Swadeshi: gelokaliseerde economie

 


Mahatma Gandhi heeft het concept “Swadeshi” ontwikkeld. In het begin van de twintigste eeuw begon India goedkope door fabrieken geproduceerde stof uit Engeland te importeren. Duizenden locale spinners en wevers hadden daardoor geen werk meer. Armoede en sociale wanhoop waren het gevolg. Gandhi reageerde door zijn eigen Engelse stoffen weg te gooien; hij droeg alleen nog doek dat hij zelf had gesponnen. Het beeld van Gandhi, die op zijn spinnewiel zijn eigen stoffen spint werd wereldberoemd; duizenden deden zijn voorbeeld na en de onafhankelijkheid van India volgde.
 


Vijftig jaar na de onafhankelijkheid van India vinden wij ten gevolge van de wereldwijde vrijemarkteconomie dezelfde problemen over de hele aardbol terug. De moderne economie heeft ten doel winst te maximaliseren, door kosten te minimaliseren. Ondernemingen zullen hiertoe vele meedogenloze technieken gebruiken. Ze willen dikwijls de maximale output per werknemer bereiken, zonder rekening te houden met gezondheid- en veiligheidregels. 

Corporaties zoeken lagelonenlanden en door ervoor te zorgen dat er hoge werkeloosheid is, zijn mensen bereid voor minder geld te werken. De productie wordt gericht op kopers die het meeste geld kunnen betalen. Er wordt veel geld in reclame gestopt en zo wordt een onnodige vraag gecreëerd en de mythe dat consumeren gelukkig maakt wordt in stand gehouden.

Enkele van de sociale problemen die het gevolg zijn van dit economisch stelsel zijn wijdverspreide werkeloosheid en lage lonen. De tegenstelling tussen rijk en arm wordt steeds groter, er ontstaat een verarmde werkklasse die gevaarlijk en afstompend productiewerk moet doen. De rechteloze bevolking wordt fanatiek en kan de toevlucht nemen tot geweld of terrorisme. Er ontstaan demografische problemen: mensen die huis en haard moeten verlaten om werk te zoeken. De steeds minder wordende democratie zorgt ervoor dat mensenrechten en de rechten van werknemers verslechteren. 

De wereldwijde vrijemarkteconomie is afhankelijk van olie voor productie en vervoer van de producten. In een land als Kongo kost een vat olie nu $12 per gallon en het gemiddelde loon per jaar is $100. Het wordt tijd dat we een nieuw economisch paradigma vinden, een economisch stelsel dat duurzaamheid en kwaliteit van leven voorop stelt. 

Gandhi’s idee van Swadeshi is zo’n model, hoewel het misleidend eenvoudig klinkt. Gandhi zei, "Mijn definitie van Swadeshi is bekend: Ik moet mijn medemens van verre niet dienen ten koste van mijn buren". Gandhi zei ook: "Het is een schande om graan uit Amerika te eten, terwijl mijn buurman de graanhandelaar, te weinig klanten heeft.” Dit is het hart van Swadeshi, hoewel het veel meer omvat.

Swadeshi zorgt ervoor, dat plaatselijk wordt geproduceerd voor de lokale vraag. Menselijke arbeidsvoorwaarden en mensenrechten worden gerespecteerd. Het leven is eenvoudig en er wordt minder geconsumeerd. Werk wordt een expressiemiddel en geeft voldoening. Werk is compatibel met de familie, de gemeenschap en het geestelijk leven en het loon is voldoende. Kleine ondernemingen worden beschermd en ook voor het milieu is veel aandacht. Er zijn vele kleinschalige producenten met een eerlijke distributie van rijkdom. Door zinvolle intentie en productie wordt men gelukkig in de eigen gemeenschap.

Met Swadeshi worden goederen in de eerste plaats geproduceerd voor de eigen gemeenschap. Daardoor zijn gemeenschappen onafhankelijk van anderen en minder kwetsbaar. Er wordt alleen geruild wanneer bepaalde goederen niet in de eigen gemeenschap kunnen worden gemaakt. 

Vanuit het principe van Swadeshi werd in 2005 “Working Villages International” opgericht. Alle mensen hebben recht op zinvolle werkgelegenheid en een hoge kwaliteit van leven. Mensen willen niet eeuwig afhankelijk van anderen zijn, maar werk doen dat hen met waardigheid vervuld. 

In zelfvoorzienende gemeenschappen wordt een systeem van economische stimulansen gebruikt, die de plaatselijke economie beschermt tot het sterk genoeg is om op eigen benen te staan. Het doel is zinvolle werkgelegenheid te creëren om de kwaliteit van leven te verhogen, door te werken aan een hoge standaard van menselijke waarden en een goed functionerende economie.

 

Bron: http://www.workingvillages.org/1c.html
Vertaald door ‘t Vertalercollectief