Witte Huis betrokken bij gifgasaanval?


Een groeiende bewijslast van verschillende bronnen uit het Midden-Oosten - veelal van mensen die zich hebben aangesloten bij de Syrische oppositie en diens buitenlandse sponsors - maakt duidelijk dat de gifgasaanval van 21 augustus 2013 in de buitenwijken van Damascus een geplande provocatie was van de Syrische oppositiepartij.

In hoeverre de Amerikaanse regering voorkennis had van deze provocatie vergt meer onderzoek, maar wat we al weten zet Barack Obama’s Witte Huis in een verontrustend licht.

Op 13 en 14 augustus 2013 werd begonnen met de voorbereidingen om een grote militaire wapenstroom op gang te brengen vanuit Turkije naar de Syrische oppositiepartij. De eerste vergaderingen tussen hoge militaire bevelhebbers van het Syrische oppositieleger met vertegenwoordigers van Qatar, Turkije en de Amerikaanse inlichtingendiensten ("Mukhabarat Amriki") vonden plaats in de Turkse garnizoensstad op de grens met Syrië Antakya.

Antakya wordt gebruikt als commandocentrum en hoofdkwartier van het Vrije Syrische Leger (Free Syrian Army, FSA) en hun sponsors uit de andere landen. Regionale commandanten werden op de hoogte gebracht van een dreigende escalatie: "een veranderende ontwikkeling" zou gevechten oproepen, die op hun beurt zouden moeten leiden tot een door de VS geleide aanval op Syrië.

Het FSA moest zijn troepen voorbereiden en het bombardement van de VS gebruiken om naar Damascus op te trekken en de regering van Bashar al Assad omver te werpen. De inlichtingendiensten van Qatar en Turkije verzekerden de Syrische regionale commandanten dat zij voor het komend offensief de beschikking zouden krijgen over tal van wapens.

In alle FSA kampen in de provincie Hatay kwam op 21-23 augustus 2013 inderdaad een ongekende wapendistributie op gang.  Alleen al in het gebied van Reyhanli kreeg de oppositie meer dan 400 ton aan wapens, voornamelijk machinegeweren, antivliegtuigwapens en munitie. Alles werd verspreid vanuit opslagplaatsen van de inlichtingendiensten van Qatar en Turkije, onder de strakke leiding van de inlichtingendienst van de VS.

De wapenvoorraad werd geladen op meer dan 20 trucks die vervolgens het noorden van Syrië doorkruisten. In het weekend van 24 en 25 augustus volgden nog eens transporten met enkele honderden tonnen aan voornamelijk geavanceerde anti tankraketten. Volgens ambtenaren in Hatay waren deze wapentransporten "de grootste, sinds het begin van alle onrust, meer dan twee jaar geleden". De leveringen vanuit Hatay gingen naar alle rebellen die actief zijn in het Idlib - to- Aleppo gebied, ook naar de aan al-Qaida gelieerde jihadisten.

Enkele hoge functionarissen van de Syrische oppositie en de Arabische staten benadrukten dat deze wapenleveranties specifiek waren om tijdens de op handen zijnde aanval van de VS te benutten. De laatste strategievergadering vond plaats op 26 augustus 2013, in Istanbul en werd bijgewoond door de Amerikaanse ambassadeur van Syrië: Robert Ford.

In garnizoensstad Antakya vonden belangrijke operationele coördinatievergaderingen plaats met mensen van de inlichtingendiensten van Turkije, Qatar en de Amerikaanse inlichtingendienst en de hoogste leiders van het FSA. De Syriërs werden geïnformeerd dat een bomaanslag over een paar dagen zou beginnen.

In duidelijke termen werd aan de Syriërs verteld dat binnen enkele dagen actie zou worden ondernomen, nadat het afschrikmiddel chemische wapens zou zijn gebruikt, zei een deelnemer aan deze vergaderingen. Een andere Syrische deelnemer zei dat hij ervan overtuigd was dat Amerikaanse aanval stond gepland voor donderdag 29 augustus. Verschillende deelnemers, zowel Syrische als Arabische, benadrukten dat de aanval zeker zou komen, ook al lijkt Obama nu formeel nog te twijfelen.

