De uitdaging voor 2010


Moving forward towards a new world”
Om morgen nog met vreugde de zon te zien opkomen is een ‘businessplan’ voor de planeet zeker op zijn plaats, maar dan eentje zonder de koele  geprojecteerde cijfers waar alle economische sectoren zich in de laatste twee jaren op stuk gebeten hebben.  De tekst is pure neerslag op basis van intuïtie, het hart.  In de huidige constitutie, niet enkel op economisch vlak, zijn er geen beproefde instrumenten voorhanden om ‘Business as Usual’ te bedrijven alhoewel de autoriteiten het zo graag anders willen laten klinken. 

Intuïtief betekent niet ongestructureerd.  Meer nog: wie in de toekomst leeft, is nog nooit verrast geweest van het heden.  Dit is maar al te waar en het is mij een genoegen om samen met jullie de stap naar de nieuwe wereld te zetten, een globe met veel blauw en groen en hiermee bedoel ik geen politie en leger…  Neen, het is een universum met nieuwe prioriteiten, waarbij ethiek, mentaliteitsverandering en liefde voor onze levende planeet, Terra, centraal staat.  Elke onderneming die in deze zin geleid zal worden kan niet anders dan succes oogsten in tijden waar vooruitgang altijd ten koste gaat van iets of iemand anders.

De macro-economische achtergrond:
Het kan niet treffender weergegeven worden: alles wat ik tijdens mijn studies economie geleerd heb, heeft zowat bijgedragen tot de financiële ‘crisis’ waar bijna alle economieën ter wereld in verzeild geraakt zijn.  De hamvraag die veel analisten zich stellen is hoe het allemaal zo ver kunnen komen is?  Nochtans is deze vraag op eenvoudige wijze te beantwoorden:

Deze crisis is structureel:
Wat betekent structureel?  Het is een wetmatigheid en het proces is onomkeerbaar.

Karl Marx moet nu wel glimlachen in zijn graf: ooit heeft hij geponeerd dat het kapitalisme zichzelf zou opeten, maar hij was wel een riante 150 jaar te vroeg met zijn uitlating en zijn droom, het socialisme en al zijn uitspattingen, lag ondertussen ook al aan diggelen… 

Kapitalisme is gebaseerd op consumptie en een daaruit volgende groei – ook genoemd ‘meer is beter’.  Zowel de VS als Europa zijn geen productielanden meer maar zuivere consumptiestaten.  China en India zijn dat voorlopig nog wel, alhoewel het een kwestie van tijd is voor alweer iemand anders goedkoper kan produceren.  Zo komt er een tijd dat niemand nog een dienst wil of kan leveren omdat de ijzeren wet van de kostprijs zich opdringt.  In het kapitalistisch systeem neigt de winst onherroepelijk naar nul, tenzij je de kaart van de kwaliteit trekt.  Een kostprijs gedreven onderneming kan het product zowel gratis weggeven en veel ondernemingen goochelen nu met hun kostprijsberekening om toch ‘winst’ voor te schotelen.  Vanzelfsprekend is dit gezichtsbedrog.  Dat zal ook de tweede dip in 2010 aanzwengelen.  En wat kwaliteit betreft: het is op enkele luxe segmenten na (bv. Champagne) geen enkel thema meer.  Een kanttekening betreffende Champagne: tot voor kort was er wel altijd iemand, een dictator of een CEO, die iets te vieren had.  Tegenwoordig behoort dit blijkbaar ook tot het verleden – opbeurend nieuws als je het mij vraagt.

Eigenlijk is het best amusant om te zien hoe het schip water maakt, hoe ze vergeefs pompen en hoe de Titanic tenslotte onder gaat met als ijsberg hun eigen hebzucht en perversiteit.  Aan voldoende reddingsboten hebben ze blijkbaar ook al niet gedacht.  En het schip zelf is vervaardigd uit inferieur metaal, de geldmassa.  Ben je ooit blijven stil staan waarom je destijds naar de film met Leonardo di Caprio bent gaan kijken, wetende dat het schip toch ging zinken?  Juist, daarom ben je ook in Agraphyt.  Wie van geschiedenis houdt, moet maar eens kijken hoe internationale samenwerkingsverbanden altijd maar groter werden.  Een mooi voorbeeld is de EEG, waarbij groei gepaard gaat met het inlijven van locale markten en dit met vernietiging van de locale structuren.  Het prachtigste voorbeeld is de val van het Sovjet blok, waarbij het gat (DDR, Polen, etc…) razendsnel opgevuld werd door nieuwe waarden zoals Coca Cola, Mc Donalds en andere stichtende voorbeelden.  Zo heeft het systeem na 1989 zichzelf tijdelijk behoed voor de ineenstorting na de eerste ‘dotcom zeepbel’ (2001-2003 met beurscrisis).  De verliezen werden deskundig door een groeiende Oostblok markt gecompenseerd met toename van consumptie en dus ook ‘winst’.

