Eenvoudig rekenen voor Halbe 

 

'Er moet een bijstelling komen' stelt Zijlstra. 'Het kabinet moet voortaan gerichter snijden in de overheidsuitgaven in plaats van over de hele linie. Consumptieve uitgaven zoals zorg, uitkeringen en toeslagen nemen nog steeds toe. Daar moet dus iets tegen worden gedaan.'

Beste Halbe, nou motte jou effe luuster'n. Als d'r in 2013 nog 90.000 werlooz'n biekomm'n dan kost dat 't Riek minstn's 2,5 miljard meer. Als minsk'n older word'n dan is er meer zorg nodig. En anders zorgt de Farmaceutische industrie er wel voor dat ze zieker word'n. Dus , als 200 duuzend meer minsk'n 4.000 euro meer zorg 'conumer'n' , dan kost dat 't Riek 800 miljoen euro meer. Als de inkom'ns zakk'n dan kost dat extra huurtoeslag'n, extra zorgtoeslag'n bievoorbeeld. Ook dat loopt op, Halbe. Wat jou will'n is het peerd achter de woag'n spann'n. Dan mot jou over drei jaor'n zegg'n dat het jou spiet, net as 't IMF dat nu doet (een Opstelten momentje). Dus beste Halbe, span 't peerd voor de woag'n en niet d'r achter. Ik wil het jou wel komm'n uutlegg'n.

 

Ad Broere, www.adbroere.nl