Dat doet de vraag rijzen hoeveel voorkennis de Amerikaanse inlichtingendienst en het Witte Huis hadden. Syrische en Arabische bronnen benadrukten dat de "Mukhabarat Amriki " actief deelnam aan de vergaderingen en briefings in Turkije. Ze wisten dat de oppositieleiders "een oorlog veranderende ontwikkeling" anticipeerden: een dramatische gebeurtenis, die een door de VS geleide militaire interventie zou uitlokken.

Het feit dat wapenopslagplaatsen, onder de strakke leiding van de Amerikaanse inlichtingendienst, werden opengemaakt en dat ongeveer duizend ton aan de hoogste kwaliteit wapens werd uitgedeeld aan het FSA, geeft aan dat de Amerikaanse inlichtingendienst zo'n provocatie verwachtte en deze wilde gebruiken om daaropvolgend Syrië aan te vallen.

Vandaar dat, zelfs als men in het Witte Huis niet van tevoren op de hoogte was van een komende gifgasaanval, ze tot de conclusie waren gekomen, of op zijn minst het vermoeden hadden, dat de "oorlog veranderende ontwikkeling" een gasaanval zou kunnen zijn, waarna de VS een geallieerde aanval op Syrië zou leiden.

Ondertussen zorgen de feiten ervoor dat over de versie van Washington steeds meer twijfels komen. Onmiddellijk na de aanval werden 3600 mensen behandeld in drie ziekenhuizen van Artsen Zonder Grenzen (MSF: médecins sans frontiers, artsen zonder grenzen).  ​​355 van hen stierven. Er werden MSF testen uitgevoerd.

Directeur MSF Bart Janssens vat zijn bevindingen samen: Médecins Sans Frontiers kan niet wetenschappelijk verklaren wat de oorzaak is van deze symptomen, noch vaststellen wie verantwoordelijk is voor de aanval. Maar, de gerapporteerde symptomen van de patiënten, de massale toestroom van patiënten en de besmetting van de medische staf en eerste hulpverleners – wijzen in de richting van blootstelling aan een neurotoxische stof.

Simpel gezegd, zelfs na het testen zo'n 3600 patiënten kan het MSF niet bevestigen dat “sarin” de oorzaak was van alle klachten. Volgens het MSF, kan de oorzaak een zenuwgas als sarin zijn geweest, maar ook geconcentreerd gas, dat wordt gebruikt om een publieke oproer te beheersen, of zelfs een hoge concentratie aan pesticide zou dezelfde symptomen kunnen veroorzaken. De oppositie meldt, dat het tijdens de aanval erg stonk, dat suggereert dat het zou kunnen komen uit de "sarin keuken" van jihadistische groeperingen (te onderscheiden met het geurloze militaire type Sarin) of geïmproviseerde middelen als pesticide.

Een gedeelte van het zogenaamde bewijsmateriaal is twijfelachtig.

Een klein incident in Beiroet roept grote vragen op. Libanese mannen, “fixers” voor de "Mukhabarat Amriki" slaagden erin om een Syrische man, die beweerde gewond te zijn geraakt door de gifgasaanval, medische hulp te laten zoeken in Beiroet. Hij kreeg hiervoor een flinke som geld, genoeg om lang van te leven. De man werd in een ambulance gezet en overgebracht naar het Farhat Ziekenhuis in Jib Janine, Beiroet. Het Witte Huis lekte onmiddellijk via de sociale media dat "het Libanese Rode Kruis sarin sporen had gevonden in het bloed van de Syriër".

Directeur George Kettaneh van Rode Kruis Operations liet echter weten dat de patiënt het Libanese ziekenhuis had verlaten, voordat artsen in staat waren om zijn bloed te testen. De patiënt verklaarde schijnbaar al snel dat hij was hersteld van zijn misselijkheid en geen verdere medische behandeling nodig had. De Libanese veiligheidsdienst is nog steeds op zoek naar de Syrische patiënt (en het honorarium dat hij ontving van de fixers van de Mukhabarat Amriki).

