Militairen zwermen Afrika binnen


Niet alleen Frankrijk maar ook de VS is natuurlijk van de partij en wel in 35 landen.
Over deze grootscheepse inmenging is hier weinig bekend.

 
Franse bombardementen op Mali

Franse troepen in Mali

Sinds vrijdag 11 jan 2013 voeren de Fransen bombardementen uit in noord-Mali op stellingen van islamitische rebellen. De Fransen dringen de rebellen terug naar het noorden van het land. Meteen na de Franse interventie besloot het West-Afrikaanse bondgenootschap Ecowas ook troepen naar Mali te sturen. Volgens militaire bronnen in Mali zijn op de eerste dag al zeker honderd rebellen omgekomen. Hoeveel burgers zouden er omgekomen zijn als ‘collateral damage’, of nevenschade. Deze term is als eufemisme bedacht door de United States tijdens de Vietnamoorlog.
Je zult op dit moment maar een burger zijn in een van de steden van noord- Mali.
'Mensen en kinderen die vluchten voor de bommen verdronken in de rivier, anderen kwamen om bij hun huizen en de infrastructuur is flink beschadigd', schreef een van de Engelse kranten.

Natuurlijk staat de VN veiligheidsraad vierkant achter de Franse actie om de rebellen te verdrijven. Ban Ki-Moon gaf aan dat de Franse inmenging overeenkomt met de internationale wetgeving.

Waarom vindt deze inmenging plaats?

Waar liggen de Franse belangen in Mali?
Mali bestaat voor 70% uit woestijn of semiwoestijn. Dit beslaat voornamelijk het noordelijke gedeelte van het land. In het zuidwesten liggen ook enkele grote rivieren, namelijk de Niger, Sénégal en de Bani. Het land is voornamelijk vlak, het hoogste land is de Adrar des Iforhas aan de grens met Algerije. Dit hoogland in de Sahara bevat veel wadi's (droge valleien) waar vroeger rivieren vloeiden.

Mali heeft verschillende grondstoffen. Vooral zout en goud worden op grote schaal ontgonnen. Sinds het einde van de jaren negentig hebben een aantal multinationals hun goudmijningsoperaties uitgebreid en de regering van Mali verwacht dat het land één van de belangrijkste goudexporteurs in Afrika beneden de Sahara zal worden.

Daarnaast is er de Mali-Toeareg uranium connectie want in noord-Mali bevinden zich bij de stad Arlit de mijnen Arlit en Akouta waar uranium gedolven wordt door Franse bedrijven.
Dit Artikel globalresearch.ca/mali-s-tuareg-uranium-conspiracy beschreef een jaar geleden al dat deze interventie zou komen in Mali.
Wat de landelijke media ook beweren, dit is opnieuw een oorlog die een land onder druk zet om zijn natuurlijke bronnen, grondstoffen uit te leveren aan internationale corporaties.
Lijst van grondstoffen die in Mali gedolven worden.   

Zorg voor rebellen en oproer en de VN steunt de tegenaktie.

Uranium en goudmijnen dus……..

Tot zover ook weer de Nobelprijs voor de vrede voor de EU.

  Malinese vluchtelingen

Amerikaanse militairen zwermen uit boven Afrika

  “De 2de inzet van de brigade is een veel grotere opdracht,
erop gericht een theatraal spektakel te creëren in Afrika vol militaire operaties.”

2013 is het jaar waarin de VS de aftrap geeft om grootschalig Afrika te bezetten met militairen. De escalatie komt dan ook niet als een verrassing, aangezien de Army Times newspaper [8] in juni 2012 melde dat er een VS brigade bestaande uit minimaal 3000 troepen een permanente aanwezigheid zou krijgen in het nieuwe jaar. Op kerstavond maakte het Pentagon bekend dat er 3500 soldaten van de 1st Infanterie Division’s 2de Brigade, in Fort Riley, Kansas, uitgezonden zal worden naar Afrika, vermoedelijk om een bedreiging van de Al-Qaida in Mali te confronteren, waar Islamieten het noordelijke deel van het land in beslag genomen hebben. Maar de 2de Brigade is ingepland om meer dan 100 militaire oefeningen te houden in 35 landen [9], waarvan de meeste geen aanwezigheid van de Al-Qaida hebben. Dus, hoewel er geen twijfel is over het bestaan van de nauwe betrokkenheid van de ophanden zijnde militaire operatie in Mali, is de inzet van de Brigade een veel grotere opdracht, gericht op het creëren van een theatraal spektakel van militaire operaties in Afrika. De situatie in Afrika is gewoon een handige, achter de feiten aanlopende motivering voor een lang vooruit geplande uitbreiding van de VS militaire aanwezigheid in Afrika.  

