De wereld staat op een gevaarlijk kruispunt

 

Amerika en de NAVO staan op het punt grondtroepen in te zetten en houden grootschalige militaire ‘oefeningen’ tegen een ‘onbekende vijand’ 

De westerse alliantie is in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Rusland idem dito. Rusland wordt als de 'agressor' bestempeld. Een militaire confrontatie met Rusland wordt door de VS & de NAVO overwogen. 

De ‘Russian Agression Prevention Act’ (Russische Agressie Preventie Wet) of RAPA is een Amerikaanse wet die een nucleaire oorlog zal kunnen uitlokken tussen Rusland en Amerika in de EU. 

Een oorlog tussen Amerika en Rusland zal waarschijnlijk snel escaleren tot een kernoorlog, aangezien noch de VS, noch Rusland bereid zijn een nederlaag toe te geven. Beiden hebben kernwapens voor direct gebruik klaarstaan en vertrouwen op militaire afdelingen, die in het geval van oorlog preventief de nucleaire strijdkracht van de vijand zullen vernietigen (Zie Steven Starr, Global Research, 22 augustus 2014). 

De Russische Agressie Preventie Wet ‘RAPA’ is het resultaat van meer dan twintig jaar voorbereidingen treffen door de VS en de NAVO. Vanaf het moment dat de Sovjet-Unie instortte (1991) is de Verenigde Staten bezig geweest Rusland te omsingelen. Hetzelfde werd gedaan met China en Iran. 

Amerika heeft inmiddels 12 landen in Centraal Europa, tevens voormalige bondgenoten van Moskou, onderbracht in het NAVO-bondgenootschap. Amerika staat aan de grens van Rusland. (Steven Kinzer, Boston Globe, 3 maart 2014).

 
Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) generaal Philip Breedlove van de NAVO (AFP Photo/John Thys) 

Op 24 juli liet generaal Breedlove, de hoogste militaire bevelhebber van de NAVO, na overleg met het Pentagon weten dat in Polen moest worden overgegaan tot de aanleg van zoveel voorraden wapens, munitie en andere benodigdheden dat de snelle inzet van duizenden soldaten tegen Rusland was gegarandeerd (RT, 24 juli 2014 en Times, 22 augustus 2014). 

Volgens The London Times zal het "Blitzkrieg scenario" van Breedlove begin september op de NAVO-top in Wales worden gepresenteerd. De tekst lijkt vanuit de Russian Aggression Prevention Act (RAPA) te zijn ‘gekopieerd en geplakt’, waardoor Obama kan overgaan tot: 

(1) het verhogen van de steun van de VS-NAVO aan de strijdkrachten van Polen, Estland, Litouwen en Letland en alle andere NAVO-lidstaten; 

(2) de permanente aanwezigheid van troepen in militaire bases in Polen, de Baltische Staten en de NAVO-landen (S.2277 - 113e Congres (2013-2014).
 

We hebben te maken met een enorme militaire macht van een wereldwijde alliantie van 28 NAVO-lidstaten die is gericht tegen Rusland, China, Iran en Noord-Korea.  


Militaire oefeningen op zee door de VS en de NAVO
 

Oorlogsvoorbereidingen worden steevast begeleid en voorafgegaan door grote militaire oefeningen. De VS, Canada, Duitsland en Turkije zullen oefenen voor de kust van Florida, onder de naam ‘Operatie Fleetex’. 

De achterliggende gedachte van deze oorlogspelletjes is ‘wereldoorlog’. Alle vier de NAVO-lidstaten grenzen aan strategische zeeroutes, bij Russische maritieme gebieden, respectievelijk de Beringzee (VS), de Noordelijke IJszee (Canada), de Noordzee (Duitsland) en de Zwarte Zee (Turkije). 

De oorlog games in Florida zijn gericht tegen een ‘niet nader genoemde vijand’. Fleetex bestaat uit oefeningen die zijn ontworpen om meerdere oorlogsvaardigheden te testen. Aan de oefeningen nemen schepen van de Amerikaanse, Canadese, Duitse en Turkse marine deel. 

Ook de Standing NATO Response Force Maritime Group 2 of SNMG2 doet mee. SNMG2 is ontstaan in 2005 toen de toenmalige Standing Naval Force Mediterranean (STANAVFORMED) veranderde in SNMG2. STANAVFORMED werd in 1992 opgericht als opvolger van de tot dan moment actieve NATO Naval On-Call Force Mediterranean (NAVOCFORMED). NAVOCFORMED is meer dan twintig jaar actief geweest in het gebied in en om de Middellandse Zee. 