Syrische commandotroepen van de regering handelden op 24 augustus 2013, na informatie over de mogelijke daders van de chemische aanval in tunnels van het FSA in de voorstad van Damascus: Jobar. In het gevecht wat volgde werden blikken met giftig materiaal geraakt en verschillende Syrische soldaten kregen last van verstikking en de gewonden zijn in kritieke toestand.

Het Syrische leger heeft in een opslagplaats van het FSA vaten vol met chemische stoffen die nodig zijn voor het mengen  van "keuken sarin" gevonden, als ook laboratoriumapparatuur, beschermingsmaskers, geïmproviseerde explosieven, antitank- en mortiergranaten.

Op hetzelfde tijdstip dat het Syrische leger zocht in de tunnels van de rebellen werden vier Hezbollah-strijders in Ghouta getroffen door chemische agentia. Zowel de Syrische als de Hezbollah krachten handelden na informatie over de werkelijke daders van de chemische aanval. Damascus stuurde bloed en weefselmonsters en gevonden laboratoriumapparatuur naar Moskou.

Meerdere Syrische leiders, van wie velen geen aanhangers zijn van Bashar al-Assad, zelfs gezworen vijanden, zijn ervan overtuigd dat de Syrische oppositiepartij verantwoordelijk is voor de chemische aanval van 21 augustus 2013.

Ze geloven dat de gifgasaanval in Damascus een provocatie was om de VS en diens bondgenoten Syrië te laten aanvallen. Meest expliciet en welsprekend is Saleh Muslim, hoofd van de Koerdische Democratische Partij Unie (PYD) die vecht tegen de Syrische regering. Muslim twijfelt of Assad chemische wapens zou gebruiken, terwijl hij de burgeroorlog aan het winnen was.

"Het regime van Syrië heeft chemische wapens, maar zou deze niet gebruiken rond Damascus, vijf km van de VN commissie, die onderzoek doet naar chemische wapens. Zo dom is de Syrische regering natuurlijk niet", vertelde Muslim Reuters op 27 augustus 2013. Hij gelooft dat de aanval gericht was om Assad te beschuldigen, om daarna een internationale verontwaardigde reactie uit te lokken.  

Muslim is ervan overtuigd dat "sommige partijen, die willen dat het Syrische regime de schuld krijgt, die actie willen zien” de werkelijke schuldigen zijn. De VS exploiteert de gifgasaanval onmiddellijk om zijn eigen anti-Assad beleidsplannen een zwiep te geven en zouden de VN-inspecteurs bewijs vinden dat de rebellen achter de aanslag zaten, dan "zou iedereen de hele gasaanval vergeten”, zegt Muslim terwijl hij zijn schouders ophaalt. “Gaan ze de emir van Qatar, de koning van Saoedi-Arabië , of Erdogan van Turkije straffen?"

Gezien de omvang van de betrokkenheid van de “Mukhabarat Amriki” bij de activiteiten van de Syrische oppositie, vraag ik me af hoe het mogelijk is dat de Amerikaanse inlichtingendienst niets wist over het door oppositie geplande gebruik van chemische wapens in Damascus.

En als ze ervan op de hoogte waren, waarom dan de schijnheilige rush om de regering van de Assad de schuld te geven?

Hoe kan Obama de Syrische oppositie blijven steunen wanneer zij ongeveer 1.300 onschuldige burgers opzettelijk hebben gedood om een Amerikaanse militaire interventie uit te lokken? 

Yossef Bodansky , Senior Editor , GIS / Defensie en Buitenlandse Zaken , 1 september 2013
Auteursrecht Defensie en Buitenlandse Zaken en Oilprice.com 2013

Copyright © 2013 Global Research
Bron : http://www.globalresearch.ca/did-the-white-house-help-plan-the-syrian-chemical-attack/5347542