Wat veroorzaakt deze (en de volgende) financiele crisis?


‘I believe that banking institutions are more dangerous than standing armies…..
If the American people ever allow private banks to control the issue of currency… the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of their property until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered.’
 Thomas Jefferson (1743 – 1826), 3e president van de Verenigde Staten (1801 - 1809)
 
De reële economie brengt het GDP (Gross Domestic Product) voort. Dit is de waarde van alles wat er in een land, een werelddeel of de hele wereld wordt geproduceerd aan goederen en diensten.
In de VS was de waarde hiervan in 2008 14,3 biljoen dollar ( = 14.300.000.000.000). Van dit enorme bedrag werd ongeveer 40% (!) gerealiseerd door de handel in financiële producten ( = handel in geld). Als deze bijdrage aan het GDP hieruit wordt geëlimineerd, dan blijft er als opbrengst van goederen en diensten 8,7 biljoen dollar over. Dit noem ik GDP 1.
De Amerikaanse overheid geeft via de Centrale Bank, de FED geld uit. De geldhoeveelheid die op die manier in circulatie wordt gebracht bedroeg eind 2008 ongeveer 820 miljard dollar. Dus veel minder dan de waarde van GDP 1 ( ongeveer 9,5% daarvan)
 
De geldbehoefte is veel groter dan wat de overheid aan geld in circulatie brengt!
In dit ‘gat’ springen de banken. Banken hebben het recht om geld te scheppen. Op basis van leningcontracten met bedrijven, particulieren en overheid ‘scheppen’ banken geld. Geld door schuld. Door banken gecreëerd uit het niets! Vervolgens berekenen banken rente over deze ‘schulden’ aan overheid, particulieren en bedrijven. Waardoor het door de reële economie geproduceerde GDP wordt belast.
De omvang van het op deze manier door banken gecreëerde geld was eind 2008 in de VS 7.400 miljard dollar. Waarmee de banken een stevige greep hebben op de reële economie. Overheid, bedrijfsleven en particulieren staan diep (7.400 miljard! In de VS) in de schuld bij de banken. 
 
De financiële sector is daarom niet ondersteunend, dienstbaar aan de reële economie, maar leidend; omdat banken de touwtjes in handen hebben.
Als de rente op alle leningen gemiddeld 7% zou bedragen, dan romen de gezamenlijke banken in de VS elk jaar ruim 500 miljard dollar af aan rente van de reële economie!! Afromen, want tegenover dit bedrag staat geen toegevoegde waarde. En dit proces gaat jaar na jaar door, waarbij de omvang van het op deze manier gecreëerde geld voortdurend groeit!
Daarom is de uitspraak zo precies in de kern van een van de Rothschilds: ‘ Neem mij mijn bezittingen af en laat mij het recht om geld te scheppen, dan heb ik na verloop van tijd alles terug wat mij is afgenomen’
 
De financiële wereld heeft een tweede monster gecreëerd, dat een nog grotere bedreiging vormt voor de reële economie dan de geldscheppingmachine van de banken dat al is. Dat monster heet derivaten. Voorbeelden hiervan zijn Collateralised Debt Obligations en Credit Default Swaps. De derivaten hadden in oorsprong een functie. Bijvoorbeeld in de agrarische sector voor het veiligstellen van de inkomsten van boeren door termijncontracten af te sluiten op de aardappel of tarweoogst. Een ander voorbeeld is het verzekeren van kredieten, waardoor de kredietverlening aan bedrijven met een hoger risicoprofiel mogelijk wordt gemaakt. De derivaten zijn in de ‘haute finance’ cultuur een eigen leven gaan leiden en werden steeds meer gebruikt als gokinstrument. Bijvoorbeeld als weddenschap tussen een hedgefonds en een bank/verzekeraar dat bedrijf X binnen twee jaar failliet gaat. Door deze ontaarding is het totaal aan derivaten, uitgedrukt in geld explosief gestegen. Het bedroeg in 2002 al 102 biljoen dollar ( 102.000.000.000.000) en was in 2008 geëxplodeerd tot 531 biljoen dollar. En dat is 10 x het wereld GDP!!! De omvang van deze ‘handel’ is ook duidelijk uit het feit dat 40% van het Amerikaanse GDP hiermee wordt gerealiseerd.
 
Het financiële systeem heeft dus niet alleen de reële economie in een houdgreep, het is een groot kankergezwel geworden dat het lichaam, de reële economie in hoog tempo aan het verwoesten is!!
 
En het navrante is dat de banken, die de basis zijn van deze ellende door de overheden, dus de belastingbetalers, uit de problemen moeten worden geholpen door de ‘giftige activa’ van deze instellingen over te nemen! Want behalve de 1300 miljard dollar, die op deze manier op het bord van de wereldbevolking terecht kwam, komt daar volgens schatting van het IMF nog eens 1500 miljard dollar bij in de komende periode. Ik denk dat deze schatting nog aan de voorzichtige kant is. Want als het consumptiegedrag van de afgelopen decennia definitief gaat veranderen, zoals het lijkt te doen, dan zullen de problemen van banken nog veel groter worden. Immers, lagere omzetten leidt tot verliezen, wat leidt tot faillissementen en meer oninbare leningen bij de banken.
 
De uitspraak, dat winsten van de banken geprivatiseerd  ( = naar de aandeelhouders vloeien) en  verliezen gesocialiseerd worden (= voor rekening komen van de gemeenschap in de vorm van belastingen), blijkt een pijnlijke waarheid te zijn!
 
Hoog tijd voor een fundamentele heroriëntering op geld en economie dus!! 
 
Sprookje of mogelijke realiteit?
De oplossing voor het falende financiële systeem lijkt even eenvoudig als onmogelijk. De overheid voert opnieuw de gulden in en brengt van deze munt voldoende in omloop om in de behoefte van de reële economie te kunnen voorzien. Op basis van het Bruto Nationaal Product (=GDP). Het recht om geld te scheppen wordt hierdoor genationaliseerd en gekoppeld aan de waarde die de reële economie produceert. Hebben banken in dit systeem geen functie meer? Ja! Als distributeur van geld door de economie. Dus dienstbaar aan de reële economie. Verder doen banken waarin ze goed worden geacht te zijn. Risico's afwegen. Welke investering, welk project komt wel in aanmerking om te worden gefinancierd en welke niet. Vanzelfsprekend wordt de bank hiervoor beloond, want deze activiteit genereert  echte toegevoegde waarde. Evenals het verzorgen van de distributie van geld, ook digitaal omdat ook dit een toegevoegde waarde levert en dus beloond wordt.

Rente berekenen over het uitgeleende geld behoort echter tot het verleden. Want geld is immers geen eigendom van de (aandeelhouders van de) bank en evenmin een product!!! Het vertegenwoordigt de totale waarde van wat een economie kan voortbrengen. Meer geld is niet nodig. Minder zou het proces verstoren.

Het niet meer in rekening brengen heeft positieve gevolgen voor de kosten van bedrijven en de lasten van particulieren die doorwerken in de prijs van producten en diensten en de beschikbare middelen van particulieren.

Is dit een absurde gedachte? Nee, want in de tijd van Thomas Jefferson, de derde president van de V.S. was het geldsysteem van de Unie op de hierboven geschetste manier ingericht. In die periode was er sprake van breed gespreide welvaart in de V.S.!

Als onze bestuurders toch eens de moed zouden hebben om deze Gordiaanse knoop door te hakken............

En verbiedt dan ook handel in derivaten als gokinstrument! 
Auteur: © Ad Broere