Echter, ons systeem heeft zijn grenzen en dit zijn nou eenmaal de fysische grenzen van onze planeet.  Anders gesteld: met de multimedia mogelijkheden is de grens van ‘meer’ bereikt en dus stagneert het systeem.  Op Mars wonen er immers geen consumenten en aan konijnen kun je ook geen schoenen slijten.  Vanaf 1994 was deze evolutie reeds voltooid.  Om toch tot ‘resultaten’ te komen schrikt men vervolgens niet terug om nog grotere en ondoorzichtige entiteiten te vormen waarbij onfrisse praktijken, oplichting van ganse gemeenschappen en oorlogsterrorisme  gemeen goed zijn.  Het is tenslotte logisch dat een schijnbaar klein evenement zoals de val van de Lehman Brothers de neergang van het volledig systeem inluidt.  Vandaar dat het proces onomkeerbaar is.

2010 Is een overgangsjaar:
Terwijl ‘specialisten’ oneindig discuteren of de heropleving een V of W vorm zal hebben, zijn diverse groepen bezig met mogelijke scenario’s om hieruit te geraken.  De meest traditionele geesten, en het zijn er veel, azen op behoud van de machtstructuren met behoud van hun bonussen / annex levensstijl.  Hiervoor hebben ze mind controlled mensen als Bernanke aangesteld die met ‘nieuwe’ waarden poneren zoals doorgedreven controle, regulering van financiële transacties en in de meest doorgedreven vorm een nieuwe uitgave van dictatuur (lees Amerikaans saloncommunisme).  Dit zal ze echter maar tijdelijk lukken, want het systeem is dusdanig gedestabiliseerd.

De andere groep, waartoe ik mij ook reken, is relatief klein in aantal maar wint aan kracht naarmate de papieren fortuinen van de gedupeerden door de crisis opgegeten worden.  ‘Geen evolutie zonder revolutie’ is een vaak gehoord argument op forums en volgens mij zal ze zich ook in dit jaar inzetten en dan wel volgens volgend recept:

-        De eerste maanden van 2010 worden gekenmerkt door een relatieve rust op de financiële markten, waarbij de indexen relatief vlak blijven met de Dow schommelend tussen de 10300 and 10800 punten.  Echter, het zijn mainfraim computers die kopen en verkopen de arbitragemarges worden kleiner en kleiner.  Dat is voor een doorsnee persoon meestal niet zichtbaar.

-        Het politiek vlak, zeker op lokaal en nationaal / federaal vlak, wordt gekenmerkt door immobilisme.  Er wordt van alles voorgesteld, er worden werkgroepen opgericht maar op het veld gebeurt daadwerkelijk zeer weinig.  Voorbeelden hiervan zijn de staatshervorming in België, de beloofde belastingsvermindering in Duitsland en het aan banden leggen van bonussen van bankiers een beetje overal.  Er ontbreekt niet enkel politieke moed maar ook competentie, want de ‘beste’ zitten in Multinationals die de nieuwe politieke elite uitmaakt.  Politiek is tweederangs en pure bezigheidstherapie, wat ook de bedoeling is.  Op internationaal vlak beweegt er zich heel wat want ieder land beseft dat er alleen geen uitweg is.  De herverpakte kredieten met rommel uit Dubai zullen daar ook geen goed aan doen.  Er wordt openlijk gefluisterd over een wereldregering en de aanstelling van Van Rompuy als Europees president vormt daar een tussenstap in.  Het mislukken van de top van Kopenhagen is dat ook…  Enkel een groot leider kan het ‘oplossen’ (waar hebben we dit nog gehoord – Jawohl, wir können?).

-        Echter, de kloof tussen de markt en de werkelijke economie zal in 2010 verder groeien met veel ondernemingen die overstag zullen gaan.   Gevolg: de consumptie loopt nog terug.  Daar zal de beurs zich niets van aantrekken, want goed nieuws wordt opgeblazen en slecht nieuws geminimaliseerd of helemaal opzijgeschoven.  Het zijn de hoogdagen van het casinokapitalisme.

-        Echter, bedrijven betalen belastingen op winst en als er geen winst meer gemaakt wordt, dan duiken de overheidsfinanciën stevig in het rood (Vraag het recent rapport van de Société Génerale maar eens op).  Dit zal pijnlijk duidelijk worden aan het eind van het eerste kwartaal (Q1). Anders gezegd: de motor die de Bail Out scenario’s voor banken draaiend gehouden heeft valt stil in april door gebrek aan brandstof.

