Advocaat van de waarheid
Een spannend boek van Adriaan Bos

Advocaat van de waarheid is meeslepend en spannend, en zoomt met veel diepgang in op fundamentele levensvragen. De roman is dicht op de samenleving van nu geschreven, waarbij fictie en werkelijkheid op een razend knappe manier met elkaar zijn verweven.

Het verhaal speelt in een roerige tijd, getekend door populisme, hang naar veiligheid, groeiende intolerantie, het wegvallen van financiële en economische structuren en falend (politiek) leiderschap. En ook een tijd waarin technologische ontwikkelingen onbegrensd lijken. Juist die combinatie van factoren maakt dat de privacy en vrijheid van het individu steeds verder worden ingeperkt.

Thomas, de hoofdpersoon, is een voormalig advocaat die op zoek gaat naar de essentie van het leven, naar (zijn) waarheid. Zijn queeste begint pas goed wanneer Sam, een goede vriend, hem vraagt te waken over een baanbrekende uitvinding: een onderhuidse chip die ziekten kan detecteren en beïnvloeden, en die maakt dat de drager daarvan overal kan worden gevolgd. Thomas komt in conflict met de zonen van Sam en met niets ontziende bedrijven die de uitvinding in handen willen krijgen. Zo raakt hij verstrikt in een web van intriges waarin duistere  krachten greep op de mensheid nastreven. Als de wereld wordt opgeschrikt door een dodelijk virus ontstaat chaos. Het leven van Thomas komt in gevaar, net als dat van miljoenen andere mensen. In dat doomscenario probeert hij trouw te blijven aan zichzelf.

In essentie gaat Advocaat van de waarheid  over liefde en vriendschap, over integriteit en het volgen van de innerlijke stem van waarheid, ook als dat tegen allerlei belangen ingaat. 

De leidraad voor Thomas is de levenswijze van Franciscus van Assisi, vertaald naar de 21e eeuw. Het navolgen van diens vermogen de medemens onvoorwaardelijk lief te hebben, zonder daar iets voor terug te verwachten, kan de samenleving een heel ander aanzien geven.Bron: http://youtu.be/Vth6GujkKBk 

Zie www.advocaatvandewaarheid.nl voor meer informatie (waaronder lovende quotes/recensies en enthousiaste reacties van lezers)

Voor geïnteresseerden is het boek te bestellen via http://www.advocaatvandewaarheid.nl/het-boek-bestellen/  
Kosten: 19,95

Uitgeverij: Juwelenschip
ISBN 9789021551708
Prijs 24,95 Euro
416 pagina’s, Paperback.