9/11 2001 Aanzet tot controlemaatschappij en twaalf jaar oorlog

Voor een schat aan informatie over 9/11 ga naar:
http://www.waarheid911.nl/ 

Bron: http://youtu.be/ikKxE_HXrzg