SNMG2 is onderdeel van de NATO Response Force (NRF), wat inhoudt dat SNMG2 beschikbaar is voor NRF-operaties. Wanneer er geen NRF-operaties zijn, bestaan de activiteiten van SNMG2 net als haar voorganger uit patrouilleren en oefeningen. SNMG2 functioneert niet met een vaste bezetting, noch leveren iedere keer dezelfde landen schepen voor SNMG2. Maar er zijn wel een aantal landen, die vrijwel altijd schepen leveren voor SNMG2. Deze landen zijn: Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Naast deze landen leveren ook, op niet reguliere basis, andere NAVO-leden schepen voor SNMG2. 

Dit is de eerste keer sinds lang dat een taskforce van de NAVO trans-Atlantische operaties uitvoert in Noord-Amerika. Fleetex zal een waardevolle ervaring zijn voor een geïntegreerde groep. SNMG2, CSG8 en Canadese troepen zullen samen trainen om te leren hoe als een hechte eenheid een verscheidenheid aan dreigingen te pareren. 

SNMG2 schepen zijn o.a. de Amerikaanse USS LEYTE GULF (CG 55), de Duitse FGS NIEDERSACHSEN (F 208) en het Turkse schip TCG KEMALREIS (F 247). 

De Canadese marine en de Carrier Strike Group 8 (CSG8) oefenen ook samen. Elke kans die we hebben om met meerdere legers van NAVO-landen te trainen is waardevol, zegt Rear Adm. Brad Williamson, Commandeur van SNMG2. Deze periode zal ons leren samen te werken, ik ben erg enthousiast om ervaringen met alle geallieerde scheepsmaten te delen. 

Lees meer: http://www.aco.nato.int/snmg2-is-in-florida-to-prepare-for-fleetex.aspx
 

Oorlogsoefeningen in de Zwarte Zee 

Oorlogsschepen van de NAVO voeren in juli in de Zwarte Zee trainingsmissies uit. Het aantal schepen van de NAVO in de Zwarte Zee bedraagt negen, een record in de recente geschiedenis. 

Voor de Bulgaarse kust heeft van 4 tot 13 juli 2014 de oefening ‘Breeze’ plaatsgevonden. Een oefening van de Standing NAVO Mine Counter-Measures Group Two (SNMCMG2), geleid door het Italiaanse fregat Aviere (F583). De mijnenvegers Rimini (M5561 - Italië), Accay (M270 - Turkije) en Chiddingfold (M37 - Engeland) en het Griekse korvet Macitis horen bij dit eskader. Bulgarije treedt als gastland op. Het scenario: destructie van schepen van de vijand en organisatie van luchtverdediging voor marine en de infrastructuur (Zie Atlantic Council Russia, U.S. ships sail in competing Black Sea exercises, July 7, Navy Times 2014).

 

De Russische Zwarte Zeevloot is ironisch genoeg op 4 juli oefeningen begonnen met rond 20 oorlogsschepen en ondersteunende vaartuigen plus SU-24 gevechtsvliegtuigen. Er worden vijf kruisraketten getest. Rusland wil de NAVO aanwezigheid niet in de Zwarte Zee. Er is speciale aandacht voor de USS Vella Gulf, die de Breeze oefening leidt. 


Grondtroepen in Oost Europa 

Sinds 2006 heeft de VS haar wapenarsenaal in Polen op de westerse grens met Rusland (Kaliningrad) opgevoerd. De inzet van Amerikaanse troepen in Polen wordt in juli 2010 gestart (65 kilometers van de grens met Rusland) met het oog op de opleiding van Poolse strijdkrachten in het gebruik van de door de VS maakte Patriotraketten (Stars and Stripes, 23 Juli 2010). 

Het Pentagon kondigt begin augustus de inzet van Amerikaanse troepen en de Nationale Garde troepen naar de Oekraïne aan als onderdeel van een militaire oefening. De VS en de NAVO zijn ook van plan meer grondtroepen (zoals beschreven door NAVO Generaal Breedlove) in te zetten in Polen, Letland, Estland en Litouwen, alsook in Georgië en Azerbeidzjan aan de zuidgrens van Rusland. 

