Een virtueel complot


Mister Illussiono is mijn naam. Kandidaat voor de presidentsverkiezingen voor de Nieuwe Virtuele Wereldorde. In de virtuele wereld zijn mijn plannen bij iedereen bekend. Nu ze uitlekken in de echte wereld wil ik beginnen met u te zeggen dat ik vrijwel zeker de verkiezingen ga winnen. Ik heb immers zelf het stemmen via de computer ingevoerd. Handig hé? Mijn handelsmerk is: digitaal stemmen is digitaal temmen. Verschillende regeringsleiders hebben dit al overgenomen. En… met succes! Als ik straks president ben van de virtuele wereld, gesteund door rechters, multimiljardairs, oliebaronnen, telecommunicatiebedrijven, militaire en religieuze leiders, farmaceuten en techneuten, zal ik onmiddellijk de Nieuwe Virtuele Wereldorde uitroepen en de echte wereld overnemen.

Velen denken dat er een complot achter de virtuele wereld zit. Dat is ook zo, maar in de virtuele wereld weet je nooit of iets echt is of niet, ook de virtuele wereld zelf niet. In de echte wereld weet u dat trouwens ook al niet meer. Als president van de Nieuwe Virtuele Wereldorde krijg ik straks in het Nieuwe Grijze Huis van afgevaardigden alle besluiten erdoor. Zwart-witdenken houdt in de echte wereld de spanning er wel in, maar is toch vooral een bezigheidstherapie. Via het spelletje van politiek links en politiek rechts is het denken al eeuwen gemanipuleerd. Zo was er leven in de tent, terwijl er onzichtbaar aan de touwtjes werd getrokken. Maar in het Nieuwe Grijze Huis van afgevaardigden wordt alles anders. Daar wordt alles eenstemmig aangepast aan de Nieuwe Virtuele Wereldorde. Iedereen krijgt hetzelfde type microchip waarmee hij aangesloten wordt op één en hetzelfde gps-systeem, dat in verbinding staat met beestachtig grote computers. Overal zullen dezelfde kunstogen iedereen bewaken om te voorkomen dat er iets vervelends met hem of haar gebeurt. Om u te beschermen tegen aanslagen van buitenaf zal er een elektronische kooi om u heen worden geplaatst. Onschadelijke UMTS-masten zullen een lichtbaken in uw leven zijn en voor uw veiligheid zullen mijn ambtenaren, waar ook ter wereld, u volgen of door u opgeroepen kunnen worden. Ook zullen we zorg dragen voor een sterke gezondheid. Daarvoor worden alle belangrijke vitaminen en mineralen uit uw voedsel gehaald en wordt het voedsel genetisch gemanipuleerd en bestraald. Lekker fris, geen slakjes, vliegjes of bacteriën meer. Een volledig uitgebalanceerde voeding. Om tegemoet te komen aan uw zintuigen, voegen we er een beetje geur-, kleur- en smaakstoffen aan toe en om het wat langer te bewaren een portie conserveringstoffen. Vlees zullen we behandelen met heerlijke hormonen en een tikkeltje antibiotica. Om van al uw muntjes en papiergeld verlost te zijn, wordt de cashloze maatschappij ingevoerd. Zo kan geld nooit meer voor criminele doeleinden worden gebruikt, want wij houden met internet alles keurig in de gaten. Met een hightechwereldleger zullen we uw goederen én uzelf beschermen. Onze gechipte soldaten, uitgerust met nieuwe nucleaire wapens en lasers, zullen overal garant staan voor uw veiligheid. Mister Skilldklier heeft al miljoenen schildjes laten maken voor de soldaten van het wereldleger. Hij houdt van rood. Rood is de kleur van bloed, van bloedsbanden, van de ware vurige liefde. Ja, die schildjes zullen straks echt opvallen. Het is de kleur van de revolutie. Aanslagen zullen tot het verleden behoren. Ook belastingaanslagen, want die worden straks allemaal elektronisch afgehandeld. En Mister Rocker-and-roll heeft een nieuwe spreuk bedacht die boven alle regeringsgebouwen zal prijken: U slaapt, terwijl wij waken. Dormat ut vigilat! Wakkere jongens hé? Dit is de ware vrijheid, gelijkheid, broederschap!

U hebt het vast al begrepen: wij zijn de echte verlichte geesten, die een einde gaan maken aan de barbarij. Kenners noemen ons de illusteren der aarde. Wij vormen een oude Orde die orde op zaken gaat stellen.
Als op een ochtend uw digitale wekker afloopt, zal zonder dat u er ook maar iets van gemerkt hebt de echte wereld zijn overgenomen door de Nieuwe Virtuele Wereldorde. U zult nergens hinder van ondervinden. Wij staan overal klaar om u welkom te heten. Onze wereldregering zal u goed beschermen via digitale engelen. Twee aan uw hoofdeinde, twee aan uw voeteneinde en een in uw hersenpan om voorgoed te vergeten wie u bent. Is dat niet even mooi? Dat is pas je ware vrije denken! Mister Illussiono is mijn naam…
Auteur:© Aes Flavum