WWW 
                                      Worden Wij Wakker?


een vraaggesprek met Marcel Messing n.a.v. het gelijknamige boek

(Complete getranscribeerde en enigszins op leestaal aangepaste tekst)


Inleiding
War on Terror
Sumerische kleitabletten & Gevallen Wachters
Oude kennis voor deze tijd
‘Zij van daarboven’ - Een nieuw licht op de geschiedenis
Project TIA
Licht in Licht zijt gij
Mind Control
Atlantis
HAARP
Meditatie
 

Stel, dat alles wat je weet niet alleen onjuist is,
maar dat het om nauwkeurig in elkaar gezette leugens gaat. Stel, dat je geest gevuld is met onwaarheden -
over jezelf, over de geschiedenis, over de wereld om je heen - door machtige krachten in je geest geplant
als om je in zelfgenoegzaamheid in slaap te wiegen.
 Je vrijheid is zo een illusie.
 Je bent een pion in een complot
 en je rol is die van een willoos slachtoffer van bedrog,
 als je geluk hebt.


Charles Paul Freund
‘If History is a Lie: America’s Resort to Conspiracy Thinking’,
in The Washington Post, 19 januari 1992

Inleiding

Welkom Marcel Messing in de studio. Wat heeft u er toe gebracht dit boek te schrijven?

MM: De titel van dit boek is WWW, Worden Wij Wakker? Dat WWW slaat heel duidelijk op internet. Nu, dat is niet het enige waar het boek over gaat. Het boek gaat eigenlijk over de verborgen krachten die achter het wereldtoneel aan het werk zijn en die in essentie de bedoeling hebben om de evolutie van de mens op dit moment niet alleen te vertragen, maar zelfs zijn sprong naar een geestelijke evolutie, mag ik het zo noemen, kapot te maken. Er begon in mijzelf heel sterk een motivatie naar boven te komen: wat doe je nu met het feit als je heel veel mag zien, mag weten, wat  hier aan de gang is. Daar komt een merkwaardige constellatie bij dat ik op precies 11 september 2001 geëmigreerd ben van de bergen, de Pyreneeën, de Ariège, eigenlijk het meest geliefde departement in mijn hart, en wij dus onderweg naar België, naar Brugge vertrekkende, het bericht hoorden van de enorme aanslagen, die o.a. in New York plaatsvonden. Dat riep een heleboel in me op. Niet alleen ergens achter in mijn bewustzijn, maar vooral ook in mijn hart. En ik begon stap voor stap, omdat ik al heel veel over bepaalde dingen had nagedacht, patronen te zien die iets heel anders voorhouden dan wat we heden ten dage noemen de ‘The War on Terror’, de oorlog tegen het terrorisme. Onderzoek, contacten, raadplegen van literatuur, oude bronnen, terug naar de bron, terug naar de oorsprong, begon in mij een gevoel wakker te maken: hier is iets heel anders aan de gang! En toen begon de sterke motivatie naar boven te komen je kunt niet aan de kantlijn blijven staan bij het zien van zoveel kwaad, zoveel lijden, zoveel verdriet, waarbij ik absoluut niet een soort dualisme wil scheppen - daar zijn de goeden en hier zijn de slechten - want ook ieder goed mens heeft een schaduwplek. En ieder, wat we vaak noemen, ‘duister’ mens heeft een lichtplek. Dus we kunnen nooit zeggen het ene is goed, het andere is kwaad. Maar je mag ook niet zeggen, het een is absoluut kwaad en het andere is absoluut goed. Nu, die strijd die nu aan de gang is, tussen wat ik vaak noem Licht en Duisternis, heeft een hele oude wortel, een hele oude bron. En dat bracht mijn motivatie in beweging om hierover te gaan schrijven en ik voel ook dat wij in de meest grootse, spannendste, en meest beslissende periode van de hele menselijke evolutie staan. 

War on Terror

Wat is nou exact de boodschap die u in uw boek wilt geven?

MM: Ja, de essentie van de boodschap is, dat het verhaal dat begonnen is met 9-11, waarbij iedereen gefocust is op de aanslagen, op de oorlog tegen het terrorisme die daaruit is voortgekomen, dat daar een heel ander netwerk achter zit. Namelijk om in de kortst mogelijke tijd niet tegen een bepaalde vijand te vechten, die we een naam kunnen geven, maar dat er eigenlijk een oorlog tegen de hele mensheid aan de gang is, waarbij krachten worden uitgespeeld, gepolariseerd. Godsdiensten worden gebruikt – vandaar dat ik ook vanuit mijn eigen achtergrond van godsdienstwetenschap (of eigenlijk zoals het vroeger heette ‘cultuur van de religie’), deze ook zorgvuldig tracht te gebruiken om te zien hoe bepaalde godsdiensten tegen elkaar worden uitgespeeld. En dan blijkt als je dat onderzoek gaat doen, en 9-11 gaat zien als een gebeurtenis die buitengewoon tragisch is geweest, maar waar ongelofelijk veel vragen omheen zitten, waarbij je zelfs gaat zien dat bepaalde dingen volledig niet kloppen met een onderzoek naar de waarheid, dan ga je de achterliggende krachten zien die bijvoorbeeld via een elektronische oorlog de mens proberen stap voor stap in een elektromagnetische kooi te brengen. Daardoor gaat hij z´n hele privacy verliezen, zijn vrijheid en waarbij dus – zo zou je kunnen zeggen - geen doembeelden of doemscenario´s oprijzen, maar feiten aan de gang zijn die erop wijzen dat er bijvoorbeeld hele plannen klaarliggen om niet alleen de dieren, maar ook de mens in de komende paar jaren te gaan chippen.

Dat betekent dat we slaaf gaan worden van een bepaalde orde, van een bepaald krachtenspel, en dat we onze vrijheid die nu stap voor stap wordt ingeboet - denkt u maar aan de Patriot Act, de anti terreurwetten, aan de alarmfases die zijn opgekomen, de wet op preventief fouilleren en het biometrisch paspoort. Kortom er zijn zoveel dingen aan de gang. Wil je tegenwoordig met het vliegtuig naar het buitenland dan word je biometrisch gescreend, je krijgt een irisscan, je krijgt een vingerprint. Wij worden aan alle, alle kanten op dit moment in de gaten gehouden. Via computers, via camera’s. En dat is dus het achterliggende spel dat als een soort afleiding ‘The War on Terror’ gebruikt. Daarachter vindt het feitelijke spel plaats. Namelijk de complete mensheid te pakken te nemen in een elektromagnetische kooi van straling en energieën, onder controle op te sluiten. Zo mogelijk met ziektes die al aan de gang zijn. Misschien dat de helft van de mensheid straks gewoon niet meer bestaat. Denkt u aan de pandemieën die ons bedreigen. En dat is toch niet de roeping van de mens en niet zijn bestemming. Ik ben in mijn hart, en dan praat ik over mijn hart en niet over mijn verstand, zeker dat de mens bestemd is voor een spiritueel doel om namelijk het potentieel in zijn menszijn volledig in deze evolutiefase naar voren te brengen. En die tegenkrachten proberen dat af te houden.

Ja, het klinkt als een horrorverhaal wat ik zo van u hoor. En ik vraag mij af, waarom weten wij dat niet?  

MM: Wij weten dat niet omdat die kennis van ons wordt afgehouden. Ik heb in het boek zo´n 480 bronnen gebruikt, noten, citaten, verwijzingen naar websites, boeken, literatuur om heel duidelijk te laten zien: wij worden bewust hiervan afgehouden. Plus, laten we het maar openlijk zeggen, in de media en de politiek, en ik bedoel dat niet beschuldigend, wordt weinig aandacht aan deze achtergronden besteed. En heel vaak worden mensen die dit naar voren brengen cynisch bekeken, gehoond of bespot en is er hilariteit naar dit soort mensen.

Ja, dat klinkt als enorme onwetendheid.

MM: Ja, in diepste wezen is het onwetendheid. Want als je het grote spel gaat zien - en gelukkig beginnen steeds meer mensen in allerlei groepjes in verschillende landen wakker te worden - dan ga je zien dat hier inderdaad een horrorverhaal aan de gang is wat zo past op 1984 van Orwell. Alleen Orwell´s boek is ongelofelijk verouderd bij de technieken en tactieken van hetgeen men nu de Nieuwe Wereld Orde noemt. Dit is in feite een machtselite die ernaar streeft om deze planeet in handen te krijgen. Nu de technieken die zij gebruiken zijn zo geavanceerd en variëren van de beste Cray-computers die in het Pentagon staan, tot de nanotechnologie, waarvan ooit professor Jean Petit uit Frankrijk zei – toch een van de grote astrofysici uit onze tijd – ‘Wij zijn ons niet bewust wat voor een enorme know how deze machtselite heeft.’

Ja, wat is het doel van de machtselite?
Waarom is dit in het leven geroepen, dit grote spel?

MM: Moest de machtselite echt bewust zijn dat er in de kosmos harmoniewetten zijn waar je je uiteindelijk niet tegen kunt verzetten, dan zouden ze het spel nooit beginnen. Dus er moet altijd ook bij hen een zekere mate van diepe onwetendheid zijn, om te denken dat je, een soort arrogantie, tegen de wetten van de kosmos in kunt gaan. Dat betekent ook dat er dus macht achter zit, waan, onwetendheid, termen die eigenlijk van de Boeddha komen. Die zegt heel vaak dat daar alle ellende en alle lijden mee beginnen. Het streven naar macht, vervulling van begeerte, waan, illusie, onwetendheid. We kunnen ronduit zeggen dat als je nog dieper gaat bestuderen wat er achter die machtselite zit, dan komen we bij een verhaal wat eigenlijk begonnen is in Sumerië, het huidige Irak. En waar zich nu, ik noem dat toch ronduit, een eindstrijd is gaan afspelen samen met Afghanistan en vele andere landen, waarbij alle landen ter wereld momenteel betrokken raken. En waar we ook heel duidelijk van zien dat veel mensen zich afvragen: ‘Wat speelt zich hier af?’ En men begint te voelen dat hier misschien iets heel anders aan de gang is dan we ooit in het begin dachten.

Dus, Irak wat vroeger Sumerië heette, waar de Eufraat en de Tigris nog hun klank laten nagalmen uit het Genesisverhaal, speelt een enorme essentiële rol. Want daar was en is de oudste kennis van de mensheid bijeengebracht en zelfs die kennis probeert men ons af te nemen. Ik denk aan een bombardement wat ooit in het recente verleden op het museum van Bagdad plaatsvond en waar men in grote haast de kleitabletten van Sumerië - en de potjes en de kannetjes en de kruikjes zoals de minister van defensie uit Amerika dit alles noemde - in veiligheid probeerde te brengen. Die minister zei vervolgens verbaasd: ‘I didn´t know that they had such a lot of pottery’. Nu die pottery, die potjes, die kannetjes, die kruikjes en vooral die kleitabletten bevatten oudere bronnen dan de scheppingsverhalen uit Genesis en zelfs oudere bronnen dan bepaalde Indianenstammen hebben.

Sumerische kleitabletten & Gevallen Wachters

MM: Het hele verhaal waar wij nu eigenlijk over spreken heeft heel veel lagen. Als het al zo moeilijk is om bijvoorbeeld 9/11 in een ander daglicht te zien dan de media hebben gedaan en in de politiek – waar nu een hele grote verandering aan de gang is – dan kunt u zich voorstellen, dat als u nog een stap verder gaat, en u gaat het achterliggende plan daarvan zien, dat dit ook weer enorm veel barrières en problemen zal oproepen. Als u weet dat daar ook weer een verhaal achter ligt dan kunt u zich voorstellen dat bijna de helft van de journalisten – of meer – gaat schrijven: het is toch een ‘conspiracy’. Nu, dat kan men belachelijk maken of niet, ik meen dat ik buitengewoon serieus onderzoek heb gedaan en ik heb al altijd geleerd dat je eerst eens even naar mensen die hun zaken goed onderzoeken, je oor te luisteren moet leggen, wat er van hun verhaal klopt. Dat heb ik gedaan, bij veel mensen, bij veel onderzoekers, bij veel boeken, bij veel bronnen. En als u de kleitabletten noemt – die noemden we samen even – en Sumerië, en u noemt tussendoor de Esseense ‘Dode Zee rollen’, waar over verschil van mening bestaat – er zijn mensen die zeggen dat die helemaal niet Esseens zijn (en daar begint de discussie al) – of u noemt de Hermetische bronnen, dan hebben al die drie bronnen al een overeenkomst in de essentie die we heden ten dage beleven.

