Opvoeden in een gestoorde wereld


Andere kijk op opvoeden maakt definitief einde aan ongelukkig gezin

‘Opvoeden in een gestoorde wereld’ is het eerste boek dat in het Nederlandse taalgebied uitkomt dat laat zien hoe het werk van spirituele leraren als Eckart Tolle en vooral Barry Long concreet en praktisch toepasbaar gemaakt kan worden bij het begeleiden en opvoeden van kinderen.

Dit splinternieuwe boek van Nederlandse auteurs, wijst ouders de weg en geeft concrete en praktische handvatten hoe zij de negativiteit uit zichzelf, hun relatie met hun partner en hun kinderen kunnen halen waardoor de liefde die ze zijn, vrijelijk kan stromen. Het is een radicaal boek want het rekent af met alle excuses en uitvluchten om het ongeluk in ons leven als normaal te blijven beschouwen. De auteurs wijzen als hoofdoorzaak voor al het ongeluk in de wereld de mind aan, die losgeslagen is van de liefde, en er op eigen houtje een puinhoop van maakt. Het tot stilstand brengen van de op hol geslagen mind c.q. het versnellen van het bewustzijn is noodzakelijk om te komen tot een wezenlijk andere wereld.

‘Opvoeden in een gestoorde wereld’ is geschreven door Eugenie van Ruitenbeek en Jan Nouwen en is vanaf 16 november 2013 verkrijgbaar bij http://www.1miljoenboeken.nl.

Dit boek is, zo leert de ervaring, niet voor iedereen. Er zullen veel mensen zijn die het gewoon tien keer niks vinden. Ons doel is wakkere kinderen en wakkere ouders en in veel opzichten is dit boek dan ook een wake-up call. We hebben ons best gedaan om het een leesbaar boek te maken, maar we hebben niet de gewoonte om om de hete brij te dansen. Dit maakt ons boek ongezouten, direct en recht voor zijn raap, maar ook persoonlijk, kwetsbaar en zoekend.

Ik ga hink-stap-sprong door het boek heen.

Het bestaat uit vijf delen, in totaal 295 pagina’s.

Deel 1 Een gestoorde wereld
Dit deel beschrijft uitgebreid de zoektocht van Jan en mij in het wakker worden aan de wereld. We gaan vrij snel maar tegelijkertijd grondig door een aantal zaken heen die tonen dat de wereld gestoord is. (Als je vindt dat deze wereld niet gestoord is, is dit boek niet voor jou geschreven). We tonen een aantal belangrijke mind control technieken die op ons als volk los worden gelaten waarvan wij vinden dat iedere burger en dus ook ieder kind ze moet kennen zodat je ze kunt herkennen. En op het moment dat je ze herkent kun je een authentieke keuze maken die voor jou goed is.

De grote strategieën worden beschreven en in detail uitgewerkt in ‘De hypnose’ de beschrijving hoe het in detail werkt in de zwangerschaps- en bevalmachine zoals die zich vandaag de dag toont. Sommige mensen vinden dit deel een klus om door heen te komen. ‘Wat heeft dit met opvoeden te maken?’ De mind begint zich te vervelen en te verzetten. Eenmaal beland bij de beschrijving van de werking van ons brein wordt ineens duidelijk dat het mechanisme in de wereld exact hetzelfde mechanisme is in ons individuele leven.

Het is zoals onze goede vriend Rob Greuter zei, even door klunen. Desondanks ervaren veel mensen ook een enorme opluchting en herkenning: ‘Ik ben dus niet gek. Ik heb het toch dus goed gezien’.

Het inzicht dat volgt aan het eind van dit deel is het besef dat de mens de liefde is. Zalig.

Deel 2 Wie we zijn
Dit deel gaat in feite over hoe we nu, meteen, in de liefde kunnen zijn, los van de omstandigheden. Hoe weet je het verschil tussen de liefde, die we zijn, en het gekwebbel van de mind die losgeslagen is van de liefde en dus een terreurmechanisme is geworden in ons lijf, in ons leven. Barry Long noemt de liefde, de levensenergie ‘me’ en de mind en de persoonlijkheid die de mind bouwt ‘myself’. Wij hebben die termen van hem overgenomen omdat ze voor ons dichtbij huis voelen, ervaarbaar in ons lichaam, nu, nu, nu.