Het grotere doel van het Pentagon is het plaatsen van een leger brigade met dwalende plicht over het continent om zo de Afrikaanse commandanten te laten wennen aan een permanente, grote aanwezigheid van de VS. Dit is een heel ander soort invasie – meer als een infiltratie in kracht. De strategie van het Pentagon is ontworpen sinds AFRICOM (10) om het kantoor van George Bush te versterken. Het doel hiervan is relaties tussen de VS en de Afrikaanse commandanten en militairen te kweken. Als een infiltrerende kracht is AFRICOM een enorm succes.

“Militair gezien, de West Afrikanen zijn volledig afhankelijk.” 

 Africom of het Enter Africa Command 

Militair gezien is de Afrikaanse Unie uitgegroeid tot een aanhangsel van het Pentagon [11]. De grootste AU operatie in Somalië, is gewapend, gefinancierd en geleid door het Amerikaanse leger en de CIA. De 17.000 Afrikaanse troepen die de plicht hebben de zogenaamde vredeshandhaving in stand te houden in Somalië zijn, voor alle praktische doeleinden, huurlingen voor de Amerikanen – hoewel ze slecht betaald worden. Ethiopische en Keniaanse krachten fungeren als verlengstuk van de Amerikaanse macht in het oosten van Afrika. Amerikaanse speciale eenheden zwerven door de Democratische Republiek van Kongo, Uganda, Zuid Soedan en het Centraal-Afrikaanse Republiek – kennelijk opzoek naar de voortvluchtige krijgsheer Joseph Kony maar in werkelijkheid, een netwerk oprichtende van Amerikaanse militaire infrastructuren [12] gedurende het centrum van het continent. Uganda en Rwanda houden het oosten van Congo’s mineralen rijkdommen veilig voor de Amerikaanse en Europese bedrijven – ten koste van de levens van 6 miljoen Congolezen. Hun legers staan op de loonlijst van het Pentagon.

In het noordwesten van Afrika, wachten de 16 landen van de gemeenschap van de economische regio’s op de interventie van de Verenigde Naties [13] – wat in werkelijkheid betekend de Verenigde Naties en Frankrijk– om “de Islamitische krachten uit Mali te verdrijven” [14]. Militair gezien, zijnde West Afrikanen volledig afhankelijk. Maar nog belangrijker, tonen ze geen politieke wil om aan deze afhankelijkheid te ontsnappen – vooral na de ondergang van de Libische Muammar Gaddafi.   

Het serviele continentale expeditie leger van de VS, binnenkort onder leiding van de 2de en 1ste Infanterie Divisies Brigade, zal stationeren op de militaire basissen van heel het Afrikaanse continent, niet als indringers, maar als gasten. Gasten die de rekeningen betalen en zorgen voor de wapens voor het Afrikaanse leger waarvan hun missie niets te maken heeft met de nationale onafhankelijkheid en zelfvoorzienigheid. Drie generaties na het begin van de dekolonisatie, is de Afrikaanse soldaat opnieuw aan het buigen voor zijn buitenlandse gezagvoerder.  


Door Glen Ford, Copyright © 2013 Global Research
Bron: http://www.globalresearch.ca/the-u-s-military-swarms-over-africa/5318560 

 Glen.Ford@BlackAgendaReport.com [15]. 
http://traffic.libsyn.com/blackagendareport/20130109_gf_USTroopsAfrica.mp3 

Noten: 

[1] http://blackagendareport.com/category/department-war/african-union 
[2] http://blackagendareport.com/category/department-war/africom 
[3] http://blackagendareport.com/category/department-war/mali-intervention 
[4] http://blackagendareport.com/category/department-war/somalia-war 
[5] http://blackagendareport.com/category/department-war/us-brigade-africa 
[6] http://blackagendareport.com/category/other/ba-radio-commentary 
[7] http://blackagendareport.com/sites/www.blackagendareport.com/files/AntiAFRICOM.jpg 
[8] http://www.armytimes.com/news/2012/06/army-3000-soldiers-serve-in-africa-next-year-060812/ 
[9] http://rt.com/usa/news/us-deploying-troops-order-749/print/ 
[10] http://www.africom.mil/AboutAFRICOM.asp 
[11] http://blackagendareport.com/content/us-escalates-military-penetration-africa 
[12] http://www.globalresearch.ca/us-france-deploy-troops-to-central-african-republic/5317655 
[13] http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20801094 
[14] http://rt.com/usa/news/pentagon-military-mali-us-560/ 
[15] mailto:Glen.Ford@BlackAgendaReport.com 
[16] http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fblackagendareport.com%2Fcontent%2Fmaster-%25E2%2580%259Cguest%25E2%2580%259D-us-military-swarms-over-africa&linkname=The%20Master%20as%20%E2%80%9CGuest%E2%80%9D%3A%20The%20U.S.%20Military%20Swarms%20Over%20Africa