Groot Israël: Het zionistenplan voor het Midden-Oosten

Door Israel Shahak, Global Research, 2 maart 2013

Noot van de reactie van Golbal Research:
Het volgende stuk over de vorming van “Groter Israël” is de hoeksteen van de machtige Zionistenfacties in de huidige regering van Netanyahu, de Likud partij, en binnen de militaire en inlichtingenkringen in Israel.

Volgens Theodore Herzl, de grondlegger van het Zionisme, “het gebied van de joodse staat gaat: “Van de rivier van Egypte tot de Eufraat.” Volgens Rabbi Fischmann, “Het Beloofde Land loopt van de rivier van Egypte tot Eufraat, met delen van Syrië en Libanon.”

In de huidige context moeten de oorlog tegen Irak, de oorlog van 2006 tegen Libanon, de oorlog van 2011 tegen Libië, de huidige oorlog tegen Syrië, om niet te spreken van de verandering van regering in Egypte, worden gezien in verband met het Zionistenplan voor het Midden-Oosten. Dat plan bestaat uit verzwakken en eventueel versplinteren van naburige Arabische staten als onderdeel van het Israëlische expansieproject.

“Groter Israël” beslaat een gebied van de Nijl tot de Eufraat.

Het Zionistische plan ondersteunt de Joodse nederzettingen. Breder gezien impliceert het een uitzettingsbeleid van Palestijnen uit Palestina leidend tot het eventueel annexeren van zowel Westelijke Jordaanoever als Gaza door de staat Israël.

Groter Israël zou een aantal gemachtigde staten creëren. Het zou delen van Libanon, Jordanië, Syrië, de Sinaï, en van Irak en Saoedi-Arabië omvatten. (zie kaart.)

Volgens Mahdi Darius Nazemroaya in een 2011 Global Research artikel, was het Yinon Plan een voortzetting van de Britse koloniale plannen voor het Midden-Oosten:

“[het Yinon plan] is een Israëlisch strategische plan om de regionale superioriteit van Israel te waarborgen. Het plan onderstreept dat Israël de geopolitieke omgeving moet herconfigureren via de balkanisering van de omliggende Arabische staten in kleinere en zwakkere staten.

Israëlische strategen zagen Irak als de Arabische staat die de grootste uitdaging vormde. Daarom werd Irak aangewezen als centraal punt voor de balkanisering van het Midden-Oosten en de Arabische wereld. In Irak willen de Israëlische strategen op basis van het Yinon Plan, de opdeling in een Koerdische staat en twee Arabische staten, een voor Shiiten en een voor Sunniten. de eerste stap hiertoe was een oorlog tussen Irak en Iran, waarover het Yinon Plan spreekt.

De Atlantic in 2008 en het Amerikaanse Armed Forces Journal in 2006 publiceerden beide kaarten die het Yinon Plan nauwgezet volgenden. Afgezien van een verdeeld Irak, ook op het programma van het Biden Plan, wil het Yinon Plan ook een verdeeld Libanon, Egypte en Syrië. De onderverdeling van Iran, Turkije, Somalië en Pakistan passen ook binnen deze ideeën. Het Yinon Plan eist ook het uiteenvallen van Noord Afrika en voorspelt dat dat begint vanuit Egypte en zich voorzet in Soedan, Libië, en de rest van de regio.

”Groter Israël” vereist het opdelen van de bestaande Arabische staten in kleine staatjes.

“Het plan opereert op twee essentiële premissen. Om te overleven moet Israël 1) een imperiale regionale macht worden, en 2) de verdeling bewerkstelligen van het hele gebied in kleine staten door het uiteenvallen van alle bestaande Arabische staten. Klein is hier afhankelijk van de etnische of sektarische samenstelling van elke staat. Daarom is de Zionistische hoop dat sektarisch gebaseerde staten satellietstaten van Israël worden en, ironisch genoeg de bron van de morele rechtvaardiging… Dit is geen nieuw idee en het komt ook niet voor het eerst aan de orde in het Zionistisch strategisch denken. De fragmentatie van Arabische staten in kleinere eenheden is een terugkerend thema.” (Yinon Plan, zie onder)

In deze context is de oorlog tegen Syrië onderdeel van het proces van de Israëlische territoriale expansie. De Israëlische inlichtingendienst werkt samen met de VS, Turkije en de NAVO ondersteunt direct de terroristische huurlingen van Al Qaeda in Syrië.

Het Zionistisch Project vergt ook destabilisatie van Egypte, de creatie van factionele verdeling in Egypte zoals geïnstrumenteerd door de “Arabische lente” die leidt tot de vorming van een sektarische staat gedomineerd door de Muslim Brotherhood.

Michel Chossudovsky, Global Research, 3 maart 2013
Bron: http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

Het Zionistenplan voor het Midden-Oosten
Vertaald en bewerkt door Israël Shahak

Lees de relevante pagina’s van dit boek hier: http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

Het Israël van Theodore Herzl (1904) en Rabbi Fischmann (1947)
In zijn Complete Diaries, Vol. II. pag. 711, zegt Theodore Herzl, grondlegger van het Zionisme, dat het gebied van de Joodse Staat zich uitstrekt: “Van de rivier van Egypte tot de Eufraat.”

Rabbi Fischmann, lid van de Jewish Agency for Palestine, verklaarde aan de VN Special Committee of Enquiry op 9 juli 1947: “Het Beloofde Land loopt van de rivier van Egypte tot Eufraat, met delen van Syrië en Libanon.”

uit:
Oded Yinon’s
“A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties”
Uitgegeven door de
Association of Arab-American University Graduates, Inc.
Belmont, Massachusetts, 1982
Special Document No. 1 (ISBN 0-937694-56-8)
Lees de relevante pagina’s van dit boek hier:
http://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815