Het inzetten van grondtroepen komt letterlijk uit de ontwerptekst van de "Russische Agressie Preventie Act" (RAPA) (S.2277 - 113e Congres (2013-2014)) en maakt ook deel uit van een NAVO "defensieve" strategie in het geval van een "Russische invasie": 

De annexatie van de Krim door Rusland en het conflict in Oost Oekraïne hebben Letland, Estland en Litouwen gealarmeerd.  De leiders van de 28 NAVO-landen zullen deze landen proberen gerust te stellen tijdens de top op 4 en 5 september in Wales. 

Angela Merkel bezoekt Letland in augustus 2014 en doet een belofte (namens de NAVO) de Baltische Staten te beschermen. 

Alle landen, met inbegrip van de Baltische staten en Polen, moeten hun infrastructuur versterken ... zodat ze extra troepen kunnen hosten voor training en crisissituaties, zegt Letlands minister van Defensie Raimonds Vejonis tegen Reuters.  In het geval van Letland betekent dat investeringen doen in de Adazi landmacht basis, de vliegbasis Lielvarde en marinebasis Liepaja marinebasis. Hij hoopt dat de NAVO zal meebetalen. 

President Obama bezoekt Estland op 3 september om de Baltische Staten te verzekeren van bescherming. 

Letland en Litouwen spenderen 0,9 en 0,8 procent van het nationaal inkomen aan defensie. Ze hebben beloofd tegen 2020 dit percentage te hebben verhoogd naar 2% (Reuters, August 22, 2014).
 

Ten zuiden van Rusland in Azerbaijan en Georgië 

Turkije, Azerbaijan en Georgië hebben op 22 augustus een verdrag ondertekend om gezamenlijk hun defensiekracht te versterken. Dit zal de NAVO ten goede komen, want er is een transitroute door deze gebieden die wordt gebruikt om NAVO vracht naar Afghanistan te brengen (Zie Azeri News, August 22, 2014). 


Obama’s “centrale spil voor Azië” 

In het Verre-Oosten worden de grenzen van Rusland ook bedreigd. De VS breidt daar de militaire aanwezigheid uit. Er worden bondgenoten gezocht: Japan, Zuid-Korea en Australië. Deze landen hebben bilaterale militaire samenwerkingscontracten gesloten met Washington. Als bondgenoten van de VS worden zij ook betrokken bij de oorlogsplannen van het Pentagon tegen Rusland, China en Noord-Korea. 

Japan en Zuid-Korea maken bovendien deel uit van het Amerikaanse militaire project met de wereldwijde stationering van raketsystemen en snelle militaire krachten, zoals dat werd afgesproken tijdens de Reagan regering (Mahdi Darius Nazemroaya, Global Military Alliance: Encircling Russia and China, Global Research, October 5, 2007). 

Hoewel Rusland formeel binnen de jurisdictie van het Amerikaanse- Europese Command (USEUCOM) valt, worden Amerikaanse oorlogsplannen tegen Rusland gecoördineerd vanuit Amerikaanse Strategic Command Headquarters (USSTRATCOM) in Omaha, Nebraska.


Bron: historyfuturenow.com
 

Militair verdrag tussen de VS en Australië 

Op 12 augustus 2014 ondertekenen Australië en de VS een militaire overeenkomst waardoor Amerikaanse troepen op Australische bodem worden toegestaan. De militairen van beide landen kunnen trainen en leren om beter samen te werken wanneer zij moeten worden ingezet in binnen- en buitenland. Deze lange-termijn- overeenkomst zal de regionale veiligheid verdiepen, zegt Chuck Hagel, Amerikaans minister van Defensie afgelopen dinsdag. De alliantie tussen de VS en Australië is het "fundament" voor de stabiliteit in de regio van Azië en de Pacific. 

Moskou kondigt ook op 12 augustus aan oefeningen te starten rondom de Kuril eilanden in de Pacific (geclaimd door Japan, Moscow Times, August 12, 2014). 


Het gevaar van een Derde Wereldoorlog
 

Deze vernieuwde confrontatie tussen Oost en West wordt ten onrechte bestempeld als een "nieuwe Koude Oorlog". Internationale diplomatie is er niet. Rusland wordt uitgesloten van de Groep van Acht (G8), nu de G-7 (Group of Seven Nations). De supermachten zijn er niet op gericht om militaire confrontatie te vermijden. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is de facto spreekbuis geworden van het US State Department. 