Elk moment is of gevuld met ‘me’ of met ‘myself’. En met deze twee krachten, energieën, hoe je het ook wilt noemen, schep je je eigen leven. Dat, wat in energie van binnen in je lichaam aanwezig is, schept linea recta je buitenwereld. De buitenwereld is de reflectie van je binnenwereld. Hoe ongelukkiger, hoe meer ‘myself’-energie in je lichaam.

Deel 3 Liefde en ouderschap
In dit deel beschrijven we hoe dit alles zich vertaalt naar het ouderschap. Allereerst staan we stil bij in de liefde tussen man en vrouw, de ouders. Als we het kind willen leren dat het de liefde is, moeten de ouders dat voorleven. Ook dit deel is voor sommigen best lastig om te kauwen en te verteren. Als jij je volledig identificeert met de mind dan denk je dat seks liefde is. Of je denkt dat je op maandag seks kunt hebben en op dinsdag de liefde kunt bedrijven. Alleen de mind kan zoiets verzinnen. Seks en liefde sluiten elkaar uit. In dit deel vertellen we het hoe, het waarom en hoe dan wel. Hoe bevrijd je de liefde tussen man en vrouw van de werking van de mind?

Vervolgens staan we stil bij de liefde tussen ouder en kind. Gaat het in de opvoeding om de behoeften en gevoelens van de kinderen? Nee. Als je dat denkt is dit boek niet voor jou geschreven. We leren het kind het verschil tussen de wereld (mind) en de aarde (liefde) en hoe van het een naar het andere te komen. ‘Het willen’ vanuit de mind is de voedingsbodem voor alle ongeluk waar je een kind in kan zien geraken. Het kind keer op keer tonen dat het gegrepen wordt door de mind als het ongelukkig is, hoe dit in het lichaam doorwerkt, hoe het voelt in het lichaam, hoe ermee om te gaan, hoe te communiceren, hoe de negativiteit een halt toe te roepen om daarna te gaan handelen om te regelen wat de liefde wilde, dat en meer zijn onderwerpen die in dit deel aan bod komen.

Deel 4 De ontwikkeling van bewustzijn
Jan heeft, als expert op het gebied van Spiral Dynamics, dit deel geschreven. Ieder mens heeft een essentie die Jan Jan maakt en mij Eugenie. En jij, jou. Die essentie is nauwelijks te beschrijven maar is goed voelbaar. Vanuit die essentie, de liefde, zou, zonder de op hol geslagen mind, een persoonlijkheid ontwikkeld worden die in lijn ligt met de liefde. En omdat liefde alleen maar liefde kan voortbrengen, zou de persoonlijkheid alleen maar liefde voortbrengen. Spiral Dynamics beschrijft deze ontwikkeling naar een gezonde persoonlijkheid per leeftijdsfase en geeft ook aan hoe we de afwijkingen, veroorzaakt door de mind, kunnen herkennen. Jan beschrijft heel concreet hoe we deze wijsheid kunnen inzetten om de ontwikkeling van de persoonlijkheid, die ons kind doormaakt, optimaal  te begeleiden.

Deel 5 In de praktijk
Ruim een kwart van het boek is gewijd aan het beschrijven van alles wat hiervoor is besproken, in de dagelijkse praktijk, in ons huis. Je krijgt hink-stap-sprong een kijkje in ons persoonlijke, dagelijkse leven van de afgelopen jaren. Je kunt mee genieten, resoneren op van alles dat in ons leven plaatsvond en vooral: je leert hoe het anders kan. En naar ons idee: anders moet. Met vallen en opstaan.

Laat ons weten van je reactie is op ons boek. Dat waarderen we enorm.

eugenie@freeskoolnederland.nl

Als je in België woont en het boek wilt kopen kijk dan hier:

http://freeskoolnederland.wordpress.com/2013/12/01/als-je-in-belgie-woont-en-het-boek-wilt-kopen/

Jan en Eugenie