In de eerste plaats bevatten de Sumerische kleitabletten een prachtig verhaal dat ‘Enoema Elish’ heet. En dat betekent letterlijk: ‘Zij van daarboven’. Dit verhaal gaat over de goden – niet over God – maar over goden, die eigenlijk in diverse apocriefen  - dat zijn verborgen teksten, die niet naar buiten mochten van de kerken worden genoemd. En in die verborgen teksten, die apocriefe teksten, worden die goden heel vaak ‘Wachters’ genoemd. Later is dit vertaald door het woordje engelen en wel ‘gevallen engelen’. Een totaal foutieve benadering. Ze zijn niet gevallen, ze zijn van boven naar beneden gekomen. Dat mag u een soort vallen noemen. Dus de bewoners van de aarde zeiden ‘Enoema Elish’: Ze komen van daarboven. En de kerken zeiden later: het zijn gevallen engelen. We zijn om te beginnen enorm gehersenspoeld. En dat roept ook hilariteit op, dat roept ook cynisme op. Wat al een bewijs is dat de geest niet gemakkelijk wil onderzoeken. Want als je echt wilt onderzoeken, ben je niet cynisch, dan verval je niet in hilariteit. Maar het begint al bij het feit dat wij volkomen vervreemd zijn dat wij ‘sterrenkinderen’ zijn. Dus dat onze planeet binnen een sterrenconstellatie hoort, wat alle oude astronomen nog wisten, als Kepler, Galileï en een Bruno als Hermetisch filosoof. En wat nu, in de moderne tijd, een Hawking ook begint te vermoeden, dat het universum een bezield organisme is. Sprak men vroeger over planeten, dat ze een ziel hadden, dat alle planeten ook mogelijke, levende wezens zouden kunnen herbergen – zelfs Bruno de grote Hermetische sterrenkundige en filosoof spreekt daarover – dat alles is ons stap voor stap ontnomen door een hyperrationalisme. ‘Die Aufklärung’ – de ‘verlichting’, maar dan niet een verlichting zoals de Boeddha die realiseerde, maar het rationele ‘verlichte’ verstand – kwam naar voren. Velen binnen de godsdiensten waren opgevoed dat engelen een soort vleugelachtige wezens waren – waarvan ik wel eens een beetje plagend gezegd heb dat hun vleugels nooit de dampkring kunnen trotseren als ze naar beneden komen. Want dit soort ‘hitteschilden’ van veren houdt het niet lang. Velen zijn ook opgevoed met geloof in duivels, in Luciferische engelen. Maar we zijn wel vergeten, dat Sumerische kleitabletten spreken over ‘Gevallen Wachters’ en niet van ‘gevallen engelen’.

Ze kwamen van een planeet die ze letterlijk Nibiru noemen. De Joodse erudiete geleerde Sitchin beschrijft dit prachtig in zijn boek ‘De Twaalfde Planeet’  - die eigenlijk de tiende is, ook Planeet X genoemd, afgebeeld als een X, de ‘Grote Onbekende’. Sitchin maakt die geschiedenis erg goed duidelijk – en ik vind dat hij dat overtuigend doet, zo overtuigend dat ik vind dat mensen die kritiek hebben op hem, maar eens eerst zijn boeken moeten lezen. Dus tegenwoordig zeg ik altijd: ‘Kent u de bronnen?’ Zo niet, dan kunnen wij daarover helaas niet in dialoog gaan. Sitchin toont in veel van zijn werk aan, dat er eigenlijk altijd al contact is geweest met andere sterren, planeten en noem maar op. Hij haalt Nibiru aan en Nibiru wordt uitdrukkelijk besproken op de kleitabletten. Daar wordt gesproken over ‘Wachters’ die een plan hadden - 200 in getal – om op de berg Hermon (in het Midden-Oosten) een landing te maken. Een landing! Dus we praten over een dimensie: ‘Hoé kwamen ze naar beneden?’ Dit wordt beschreven in ‘Enoema Elish’. Via een landing dus. En als ze op aarde komen, vertoeft de mensheid in een geestelijke evolutie, in een fase, om het vanuit de antropologie te bekijken, richting homo sapiëns. Binnen de antropologie zijn ongelofelijk veel vragen. Hoe bijvoorbeeld eigenlijk de mutatie heeft plaatsgevonden van de zogenaamde ‘aapachtige’ wezens naar de mensachtige wezens. Wel, dat is niet het thema van nu, maar daar zouden we vanuit de Sumerische kleitabletten onvoorstelbaar veel over kunnen zeggen. De oude evolutietheorie is op dat punt niet meer geldig. De kleitabletten leren dat er ingegrepen is in de menselijke evolutie. En vrij hard. Je kunt zelfs op de Sumerische kleitabletten lezen, dat men ingreep in het DNA, dat men met eicellen en zaadcellen heeft gewerkt.

En wie zijn ze?

MM: En wie zijn ze? Dat wordt genoemd in de teksten: de ‘Anunnaki’. En Anunnaki betekent letterlijk: Zij die van boven naar beneden zijn gekomen.

En hoe moet ik mij dat voorstellen; dat dit mensachtige wezens zijn of buitenaardsen?

MM: Ja, dat zijn letterlijk buitenaardsen. Als u weet dat op dat gebied aan de ene kant ongelofelijk veel flauwekul te koop is en aan de andere kant ook ongelooflijk serieus onderzoek is gedaan. Zoals een voormalig president van Amerika, Carter, eens openlijk zei: ‘Kijk, ik neem UFO’s aan, maar ik mag hier niet over spreken, al bestaat voor mij buitenaards leven wel.’

De buitenaardsen worden in Genesis bijvoorbeeld genoemd: de Zonen van de goden, de Elohim. Dat is het meervoud voor goden en niet God. In Genesis staat ook duidelijk dat ze op aarde kwamen, afdaalden. En dat ze zich gekruist hebben, staat er in Genesis, met de vrouwen van de mensen. En dat uit deze gemeenschap een ander ras is voortgekomen. Nu missen we in Genesis bepaalde schakels, die je met de Sumerische kleitabletten perfect terug kunt vinden. Hoe namelijk de kruisingen hebben plaatsgevonden. U vindt zelfs afbeeldingen van kolfjes, waarin als het ware een embryonale ontwikkeling wordt aangezet. U vindt zelfs technieken, tactieken, hoe implantatie in de baarmoeder plaatsvindt. U vindt daar duidelijk beschreven hoe zaadcellen en eicellen bij elkaar gebracht worden - buitenbaarmoederlijk - en later in de embryonale ontwikkeling, geïmplanteerd worden.

Hele moderne technieken als ik het zo hoor.

MM: Alles staat er in. Maar zo gauw wij een hersenspoeling hebben ondergaan – en nogal wat universitaire mensen komen met grote spot op dit soort theorieën af en stellen dan dat er geen verdere kennis is dan die van de mens, de ‘aardling’. Dat vind ik een buitengewoon armoedig idee. De grote filosoof en sterrenkundige Giordano Bruno zei al: ‘Ik kan me niet voorstellen met al die myriaden van sterren dat wij de enigen zijn die iets weten en de enigen zijn die bestaan’. Zo begint het verhaal dat wij ons eerst eens moeten leren openstellen voor het idee ‘There is more between heaven and hell then you can see Horatius’, zoals dat in Hamlet al treffend wordt beschreven door Shakespeare. We moeten de arrogantie een keer durven op te geven, dat wij menen de enigen te zijn en dat onze kennis de hoogste is.

De Sumerische kleitabletten laten zien dat er veel meer kennis is. Hogere kennis ook. Trouwens, vragen als  ‘Wie heeft Baälbek gebouwd?’, zijn nooit echt opgelost. Wie heeft de Piramiden gebouwd?’Al die oude Egyptologische ideeën zijn in feite op bepaalde punten gewoon te weerleggen. Maar men gaat het niet naar de massa brengen, want daar is prestige mee gemoeid, ambitie mee gemoeid, kennis, macht, aanzien, status. Dus als mens zijn we, als ik het zo mag noemen, in een fuik van bepaalde kennis gekomen. Het is misschien nooit beter geformuleerd dan in de Faust van Goethe. Goethe was een ingewijde en in zijn Faust toont hij de arrogantie van de mens, die uiteindelijk de hulp van de duivel inroept, Mephistofoles, om het levensraadsel te kunnen ontsluieren. En dan moet hij een contract ondertekenen met bloed. Bijna niemand beseft wat daar eigenlijk staat. Om een contract te sluiten met de duivel moet je met bloed tekenen. Over dat bloed vindt u ook in de Sumerische kleitabletten terug. Je moet iets van jezelf inleveren. Wil je contact maken met een bepaald soort kennis – verboden kennis – dan schrijven ook de Sumerische kleitabletten: ‘Het eerste wat de Gevallen Wachters aan de mens doorgaven was strijdkunst, magie en occulte kennis.’ Het tweede wat ze ook beschrijven – niet meteen in deze volgorde, maar wat wel van essentieel belang is – is dat er koningen moesten komen op aarde. Dus wil je de genealogie van het koningschap nagaan en ook waarom ze zoveel invloed hebben, waarom ze zoveel macht hebben, waarom koningen worden aangesproken met ‘Hoogheid’ – Hoogheid slaat op ‘Enoema Elish’, dat is: ‘Zij van daarboven’ – en als je ook wilt weten waarom zij gebruik maken van het majesteitsmeervoud, waarom er bepaalde rituelen om hen heen zijn, waarom ze allemaal welgesteld zijn, waarom ze bijvoorbeeld een gouden koets hebben of een paleis, waarom ze altijd enorme invloed op regeringen hebben, dat alles kunnen we pas begrijpen als we de koninklijke erflijnen bestuderen. Ik noem u even tussen neus en lippen dat van de 42 of 43 presidenten in Amerika er 34 van koninklijken bloede zijn. Leest u Burke’s Peerage, het ‘Adelboek’ maar eens, waarin vele stamlijnen van de vroegere koningen staan. Hun macht berust op een bepaalde codering in hun DNA. Dat vindt u op de kleitabletten terug.

En hoe oud zijn die kleitabletten precies?

MM: Schattingen lopen uiteen van 3.000 tot 5.000 voor Christus en zelfs ouder. En er zijn zelfs wetenschappers, die het wagen te zeggen: ‘Kijk. De kennis die bestrijkt zelfs dingen van nog vóór Atlantis, waar de grote filosoof Plato al over sprak in zijn Critias, Timaios en Phaidon. Dus de kennis, die gaat enorm ver terug. Als u die kleitabletten leest wordt er dus gesproken over Gevallen Wachters. Dan gaan we naar uw tweede bron die u zo spontaan noemde, de Esseense Dode Zee rollen. Ze spreken over een eindstrijd tussen de Zonen – en je mag daar natuurlijk bij denken ‘de Zonen én de Dochters’- van de Duisternis met die van het Licht. En wat wordt in deze rollen genoemd? De Gevallen Wachters. Die worden genoemd: ‘Demonen, engelen die hun doel hebben gemist, machtige wezens die zich geënt hebben op de evolutie van de mens.

En daarmee bedoelt u ook genetisch geënt?

MM: Ook genetisch, ja. Dat betekent dan ook dat als u in Genesis leest en ook in latere boeken, dat de reuzen worden opgeruimd, dat er dus van buiten is ingegrepen om dit devoluerende ras, dat fysiek sterk was en dat ook een enorme kennis had, maar eigenlijk de evolutie dreigde kapot te maken… Dan moet u die verhalen uit de Bijbel – Bijbel betekent niet meer dan Bibloi = boeken, oude boeken – niet meer allegorisch nemen, als puur beeldspraak, maar letterlijk. Er staan heel nauwkeurige verslagen van vóór de Zondvloed, vóór de Aartsvaders, vóór Atlantis in en verhalen nà Atlantis. En dan vindt u bij de Dode Zee rollen bepaalde kennis terug die daar ook in staat. En vindt dat terug bij de Hermetische bronnen. Ik heb in mijn boek een tekst geciteerd, een dialoog tussen Hermes Trismegistos – eigenlijk een Griekse benaming voor de Egyptische ingewijde Tehuti – en Aesclepios. Daar spreekt hij ook over Gevallen Wachters, demonen die op het eind van de evolutie voor chaos en ellende zullen zorgen. En dat wij als mens dus moeten ontwaken voor wat er speelt. Ik denk aan een Zulu-leider als Credo Mutwa, die gelukkig steeds meer wordt gelezen en die prachtige boeken, ook qua literatuur, heeft geschreven, ‘The Song of the Stars’ bijvoorbeeld. Nog net zo lang geleden heeft hij gezegd: ‘De mens moet nu weten, wat vroeger alleen ingewijden wisten, dat de ‘Chitauri’ gevallen Wachters zijn. Deze enten zich op de evolutie en willen nu op dit moment de planeet Aarde in bezit nemen, desnoods via uitroeiing van de helft van de mensheid. Desnoods met technieken en tactieken waarvan de massa nog nooit gehoord heeft.

Oude kennis voor deze tijd

MM: Nu komen we bij de vraag: ‘Wat is er aan de gang op de Aarde?’ Ik heb altijd een warm hart gehad voor Indianen. Ik denk niet alleen aan de Maya’s, die de oudste kalender hebben. Ik denk ook aan de Hopi, met wie ik wat contact heb gehad. Of je nu de Hopi raadpleegt of de Irokese Indianen, de Seneka Indianen of met name de Maya, waarvan een collega op dit moment, Carlos Barrios, die ingewijd is in de Clan Eagle en die overal de wereld rondtrekt, zegt: ‘Kijk, ik ben heel eerlijk naar u. Ik ga geen spelletjes spelen, we hebben drie à vier jaar de tijd om deze omwenteling naar licht en inzicht te maken of we verspelen onze planeet. De Maya’s zijn bij elkaar gekomen, verschillende keren. De Hopi, ik heb het in mijn boek beschreven, kwamen ook verschillende keren bijeen, onder hen de stamoudsten, hoge ingewijde geesten. Wij, die onze Rode Broeders zo vernietigd hebben, zo bespot hebben, tot in de literatuur toe, deze wijze Rode Broeders waarschuwen ons op dit moment collectief. En ze hebben een kennis die er vanuit gaat dat wij in de komende jaren met onze Aarde een enorme schoonmaak zullen doormaken, een schoonmaak die chaotisch zal zijn. Soms een beetje pijnlijk, maar overeenkomstig onze gedachten, woorden en daden, zullen we daarin uitgezuiverd worden. Denk aan de Hopi, die voor deze tijd het teken van de Grote Beer hebben genoemd. En dan zie je een berenklauw, ik heb het in het boek opgenomen, waaruit lijnen lopen, die volledig corresponderen met de Barcode. Bar lijkt op beetje op beer, maar dat mag je niet te letterlijk zien. De Hopi zeggen: ‘Zodra u dat teken zult zien’ – wat we dus op de streepjescode zien – ‘zal de Derde Wereldoorlog beginnen.’ Misschien kunnen we er later een keer op terug komen wat dat in relatie tot de chip betekent.

