Wat één man met een boodschap teweeg brengt

 

De eerste video is een initiatief van een man uit Israel die de mensen in Iran duidelijk wil maken Dat hij ze alle goeds wenst en geen oorlog wil en zeker geen bommen op het land.
Hij spreekt namens  velen, de gewone man en vrouw uit de straat die niet op oorlog uit zijn en alleen in vrede willen samenleven. Degenen die het van hem over genomen hebben zie je in de tweede video.

Iedereen zou moeten beseffen dat het machthebbers zijn die oorlog willen om allerlei redenen, macht, economisch oof wat dan ook. Niemand is gebaat bij de pijn, het lijden dat oorlog teweeg brengt aan allen die daarin betrokken worden.
Wanneer wij niet langer  ten strijde trekken voor die machthebbers  kan geen enkele oorlog meer plaats vinden. We kunnen weigeren dit spel mee te spelen en in respect en compassie meeleven met alle mensen uit alle landen.Bron: http://youtu.be/I6sPCSJu31UBron: http://youtu.be/7agK8MIJ3T0