Schaliegaswinning een wereldwijd probleem, nu ook in Nederland

26 april 2013,
‘Fracking’ is het hydraulisch fractureren, fraccen of breken van schalie of kleisteen, een sedimentair gesteente (lei of steenkool) in de ondergrond van de aarde. Men zoekt naar commercieel te exploiteren schaliegas. Om het gesteente te bereiken, moeten via meerdere boorputten boringen worden gezet die, wanneer de oude diepe steenlaag is bereikt, horizontaal worden voortgezet. Het gas uit de bellen stroomt vervolgens via de boorleiding naar het oppervlak. Bij fracking wordt gebruik gemaakt van gigantische hoeveelheden zand, water en mengsels van erg giftige chemische stoffen. Schaliegas wordt ook ‘onconventioneel gas’ genoemd.

Fracking wordt overal in de wereld haastig langs regelgeving en vergunningen gesluisd, gezondheids-en milieuaspecten negerend. Voorstanders van 'snel geld' en speculanten van aandelen in gas 'futures' zorgen ervoor dat nieuwe wetten, die door olie en gasondernemingen zijn voorgekauwd, worden aangenomen.  Landeigenaren, gemeenteraden, kiezers ... u en ik worden tot zwijgen gebracht. De winst is voor de olie- en gasindustrie.

In Alberta (Canada) werken regeringsleiders, de Encana Corporation en hoofd van Justitie Neil Wittmann allemaal samen om het milieu met toxische wetten voor toxisch geld  te vergiftigen. Over de hele wereld worden mensen echter wakker. Ze protesteren tegen de ondernemingen, tegen de "toezichthouders", politie, wetgevers en rechtbanken, die vastbesloten lijken om door te gaan met de "onconventionele boortechniek".  In Frankrijk werd fracking al verboden (2011) alsook in Bulgarije (2012) en Tunesië. Het conflict over het onderwerp gaat door in Australië, Canada, China, Denemarken, Ierland, Polen, de Verenigde Staten en nu ook in Nederland.

Aangezien boringen in de ondergrond niet voldoende zijn om het gas te doen vrijkomen, dient een boorput door hydraulisch fraccen te worden gestimuleerd. Onder hoge druk worden grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten. Het gesteente scheurt en breekt. De mix van water, chemicaliën wordt weer opgepompt. Dit zogenaamde "produced water" neemt zware metalen en radioactieve elementen uit de ondergrond op, wat als chemisch afval dient te worden verwerkt. Een gedeelte van de gebruikte chemicaliën en vloeistoffen blijft ook achter. 

De methode met hydraulisch breken wordt pas sinds het einde van de 20e eeuw op grote schaal gebruikt. Om commerciële redenen hoeveelheden gas uit schalieformaties winnen is dus een vrij jong fenomeen. Er zijn vele aspecten die nog onbekend zijn, maar de volgende fenomenen zijn al wel geregistreerd: 

·         verhoogde kans op aardbevingen

·         ernstige gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van blootstelling aan chemische verontreiniging

·         onvoorziene explosies met lekkend gas

·         verhoogde incidentie van kanker in de buurt van olie-en gasputten

·         grondwaterbronnen en drinkwater raakt ernstig vervuild

·         verlaagd en wisselend bodempeil

·         "migratie" / lek van gassen

·         grote impact op de omgeving, verontreinigde stoffen in de lucht en in het water

·         zeer groot watergebruik

·         dumpplaatsen radioactief afval nodig

·         affakkelen vervuilt


Men begint nu pas met het onderzoek naar het gevaar van radioactieve stoffen die met fracking naar boven komen (A. Rich, EG Crosby en de Universiteit van Texas (New Solutions, Vol. 23 (1), 117-135, 2013)

In een waarschuwend rapport over schaliegas fracking uit Nova Scotia (april 2013, pagina 4) wordt gemeld dat er radioactieve stoffen in het milieu waren, ook al waren er nog maar een paar testputten geboord. Jessica Ernst (Rosebud, Alberta) meldt dat in Alberta fracking-slib gewoon over landbouwgrond wordt uitgereden.

In Canada heeft de regering de draconische wet ‘Bill 2’ geïntroduceerd, die landeigenaren en anderen het recht ontnemen om zich te verzetten tegen elk energieproject dat hen negatief zou kunnen beïnvloeden. (Watershed Sentinel, Jan-februari, 2013). Bill 2 is ongetwijfeld een reactie op de rechtszaak, die Jessica Ernst tegen de Encana Corporation en regering van Alberta heeft aangespannen (voor $ 33.000.000) De gecoördineerde vertraging in de zaak, waartoe de opperrechter van het gerechtshof in Alberta Neil Wittmann besloot, is zeer dubieus.

Er is iets ernstig mis met Canada. En met de hele wereld. Er is toenemend bewijs voor de gevaren met betrekking tot fracking. Wettenmakers zouden terughoudend moeten zijn en preventief onderzoek moeten laten uitvoeren. Maar de wetgevende macht werkt samen met de bedrijven van de olie- en gasindustrie, met rechtbanken en veiligheidsinstanties. Ze moffelen bewijs weg, straffen demonstranten en onderdrukken terechte kritiek.

Fracking is wereldwijd zo gevaarlijk, zo ongetoetst en onverantwoordelijk, dat er wel een hele speciale reden voor moet zijn. Hebzucht.

 Actie tegen schaliegas, Boxtel

Denk aan Wiebo Ludwig (1941-2012) van Trickle Creek farm in Peace River, Alberta. Hij vocht tegen “Sour Gas” fracking waarbij een potent neurotoxine vrijkwam dat een spoor van dood en vernietiging achterliet.  

Denk aan de RCMP/Encana Corporatie en de miljoenen dollars die zijn gespendeerd om aanvallen tegen hen te onderzoeken (zoek: Trickle Creek (2010) met meer dan 100 RCMP employés, zie Wikipedia).

Denk aan de regering van Alberta en het vergeefse pleidooi van ongeruste burgers voor regulering en research voor fracking.

Professor Stern en de denktank Carbon Tracker merken in een recent gemaakt rapport op, dat de top 200 bedrijven in plaats van hun inspanningen om fossiele brandstoffen te ontwikkelen te verlagen, in 2012 $ 674 miljard hebben uitgegeven om meer bronnen te ontdekken en deze te exploiteren. Hetzelfde bedrag dat is genoemd in een rapport uit 2006, dat nodig zou zijn voor de transitie naar een schone en duurzame economie.

Het rapport gaat verder: de aandelenmarkten wedden op inactiviteit van landen die met klimaatverandering te maken krijgen. De aandelenmarkt creëert een CO2 zeepbel zoals we eerder de hypotheek en het derivatenschandaal hadden. Als gevolg van de overwaardering van de olie, kolen en gasreserves van fossiele brandstoffenbedrijven zal de zeepbel op een gegeven moment barsten. Criminele onverantwoorde mensen zijn in hun streven naar rijkdom blijkbaar bereid om overal in de wereld verwoesting te veroorzaken. De hele fossiele brandstoffenzeepbel wordt gedreven door hebzucht.

Zouden we de klimaatdoelstellingen willen halen, dan zou twee derde van de fossiele brandstofreserves niet moeten worden geëxploiteerd. Toch zit fracking in de lift. De grote impact op de omgeving en de verontreinigde stoffen in de lucht en in het water worden niet geregistreerd en dus noemt men fracking “schoon”.

De wetenschap kent de methaangaslekkages en weet dat het lekken van olie en gas in het milieu een krachtige oorzaak is van de klimaatverandering! Van methaangas wordt gezegd dat het 23 maal krachtiger is dan koolstofdioxide. Wie zal de kat deze methaangas-bel aanbinden?

De Canadese overheid (en elders in de wereld) zal proberen diegenen die kritisch zijn op fracking onderuit te halen. Bedrijven als de Encana Corporation kunnen rekenen op hulp en rechtbanken, die rechtspraak zoeken voor mensen die schade hebben geleden door fracking, worden ondermijnd. Regeringen zullen doen wat ze kunnen om te pleiten voor een pijpleiding voor Liquid Natural Gas, hopend op een prijsstijging van het schaliegas vanwege de klimaatverandering en de CO2 zeepbel. 

Bijna uit het niets is een van de smerigste mijnoperaties van de laatste 20 jaar zichtbaar geworden.  

Hoe meer regeringen verstrengeld raken met olie en gasbedrijven (en andere corporaties), hoe meer richtlijnen ze door hen krijgen opgelegd, hoe minder overheden zullen opkomen voor de veiligheid en het welzijn van de mensen of zullen luisteren naar hun roep voor meer regulatie.

