Educatie, wat leren onze kinderen nu op school en kan het anders?

Dit stukje overpeinzing ontstond naar aanleiding van een foto met tekst (zie onderaan).
Natuurlijk gaat dit niet alleen over het onderwijs maar ook over hoe ouders in de opvoeding thuis met hun kinderen omgaan.

Wat leren onze kinderen nu op school?

  1. Waarheid komt vanuit de gezaghebbende  instanties (wetenschap, overheid)
  2. Intelligentie bestaat uit onthouden en herhalen
  3. Een goed geheugen en daaruit voortkomend herhaalgedrag wordt beloond
  4. Niet meegaan in dit gedrag, andere zienswijzen worden bestraft
  5. Aanpassen, intellectueel en sociaal, is de norm  

Zo ontstaat een kudde schapen die volgt en niet buiten de grenzen kijkt.

Kan het ook anders?

Krishnamurti zei: 'Werkelijke educatie is leren hoe je moet denken, niet wat je moet denken'.

Verwondering
Wim Bos, kunstenaar en zelf benoemd hofnar antwoordde ooit op een prijsvraag van het ministerie van onderwijs door het inzenden van een grote houten verwonderingskist- vol ideeën, gedachten en beelden. Als minister zou hij elke school een inspiratorium laten inrichten.

Hij zegt zelf:  ‘Ik zou een heleboel regels weghalen en een inspiratiekist invoeren. Stel dat een kind geen onbeschreven blad is maar een rijk gevulde schatkist? Zou het onderwijs dan niet moeten gaan helpen bij het ontdekken en ontplooien van die schatten?’

En: ‘Daarnaast zou ik de pleziermeter invoeren als beleidsinstrument en onderzoek stimuleren naar de verwezenlijking van kinderdromen. Door verwondering leer je bestaande gedachten of overtuigingen bij te stellen; je blik te verruimen, je beseft dat je eerste oordeel niet de ultieme waarheid of werkelijkheid hoeft te zijn. Daarmee verander je de wereld. Er blijkt meer mogelijk dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt.’ (Bron: Tijdschrift Vruchtbare aarde herfst 2011 over Wim Bos)

Hoe werkt educatie in deze tijd?
Nogmaals onder de aandacht dit geweldige filmpje over de huidige vormen van educatie:Bron: http://youtu.be/zDZFcDGpL4U

 

Marianne, sept. 2012

Dit alles naar aanleiding van onderstaande fototekst: