China koopt Afrika leeg

Getrompetter uit Brussel 


Het Afrikaanse continent is niet alleen het toonbeeld van oorlogen, bittere armoede en corruptie maar is ook rijk aan vele natuurlijke grondstoffen. Grondstoffen waar de economische veelvraat China een groot gebrek aan heeft. In een rap tempo worden de Afrikaanse bodemschatten gedolven en naar China geëxporteerd. De bevolking profiteert echter maar nauwelijks van de uitverkoop door haar leiders. Het meeste geld verdwijnt in de zakken van een kleine club vaak corrupte leiders.

 Westerse landen hebben de handel met corrupte regimes 
 in Afrika gestopt in een poging de corrupte leiders te
 dwingen tot het voeren van een andere politiek. De
 ontwikkelingshulp vanuit het Westen richt zich ook steeds
 meer direct op de bevolking in plaats van hulp aan de
 overheid. De ervaring leert dat geld dat wordt verstrekt
 aan Afrikaanse regeringen niet terecht komt bij de
 bevolkingsgroepen die de hulp het hardst nodig hebben.
 De Chinese machthebbers hebben minder grote problemen
 met wie ze zaken doen. Hun grootste zorg is voldoende
 
grondstoffen bijeen te krijgen om de steeds hongeriger wordende Chinese economie te voeden.
In de afgelopen 10 jaar werd 35 keer meer geld aan de import van olie uitgegeven. In China woont een vijfde van de wereldbevolking maar de helft van de wereldconsumptie varkensvlees en cement, een derde van de staalproductie en een kwart van de aluminiumproductie worden opgeslokt door China. Hiermee is de opkomende wereldmacht een buitencategorie. Terwijl in Europa en de Verenigde Staten alles op alles wordt gezet om zuiniger om te springen met uitputbare bronnen zoals olie, wordt de olieprijs steeds hoger vanwege de vraag in China.

De opkomst van China zorgt dus voor grote problemen. China heeft nooit veel interesse getoond in wie haar handelspartner is, zolang de stabiele toevoer van grondstoffen is verzekerd. Het Chinese geld houdt corrupte regimes dus in het zadel. Daarnaast moet met zorg gekeken worden naar de gevolgen voor het milieu als gevolg van de explosieve groei van de Chinese economie. Meer productie en mobiliteit zorgen voor een zwaardere belasting van het milieu. Chinese machthebbers lijken nog niet doordrongen van de keerzijde van de zware industrie, of steken hun kop in het zand voor deze realiteit. Beijing is nu al een van de meest vervuilde steden. Bepaalde regio's van het land ondervinden grote problemen met de toevoer van water en dus lijdt de volksgezondheid ook zwaar onder de opkomende economie. Ieder jaar worden meer baby's doodgeboren en hebben meer mensen structurele problemen aan hun luchtwegen.

De gevolgen voor het milieu moeten ook beleidsmakers in dit deel van de wereld ongerust stemmen. De Europese Commissie heeft onlangs een ambitieus plan gelanceerd om écht werk te gaan maken van het milieubeleid en het gevecht aan te gaan met de klimaatverandering. Maar al deze plannen vallen in het niet als China op de huidige weg door gaat.

Toine Manders is Lid van het Europees Parlement. Met deze informatieve column wil hij het belang van Europa uitdragen. Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom op trompetter@toinemanders.nl

 


Auteur: © Toine Manders
Met dank aan: Trompetter Kempen