Destabilisatie Venezuela: gefinancierd door ‘Project Democratie’


De protesten tegen de zittende regering in Venezuela die in februari zijn begonnen worden geleid door personen die nauwe banden hebben met Washington. Leopoldo Lopez en Maria Corina Machado - twee leiders van de bloedige protesten, hebben een lange geschiedenis als collaborateurs en stromannen van Amerika. De National Endowment for Democracy , het "NED" en het US Agency for International Development “USAID” hebben vele miljoenen dollars doorgesluisd naar politieke partijen van Lopez: ‘Primero Justicia’ en ‘Voluntad Populair’ en Machado’s: NGO Sumate en haar verkiezingscampagnes.

NED en USAID hebben tussen 2013 en 2014 meer dan 14 miljoen dollars aan oppositiegroeperingen gegeven voor hun politieke campagnes en voor de organisatie van de huidige protesten. Anti-Chavez bewegingen worden sinds 2001 gesponsord door Washington. Miljoenen dollars werden uitgegeven aan organisaties van de zogenaamde "civil society" om in 2002 een staatsgreep tegen president Chavez te plegen. Toen de staatsgreep mislukte opende USAID een kantoor (Office of Transition Initiatives (OTI)  in Caracas om samen met de NED meer dan $100 miljoen te spenderen aan de ondermijning van de regering van Chavez.

OTI moest zijn deuren sluiten in Venezuela toen in 2011 duidelijk werd dat er ernstige schendingen van de wet en soevereiniteit waren gepleegd. Het kantoor werd vervolgens overgeplaatst naar Amerika. De stroom geld stopte niet, ondanks de vaststelling dat het door de wet (Law of Political Sovereignty and National Self-Determination) was verboden om met buitenlands geld binnenlandse politieke groeperingen in Venezuela te financieren. Sinds 2012 is er via USAID tussen 5 en 6 miljoen dollars betaald aan oppositiegroepen in Venezuela.

De National Endowment for Democracy of NED is een "stichting" die in 1983 werd opgericht door het Congres van Amerika om het werk van de CIA’s openlijk openlijk te kunnen doen. Het is een van de belangrijkste financiers van destabilisatie in Venezuela. Het komt erop neer dat het Congres miljoenen dollars geeft aan de National Endowment for Democracy, die het vervolgens doorgeeft aan bepaalde bewegingen en begunstigden in het buitenland.

Venezuela is zeker niet het enige land waar operaties plaatsvinden om zogenaamd de maatschappelijke structuur te versterken en “de democratie te bevorderen”, maar die niets meer dan een dekmantel zijn. Venezuela is niet het enige land waar het er op neerkomt om de ene politieke kracht te bevoordelen boven de andere.

 Eva Golinger schreef 'The Chavez code'

Volgens het jaarverslag van NED in 2013 werden er 2,3 miljoen dollars naar oppositiegroepen doorgesluisd. $1,787,300 ging direct naar anti-regering bewegingen en $590.000 werd gedistribueerd naar regionale organisaties die samenwerken met en werken voor de Venezolaanse oppositie. Meer dan 300.000 dollars werden gespendeerd aan de scholing van een nieuwe generatie leiders die een tegenkracht moeten gaan vormen voor de regering van president Maduro. Een van zulke organisaties is FORMA (http://www.forma.org.ve), een organisatie die wordt geleid door Cesar Briceño en banden heeft met bankier Oscar Garcia Mendoza.

Garcia Mendoza is directeur van de Banco Venezolano de Credito, de Venezolaanse bank die de dollarstroom verzorgt tussen aan de ene kant NED en USAID en de oppositiegroeperingen, zoals Sumate, CEDICE, Sin Mordaza, Observatorio Venezolano de Prisiones en FORMA.

Ook bepaalde media in Venezuela en krachten die president Nicolás Maduro in diskrediet moeten brengen krijgen geld van NED: Espacio Publico, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Sin Mordaza en GALI. Er is het laatste jaar een ware mediaoorlog tegen de regering gaande. Maduro is opgegroeid in de volkswijken van de Venezolaanse hoofdstad Caracas als zoon van een vakbondsman. Hij stond mee aan de wieg van de Movimiento Quinta República, de socialistische partij die Chávez in 1998 aan de macht en hem in het parlement bracht. Sinds de dood van Hugo Chávez op 5 maart 2013 is Maduro waarnemend president van Venezula.

In de wet staat dat het niet mag, maar NED sponsort de oppositiecoalitie de “Democratic Unity Table”. Via het Amerikaanse International Republican Institute (IRI) wordt $100.000 gegeven om “ervaringen die zijn opgedaan met antiregering groepen in Nicaragua, Argentinië en Bolivia te delen…". Het jaarverslag van NED uit 2013 zegt het als volgt: het instituut zal de uitwisseling van ervaringen vergemakkelijken tussen de Venezolaanse Democratic Unity Roundtable en collega's uit Bolivia, Nicaragua en Argentinië. Het IRI zal deze mensen samenbrengen en door middel van een reeks activiteiten ervoor zorgen dat er aanpassingen-op-maat kunnen worden gemaakt voor de situatie in Venezuela. 

IRI heeft al voor de staatsgreep tegen Chavez in 2002 de rechtse Primero Justicia en Voluntad Popular helpen oprichten. De directeur van IRI uit die tijd, George Folsom, heeft de coupe openlijk gesteund en de rol van het IRI daarin in een PR persbericht toegelicht.

Het Spaanse instituut FRIDE onderzocht de financiering van groeperingen in Venezuela door buitenlandse mogendheden. Het rapport is duidelijk. Het is tegen de Venezolaanse wet. Maar soms wordt cash geld gebracht, of worden er in het buitenland bankrekeningen geopend  voor de oppositiepartijen. De Amerikaanse ambassade in Caracas kan ook fungeren als plaats waar geld wordt heengebracht wat later illegaal wordt overhandigd.

Het is helder dat de Amerikaanse regering continue bezig is oppositiepartijen in Venezuela te financieren en dat dit onwettig is. Er zijn sterkere maatregelen nodig om de soevereiniteit en democratie van het volk te verdedigen.

 

Eva Golinger is schrijfster van The Chavez Code en haar blog.

Copyright © 2014 Global Research

Bron: dirty-hand-of-the-national-endowment-for-democracy-in-venezuela/5379325