Blog,
Copyright © 2014 Global Research, 27 augustus 2014 

Bron: http://www.globalresearch.ca/is-modern-life-making-us-dumber/5397889