De VS en de NAVO zullen niet in staat zijn om een conventionele oorlog tegen Rusland te winnen. Het gevaar is groot dat een militaire confrontatie zal leiden tot een nucleaire oorlog. 

In het post-Koude Oorlog tijdperk worden kernwapens niet langer beschouwd als een "laatste redmiddel", zoals onder de Koude Oorlog doctrine van "Mutual Assured Destruction '(MAD). Dit is een gegarandeerde wederzijdse vernietiging, de militaire strategie die ervan uitgaat dat een gebruik van nucleaire wapens op grote schaal door een van twee zijden in een oorlog zou resulteren in de vernietiging van zowel de aanvaller als de verdediger. Het is gebaseerd op het idee dat het dreigen met zware wapens nodig is om te voorkomen dat de ander diezelfde wapens gebruikt.

Nu gebeurt precies het tegenovergestelde. Kernwapens worden door het Pentagon aangekondigd als "onschuldig voor de burgerbevolking, omdat de explosie ondergronds is". 

In 2002 heeft de Amerikaanse Senaat het groene licht gegeven voor de inzet van nucleaire wapens in het geval van oorlog. Atoombommen zijn onderdeel geworden van de "militaire gereedschapskist", ze kunnen naast conventionele wapens worden gebruikt. 

Wanneer oorlog vrede wordt, staat de wereld op zijn kop. Kernwapens worden door Washington bestempeld als "instrumenten van de vrede". 

Ook in scenario’s met chemische wapens is voorzien. Onconventionele oorlogsmiddelen worden gebruikt: financiële strafmaatregelen, handelssancties, geheime operaties, geo-engineering en ‘environmental modification technologies’(ENMOD): doelbewust manipuleren of veranderen van het milieu met als doel het weer te veranderen voor militaire doeleinden. 

Westerse leiders zijn op een punt beland waar de toekomst van de mensheid in gevaar is. De bijeenkomst in Wales begin september is uitermate belangrijk! 

We hebben te maken met een Derde Wereldoorlog scenario. Dat is het doel van de door de Britse premier David Cameron georganiseerde NAVO-top in Wales. De agenda van deze vergadering is door Washington, de NAVO en de Britse regering opgesteld. 

Cameron: Leiders [van de NAVO-landen] moeten de lange termijn relatie met Rusland afzetten tegen de recente illegale acties van Rusland in de Oekraïne. 

De top wordt door Cameron gebruikt om de robuuste aanwezigheid van de NAVO in Oost-Europa te evalueren en bondgenoten gerust te stellen (Zie PM writes to NATO leaders ahead of NATO Summit Wales 2014). 

Het is essentieel om de "militaire tijdlijn" te ondermijnen: 

1) blokkeer de organisatie van de komende NAVO-top bijeenkomst op het Celtic Manor Resort, Newport, Wales (afbeelding onder) op 4 en 5 september, door politieke druk, protest en veel mensen. Er mag geen politieke consensus voor een WO III worden opgebouwd.

 Celtic Manor  

2) Er zullen behalve de 28 NAVO landen nog leiders van 32 andere landen aanwezig zijn. Er moeten in alle 60 landen anti-oorlogscampagnes worden gehouden om de mensen in de Top in Wales af te remmen.* 

3) Houdt de aanname van de “Russian Aggression Prevention Act” (RAPA) wetgeving in het Amerikaanse Congres tegen, door senatoren en leden van het Congres onder druk te zetten. De aanname van RAPA wordt momenteel geblokkeerd door een commissie. Of RAPA wordt aangenomen of niet, de voorgestelde wetgeving is belangrijk want deze zet de toon voor "politieke consensus voor oorlog". 

4) Start brede anti-oorlogsdebatten en protestbewegingen in de VS en alle NAVO-lidstaten.

5) Ondermijn de legitimiteit van de militaire agenda van de VS-NAVO en Israël door middel van contra-propaganda, gericht tegen de mainstream media-aandacht; 

Wereldwijd moet de publieke opinie zich bewust zijn van de dreigende oorlogsplannen.

 

Verspreid deze woorden! 

 

Door Prof Michel Chossudovsky Copyright © 2014 Global Research 
Bron: dangerous-crossroads-us-nato- 

Noot:
*Further details: Summit Meeting of NATO Heads of State and Government, Newport, Wales, United Kingdom – 4-5 September 2014