Indianen, oude volken, Tibetanen – die ik lang ontmoet heb, ook in hun kloosters – weten van deze tijd. Groeperingen uit de christelijke achtergrond weten ervan. Als u het boek Apocalyps als een inwijdingsboek gaat zien en niet als een sektarisch boek, waar sommige mensen een claim op leggen en zeggen: ‘Jij wordt bevrijd en jij niet’, dat bedoel ik dus niet. Het is een inwijdingboek. Er zit ongelofelijk veel kennis in, die volledig correspondeert met oude Indiase kennis, die beschreven is in de Purana, de  ‘Boeken der Ouden.’ En die boeken kunt u zo – althans gedeeltes – naast het Boek Apocalyps leggen. Men vermoedt zelfs dat Johannes op Patmos voor een deel beïnvloed is door de oude Indiase inwijdingskennis. En dan ziet u wat in dat Boek staat volledig opgaat voor deze tijd. De planeet verkeert in barensweeën. Oorlogen nemen toe, rampen nemen toe, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, tsunami’s, milieucatastrofes… Zonne-erupties gaan binnenkort enorm worden, dat weet ook de astrofysicus. Kortom, er is overal beroering. Ook een groot meester als Jezus zegt: ‘In die tijd’, dat is aan het einde van de cyclus – in het Grieks staat er het woordje aeon  - aan het einde van een cyclus – ‘zult u al die tekenen zien’. ‘Maar’, zo zegt hij ook: ‘De mensen zullen huwen, springen, dansen en vrijen en de vloed zal komen’.

Nu, als je al die visies bij elkaar legt, religieuze groeperingen, Indianen, Purana, uitspraken van Jezus, uitspraken die bijvoorbeeld een John Perkins heeft gedaan in zijn boek dat nu een bestseller is geworden en met tientallen miljoenen exemplaren over de wereld is gegaan… Perkins is een man die aan de binnenkant van de macht heeft gestaan, die weet wat de grote bedrijven doen, die weet hoe landen kapot gemaakt worden, die weet hoe wij eigenlijk onze rijkdom verkregen hebben over de ruggen van de mensen in de arme landen, dankzij hun pijn. En ook hij zegt: ‘Als we niet ongelofelijk snel’ – ik citeer hem nu bijna letterlijk – ‘wakker worden, dan is het te laat’. En hij zegt ook: ‘We kunnen het. We kunnen het!’ En dan zegt hij ook ergens in zijn boek: ‘Waar ik ook kwam, bij Maya’s, of bij Aboriginals, of in welk land dan ook, alle oude groepen, oude mensen hebben weet dat we voor een grote, ingrijpende planetaire omwenteling staan’. Nu, waarom? Omdat we, zoals we zomer, herfst, winter en voorjaar kennen, ook de planeet een cyclus heeft. Dat wordt door de Oude Wijzen genoemd. Pythagoras zei het ook al. Alles heeft een maat en een getal. En we komen nu aan de winterperiode, dat wordt genoemd ‘IJzeren Tijdperk, Kaliyuga. Daarvan kun je dus niet zeggen: ‘Dit is een kleine overgang’. Je hoort dat wel vaak binnen bepaalde New Age circuits. Dit is de Watermanperiode en hup, we zijn allemaal vrij en dans maar, het wordt allemaal wel opgelost voor ons, je hoeft niets te doen. Nee, dit is een veel ingrijpender overgang – de Zon met zijn planeten gaat door het krachtenveld van twaalf dierenriemtekens. En we zitten nu in de Waterman. Dat duurt normaal 25.920 jaar, waarbij iedere passage door de kracht van de dierenriem 2.160 jaar duurt. Maar we zitten ook in een veel grotere overgang. En die wordt door de Indiër genoemd: een ‘Mahayuga’. Bij zeer grote overgangen spreken ze van een ‘Kalpa’. Dat betekent een echte fundamentele omwenteling, die iedereen, iedereen gaat merken. En waarom? Om ons naar een hoger spiritueel niveau te brengen, om de Aarde in een andere positie te brengen, in een ander vibratiegetal. De evolutie van de mens is zijn biologische kracht aan het verliezen. En de mens die tot bewustzijn komt, tot reflectie, die vooral nu zijn ware kwaliteiten kan ontwikkelen, mededogen, liefde, waarachtigheid, samenhorigheid, samenwerken, wordt nu beproefd om die sprong te kunnen maken. Nu, de Gevallen Wachters, die op deze planeet zijn en waar dus zoveel de spot mee wordt gedreven, maar de wijze mensen uit de boeken der Ouden hebben daar nooit de spot mee gedreven, die zijn dus bezig met een enscenering op het planetaire gebeuren om – bijvoorbeeld via de War on Terror – ons iets heel anders in het bewustzijn te gieten. Zo kunnen ze op de achtergrond perfect hun plan uitvoeren, om in ons lichaam te komen, in onze geest.

Ze werpen een elektromagnetische kooi op, om tot slot – wat zij noemen – de topsteen van hun Opus Magnum op de piramide te plaatsen. Ja ze noemen dat werkelijk de topsteen, want ze werken heel vaak met een piramidaal model, een piramide. En hun topsteen, dat is de geheime naam voor de chip, willen ze binnen drie jaar in het lichaam van de mens brengen, waardoor je hormonaal, met het GPS-systeem en met de Cray-computer die al overal staat, volledig tot slaaf wordt. En dat is dus het achterliggende plan, waar men helaas nauwelijks aan toe is om het serieus te nemen.

Maar wat is het doel van het slaaf worden en voor wie?

MM: Wezens, die door pijnlijke omstandigheden – daar kun je uiteindelijk – dat heb ik van de Boeddhist geleerd – ook nog mededogen voor opbrengen – wezens die uit machtswellust andere wezens zien als objecten, die ze kunnen misbruiken en die er niet voor schromen om in oorlogen miljoenen mensen gewoon op vaak afschuwelijke wijzen laten sterven, staan hier achter. Als u alle oorlogen bekijkt, hoe die in elkaar gestoken zijn, dan komt u erachter dat de geschiedenis vol leugens zit, vol leugens – en dat de mens misschien wel veel onschuldiger is dan wij denken. En dat de mens onvoorstelbaar gemanipuleerd wordt, dat er oorlogssituaties gecreëerd worden, iedere keer nieuwe Pearl Harbors gecreëerd worden. Om zo de achterliggende krachten de kans te geven de macht te grijpen, bezit te grijpen en zelfs, vanuit mijn bewustzijn gezien, het ergste wat men kan doen en nóóit mag doen, een aanslag plegen op het fenomeen mens en daarmee dus ook op de dierenwereld en op de plantenwereld, die ook enorm veel lijden ondergaan.

De mens - en dat mis ik vaak op opleidingen, ook op universiteiten – heeft een doel. En het is alleen al tragisch dat zoveel evolutiemodellen zeggen dat de mens geen doel heeft. Men zegt: je moet welhaast lid van een bepaalde groep, genootschap of kerk zijn, om daar een doel in te zien. Dat is helemaal niet waar. Ja kan gewoon door eigen nadenken, door eigen bewustzijn zien dat de mens een doel heeft. Wezens, die niet willen dat de mens zich hoger ontwikkelt dan hen zullen alles doen, uit macht, om de geestelijke evolutie te stagneren. Dan kom je in feite bij alle oude verhalen uit alle oude literatuur – of je nu uit Iran, het vroegere Perzië een verhaal neemt, waar Ormoezd en Ahriman met elkaar streden, of je noemt dat, zoals Augustinus dat laat zien, dat ‘De stad van God’ tegen de stad van de gevallen wachters strijdt, of je gaat de Bhagavad Gita lezen, onderdeel van de Oude Boeken, de Purana genoemd - dan merk je, dat er sprake is van een continue strijd tussen licht en duisternis, in de Gita de strijd genoemd tussen de Pandava’s en de Kurava’s, een strijd die pas ophoudt als alles is getransformeerd.

Neem het verhaal uit de Bijbel – ik ben dus geen lid van een kerk of groep, maar vind dat er in de Bijbel onvoorstelbaar veel diepe kennis staat. In de Bijbel wordt gesproken over Lucifer. En Lucifer is een Seraf. Soms wordt hij ook een cherubijn genoemd, daar is soms twijfel over. Maar serafs of cherubs zijn heel hoog ontwikkelde wezens, waar wij als mens nauwelijks een voorstelling van hebben. Die kunnen zelfs planeten scheppen, dat blijkt ook uit de oude bronnen. Die hebben een hyper verantwoordelijkheid. Ook zij zijn in vrijheid gemaakt, gecreëerd, en ze hebben als opdracht om vanuit hun vrijheid, hun liefde, hún creatie voort te brengen. Maar binnen vrijheid is het altijd mogelijk om een ander pad te gaan, naar macht te grijpen, naar een andere evolutieweg in te gaan. Zoals de Hopi-indianen dat prachtig uitbeeldden dat een bepaalde categorie mensen hun hoofd verliest en dan in het ravijn valt. Zo verloor een bepaalde categorie van sterrenwezens hun kop en dachten dat ten aanzien van de oer Liefdesenergie, die we een beeld hebben gegeven, in een kerk vastzetten, een synagoge, een tempel of een moskee – ik heb daar overigens niets op tegen als ieder mens in waarheid zijn religie wil belijden – maar die oer Liefdesenergie, die is onpersoonlijk, alom aanwezig, overal werkzaam. En zonder die alom aanwezige Liefdesenergie, die de mysticus kent en de verlichte mens ervaart, kan men niet bestaan. Dus als men zich als een sterrenwezen, met een machtig plan voor ogen, wil afscheiden van die Liefdesenergie, een eigen pad wil gaan, zijn eigen wil wenst door te drukken tégen die energie in, dan kan men dat een tijd doen. Maar daar komen wel rampen uit voort, catastrofes.

‘Zij van daarboven’ - Een nieuw licht op de geschiedenis

Meneer Messing, ik wilde nog even terugkomen op de ontwikkeling van de Aarde en op de spirituele ontwikkeling van de mens, die daar mee te maken heeft. Kunt u daar iets meer over vertellen?

MM: In eerste plaats wat de Aarde betreft, die maakt een eigen ontwikkeling door. Er zijn bepaalde dingen, daar kun je weinig aan wijzigen. Dat gebeurt nu eenmaal zo. Als er een voorjaar aanbreekt is er voorjaar. Is het zomer, dan is het zomer. Maar er zijn nu krachten werkzaam, die proberen de huidige evolutie, die op een natuurlijke manier zou moeten verlopen, dus een sprong zou moeten maken naar een andere dimensie, een spirituele dimensie, waarbij de materie niet meer primair staat, tegen te houden. Nu kom je op de vraag, waarom wordt ons die kennis onthouden, waarom weten wij hier niets van, wat is er met de aarde aan de gang, waarom spreken de Maya’s over de vierde en de vijfde dimensie en de Hopi-indianen over de vurige zon en het grote water, die ons gaan treffen en dat we uiteindelijk in een nieuwe fase gaan komen?

Dan moet ik toch even terug naar Sumerië, waar u uw vraag over stelde naar aanleiding van de kleitabletten. Toen de Wachters op deze planeet kwamen – onder andere beschreven in een apocrief boek als Henoch, een boek dat nota bene opgespoord werd door een vrijmetselaar, Bruce, een 33-graads ingewijde (hetgeen binnen de vrijmetselarij betekent dat je behoorlijk goed op de hoogte bent) – zochten ze een werker, een slaaf die voor hen het zware werk kon doen. Bruce bracht door zijn ontdekking het boek Henoch weer in de belangstelling, een boek dat nauw aansluit op de Sumerische kleitabletten, want het blijkt dat de gevallen Wachters dus eigenlijk een slaaf zochten. Waarom? Hun planeet Nibiru, waar ze vandaan komen – beschreven op de kleitabletten – verkeerde in grote nood, in grote problemen. Om de dampkring te beschermen was er fijn goud nodig, dat op de aarde in mijnen gedolven kon worden. Nibiru is een bijna dolgedraaide planeet, stukken groter dan de Aarde, maar gedoemd tot ondergang, tenzij er ingegrepen wordt. Op óns moment van de kritieke situatie van de Aarde zijn er nu ook al wetenschappers die zeggen: ‘Als we nou eens in de dampkring heel fijn gemalen goud zouden kunnen inbrengen, dan zouden deze stofdeeltjes van goud ons tegen bepaalde stralingen kunnen beschermen, waardoor wij dus langer in onze ontwikkeling kunnen meegaan. Het is alsof we de Annunaki horen uit de Sumerische kleitabletten! Want de Goden, de Wachters – zo heten ze dus – zaten met het probleem: We moeten goud hebben. Goud om te vermalen en in de dampkring in te brengen waardoor hun planeet langer beschermd zou worden. Ze hadden dit goud ook nog voor andere dingen nodig.

En - even tussendoor - die Nibiru planeet schijnt binnen nu en een aantal jaren dicht langs de Aarde weer te komen?

MM: Ja. Ik ben zeker dat op Defensie in verschillende landen men daar weet van heeft. En ik vind het niet goed dat men daar geen ruchtbaarheid aan geeft. Ik denk dat het verstandig is dat mensen zich gaan oriënteren en weten dat die planeet binnen niet afzienbare tijd ook in de omloopbaan van ons Zonnestelsel komt en dus een enorme invloed gaat krijgen op klimaat, op magnetische velden, op de elektromagnetische sfeer, zoals ook op de kleitabletten staat dat Nibiru een enorme invloed heeft op de aarde. Nu, daar wordt weinig over verteld. Sitchin heeft dat gedaan, ook anderen. En, als we nog even bij dat Nibiru-verhaal blijven stilstaan, sommigen zeggen Niburu en sommigen Nibiru, dan zie je dat de Goden, de Wachters, een slaaf zochten, omdat ze zelf in de mijnen moesten werken.

Voor dat goud?

MM: Voor dat goud! Dus dat zijn gewoon stoffelijke wezens. Dat zijn geen engelen met transparante lichamen. Dat vindt u ook in de Bijbel terug. Deze engelen blijken stukken minder transparant te zijn dan ons is voorgehouden. Ze kunnen wel een bepaalde techniek ontwikkelen naarmate ze hoger ontwikkeld zijn om hun stoflichaam een andere vorm te geven. Maar ze moeten ook werken. En dat vonden ze niet prettig. Er komt een klacht. Een klacht naar de hoogste goden en de hoogste god. ‘Kunnen we niet een wezen creëren dat voor ons die zware arbeid kan doen?’ En dan wil men een lulu scheppen. Dat betekent letterlijk: een ‘mengwezen’. Nu, ze gaan eerst zoeken in het gebied waar tegenwoordig – zeg maar tot Tanzania toe, tot in de Oldevai kloof toe – de meeste restanten zijn gevonden van skeletten in de overgang naar homo sapiëns, of daar een wezen aangetroffen werd dat men kon gebruiken. In dat gebied leefden dus ook Annunaki.

’The cradle of Human Kind’ wordt het ook genoemd.

MM: Ja, absoluut. En daar heeft men dus ontdekt dat daar iets gebeurd is in een sprong van de mensheid, dat die een enorme progressie heeft gemaakt in bewustzijn, in reflectie, in lichaam, in vorm enzovoorts. Nu, dat beschrijven de kleitabletten. Men heeft een mensachtig wezen – een antropoïde, dus een wezen dat al mensachtig of mens was – gebruikt om een eicel van dit wezen te mengen met het zaad van de goden. En dan ziet u hoe dat uiteindelijk wordt ingeplant in zeven draaggodinnen, zo zegt de tekst van de kleitabletten. En dan ziet u ook kolfjes op de tekst. Dus dat wordt heel mooi afgebeeld. Er wordt beschreven in grote lijnen hoe dat proces plaatsvindt en dat er uiteindelijk een techniek gevonden moet worden, dat die mens zichzelf kan produceren. Dat vindt u in Genesis terug bij het bekende ‘ribverhaal‘ van Eva, die uiteindelijk een vrouw wordt die zelf kinderen kan baren, weliswaar in pijn. Dat was geen straf, daar is gewoon iets mis gegaan. Want de evolutie zou gewoon ook een wezen kunnen creëren dat zonder pijn andere wezens kan baren via de baarmoeder.

Nu, het is nu niet het moment om daar al te diep op in te gaan, hoewel dat hoogst interessant is. Er is iets misgegaan. Maar uiteindelijk, wat niet is misgegaan, is dat er een nieuw wezen ontstond dat zelf lulu’s kon creëren. Leest u in Genesis de tekst, dat toen het Paradijs er was – dat was niet meer dan een tuin van de goden – nogmaals: een tuin van de goden – vul in proeftuin! Dan staat er in de tekst heel duidelijk dat de goden nog geen ‘mens’ hadden, geen sjomer zegt het Hebreeuws, geen werkman. Dat betekent het werkelijk. Er was geen werkman om die tuin te onderhouden, om te werken voor de goden. Het Sumerisch zegt: lulu. Dat is een slaaf. Ook heel mooi tot uitdrukking gebracht in de DVD van Bram Vermeulen, die op het eind van zijn leven plotseling begon te beseffen hoe wij bedrogen zijn geworden.

‘In den Beginne’ heet die?

MM: Ja, ‘In den Beginne’. Een prachtige DVD. Al mist de DVD ook bepaalde aspecten. Ik zou Bram zo graag uit liefde nog eens ontmoet hebben, misschien kan dat ooit eens via zijn vrouw. Hij heeft in ieder geval niet ter sprake gebracht wat de doelstelling van de oorspronkelijke mens was, die misbruikt werd tot een soort mengwezen. Want die antropoïde, dat mensachtige wezen had een hele hoge roeping om zich volgens een geleidelijke evolutiemogelijkheid te ontwikkelen. Dat plan is dus eigenlijk doorkruist. Daar vindt u in alle oude teksten bronnen van terug. De reuzen die ontstonden door de kruising van de ‘zonen van de goden’ met de vrouwen van de mensen, enzovoort. Dat betekent dat ons DNA ook naar de knoppen ging. Dat betekent ook dat ons toekomstplan kapot gemaakt werd. En dat er dus eigenlijk een kruising plaatsvindt, wat ook eigenlijk het woord Nibiru betekent, de Kruisingsplaneet, die gewoon technical engineering toepaste op het DNA. Nou, die lulu hebben ze gemaakt. Maar laten we één ding nooit vergeten …

Zijn wij dan die Lulu?

MM: Dat was de bedoeling.

Dat was de bedoeling!

MM: Maar gelukkig zijn we aan het wakker worden. Er is een ras ontstaan, een apart ras, een soort slavenras – en je vindt in de hele geschiedenis, ook van de mens, terug hoe andere mensen anderen hebben willen uitbuiten, tot slaaf maken. In koloniale tijden de zwarte mens, de rode mens, continu zit in ons bloed iets wat anderen tot slaaf wil maken. Dat is niet onze oorsprong, wij zijn niet van oorsprong wezens die een ander tot slaaf willen maken. Er is iets met ons gebeurd. Vandaar dat je in al die oude verhalen ook leest dat de werkelijke creërende Kracht probeert die schepping weer in harmonie te brengen, die doorkruist werd door gevallen Wachters. En dat is een strijd, dat wordt als een strijd geschetst. Wij zijn dus bestemd voor een ander doel. Om volgens de geleidelijke evolutieweg een sprong te maken naar een spirituele evolutie. Dat vindt u het meest prachtig beschreven in de oude Indiase bronnen, de Purana. Daar vindt u nog stukken van terug in de Bhagavad Gita, waarin Krishna leert wat onze ware bestemming is als we boven de biologische evolutie uitkomen. Nu, die is voor een stuk kapot gemaakt. En dat is een strijd die al ontelbare jaren duurt.

Maar betekent het dat er nu geprobeerd wordt om onze biologische ontwikkeling te beïnvloeden, opdat wij geen spiritueel….? 

MM: Ja! Nu zijn we op het punt dat het allerbelangrijkste is. De erfgenamen van de Annunaki zijn de koningsgeslachten. Ik ga dus niet zeggen: alle koningen zijn niet in orde. Dat zou een bewering zijn die grof zou zijn en ook niet in overeenstemming. Maar er is een bepaalde koningslijn, ook beschreven op de Sumerische kleitabletten, die opnieuw probeert de mens als ras tot slaaf te maken. Zoals men dat toen ook al probeerde. Bijvoorbeeld, wat ik al in het eerste gedeelte van het gesprek aangaf: 34 presidenten van Amerika stammen uit koninklijke bloedslijnen. Een aantal is zelfs verwant met het Engelse koningshuis. Dus, er is ook een dichte, men noemt dat wel eens karmische band, een oorzaak-gevolg-band, tussen Amerika en ‘Britannia rules the waves’, het oude Engelse koningshuis. Bush is zelfs in de 13e lijn terug een neef van Queen Elisabeth. Zo zijn er genetisch hele oude banden. Men zegt wel eens dat er 13 centrale bloedlijnen zijn. Dat getal vindt u overal terug. U weet wellicht dat de Boeddha 12 centrale discipelen om zich heen had en Jezus een kring van 12 discipelen. Koning Arthur werd omringd door 12 ridders. In de Middeleeuwen had je Christian Rosenkreuz met zijn 12 ingewijden. Dat is een diepe, diepe achtergrond die te maken heeft met het krachtenveld van de 12 dierenriemtekens, die op ons inwerken. En die 13, mag ik het zo noemen tegenfamilies, vormen eigenlijk een krachtlijn, die probeert de dertienvoudige evolutie van de mens tegen te houden. We noemen 13 vaak het ongeluksgetal, in feite is het een geluksgetal. Maar omdat het tegengehouden wordt door een tegenkracht, ik denk aan Himmler die 12 zwarte ingewijden om zich heen had...

Hitler, dat weet bijna niemand, had in zijn Thulegemeenschap 12 zwarte ingewijden om zich heen. Dus men werkt met tegenkrachten om de dertienvoudige evolutie van de mens tegen te houden. Dat betekent dat wij de invloed van de dierenriem, die twaalfvoudig is, kunnen overstijgen. Waarom? Twaalf energieën komen op ons lichaam af. We hebben een aura met 12 poorten. Het staat zelfs in boek Apocalyps: 12 poorten zijn er in de stad Jeruzalem. Jeruzalem: dat is ons lichaam. We hebben ook 12 paar hersenzenuwen. We hebben zoveel codes in ons lichaam die twaalfvoudig zijn opgebouwd. En we moeten een sprong maken naar de dertiende. In de gnosis wordt dat wel eens genoemd: de 13e aeon die losstaat van de tijd. Dus we komen dan los van tijd en ruimte. In de Christelijke mysteriën wordt dat de Christusenergie genoemd, waarvan men zegt dat de Christus als energie in onszelf is, in ons hart. Dus op basis van die dertiende kracht, het geluk eigenlijk, kunnen we ook ons hele lichaam transformeren en vrijkomen van de biologische evolutie. Daarmee zijn we dan ook los van de DNA-binding die door de gevallen wachters in ons bloed is gebracht. Nu, ze hebben dat in de gaten. Zij weten heel goed dat als de mens zich ontwikkelt naar een spiritueel wezen, een Liefdeswezen, hij boven de Gevallen Wachters staat.

Zijn ze hun macht kwijt?      

MM: Zijn ze hun macht kwijt. Dus, wat doe je? Je kan bijvoorbeeld een war on terror gebruiken om daarachter pijlsnel je feitelijke agenda uit te voeren. Namelijk, het is nu 2006, laten we eens aannemen dat de Maya-indianen toch niet gestoord waren en alle andere profeten niet gestoord waren, hoewel men dat in onze tijd vaak wel eens denkt, en dat er iets waar kan zijn van die grote, kolossale verandering, dan hebben ze nu nog nauwelijks 6 jaar de tijd. Hoe kun je die verandering tegenhouden? Je gaat de topsteen van joúw plan, van joúw piramide met een alziend oog, die je ook op de dollar terugvindt – daar moet u maar eens de loep op leggen of u dat oog prettig vindt – uitvoeren. Om zo het andere plan van de grote verandering, de grote sprong, tegen te houden. Dan moet je dus tegenwoordig de elektronica gebruiken. De elektronica is zo ongelofelijk ver gevorderd dat de gemiddelde leek er geen enkel idee van heeft. Dus, je gaat elektronica inzetten met ongelofelijk veel instrumentarium. En als bekroning neem je de topsteen die zweeft boven de piramide en afgebeeld is op de dollar en ook op controlesystemen. Daar zie je dat oog van die piramide terug. En dan probeer je eigenlijk via een heel sluw plan – ik denk soms wel eens, zouden zij denken dat wij niet meer kunnen nadenken? Dat wij misschien helemaal stekeblind zijn geworden? Soms overkomt mij wel eens dat ik denk: ‘Ja, jullie denken waarschijnlijk met een ras te maken te hebben dat ook nog zijn verstand verloren heeft!’ Als je nu eens een sluw plan bedenkt en alle goederen een chip laat geven. De wetten liggen al klaar. In 2008 moeten bijvoorbeeld alle goederen gechipt zijn via, misschien dat we daar straks op terug komen, de RFID-methode. Alle dieren moeten tegen eind 2008 of iets later, u houdt het misschien niet voor mogelijk, alle veestapels, alle huisdieren, alle dieren moeten gechipt zijn tegen die tijd! Ligt al vast. De EU heeft alles al besloten achter onze rug om. Wat is democratie nog waard?

Terwijl ze daar zeggen: iedereen mag stemmen, een visie geven, weet niemand ervan af. Die plannen liggen dus al vast en die moeten rond 2008 rond zijn. Daar ligt het plan wat niet zo bekend is. Dat werkt vaak via bepaalde geheime genootschappen. Want waarom moet je geheim zijn als je dingen wilt verbergen? En via deze geheime genootschappen ligt het plan klaar om de bekroning te realiseren: de chip in de mens, waardoor je hem weer tot een slaaf maakt. En dus een heerlijke knecht hebt om jouw lugubere ideeën uit te voeren, waar duisternis meer regeert als licht. Maar nogmaals, ook daar kan ik nog mededogen voor opbrengen. En zelfs ook nog, in mijn goede momenten, al moet ik ook oprecht zeggen dat lukt niet altijd, kan ik gevoelens van liefde naar hen toe laten stromen. Want uiteindelijk berust dat alles op een ongelofelijke diepe onwetendheid. Je kan de liefdesenergie van dit universum nooit, nooit weerstaan. Dus, in die zin, dat de mensen die vanuit het licht werken en niet de bedoeling hebben deze mensen te treffen, maar, mag ik het zo noemen, hen wel willen ontmaskeren, willen onthullen, die kunnen in feite nooit verslagen worden door de duisternis. Nee! Omdat ze niet willen strijden, zij willen niet vechten. Nee! Zij gebruiken geen geweld.

En die ‘ze’, die dat doen?

MM: Er zijn zoveel mooie mensen los van godsdiensten, los van groepen, over de hele aardbol bezig met een, mag ik het noemen een lichtzwaard van waarheid te planten, leugens te onthullen, voor de natuur op te komen. Te laten zien: wij staan voor een beslissende omwenteling. We moeten wakker worden. Dus bouw ik www van “world wide web” ook om naar “Worden Wij wakker?”. Laat je niet pakken door een world wide web, een elektromagnetische kooi, met allerlei goede kanten die er ook aan vast zitten. Niks is goed of kwaad op zich. Maar wordt wakker! Dat is de essentie van wat ik wil zeggen. We hebben echt niet veel jaren de tijd. Als ik mensen als Retyi uit Hongarije hoor, betrokken bij sterrenkunde, of ik denk aan Credo Mutwa met tranen in zijn ogen, of aan David Icke of aan doctor Andreas von Bülow, die minister van technologie is geweest in Duitsland en als een van de eersten waarschuwde over wat er op de achtergrond aan de gang is, of ik denk aan David Griffin, professor in de godsdienstwetenschap, of aan diverse filosofen die op dit moment een en ander naar voren brengen – filosofen en godsdienstwetenschappers kennen vaak de verborgen achtergronden van dit spel goed – dan denk ik dat dit toch mensen zijn die heel goed nagedacht hebben, die heel bewust zijn en die niet uit zelfzucht handelen of uit ambitie… Zij geven al zoveel waarschuwingen. Tot, ik noemde hem al eerder, een John Perkins toe, die midden uit de inside world komt en die zegt: ‘Een paar jaar hebben we nog de tijd! Maar we kunnen het!’ Ja, we kunnen het! Anders zou ik zwijgen.

Wakker worden.

MM: Wakker worden, ja.

Wakker worden voor de duistere kracht die ons probeert tegen te houden…

MM: … om die sprong te maken. Eigenlijk te worden wie je potentieel bent. Als je alleen al een boodschap van Christus verstaat. Een Thomas evangelie, een tekst uit Nag Hammadi. Het koninkrijk is in u. Of een tekst uit logion 50 die erop wijst dat we uit het licht komen… Laten we eens een sprong maken naar Professor Popp, Nobelprijswinnaar chemie en natuurkunde. Hij zegt: iedere cel van ons lichaam is potentieel licht, een dans van licht. Alleen zijn we diep de stof ingetrokken, ook door een planetaire omwenteling. En nu staan we voor de gigantische sprong om dit stoflichaam te transformeren. Het zal velen misschien als een sprookje voorkomen. Sprookjes zijn bedoeld om waarheid te worden. We staan voor de sprong dit grofstoffelijke lichaam, dat zijn tijd heeft gehad, te kunnen transformeren in een lichtlichaam. We komen uit het licht, uit die wereld komen we. En er zal geen gevallen Wachter zijn die de mens in liefde kan tegenhouden. Al zou je de mens zijn stoflichaam ontnemen, dan ontneem je hem alleen maar zijn huid, meer niet. De liefde kan niet tegengehouden worden.

PROJECT TIA      

MM: Nu, spontaan komt in mijn geest op: een project van de Nieuwe wereldorde. En dat zijn dus die mensen die vanuit een piramidevorm, die nogmaals gezegd in de top een alziend oog heeft, proberen ons tot slaaf te maken. Bij TIA denk ik aan het project TIA. T I A. Dat is de Amerikaanse afkorting voor Total Information Awareness. Total is een besmet woord. Total Information Awareness. Er kwam enorm veel kritiek op dat plan van vice-admiraal John Pointdexter, die topadviseur van de huidige president van Amerika is. En TIA had een prachtige piramide, zo groot ongeveer, uitgebeeld met in de top een alziend oog en daar omheen in het Latijn: Kennis is macht. En dat hele plan is kort gezegd een plan dat al langer bestaat en nu op het punt staat uitgevoerd te worden, met het doel om over de hele planeet totale controle te krijgen over de mens. Met de bedoeling om alle technieken, waarvan ik er zeker 30 tot 40 in het boek heb genoemd, in te schakelen. Met schat dat over 2 jaar TIA afgerond is. Het komt vanuit het Pentagon, vanuit het onderzoeksbureau. Dit systeem zal ons volledig kunnen controleren. Via databanken, via het GPS-systeem, via camera’s, via sensoren, via het biometrische paspoort en tientallen andere tactieken en technieken. Dat komt nu dus zo dichtbij…

Ik denk bijvoorbeeld ook aan de maatschappijen die aan face control doen. ‘We kunnen met camera’s’, ze zeggen altijd we, ‘alle gezichten van mensen in hun auto op de autoweg, in een file, filmen’. Maar, wat je niet in de gaten hebt, is, dat als je in de file zit en een camera op je voorruit wordt gericht, dat deze tot in detail de groeven in je gelaat, tot de pinkbeweging die je in de auto maakt, volledig kan registreren. En via de modernste computertechnieken kan heel je gelaat gescreend worden. Of je een baard draagt of niet, of je bakkebaarden hebt of niet. Wat jouw biometrische lijnen zijn. En dan kun je precies eruit gehaald worden, schuldig of niet schuldig, verdacht of niet verdacht. Een baardje is al verdacht, vegetarisch eten is verdacht, de Koran lezen is verdacht, enzovoort. Dus, we komen in een griezelige maatschappij, waarvoor ik nog maar één woord heb, en dat zit in mijn cellen van mijn bloed, een maatschappij die riekt naar fascisme. Dat wordt een totalitaire staat.

Op TIA kwam zeer veel protest, want van dat alziend oog hadden heel veel mensen in de gaten, dat het niet echt menselijk oogde. En toen hebben ze dat woordje Total veranderd, want total deed ook denken aan het Duitse woord total. Denk maar aan Hitler met zijn ‘Totalkrieg’. Dat deed denken aan griezelige beelden uit het verleden. Toen hebben ze dit woord veranderd in Terrorism Information Awareness. Dus het ging tegen de terroristen. Nu, ik heb dat netwerk een beetje proberen bloot te leggen, want het dehumaniseert de mens onvoorstelbaar. En die plannen zijn alweer opgevolgd door Lifelog, ook een project dat bijna niemand kent. Het staat in verbinding met tientallen enorme databanken, waarbij wereldwijd alle gegevens van iedereen, van wat je koopt in de winkel, tot je klantenkaartje toe, van je bankrekening tot als je op internet gaat, steeds gaat er onmiddellijk een signaal. En alles wat een signaal uitzendt, wordt door Echelon, het instrument van NSA, the National Security Agency, het meest geheime genootschap der aarde dat zo 60.000 arbeiders in dienst heeft die alleen maar de wereld controleren. Alle signalen die je uitzendt, worden gewoon als door een stofzuiger opgezogen. Sla je iets op je computer in internet aan, het wordt onmiddellijk geregistreerd. Binnenkort zelfs zonder internetverbinding, met de nieuwste computers. Nu, Total Information Awareness, tegenwoordig dus ‘Terrorism’ of ‘Lifelog’, het zijn allemaal projecten die ons volledig onder controle willen hebben om tot slot de mens via de nanochip te chippen. Tussendoor zullen ze ongetwijfeld proberen veel mensen op te ruimen. Jezus zegt: ‘Je zult in de eindcyclus van vele oorlogen horen, vele rampen, vele ziekten. Je zult horen over terreur’, in het Grieks staat er ‘Phoibos’, dat is vrees, angst, maar ook terreur... En dat zijn ook hun instrumenten om eigenlijk een oorlog tegen de mensheid aan te gaan, om die sprong te voorkomen.

De Nieuwe Wereldorde, daar heeft David Rockefeller ooit van gezegd: die gaat er moeiteloos komen, als – zegt hij – er maar een grote catastrofe uitbreekt. Of ik denk aan David Spangler, die lid van de VN is, en die zegt: ‘Kijk, een ding is zeker; niemand kan de Nieuwe Wereldorde binnengaan zonder Luciferische inwijding. Dat zijn niet mijn woorden, maar zíjn woorden. Dus dat betekent, wij staan aan de ene kant voor een gigantisch probleem van een alziend, alles controlerend oog, dat deze planeet binnen het elektromagnetisme van hun negatieve kracht wil brengen. Aan de andere kant is er de Liefdeskracht die op ons af komt – en vooral ín ons is, in ons – en er is de kracht van buitenaf die dit tracht te ondermijnen. Nu, het is voor mij een zekerheid, anders zou ik zwijgen en niet eens lezingen geven of boeken schrijven, dat die strijd nooit gewonnen kan worden door de krachten die ons onderuit proberen te halen. Maar, ik wil ook oprecht zijn, zij kunnen wel voor heel veel lijden zorgen, heel veel verdriet, heel veel rampzalige toestanden, als wij niet pijlsnel wakker worden.

Wij moeten beseffen dat licht intelligentie is. Licht is geen dode kracht die vanuit de Zon op ons afkomt - we weten dat tegenwoordig en nu zeg ik ook maar eens een keer ‘we’ – wetenschappelijk. Je kunt wetenschappelijk nagaan dat licht een intelligibele kracht is, intelligent. En dat we dus licht mogen zien als een alom aanwezige, intelligente Liefdeskracht. Er blijkt zelfs tussen de lichtpartikels aantrekkingskracht te zijn die men tegenwoordig ‘Love’ noemt, Liefdeskracht, Liefdesenergie. Je kunt je voorstellen dat als men die kracht probeert te breken dan beweegt men zich op het onzichtbare niveau, dus de oorlog is ook een stukje onstoffelijk. Men probeert op het onstoffelijke niveau de mens ook te beïnvloeden. Maar licht is alom aanwezig en is de basis van de hele Kosmos. Dat moet u heel goed beseffen, het is de basis van de hele Kosmos.

Omdat licht zich van nature vrij gedraagt en zich niet bindt aan de vorm, maar door de vorm heen gaat – dat is iets anders dan gebonden zijn aan de vorm – is het dus ook principieel Liefdesenergie. Als je daar tegenin wilt gaan, kun je een tijd rampen veroorzaken. De mythologie noemt dat  de ‘Doos van Pandora’ openen, omdat je jouw macht wilt uitoefenen. Maar de slotfase is zeker, die negatieve kracht keert zich naar jouzelf terug. Als het boek Apocalyps bijvoorbeeld zegt dat de ‘Hoer van Babylon’ verslagen zal worden, moet u weten dat de geheime naam van de Nieuwe Wereldorde De Babylonische Broederschap is. En die wordt vaak uitgebeeld als een draak. Het beeld gaat dus letterlijk worden in het boek Apocalyps, het boek van de ‘ontsluiering’, de ‘openbaring’. De Babylonische Broederschap, de Draak, de Vurige Draak, die u ook bij heel wat elektronicafabrieken ziet afgebeeld - een soort Ouroboros, een soort in elkaar gerolde draak - wordt verslagen… Dat wil dus zeggen dat de Liefdeskracht – van nature harmonie opwekkend – dit hele bouwwerk van binnenuit zal tenietdoen. Dus het is niet een kwestie van een kosmische toestand in de zin van: ‘daar komt iemand plotseling ingrijpen’ – hoewel het ook niet ondenkbaar is dat we heel veel steun en hulp gaan krijgen en al zelfs krijgen – maar het is veel meer een immanente wet dat Licht uiteindelijk de duisternis van binnenuit opbreekt.

Nu, dat weten ze, vandaar hun intentie om door te zetten, om in de kortst mogelijke tijd toch veel schade, veel lijden aan te richten. En ik ben er zeker van, dat als wij de schouders er onder zetten… Mag ik eens een voorbeeldje geven? Een van de grootste geheime genootschappen, waar nogal wat presidenten lid van geweest zijn of zijn, ‘Skull & Bones’, heeft mogelijk een totaal aantal leden – door Anthony Sutton, professor in de economie al geanalyseerd, van ongeveer drieduizend. Wij zijn met zes miljard. Wij zijn met zes miljard mensen! Als nou eens 1 miljard mensen beginnen zich bewust te worden, of honderd miljoen, of één miljoen…En we pakken het boekje van Keynes over ‘De honderdste Aap’ erbij, dan is er iets gigantisch aan de gang. Ik vertel u iets heel onwetenschappelijks, maar de mens is nooit alleen maar een wetenschapper, een mens is een mengvat van gevoelens, gedachten, van poëtische kanten, filosofische kanten, eenvoudige kanten, arrogante kanten… Alles ligt in ons opgeslagen en binnenin ons moeten we de wijsheid als middenweg proberen te volgen. Maar ik voel, en van binnenuit durf ik zelfs te zeggen ‘weet ik’, dat we enorm veel steun en ondersteuning krijgen vanuit de wereld van het Licht! Enorm! Dus moeten we elkanders krachten kunnen bundelen, want dat mankeert nu nog. Als vijf mensen - ik denk bijvoorbeeld aan de Rothschild-firma, die de kracht van de vijf zonen uitgebeeld hebben als vijf gebundelde pijlen, met daarom heen een boog, dan betekent dat bij hen: ‘Samen zijn we onbreekbaar’! Als vijf mensen een krachtig idee hebben is het moeilijk om hen daar vanaf te houden. Als vijfhonderd mensen een krachtig liefdesidee hebben, als vijfduizend een krachtig liefdesidee hebben, dan zijn ze onbreekbaar!

Dus de mens staat nu ook voor de proef: kun je coöperatie hebben, kun je samenwerken? Of gaan we individu zijn? Daar zijn ze op uit. Want die angstwetten die ze overal instellen, de hele War on Terror, de manier alleen al waarop dit uitgesproken wordt (daar moet je eigenlijk een beetje humor bij hebben), dat alles is niet meer menselijk: De War on Terror  is een manier om ons angst aan te jagen, om alarmfases op te roepen, nieuwe aanslagen, nieuwe toestanden, nieuwe camera’s  – allemaal ‘verdeel en heerstechnieken’, hetgeen de oude keizers al deden. ‘Verdeel en heers!’. Daardoor gaan we in de kracht van ons ‘individu-zijn’ staan. En niet in de kracht van coöperatie, samenwerken, ons liefdespotentieel. We gaan hen niet aanvallen. We gaan hen niet bestrijden. We zijn zelfs geneigd om diep uit ons hart te zeggen: ‘Kom broer en zus! Keer je om! Laat die waanzin! Want uiteindelijk tref je jezelf! De Liefde regeert, niet de angst, niet de haat, niet de duisternis, niet de zwarte magie. Misschien regeert die nu een tijd en zal het tot echt even moeilijke jaren kunnen leiden, maar wíj zijn degenen die dat kunnen transformeren. Waardoor we boven de biologische evolutie uitkomen en voor het eerst een wezen zullen zijn, waarvan de oude teksten zeggen, dat zelfs de engelen zullen jubelen, als de Mens geboren is. En voor dat punt staan we nu. Dat is kolossaal.

Licht in Licht zijt gij

MM: Christus is een woord dat enorm gebruikt en misbruikt is geworden. Het is een beetje het eigendom geworden van kerken en instituten, van groepen en bewegingen. Christus is voor mij de Lichtkracht die door het ganse Universum straalt. Als je scheppingsverhalen leest, lees je heel vaak: ‘In den Beginne was er Licht’, of: ‘In den Beginne was er het Woord’. Het Woord is wat men in India noemt Ohm [AUM], de Oerklank. Johannes noemt dat: ‘In den Beginne was het Woord’, dat dus voorafgaat aan de Stilte. Het Woord wil ook meteen zeggen dat als de grondtoon het universum creëert er ook onmiddellijk sprake is van Licht. Dus daar waar vanuit de chaos, het niet-geziene, het ‘Niets’ tot aanschijn komt, de Kosmos, is er ook onmiddellijk orde, Licht. De Christus zou ik willen noemen het Licht dat intelligent door heel de Kosmos straalt. Het wordt ook wel eens genoemd: de Zoon. De Vader is dan de Oerenergie, de Oerkracht die gans het Universum tot aanschijn brengt via het Licht, de Christus, die ook de Zoon of de ‘Zoon des mensen’ wordt genoemd. Maar iedereen is dat Licht en is dus ook een zoon of dochter, want Zoon slaat niet op het mannelijke geslacht, maar duidt op ‘familielid’ zijn van dat Licht. De Moeder is in de religie en de Kerk heel vaak buiten schot gebleven. Dus je hebt de Vaderkracht, de opwekkende, creërende kracht, de Zoonkracht, de Christus, het Licht, de manifestatie van de schepping en de Moeder, die ook wel Sofia wordt genoemd, of de Grote Moeder, Mater, Materie. Materie is eigenlijk Moederkracht. Of zoals Lao Tze dat zo mooi zegt dat Tau, de oervaderkracht, zichtbaar wordt door de Moeder der Duizend Dingen.

Dus Vader, Zoon, Moeder, ook genoemd de Heilige Geest. Een totaal misbruikt woord ook. Men denkt dan aan een duifje dat ergens boven het hoofd zweeft. Op zich een heel mooi symbool, want die zwevende duif wil zeggen dat die energie overal wordt uitgestraald in de vorm. Spreken we over het woord informatie dan spreken we over in forma. Dus in de vorm ligt de in-formatie. Welke informatie? Licht, intelligentie, bewustzijn, zielekracht. Onze schepping is gebaseerd op zielekracht, op het beginsel van intelligentie, op het beginsel van Licht, op het beginsel van, hoe moeilijk we dit in deze tijd ook aanvaarden, Liefde. Op het moment dat we in de Graalstoestand komen of we overmeesterd worden door Gevallen Wachters, meegesleurd worden, zijn we ook niet meer helemaal vrij van medeverantwoordelijkheid, want je kunt je begeerten ook een stop toe roepen en zeggen: Het is genoeg geweest. Op het moment dat we in die tredmolen komen, verliezen we iedere aandacht van wie we waren, wie we zijn, waarom we zijn. In de Gnosis werd van oudsher gezegd: Waar kom je vandaan? Waar ben je nu? Waar ga je naar toe?

Dat is niet typisch voor de Westerse Gnostiek of de Oosterse Gnostiek, je vindt dat in duizend en één verhalen, soms letterlijk ook in de verhalen van ‘duizend en één nacht’. Indianen kennen het, Aboriginals kennen het, Tibetanen kennen het, je ziet het in het Boeddhisme, de Koran, overal komen die verhalen voor. Wie ben je, waarom ben je en met welk doel? Oude verhalen zeggen altijd: je komt uit het Licht, je bent een prins, je bent een prinses. Je bent vergeten waarom je hier in de materie bent. Dat is een inwijding, een initiatie. Je bent op doortocht, je bent een sterrenkind. Je tocht gaat verder. Je bent nu hier in deze zware vibratie van de materie - een tijd onderuit gehaald door Gevallen Wachters, die misschien later best nog wel eens een bepaalde rol blijken vervuld te hebben die we nu niet volledig kunnen overzien. Dus stel wat we nu slecht en negatief noemen, dat kan straks misschien de grote kracht blijken te zijn achter de sprong die je dan kunt maken. Wij overzien nooit het totale plaatje en we moeten dus ook altijd heel voorzichtig zijn met te zeggen: dat is onze extreme vijand en hier staan alleen de extreme goeierds. Want het heeft altijd iets met elkaar te maken en daar binnenin moet je je weg zoeken. En die weg is terug naar het Licht. Dat in de Christelijke filosofie – en dan praat ik niet over een Kerk of een instituut of een groep, maar meer vanuit de Gnostiek – het Licht centraal staat, dat de Innerlijke Christus daar wordt genoemd, betekent dat in ons lichaam, letterlijk in ons hart, letterlijk in de top van onze rechter hartkamer, een samenballing van Lichtenergie is. Je zou kunnen zeggen dat het hart een soort zonnechakra is, een soort zon die er op wacht om die explosie en implosie van Licht aan het hele lichaam door te geven. Waarbij de hormonen een belangrijke rol spelen, we hebben bijvoorbeeld een thymus achter ons sternum, achter onze straler. Als die geactiveerd wordt kan die licht transporteren. Wordt hij tegengehouden, bijvoorbeeld door HAARP, door slechte voeding of door elektromagnetische kooien, dan kunnen die hormonale werkingen niet ten dienste van het Licht staan. Het Christusbeginsel, in de top van onze rechter hartkamer, ook wel Bethlehem genoemd, het innerlijke Bethlehem, in het Hebreeuws Betel Lechem – duidt op ons lichaam, dat als een ‘voedingshuis’ Licht kan verspreiden. En dat is een heel proces in ons lichaam met maar één doel: dat wij via een natuurlijk proces van transformatie, waar onze evolutie voor bedoeld is, ons zwaarstoffelijk lichaam kunnen omzetten op basis van het Lichtbeginsel – de Christus in ons. Daardoor zetten we het stoffelijk lichaam om in een Lichtkleed, Lichtmantel of Lichtlichaam.

Je vindt dat in talloze sprookjes terug, denk aan Roodkapje en de Wolf. Roodkapje moet eerst door de ‘dierenhuid’ heen, de zware materie, om uiteindelijk op een nieuw niveau geboren te worden. Of Sneeuwwitje… Die moet eerst in slaap vallen in de materie, in een kist terechtkomen, Kibotos in het Grieks. Dat is een term, die op het lichaam slaat, dat in slaap valt om door het Lichtbeginsel, de Prins in je, wakker gekust te worden om dan weer de tocht der sterren verder te maken. We vinden dat in de oude wijsheid van de Mandeeën bijvoorbeeld, een gnostische groep uit het Midden-Oosten. Die hebben een prins en prinses in het verhaal neergezet die beiden een tocht maken door de stof, hun lichtkleed verliezen en alleen maar een zwaar ‘huis’ om zich heen zien. Op een gegeven moment vergeten ze waar ze vandaan komen en denken ze dat stof, materie, alles is. Tot, zegt de tekst, de roep van de Vader komt, de Oerkracht, de Oerenergie, via de Moeder. Er wordt dan een ’brief’ gezonden naar de mens met de woorden om wakker te worden. Ontwaak! Weet wie je bent! Nu, dat is het motief ook van de Parabel van de Verloren Zoon en de Verloren Dochter. Die nemen afscheid van de Lichtwereld, komen in de stof, gaan tot in de ‘zwijnendraf’ – prachtig uitgebeeld door de schilder Jeroen Bosch, want bij hem zie je dat de Verloren Zoon een pantoffel aan heeft en een gewone schoen. De gewone schoen duidt op: hij wil nog in de gewone wereld blijven. De pantoffel duidt op: ik wil eigenlijk naar huis. En de zwijnen duiden er op: je bent met je neus zo met de stof verbonden dat je niet meer weet wie je bent. Het grootste mysterie, letterlijk, ook ooit in de Gnostiek zo geformuleerd, is dat de mens zonder al die DNA-toestanden buiten zich, zonder al die klonerij, ik bedoel dus niet de clownerij van de clowns, maar dé klonerij, zonder biologische laboratoria, een onvoorstelbaar geheim in zijn lichaam verborgen heeft. In de top van zijn rechter hartkamer. Daarvan zegt de Oosterling in de Upanisads, bijvoorbeeld in de Mundaka Upanisad, dáár precies woont Brahman. In de holte van uw hart. Als die energie geactiveerd wordt, gaat een fluïdum door ons hele lichaam stromen waarbij alle hormonale processen gaan veranderen, ons bewustzijn gaat veranderen, de linker en rechter hersenhelft gaan geïntegreerd worden – men noemt dit de plek van Golgotha, de schedelplaats, waarin de kruisiging plaatsvindt van de linker en de rechter hersenhelft om geïntegreerd te worden in het Christusbewustzijn. En dan verrijst boven het graf – het oude lichaam – de Lichtmens. En die draagt dan in de Hermetische filosofie vaak een esculaap met twee slangen, omdat je dus in je ruggenmergkanaal het sympathisch zenuwstelsel hebt, wat uit twee slangachtige vormen bestaat, die de verbinding maakt met de Plexus Sacralis - het Heiligbeen, een prachtige naam – om dan op te klimmen via die energieën naar de Bruidskamer in je hersenen – die in het Grieks Thalamos heet en een enorm belangrijke functie heeft. De thalamos is niet alleen betrokken bij de hartslag en lichaamstemperatuur, maar, zoals de Katharen dat zo prachtig zeiden, van daaruit wordt de rups een vlinder.

Je leest dat in een brief aan de Corinthiërs. Paulus was ook in ingewijde. Hij zegt: ‘in een stip des tijds’ zult ge veranderen! Stel je voor: het Hertzgetal stijgt, de Fotonengordel zendt enorme lichtbundels naar ons toe, vanuit de zon zonne-erupties met spirituele energieën. Ik praat dus niet over een astrofysica die denkt dat licht puur alleen maar een stoffelijke kracht is. Zonlicht is ook spirituele energie. Het Hertzgetal stijgt, Fotonengordel, kracht, licht… Erupties van de zon nemen toe. De mens leeft gezond, probeert vegetarisch te eten, probeert een beetje bewust te leven, probeert goed met de gevoelens om te gaan, met de emoties, zo min mogelijk negatieve gedachten te ontwikkelen… Dan kun je je voorstellen dat in je lichaam een omwenteling plaatsvindt, die zo radicaal is, dat, waar de Christus ook voor op aarde is gekomen en een Boeddha en vele andere profeten en grote heiligen zijn op aarde gekomen en alle religies de mens te leren dát is de basis van je Zijn.

Nu, ik noem dat heel graag het Christusbeginsel, gebaseerd op het macrokosmische Licht: de Christus. En microkosmisch is dit in je hart waardoor door een bepaald proces het lichtgewaad, de Katharen noemden dit het sterrenkleed, de lichttooi zo zeiden ze, kan ontstaan. De Katharen werden tisseurs genoemd, wevers. Want toen ze vervolgd werden, doken ze heel vaak onder bij mensen die kleren weefden, om er het letterlijke weven het ware weven van het lichtkleed uit te leggen. De Katharen zeiden ooit, na 700 jaar zullen we terugkomen. Er is niet alleen gezegd, dat dan de laurier weer groen zal worden, maar ze hebben met een kerngroep ook gezegd, we zullen terugkomen. En de gnosis zal terugkomen. De inzichten zullen terugkomen. De mens zal weer weten welke kennis er is om je biologische evolutie te perfectioneren, te voltooien, een sprong dus te maken. Daarmee neemt de mens afscheid van de Darwinistische evolutie, die naar mijn idee de komende tijd onder geweldige kritiek komt bloot te staan. Zo wordt de mens dus een volkomen, volstrekt nieuw wezen. De rups, die vanuit een popstadium rups is geworden, wordt dan vlinder. Kijk eens naar een rups. Stel dat je nog nooit een vlinder hebt gezien, nog nooit. En je laat dan een kind of een volwassene een vlinder zien. En je zegt dat komt uit die rups voort. Je zou het niet geloven. Dus we kunnen niet geloven wat we zijn, terwijl iedere cel in mijn lichaam dat voelt en weet dat dit de ware bestemming is. Tegenkrachten proberen dat te ondermijnen, want we groeien dan in één keer boven hun evolutie uit. En omdat ze denken dat ze dan in een mindere positie staan, wat niet zo is, want een wezen dat in liefde opbloeit en wat in licht opbloeit, kan niet vanuit een hiërarchie handelen, kan niet zeggen dáár sta ik en dáár sta jij. Dus, hun piramidebouw, die wél zo is, stort dan in. Maar ze hoeven zich eigenlijk niet bedreigd te voelen. In feite zou het de mooiste sprong zijn, die we zouden kunnen maken.

Ik heb in dit interview met u verschillende lijnen blootgelegd. Ik noemde ook wel eens namen. Ik heb nooit de bedoeling om met die namen iemand te willen treffen. Maar om te laten zien, we moeten nu weten hoe het in elkaar zit. Maar het mooiste zou zijn, als we de grootste omwenteling aller tijden teweeg konden brengen door vanuit het liefdespotentieel deze tegenkrachten, wat de oude wijzen al aanraadden, mee te trekken in het licht. En dat kan je alleen maar als je zelf waarachtig probeert om uit het licht te leven. Want anders kan dat nooit. Licht trekt licht aan en duisternis trekt duisternis aan. Licht heeft de eigenschap om zich te planten in de duisternis, om het van binnenuit te onthullen. Daarom zegt de tekst ook in Johannes: ‘Het licht treedt in de duisternis’. De duisternis begrijpt het nog niet, die ziet nog niet wat er echt aan de gang is, namelijk dat het licht bezig is de duisternis op te breken en te zeggen “kom mee!”. Maar je hebt de vrijheid in de schepping om ook daar nee tegen te zeggen. Ik wens iedereen toe om ja tegen het licht te zeggen, want dat is de grote transformatie waar we allemaal voor staan. Ik vrees, en nu zeg ik ‘vrees’ met een beetje ironie, dat dit de allergrootste sprong is die we ooit, ooit kunnen meemaken. En díe ‘vrees’, die zou ik heel graag willen verspreiden. Dat je dus een doel hebt, een lichtwezen bent en een bestemming hebt. Want dan wordt die vrees… Kijk, ‘Vrees niet’, zegt Christus. Als Christus zegt ‘vrees niet’, wordt daarmee bedoeld: laat je angst varen, ben van niks bang. En als je zegt met de ‘volksmond’, ‘ik vrees dat’…, dat dit een gigantische sprong kan zijn! Dan is het gedaan met alle oude vrees, met alle oude angst, met alle oude terror, weet je wat je doel is. Je lichaam moet je toch verliezen. Pas op, we moeten dat allemaal een keer verliezen. Of je dat nu doet binnen een paar jaar of, om het een beetje als breeklijn te zien, na 2012, wat voor mijn niet zo scherp ligt, hoor... We moeten dat lichaam een keer verliezen. Als je ouder wordt, mogelijk ziek kunt worden, moet je je lichaam afleggen. Dan zou ik zeggen, kies dan de weg dat je zo snel mogelijk samen, voor alle lijdende wezens de weg kiest naar het licht. Het stoflichaam, nou ja, dat moet toch een keer getransformeerd worden, het maakt niet uit… Ben bezig waar het om gaat.

En dan wou ik daar nog één toevoeging op geven. Dit is ook voor de dieren enorm belangrijk. De dieren die ongelofelijk lijden, ongelofelijk veel smart doormaken. Dat wij eigenlijk hun nu voorgaan in een nieuwe sprong. Want als wij die sprong kunnen maken als mens, kunnen zij in een nieuwe evolutiegolf zich eindelijk ook voorbereiden op een nieuwe mutatie. Die energie in een dier, tot in de kleinste deeltjes van de stof, is opgebouwd uit hetzelfde potentieel, licht en liefde. Alleen in ons is die reflectief geworden, bezield in de zin van een eigen fijnstoffelijke uitingsmogelijkheid. En bij een dier kan dit ook. Maar ga je terug naar een mineraal, zoals die hier naast me staat, is dat ook dezelfde energie daarbinnen, maar nog niet reflectief. Maar dit is ook een veld van energie, ook een lichtveld. En als je je hand erin steekt en je bent gevoelig, voel je dat ook. Dat is eigenlijk waar het om gaat.

Mind Control

MM: Maar om even op de farmacie terug te komen, moest u het spel een beetje gaan analyseren, welke machten daar allemaal achter zitten, dan komt u continu op dezelfde familienamen uit. Dus, daar zitten machtsfamilies die je overal, tot in de farmacie, tot in de wapentechnologie, overal tegenkomt. Dat betekent dus dat het hier gaat om wat de Boeddha wel eens noemde Peta’s noemde, hongerige geesten. Die hebben nooit genoeg. Heb je een droom dat je een miljoen wilt hebben, dan word je misschien miljonair. Maar als je miljonair bent wil je multimiljonair worden. En ben je multimiljonair, dan wil je miljardair of triljonair worden. Het houdt niet op. Vrede krijg je als je tevreden bent, met wat je bent. En niet met wat je wilt pakken, hebben, grijpen enzovoorts. Dus je ziet bij al die machtige concerns, of dat nu bij de farmacie is, of de wapentechnologie of bij de voedselproductieketen, de voedselindustrie… Continu zie je dat dezelfde families de mens door ongezonde voeding, door ongezonde ideeën - denk ook aan de media, (als je de media onderzoekt en ziet wat daar voor een klauwen op rusten, wie de macht over de media heeft en hoe de ideeën via de media onze geest binnenkomen), proberen te hersenspoelen. Om het wakker worden van de mensen tegen te houden.

De Mindcontrol?

MM: de Mindcontrol. Het is niet anders dan Mindcontrol. Doet u maar eens een onderzoek naar de media in Amerika en je komt bij drie – vier namen uit die de media in handen hebben. Dat geldt voor Nederland trouwens bijna hetzelfde. Alleen is het daar gelukkig nog wat vrijer en zijn er integere journalisten die her en der opstaan. Maar in grote landen als Rusland en Amerika en ook in Europa beginnen grote magnaten alles steeds meer in hun bezit te krijgen. Mind Control! Want stel je voor dat je gaat weten, wie je bent, wàt je bent en waarom je bent. Dus geef je als Mind Control een materialistische evolutieleer aan de mens. Dan ga je hem leren: ‘Je stamt van de apen af, je hebt geen doel, je hebt geen bestemming’. Je leert hem astronomie met zwarte gaten, big bang, big crunch... Maar daar zit geen enkele scheppende Liefdeskracht meer achter. Je ontneemt hem dat. Of je geeft hem een existentialistische filosofie van absurdisme, of een Jean-Paul Sartre of Proudhon. Een Proudhon die zonder meer duidelijk zei dat je God van zijn troon moet stoten. God is je grootste vijand. Dat wil dus zeggen dat je zelf dan in de knoop ligt. Want het goddelijke is je werkelijke basis, is je ware zijn. Daar tegen strijden is tegen jezelf strijden.

De Mind Control probeert via ideeën, voeding – u weet misschien dat de wetten al zover zijn dat straks natuurgeneesmiddelen nauwelijks meer gebruikt mogen worden… Die wetten komen vanuit de grote concerns, daar zitten ook financiers achter met de bekende namen en die proberen ons ook volledig te ontkoppelen van gezonde voeding, natuurgeneeswijzen. Je ziet ook mensen die dit alles bespotten. Het hoort allemaal bij het spel. Een professor, een wetenschapper met doctorstitel, ingenieurstitel, een grap makend omtrent de vegetariër of de natuurlijke voeding enzovoorts, of de homeopathie… Het zijn allemaal spelletjes die gespeeld worden om eigenlijk de zuiverheid die de mens in zich draagt tegen te houden. We zouden nooit pillen, poeders of tabletten hoeven te gebruiken als we – wat de Boeddha noemt met de Dharma van het Leven meewerken. Dan zouden we een uitstekende gezondheid hebben, zouden we ook prachtig zijn in geest, lichaam, ziel. Maar die gevallen Wachters die zich op de Aarde geënt hebben, hebben de mens al zo onderuit gehaald dat ons enige redmiddel is: WAKKER WORDEN! Zien hoe het spel in elkaar zit. Dus voor mij speelt zich geen strijd af met wapens. Nooit! Dat acht ik ook absoluut, absoluut volledig afwijsbaar. Ik gruw daar ook van. Maar als je zegt, er is een strijd, doe dat in de vorm van onthullen, ontmaskeren. En probeer geen vijandbeeld te creëren, maar laat het heel helder zien! Dat is de enige kans om heel veel lijden te voorkomen.


Atlantis

MM: Atlantis is een teer onderwerp, niet voor mij persoonlijk, maar ik merk bijvoorbeeld binnen de wetenschap dat ook daar er vaak nogal wat lachwekkend over gedaan wordt. Dus begin ik heel vaak met een van de meest bekende filosofen aan te halen: Plato. Dat die er al over schreef… Dat roept dan alvast een beetje vertrouwen op. Maar op Atlantis is een ongelofelijke strijd geweest die nu opnieuw aan de gang is en misschien nog wel in ergere mate. Atlantis, daar beschrijf Plato van, dat de wezens die in die eindfase verkeerden, dachten dat ze mooi waren. En hij zei dat ze op dat moment op zijn lelijkst waren, niet alleen van uiterlijk, niet alleen van postuur, maar vooral in hun geest. Plato beschrijft hoe de goden een besluit namen, dus worden in de Bijbel de Elohim genoemd en niet God. De goden namen een besluit om de hele Atlantische cultuur op te ruimen. Daar bestaat best veel informatie over via de Tolteken, de Maya’s en andere bronnen… We weten best veel van Atlantis. Ik praat nu niet over het feit dat je ook in jezelf veel kunt weten, want dat is voor de meeste wetenschappers al een taboe eerste klas. Maar via de oude bronnen kunnen we best veel weten. Niet alleen zijn er overal Zondvloedverhalen, overal. Van India tot de Maya’s, van de Maya’s tot de Aboriginals, van Apocalyps tot de Zend Avesta in Iran, overal zijn er overleveringen van Atlantis. En dan ziet u dat die eindstrijd in Atlantis ook de krachten van het Licht en Duisternis bij elkaar bracht. We zouden dat nu noemen: Gevallen Wachters die dus de planeet in bezit willen nemen en de zich ontwikkelende wezens naar het Licht. Dat is een geweldige eindstrijd geweest.

Men heeft kennis gehad in die tijd waar de massa geen idee van heeft. Die kennis bestaat nu weer. Ik denk aan een natuurkundige als Tesla, Nicola Tesla, die een tijd bevriend was met Einstein. Tesla die mede verantwoordelijk is geworden voor HAARP. Hij heeft aanvankelijk prachtige ontdekkingen gedaan in de geneeskunde, die allemaal verboden werden of door de machtselite weggehaald werden, want ja, dan kun je niet meer je geld verdienen op de oude manier als er gratis energie komt of als je genezen kunt door licht of door het principe van de liefde… Dan valt jouw hele farmacie weg, al je macht. Alles valt weg. Als je gezonde voeding gaat gebruiken, wat moet je dan nog met gemanipuleerde toestanden van voeding en noem maar op. Dus in Atlantis had men tactieken en technieken die later bijvoorbeeld, na Atlantis door Tesla hier nu ook ontwikkeld zijn. Hij is mede – weinigen weten dat – dé grote creator geworden van HAARP. Dat enorme, demonische wapen dat op Alaska staat.


HAARP

En dan kom ik toch weer terug op HAARP. Wat doet dat precies?

MM: Ik ben blij dat u het even terughaalt, ik zou het bijna vergeten zijn. HAARP is misschien wel het meest demonische wapen dat ooit op deze planeet is neergezet. En ook een demonisch wapen waar de meeste mensen nog nooit van gehoord hebben of niets van weten en dat gebouwd is op de techniek van Tesla en een aantal super wetenschappers. Het staat in Alaska bij het plaatsje Gakona en het heeft zo’n 360 antennes die ook, als je vanuit de satelliet de foto’s bekijkt, in een rij opgesteld staan.

Het is een veld?

MM: Het is een veld. En er is in het verleden ooit een verdrag gemaakt voor de ionosfeer. Dat is door de meeste landen getekend, behalve – juist ja – door Amerika. Zoals Amerika ook nooit het Kyoto-verdrag heeft ondertekend. In de Ionosfeer wordt voor een groot gedeelte het weer bepaald. Maar ook de communicatie! Dus alle vibraties die wij nodig hebben voor televisie, voor communicatie of telefoon of wat dan ook, voor supercommunicatie voor legers, dat verloopt allemaal via de ionosfeer. Dus dat is een van de belangrijkste – mag ik het zo noemen – ‘atmosferische’ lagen. Men doet met die antennes eigenlijk het volgende: men zendt trillingen, energieën uit - men kan al tot 10 miljard Watt gaan, dat is onvoorstelbaar! Die projecteert men dan op de ionosfeer. Dat worden ook wel ELF-golven genoemd, ‘Extreme Low Frequency’.

