De verschuiving naar een autoritaire toekomst 

Waarom de mensen in het Westen langzaam maar zeker burgerlijke vrijheden verliezen

Global Research, 2 januari 2014

Politici aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, die een stoer imago willen uitstralen tégen criminaliteit, terrorisme en idealisme raken een gevoelige plek bij het publiek. Het blokkeert hun vermogen om kritisch na te denken. Obama's agressieve reactie op Edward Snowden's openbaringen bijvoorbeeld. Het lijkt alsof ‘wij, het volk….’ op de een of andere manier de weg kwijt zijn geraakt. Hoe komt het dat we onze hard bevochten burgerrechten zomaar laten afpakken?

Veel landen in het Westen, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, de VS en Nederland hebben de laatste jaren een exponentiële toename van technologische bewaking gezien en een afname van parlementaire en rechterlijke controle op de politie en geheime diensten. Mensen kunnen worden gearresteerd zonder dat er een directe aanklacht is, privacy is iets uit het verleden, net zoals de vrijheid van meningsuiting… allemaal ingeruild voor meer controle door de staat. Bijna iedereen heeft het aanvaard. Waarom gebeurt dit allemaal?

Om een voorbeeld te geven: ten tijde van premier Tony Blair zijn 45 wetten goedgekeurd die 3000 nieuwe strafbare feiten hebben gecreëerd. Brits schrijver John Kampfer stelt dat in Engeland de afgelopen tien jaar meer strafbare feiten zijn begaan in dan in de honderd jaar daarvoor. Dit alles werd gelegitimeerd door het idee dat een 'terroristisch virus’ de Westerse beschaving had aangevallen. We stemden daarom angstig in met alle voorgestelde maatregelen.

Deze culturele verschuiving naar een autoritaire toekomst is geen toeval van de natuur. Het is door de mens veroorzaakt. Van boven naar beneden (top down) geïnduceerde verschuivingen gebeuren alleen als politici, bedrijven, media experts en andere culturele iconen in staat zijn om de juiste symbolen en technieken te vinden om de nieuwe boodschap over te brengen.

Naast deze technieken is er ook iets anders dat onze apathie in dit opzicht stimuleert. Psycholoog Abraham Maslow sprak in zijn tijd al over het belang van vrije tijd voor ons persoonlijk welzijn en voor het welzijn van de gemeenschap als geheel. Vrije tijd creëert de mogelijkheid om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. Momenteel wordt de vrije tijd ‘aangevallen’. Dertig jaar lang stagnatie van inkomsten te midden van steeds meer stijgende prijzen; mensen moeten worstelen om de kost te verdienen. Voor de meesten van ons is er minder tijd om kritisch na te denken.

Omdat politici en opiniemakers marketing tools gebruiken om ons te verleiden wordt het nog moeilijker. Vergeet niet, dat niet lang na de bank bailout in 2008 de discussie werd herschreven op een zodanige manier dat het ineens de schuld was van bovenmatige overheidsuitgaven in plaats van de ongereguleerde financiële sector. Deze boodschap werd herhaald als een STER-spot, steeds weer en weer. Herhaling neutraliseert effectief het kritisch denken. Vandaar dat Nazi propagandist Joseph Goebels iets op het spoor was toen hij verklaarde:

"Als je de leugen groot genoeg maakt en maar blijft vertellen, dan zullen de mensen het uiteindelijk geloven".

Lang nadat Goebbels was overleden werd door psychologen door middel van experimenten ontdekt dat het de natuurlijke neiging is van de mens ontvankelijker te zijn voor berichten waaraan we meer worden blootgesteld. Men noemt dit "de wet van blootstelling”. We moeten ons afvragen of deze gewoonte gezond is voor ons welzijn.

Psychologen ontdekten bovendien dat ons vermogen om kritisch na te denken ernstig wordt beperkt als we onder stress handelen. Bange mensen hebben de neiging om de werkelijkheid waar te nemen door een prisma van eenvoudig goed of fout, waardoor de natuurlijke complexiteit opzij wordt gezet. Als we bang zijn kunnen we gemakkelijk voor de gek worden gehouden. Politici en bedrijven kunnen de verleiding niet weerstaan ​​om dit dierlijk instinct te manipuleren. Zoals toen we zonder legitimiteit een oorlog begonnen.

Men zou kunnen verwachten dat de mainstream media haar rol als waakhond serieus zou nemen en die politici die zwart-wit polemiek creëren van repliek zouden voorzien. Maar de meeste (particuliere) media echoën de stem van de corporaties, die niet veel verschilt van die van de overheid. Als gevolg daarvan zijn andersdenkenden en meer genuanceerde stemmen ondervertegenwoordigd in het culturele debat. Ook dat maakt het moeilijker wordt om goed geïnformeerde beslissingen te nemen.

Men merkt ook het langzame maar gestage verdwijnen van de scheidingslijn tussen media en entertainment. Amerikaans academicus Daniel Hallin stelt dat de gemiddelde tijd die politici in de media wordt gegeven is gekrompen van veertig seconden in de jaren 1960 tot tien seconden in 1988. Het resulteert in zogenaamd 'paardenrace' nieuws, nieuws gepresenteerd als een spel van ‘wie is de meest geestige’, waarin politici proberen populair te worden met pakkende one-liners.


Nu hebben we vier redenen genoemd: de aanval op de vrije tijd, herhaling van informatie, angstbeleid en de transformatie van onze mediakanalen van waakhonden tot schoothondjes, tezamen creëren ze een situatie waarin onze geest langzaam oplost in een oceaan van lawaai, afleiding en verkeerde informatie.

Ondertussen produceren politici, bedrijven en media een sociale omgeving vol angsten en illusies om zelf meer winst te kunnen maken. Deze maatschappelijke krachten fungeren als zwaartekracht voor overheids-en bedrijf empowerment. Dat wil zeggen, ze trekken kracht weg van de mensen om deel te nemen in een geestelijk gezonde betekenisvolle democratische omgeving.

Thomas Jefferson heeft eens gezegd dat de overheid bang moet zijn voor de macht van het volk. Als we nu zien, hoe het volk reageert op de ontboezemingen van Snowden, dan is dat een teken van de huidige tijd. Zijn we compleet hersendood geworden of is er nog hoop?

Waarschijnlijk de beste vraag die hedendaagse Westerlingen zich kunnen stellen is: zal de huidige machtsstructuur in staat zijn om deze duidelijke schendingen van de burgerrechten te verhullen of is deze boodschap te luid om te negeren?

Of, om het botweg te zeggen: zal dit een overgang zijn naar een meer zinvolle democratie of naar een geavanceerde vorm van autoritarisme? Wat is jouw standpunt…..?

 

Door Werner de Gruijter  Copyright © 2014 Global Research

Bron:
http://www.globalresearch.ca/why-the-west-slowly-abandons-its-civil-liberties-the-shift-towards-an-authoritarian-future/5363401