-        De Verenigde Staten zijn bezig aan de invoering van een nieuwe munt: de Gold Dollar, die rechtstreeks gekoppeld is aan goud en geen verband meer heeft met de huidige $.  Tegen februari – maart 2010 is het ontwerp door de Amerikaanse senaat.  De bedoeling is niet enkel de huidige Dollar doelbewust te dumpen om zo de torenhoge staatschuld af te bouwen, maar ook om de komende Chinese raid op de huidige Amerikaanse munt te pareren.  China, India en Rusland zijn relatief goed op dit fenomeen voorbereid, maar in Europa gaan er heel wat banken rollen als gevolg van waardeloze herverpakte CDO’s in nog meer waardeloze $.  Het grootste slachtoffer zal waarschijnlijk de UK worden, een dispendable ally in slechte tijden voor de VS die trouwens nog steeds gebonden is aan de Leen- en Pachtwet uit 1940.

-        Tegen juni 2010 gaat de ECB zware beslissingen moeten nemen en het monetair zal rigoureus worden om de totale ondergang van het systeem uit te stellen.  Hierbij zijn er twee pistes: een volledig onafhankelijke koers van Washington of het aansturen van een internationale korfmunt gebaseerd op de Euro, de Roebel, de Yen, de Yuan, het Pond en de Gold Dollar.  Voor ondernemingen zal het extra moeilijk worden om nog kredieten te krijgen, wat de tweede dip zal bestendigen en uitdiepen.  Mits wat gesleutel zou het inflatiespook onder controle gehouden kunnen worden.

-        Bij de gewone mens die al behoorlijk gewend is aan slecht nieuws zullen al die ontwikkelingen aankomen als een lawine, waarbij hopen stemmen op zullen gaan voor een globale oplossing.  Bankgenootschappen zoals de Société Génerale, Goldman Sachs en JP Morgan hebben dat scenario reeds in hun schuif liggen en zullen dit dankbaar onder de neus van de ‘wereldleiders’ laten glijden.  Een voorbeeld van zo’n globale oplossing is de invoering van de Codex Alimentarius, waarbij de voedseltoevoer en –veiligheid ‘gegarandeerd’ wordt door grote groepen, waarbij de WHO een subtiele rol speelt.  Weet wel dat look op deze wijze een medicijn wordt en dus strikt gezien enkel op doktersvoorschrift genuttigd mag worden.  Gelukkig zijn we nog niet zo ver.

-        De kans dat schaduwgroepen onder de vlag van de G8 of zelfs de VN een ultieme gooi naar totale controle wagen wordt groter naarmate de tijd voort schrijdt, want de overgang zal niet vreedzaam gebeuren.  De vaccinatiecampagne voor de ‘Mexicaanse griep’ geldt in dit verband als een opwarmertje.  Echter, in 2010 komt schandaal na schandaal uit (bv. Climate Gate en het lobbywerk van de farma voor verdeling van griepvaccins) met detrimente gevolgen voor deze machtwellustelingen.   Mensen zonder toekomst tonen machteloos hun vuisten, zoals de Franse revolutie in 1789 goed geïllustreerd heeft, en dit zeker als ze zich geen zomervakantie meer kunnen veroorloven om hun jaarlijkse uitlaatklep te openen.  Agressie wordt troef.  De oproerpolitie zal dit jaar zijn handen vol hebben.  Wie weet wordt de Martial Law hier en daar uitgeroepen…

-        Oorlogen als ultiem instrument om productie en consumptie aan te zwengelen zijn niet uit te sluiten.  Rusland is hierin het best geplaatst en heeft nog rekeningen open t.o.v. het Westen (China gaat hier zich voorlopig niet aan wagen).  Als je de Pravda English online opent, dan steken ze het niet onder stoelen of banken dat ze in november 2010 voorzien op het oorlogspad te gaan.  Interessant op diplomatiek vlak is dat er nog altijd geen vrede gesloten is met Duitsland, waarbij de UK en Frankrijk de facto nog altijd in conflict liggen met Duitsland sinds 03-09-1939 en Duitsland met de VS sinds 07-12-1941.  Met de erfgenaam van de USSR zijn er helemaal geen afspraken, behalve deze afgesproken op de conferentie van Jalta (1945).  Persoonlijk denk ik niet dat er in 2010 enige handelingen zijn op het Europees theater, maar wel volgend jaar waarbij Rusland al of niet op vredelievende manier zijn voormalige Comecon partners opnieuw zal proberen in te lijven.