Maar, het is het gevecht waard.  De uitkomst zal geen verrassing zijn. Mensen van over de hele wereld zullen NEE zeggen tegen overheden en olie en gascorporaties die bezig zijn de planeet te onteren.

Door Robin Mathews, rmathews@telus.net

Schaliegas in Nederland

Er zijn in Nederland twee opsporingsvergunningen voor schaliegas verleend; een in Noord-Brabant (Boxtel) en in de Noordoostpolder. Proefboringen zijn nodig om te onderzoeken welke mogelijkheden fracking kan bieden. Het Britse bedrijf Cuadrilla wil onder meer in Boxtel en Haaren boren naar gas. Naar aanleiding van opschudding in Haaren en Boxtel over de proefboringen naar schaliegas werden in 2011 alle activiteiten stopgezet in afwachting van een onderzoek. Over de inhoud van dat onderzoek is veel discussie.

De PvdA besloot het probleem schaliegas voor te leggen aan de leden. Coalitiepartner VVD liet al eerder weten voorstander te zijn. Op het congres van 27 april 2013 in Leeuwarden sprak een meerderheid uit dat de PvdA niet mag instemmen met proefboringen. Kamerlid Jan Vos noemt het te vroeg voor een definitief 'nee' en het lopende onderzoek naar de gevolgen moet worden afgewacht.

Schaliegas kan slechts fungeren als een tussenoplossing voor ons energievraagstuk. Om het land energieonafhankelijk te maken moet er meer worden geïnvesteerd in duurzame energie uit zon en wind. Schaliegas is niet duurzaam.

Voor het onderzoek naar de gevolgen van fracking moet veel meer tijd uitgetrokken worden, vindt Milieudefensie. In een brief aan de Tweede Kamer zeggen de actiegroepen 'Boxtel schaliegas Nee' en 'Schaliegasvrij Haaren’ dat de huidige onderzoeksopzet niet uitgebreid genoeg is. Minister Kamp van Economische Zaken meent dat het binnen twee maanden af moet zijn. Milieudefensie denkt dat er tenminste twee jaar voor nodig is.

Lijst van chemicaliën die worden gebruikt bij fracking (verschillende hiervan zijn bekende carcinogenen, zoals benzeen en formaldehyde) :

1-(1-naphthylmethyl)quinolinium chloride 65322-65-8 1

1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate 6132-04-3 1

1,2,3-trimethylbenzene 526-73-8 1

1,2,4-trimethylbenzene 95-63-6 21

1,2-benzisothiazol-3 2634-33-5 1

1,2-dibromo-2,4-dicyanobutane 35691-65-7 1

1,2-ethanediaminium, N, N'-bis[2-[bis(2-hydroxyethyl)methylammonio]ethyl]-N,N'-

bis(2-hydroxyethyl)-N,N'-dimethyl-,tetrachloride 138879-94-4 2

1,3,5-trimethylbenzene 108-67-8 3

1,6-hexanediamine dihydrochloride 6055-52-3 1

1,8-diamino-3,6-dioxaoctane 929-59-9 1

1-hexanol 111-27-3 1

1-methoxy-2-propanol 107-98-2 3

2,2`-azobis (2-amidopropane) dihydrochloride 2997-92-4 1

2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide 10222-01-2 27

2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid sodium salt polymer * 1

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol 52-51-7 4

2-butanone oxime 96-29-7 1

2-hydroxypropionic acid 79-33-4 2

2-mercaptoethanol (Thioglycol) 60-24-2 13

2-methyl-4-isothiazolin-3-one 2682-20-4 4

2-monobromo-3-nitrilopropionamide 1113-55-9 1

2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid 37971-36-1 2

2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, potassium salt 93858-78-7 1

2-substituted aromatic amine salt * 1

4,4'-diaminodiphenyl sulfone 80-08-0 3

5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one 26172-55-4 5

Acetaldehyde 75-07-0 1

Acetic acid 64-19-7 56

Acetic anhydride 108-24-7 7

Acetone 67-64-1 3

Acetophenone 98-86-2 1

Acetylenic alcohol * 1

Acetyltriethyl citrate 77-89-4 1

Acrylamide 79-06-1 2

Acrylamide copolymer * 1

Acrylamide copolymer 38193-60-1 1

Bron : http://democrats.energycommerce.house.gov/

 

 

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief