Oekraïne: twee maanden voor machtsovername werden troepen daarvoor in Polen getraind

 

22 april 2014
Leugens komen steeds sneller aan het licht. Twee maanden na de machtswisseling in de Oekraïne brengt de Poolse pers naar buiten wat de rol van Donald Tusk was in de voorbereidingen tot de machtsovername. De onthulling  is in tegenspraak met de westerse uitlatingen en laat zien dat het huidige interim regime van Oleksandr Tourtchynov door de NAVO in het zadel is gezet, een schending van het internationale recht.In hoedanigheid van EU onderhandelaar ondertekende Radosław Sikorski op 21 februari 2014 een crisisovereenkomst met de Oekraïense president Viktor Yanukovych.

De volgende ochtend werden de mannen die in het geheim in polen getraind werden in stelling gebracht om de macht over te nemen. 

Dit artikel is gebaseerd op informatie die door de Poolse oppositie verkregen werd. Op dit moment wordt de zaak van de getrainde Pravvy mensen aan de Poolse  procureur –generaal voorgelegd. 

Het weekblad ‘Nie’ publiceerde een opmerkelijk ooggetuigen verslag van de gewelddadige  training  die de EuroMaidan [1] activisten ontvingen. De feiten daaromtrent worden momenteel geverifieerd.

Volgens deze bron werden, in september 2013, 86 leden van de rechtse beweging (Sector Pravy) uitgenodigd door de Poolse minister van buitenlandse zaken Radosław Sikorski onder de noemer van een universitaire uitwisseling. In werkelijkheid waren dit geen studenten en velen van hen waren boven de 40 jaar oud. Afwijkend van het officiële verhaal verbleven zij niet op de technische afdeling van de universiteit in Warschau, maar werden zij overgebracht naar het politie trainingscentrum in Legionowo, dat een uur rijden van de hoofdstad ligt. Daar ontvingen zij vier weken intensieve training in het leiden van mensenmassa’s, persoonsherkenning, gevechtstechniek, commandotaken, crisisgedrag, beveiliging tegen gasaanvallen door de politie, barricades opwerpen en schietoefeningen waaronder het werken met scherpschutters geweren. 

Deze oefeningen vonden plaats in september 2013 terwijl de protesten op het Maidan plein pas plaatsvonden vanaf 21 november toen de onrust ingezet werd door de ondertekening van het EU-verdrag, het  EU Association Agreement door premier Mykola Azarov. 

Het Poolse weekblad laat foto’s zien van de trainingen waarbij Oekraïense mannen in Nazi uniformen naast civiele Poolse instructeurs staan.

 Deze onthullingen werpen ook een nieuw licht op  de resolutie die begin december in Polen door het parlement (Sejm)werd aangenomen waarin gesproken werd over: ‘ Totale solidariteit met de Oekraïense bevolking, die de wereld laat zien dat zij een volledig lidmaatschap bij de Europese Unie wensen’. Natuurlijk waren de parlementariërs nog niet op de hoogte van de betrokkenheid van hun eigen land bij de gewelddadige machtsovername die vanuit Polen gepland,  ingezet  en verwezenlijkt is.

 Dit schandaal laat de rol zien die de NAVO aan Polen toekende in dit gebeuren en die analoog is aan de rol die Turkije speelt in de zaak Syrië. De pro-Europese liberaal Donald Tusk is zijn taak in deze toegewijd. Minister van buitenlandse zaken Radosław Sikorski (voormalig journalist en politiek vluchteling in het Verenigd Koninkrijk) was het meesterbrein achter Polens intergratie in de EU. Als lid van de ‘WeimarTriangle’ was hij een van de drie EU afgevaardigden die op 21 februari het bestand tussen president Viktor Yanukovych en drie ‘Euromaiden’ opstandelingen tot stand bracht [2]. 

Onnodig te zeggen dat de Oekraïense president niet op de hoogte was van de betrokkenheid tussen de Poolse afgevaardigde en de opstandelingen. Minister van binnenlandse zaken van Polen en tevens coördinator van speciale eenheden Bartłomiej Sienkiewicz (de achterkleinzoon van de Henryk Sienkiewicz, bekend van het boek ‘Quo Vadis?’), was de oprichter van het departement voor staatsveiligheid (Urzd Ochrony Państwa), de huidige Poolse geheime dienst. Daarnaast is hij medeoprichter en was hij vicepresident van het ‘Centrum voor Oosterse Studies’ (Ośrodek Studiów Wschodnich), een nationale denktank, die de situatie in de Balkan en oost Europa in de gaten houdt, met de nadruk op de Oekraïne en Turkije. Dit geeft een beeld van de grote invloed die het westen uitoefent en geeft de macht aan die het westen heeft in de huidige ontwikkelingen, Daarin wordt een grote rol gespeeld door de samenwerkingsverbanden met de Carnegie Foundation [3]. 

Tijdens de regeringsperiode van Yulia Tymoshenko (2007-2010) was de huidige interim-president van de Oekraïne, Oleksandr Tourtchynov, hoofd van de geheime dienst en waarnemend premier. Hij ging samenwerkingsverbanden aan met de toen al premier van Polen Donald Tusk, de toenmalige minister van defensie Radosław Sikorski en met Bartłomiej Sienkiewicz direkteur van de privéfirma die geheime diensten verleend  ASBS Othago. 

Om de naburige regering omver te werpen, werden in Polen Nazi activisten ingezet zoals wat in Turkije gebeurt door Al Qaida groeperingen om de Syrische regering omver te werpen. Het is niet geheel onverwacht dat de Poolse autoriteiten de kleinkinderen van Nazi’s inzetten die door de NAVO zijn ondergebracht in hun Gladio netwerk dat eerder tegen de Sovjets ingezet werd. Daarbij moeten we het feit in ogenschouw nemen dat in 2005 een geschil speelde tijdens de presidentsverkiezingen. Toentertijd maakte de journalist en parlementariër Jacek Kurski bekend maakte dat de grootvader van Donald Tusk, Józef Tusk een rol heeft gespeeld in de Duitse Wehrmacht. Na aanvankelijke ontkenning moest de premier toegeven dat zijn grootvader inderdaad deel uitmaakte van het Nazi leger maar dat dat plaatsvond na de annexatie van Danzig en onder grote druk. Dit feit spreekt boekdelen over hoe Washington zijn agenten plaatst op cruciale plekken in Oost Europa. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat Polen een groep criminelen heeft getraind die een democratisch gekozen president van de Oekraïne omver moest werpen die op 21 februari een verdrag tekende terwijl ondertussen de opstandelingen de macht grepen. 

Er bestaat geen twijfel over dat de hele zaak gefinancierd is door de VS, wat duidelijk werd na het openbaar maken van het telefoongesprek door Victoria Nuland met ambassadeur Geoffrey R. Pyatt [4]. Daarbij wordt ook duidelijk dat NAVO lidstaten, inclusief Lithouwen ( in het verleden was Lithouwen onderdeel van een groot een Pools-Lithouws rijk), alsook Israel wat betreft militaire leidende macht een rol hebben gespeeld in deze coup[5]. Deze actie laat zien dat de NAVO een groot en aktief Gladio netwerk in Oost Europa heeft[6]. Daaraan kunnen we verder toevoegen, dat er na de daadwerkelijke coup, huurlingen van Greystone Ltd., een dochteronderneming van Academi (voorheen Blackwater), ingezet zijn in de Oekraine in samenwerking met de CIA[7]. 

Deze feiten laten een geheel nieuw beeld zien van de coup die op 22 februari 2014 plaatsvond in de oekraine, en weerspreken het beeld dat de VS in de pers schetste van de situatie (zie punt 3 en 4 van het feitenschema van 5 maart 2014 [8] ). Hier is sprake ven oorlogshandelingen die onder internationaal recht vallen. De argumenten die het westen aanvoert betreffende de gebeurtenissen, ook richting Rusland en zijn handelingen in de Krim, blijken van nul en generlei waarde.  
 

Door: Thierry Meyssan, Voltaire Network

Bron: http://www.voltairenet.org/article183373.html

 

Bronnen:

[1] « Tajemnica stanu, tajemnica Majdanu », Nie, n°13-2014, 18 April 2014.

[2] “Agreement on the Settlement of Crisis in Ukraine”, Voltaire Network, 21 February 2014.

[3] “The Carnegie Endowment for International Peace”, Voltaire Network, 25 August 2004.

[4] “What about apologizing to Ukraine, Mrs. Nuland?”, Oriental Review/Voltaire Network, 7 February 2014. And “The Secret Agenda of Ashton and Nuland Revealed”, by Wayne Madsen, Strategic Culture Foundation/Voltaire Network, 12 March 2014.

[5] “Camouflaged Israeli soldiers on Maidan Square”, Voltaire Network, 3 March 2014.

[6] “The new Gladio in Ukraine”, by Manlio Dinucci, Voltaire Network, 21 March 2014.

[7] “US mercenaries deployed in Southern Ukraine”, and “CIA director in Kiev searching for missing mercenaries”, Voltaire Network, 4 March and 16 April 2014.

[8] “State Department Fact Sheet on Putin’s False Claims About Ukraine”, Voltaire Network, 5 March 2014.