-        Dan spreken we nog niet van de wandeling die moeder natuur zal maken.  De ‘elite’ beseft niet dat Terra uit levende materie bestaat en koorts heeft.  Iemand die koorts heeft begint te rillen.  De huidige machthebbers zullen hun plannen zoals Chemtrails en HAARP tegen beter weten doorzetten, omdat ze nu eenmaal door de tijd ingehaald worden.  Wat HAARP betreft en het manipuleren van de ionosfeer: ze weten zelfs mijlenver niet of er een kettingreactie met cataclysmen tot gevolg zouden kunnen losbarsten.  Hun kennis is uitermate beperkt zoals bij de ontploffing van eerste atoombom in 1945, wat het summum van intellectuele en spirituele incompetentie inhoudt.  Het zijn wel heel ondeugende jongetjes die op kosten van de belastingsbetalers wereldwijd leerling tovenaar spelen.  Echter, ik weet dat er ook veel lichtwezens ons helpen en dat de ‘anderen’ altijd een tandje te kort zullen komen.

-        Algemeen, 2010 eindigt in volmaakte chaos, waarbij iedereen beseft dat het zo niet meer verder kan – niet op financieel, monetair, politiek maar ook op sociologisch vlak.  Een ander normenpallet dringt zich op.

En wat na 2010?
Welnu, ik leef in de voormalige DDR en de mensen hier hebben dan ook alles mee gemaakt: de val van het keizerrijk in 1918 met de opdeling van Pruisen, de mega inflatie tijdens de Weimar republiek, het avontuur van het Nationaal Socialisme met opnieuw verlies van grondgebied, de desastreuze planeconomie van de DDR en nu het nakende failliet van het financiële systeem.  Hier gaat de volgende grap de ronde: in het Sovjet tijdperk waren de banken in handen van de staat en gingen ze vervolgens failliet; nu in het kapitalisme gaan ze eerst failliet waarna ze door de staat overgenomen worden.

De lessen uit ‘Deutschland Stunde Nul’ uit 1945 zijn zeer bruikbaar om een doorstart te maken.  Het Marschallplan werd weliswaar niet in de Oostzones toegepast, maar het gaf de Duitsers een soort Bail Out om te herbeginnen.  De sleutel: we starten van nul: nieuwe munt om oorlogswoekeraars te straffen, weg hypothecaire schulden en kwijtschelding van de individuele schuld behalve in zeer specifieke gevallen (misdadigers, maar ook wetenschapslui die naar de overwinnaars getransfereerd werden).  Dit leverde Duitsland het Wirtschaftswunder.  Na 1989 werd er een flauw afkooksel hiervan in de DDR geïmplementeerd met de Treuhand Anstalt.

Vooral het kwijtschelden van de hypothecaire schulden is een machtig instrument, die echter nooit de goedkeuring van banken en de achterliggende aandeelhouders zal meedragen.  Het zou immers het einde van de macht van enkelingen op de massa teniet doen.  Anderzijds moet men beseffen dat er genoeg is voor iedereen en schaarste wordt enkel gecreëerd door een vernuftig spel tussen vraag en aanbod.  In dit kader bestaat het project NESARA, iets wat door hoogwaardigheidsbekleders uit de financiële wereld met klem ontkend wordt.

De evolutie door revolutie zal midden 2011 op kruissnelheid draaien waarbij er door burgers een nieuw economisch platform op internet geschapen zal worden waarbij de banken goedschiks of kwaadschiks een bijrol zullen spelen.  Zulke experimenten zijn trouwens al met succes uitgetest in de stadstaat Singapore.  Bovendien heeft de BBC zelfs al op zijn Front Page toegegeven dat geld zoals wij het nu kennen misschien geen toekomst meer heeft, maar vervangen zal worden door een andere waardevorm: wat is mijn toegevoegde waarde tot de restauratie van deze planeet?

Zo ver zijn we echter nog niet en het zou wel eens tot een stuk na 2012 kunnen duren vooraleer alle parasieten uit het systeem of verwijderd of uit ellende of ouderdom dood gaan.  Lieve mensen, jullie zijn de ‘maquis’ – de weerstand tegen ‘hen’!  Niets doen is geen optie.  Motiveer uw vrienden, kennissen, werkmakkers en help onze nieuwe wereld zonder schaarste te plaveien.  Zelfs uw kleinste steentje zou wel eens tonnen kunnen wegen… Wie dan toch op zijn gat blijft zitten moet niet mekkeren als het plafond op een zonnige dag zonder chemtrails naar beneden komt.  En daar kan geen enkele voorspelling van de Maya’s, de graaf van St. Germain of Nostradamus iets aan veranderen…
Auteur: © Marc A. JUNCKER, bedrijfsleider, lic. Toegepaste economie