En dan te weten dat HAARP naar buiten toe bekend staat als een wetenschappelijk project voor ‘het leren kennen van het klimaat’ enzovoorts. We beseffen niet dat HAARP ook een heel ander doel heeft. HAARP betekent: de H High frequency; A active; A Auroral, R Research; P Project. Dus het zou bedoeld zijn om het Noorderlicht en al die atmosferen en atmosferische invloeden te bestuderen. Zou u de octrooien nagaan en de achtergronden van zeer goede publicaties dan blijkt het een duivels wapen te zijn dat in één keer het hele elektromagnetische veld van de aarde op kan rollen. Of een magnetische stolp kan plaatsen op een land. Je kiest een land, je gebruikt de ionosfeer als een spiegel. Dus de ionosfeer wordt dan spiegel en zendmast tegelijkertijd en doordat je die dan bombardeert met bepaalde frequenties kan je er als het ware een stuk uitzagen, uit de ionosfeer, dat stuk kan je dan laten kantelen en dan laat je het als een scherm dienen om een bepaalde streek of land met golven te bombarderen.

En zelfs steden?

MM: Steden!

Op zo’n kleine schaal?

MM: Zover gaat het dat men zelfs op het ruggenmergkanaal kan inwerken via bepaalde frequenties. Men kan het koppelen aan het internet. Dus als bijvoorbeeld een Bill Clinton en een andere Bill, Bill Gates, die elkaar graag mogen en bevriend zijn met elkaar en als er verder een heel grote connectie tussen het Witte Huis en Bill Gates bestaat en diezelfde Bill Gates al op het congres in Davos in Zwitserland samen met Clinton reclame maakte voor internet en een project ontwikkelde om via de Wereldbank voor iedereen internet mogelijk te maken, desnoods gratis, dan zit daar ook een draaiboek achter. Namelijk dat je via internet, satellieten en via HAARP een tune kunt inzetten die je niet kunt horen, want het gaat om trillingen die wij gewoon met ons blote oor niet horen. Nu, een van de mogelijkheden van HAARP is om ons ruggenmergkanaal te beïnvloeden, wat we zo hard nodig hebben voor de transformatie naar de nieuwe geboorte. Het ruggenmergkanaal – ook wel de ‘Staf van Mercurius’ of ‘Hermesstaf’ genoemd of in India de ‘Staf van Bramananda’ geheten, is een kanaal waar de meest fijnstoflijke trillingen door heen gaan die op je hormonaal stelsel inwerken of op je – een woord dat ik niet vaak gebruik – chakra’s. Dat zijn wielen van licht, die voor de ontplooiing van je bewustzijn zorgen. Van daaruit is het een kleine stap om via HAARP ook aan Mind Control te doen. HAARP kan interfereren in het elektromagnetische veld en in het zonnestelsel…

Wat ervaart een mens als dat gebeurt?

MM: Absoluut disharmonie. De gevoelens die al genoteerd zijn van mensen die er last van hebben in de buurt van Gakona variëren van diffuse gevoelens, depressies, angst, stuurloosheid. Er is ook een enorme stijging waargenomen van kanker. Als men HAARP uiteindelijk actief gaat inzetten, men heeft het nog niet volledig actief ingezet voor Mind Control, voor zover de meeste mensen weten, maar als men dit gaat doen via hele fijne trillingen, betekent dat je uiteindelijk in hun greep gaat komen. Want als je gechipt bent en je zendt daar een bepaalde frequentie op af, dan kun je de mens continue tot slaaf maken als hij gevoelig voor deze frequenties is. Maar er kan een bepaald moment in uw leven komen, dat kan iedereen zelf het beste voelen, dat u niet meer daardoor te beïnvloeden bent. Er is dan om zo te noemen een bepaalde bewustzijnstaat. Dus zelfs met een chip in uw lichaam bent u dan niet meer te beïnvloeden. Oneerbiedig gezegd, maar niet oneerbiedig bedoeld, de massa, de meeste mensen die daar geen weet van hebben, er niet mee kunnen omgaan, die worden gewoon gepakt.

Dus krijg je zo’n nanochip in je lijf, dan blijft deze, zoals professor Petit zegt, ergens in je bloedvaatjes vastzitten. Hij noemt huiveringwekkend genoeg ook het voorbeeld hoe je met HAARP op de nanochip in je bloedvaten in kunt werken. En dat voel je in die zin dat je in één keer verward gaat worden. Ze hebben het al met dieren geprobeerd. Je verliest je controle over je redelijkheid, je bewustzijn. Dan kun je, wat ze in Vietnam al hebben geprobeerd maar dan zonder HAARP, want daar hadden ze een Rambochip waarmee je de vechtlust seksgevoelens, diffuse gevoelens, angst en eenzaamheid kunt opwekken, een volledig mind controlled wezen worden. Nu, vroeger zou niemand daar iets over durven zeggen, om mensen niet bang te maken. Nu, ik hoop dat u aan mij heel duidelijk voelt dat er geen enkele intentie in mij ligt om iemand bang te maken, integendeel, maar we moeten dit wel weten. Regeringen moeten vragen stellen, regeringen moeten onderzoek doen, we moeten praten met onze Amerikaanse medeburgers: ‘Hoe zit dat? Wat doen jullie?’ Inzage van alle papieren. De mensen die dat hebben gedaan hebben vaak enorme ‘troubles’ ontmoet in hun privé-leven, tot de grootste bedreigingen toe. En dat betekent dat er werkelijk iets verborgen wordt.

Er is een boek van Patricia Cori, dat weinigen lezen en dat alle leugens ten opzichte van de mensheid laat zien. Het beweegt zich vooral op esoterisch terrein. De esoterie is, als die goed gebruikt wordt, heel bonafide. In haar boeken laat Cori, overeenkomstig wetenschappelijke feiten scherp zien hoe dit soort instrumentarium de hele evolutie van de mens bedreigt. En ook zij doet een oproep vanuit de hogere Lichtwereld. Ze zegt: ‘Mens, je hebt een paar jaar, sta op, jullie kunnen het!’ Zij zegt: júllie. Dus met andere woorden, ik proef bij haar dat ze er zelf vrij van is. ‘Jullie kunnen het!’ En ik voel: ‘Wij kunnen het! Wij kunnen het!’ Het is een kwestie van mobiliseren, vertrouwen opbouwen, vragen stellen. Als het hele echogebeuren van 9/11 naar ons toekomt met die Big Brother Control, dat is het echte plan hoor, daar gaat het om – dan moeten we vragen stellen aan de Gemeente en overheid. ‘Waarom moet ik een paspoort met een chip erin hebben? Wat is de bedoeling van een irisscan? Waarom wilt u dít? Van wie hebt u dàt? Hoe komt u er aan? Waarom dit  klantenkaartje? Waarom moet dat zus of zo?’ En dit niet alleen doen, maar met tien tegelijkertijd. En op een vriendelijke, intelligente manier. Nooit provocerend arrogant, maar vriendelijk doordouwen! Dan kunnen we dat hele bouwwerk van binnenuit in licht zetten en kan dat alziende oog – waar Tolkien zo schitterend een vooruitblik op gaf in zijn boek en wat in de film wordt uitgebeeld via Mount Weather en een machtige zuil met het alles spionerende oog….

In ‘The Lord of the Rings’

MM: Ja, in ‘The Lord of the Rings’ ziet u een alles controlerend oog over de wereld gaan. En Tolkien was een ingewijde en wist. Hij heeft zijn verhaal gemaakt met de bedoeling: mens dit komt op je af! Wijzelf zijn de Hobbits. Niet letterlijk. Als we de moed verzamelen en ons verbinden en ieder een Gandalf wordt, dan kunnen we die strijd niet verliezen. En we zullen wel moeten, want het alternatief is niet erg aanlokkelijk. Dus laten we gewoon de krachten bundelen, samenwerken!


Meditatie

Op welke manier kunnen wij als mensen daar iets aan doen?

MM: In het boek heb ik een aantal voorbeelden opgenomen. Dat je per week of per dag, naar gelang je zelf wilt en kunt, ook wat meditatieve momenten neemt. Dat hoeft niet persé in een lotus- of Boeddhahouding. Je moet de houding nemen die voor jou zelf geschikt is. Buiten onder een boom of in een stoel, zodat je misschien een moment per dag – als je dat voelt – wat verstilling zoekt.

Ik heb in het boek omschreven dat in verschillende landen al duizenden mensen bezig zijn met de Licht-Liefdemeditatie. Op zondag en woensdag om een uur of zeven een paar minuutjes gewoon alleen of met elkaar ademhalen op Licht-Liefde. Terwijl je inademt zeg je heel bewust het woord Licht in jezelf. Je concentreert je dus helemaal op: ‘ik adem nu in.’ En terwijl je inademt vanuit je buik, zeg je dus innerlijk het woord Licht. Dus dat betekent dat je ook die energie, die de Oosterling ‘Prana’ noemt, dat je ook letterlijk die Lichtstroom kunt voelen, als deze door je lichaam circuleert. Je ogen mag je dus sluiten, maar het moet niet. Dat is je eigen keuze. Maar als je je ogen zou willen sluiten en je gaat heel bewust inademen vanuit je buik, zeg dan dus onder je inademing het woord Licht. En dan adem je weer uit vanuit je buik en spreek je ondertussen het woordje Liefde uit. Dat kun je een paar minuten doen, vijf minuten, tien minuten. Ik zeg altijd, mensen, probeer het als je wilt, sluit je aan. Voel je niet verplicht, maak er geen dogma van. Je zult merken dat je dan ook energetisch op een veld bent aangesloten. Niet een exclusief veld van dat hoort er niet bij en wij wel, maar dat je gewoon bij elkaar bent en dus ook vanuit die Licht-Liefde-ademhaling samenwerkt. Nu, dat is een ondersteuning, naast een zuivere voeding, het beheersen van je gedachtewereld, je emoties. Probeer ook je emoties zoveel mogelijk in balans te houden. Dat is niet hetzelfde als neutraliteit.

Gevoelloosheid.

MM: Ja, dat is absoluut niet de bedoeling. Veel zogenaamde spirituele mensen zeggen wel eens: ‘Ik mag niet boos worden’, terwijl hun tenen helemaal krom staan. Of: ‘Ik mag niet vloeken’, terwijl ze de vloek eigenlijk al achter op hun tong gebald hebben. Dat is allemaal onzin. Als je eens een keer gewoon kwaad bent, ben je authentiek kwaad. Maar je hebt het meer en meer door dat het in je gebeurt, je wordt meer de waarnemer en dan ga je niet strijden tegen ‘dat is fout of ethisch slecht’. Dat gebeurt met ieder mens wel eens. Iemand die zegt: ‘Dat gebeurt mij nooit’, die jokt er nog bij ook. Dus dat overkomt ons allemaal wel eens. Maar je kunt meer en meer waarnemen, waardoor je gevoelens meer tot rust komen, je gedachten en gevoelens, de heftige emoties… Er ontstaat een zekere harmonie in je. Dat gepaard gaande met juiste voeding, met een sterk verlangen ook om boven je – zeg maar – dagelijkse evolutie uit te komen... Natuurlijk, dat verlangen moet ook nog sterven, maar goed, je moet eerst een doel hebben waardoor je meegetrokken wordt. Wat is het doel van mijn bestaan, waarom ben ik hier? We kunnen weten dat het lichtlichaam met ons goddelijk potentieel boven tijd en ruimte, boven de dood staat. Want je kunt boven de dood uitkomen. Daar hoef je geen biologisch laboratoriumonderzoek voor te doen. Dat weet je van binnen. Je weet dat is mijn doel en daar geef je dan alle aandacht aan.

Dus leg je heel je aandacht in je leven op een rode porsche … Ik heb het verhaaltje wel eens verteld: je staat daar voor een prachtige garage met een rode porsche en je staat te dromen. ‘Dat is hem!’ Dan krijg je plotseling een hartaanval. Tja, je sterft dan toch met de gedachte aan die rode porsche… Maar als je je gedachten helemaal zet op vragen als: ‘Wie ben ik? Wat ben ik? Wat is mijn mogelijkheid?’ En je werkt daar heel je leven aan en sterft dan, plotseling of door een ongeluk, ziekte of wat dan ook, dan gaan die laatste gedachten als een kracht met je mee. Dus dat is wat je zelf zaait en wat je ook oogst. Zaai je je hele leven een ‘rode porsche’ dan geeft het leven jou die rode porsche. Nu op een dag zeg je dan: ‘Dat heb ik ook wel gezien’. Dus alles op het ware zetten, kijken wat je bent, hoe je eet, wat je denkt, proberen deugden te beoefenen, vriendelijkheid, geduld, aandacht… Nu, daar hebben we onze handen allemaal vol aan.

Dat zijn de leefregels?

MM: Dat zijn de leefregels en die moet je nooit – dat is misschien debet aan kerken en genootschappen – op papier zetten en ondertekenen. Dat gebeurt in jouw eigen innerlijk kracht. Je kijkt voor jezelf wat je kunt, wat je wilt, maar je bent je bewust ervan. En iedere keer merk je: ik maak een stapje vooruit. En ga je een keer onderuit, ik zeg altijd: niet treuren, niet moeilijk doen, gewoon jezelf blijven. Wie dat niet overkomt, nogmaals, die jokt. Dus opstaan en weer verder gaan. En dan ga je toch merken dat er een transformatie plaatsvindt…