De hele wereld kijkt naar GazaGlobal Research, 21 november 2012, 

De hele wereld kijkt toe, terwijl Israël zich gedraagt als een schurkenstaat. Palestijnen worden vermoord, omdat ze niet-joods zijn. Inwoners van Gaza en het zuiden van Israël lijden het meest van allemaal. Dagelijks bereikten hen bombardementen en er werd gewoon gericht op burgers.

 

De opluchting is groot nu het staakt-het-vuren tussen Hamas en de Israëlische regering lijkt stand te houden.

 

Steeds meer Palestijnen worden gedood of raken gewond en psychisch en emotioneel getraumatiseerd. Hoeveel kunnen mensen aan? Het verdriet stapelt zich op, vooral bij kinderen.

 

De mainstream media is door het verdraaien van de werkelijkheid medeplichtig aan het geweld in Palestina. Het is een sterk staaltje “newspeak” van het Israëlische leger om steeds weer de term zelfverdediging te gebruiken. “Nieuwspraak” is de vertaling van newspeak. In Orwells roman ‘1984’ wordt de term gebruikt om een fictieve taal aan te geven, waarmee nuances in woord en idee zijn verdwenen zodat alleen nog maar politiek correcte dingen gezegd kunnen worden, omdat men eenvoudig de woorden niet heeft om dingen te zeggen die het regime onwelgevallig zijn.Noam Chomsky: Wanneer Israëlieten in gebieden die ze zelf hebben bezet spreken van “zelfverdediging”, is dat als een bezetter die zich moet verdedigen tegen de mensen die zij van hun land aan het verdrijven zijn. Je kunt niet spreken van jezelf verdedigen, wanneer jij de aanvallende militaire partij bent en het land van een ander bezet houdt. Je kunt het noemen wat je wil, maar noem het geen verdediging.

Miko Peled aan het woord over Gaza in Israël:

Bron: http://youtu.be/kCqHcNaw8uU
Deel 2 en 3 vindt u onder aan dit artikel 

Te zeggen dat Israël zichzelf moet verdedigen tegen het Palestijns geweld is de boel op zijn kop zetten. Het zijn de Palestijnen die iedere dag met geweld van de Israëlieten worden geconfronteerd. De New York Times (New York Times) opende met de curieuze kop "de onwettigheid van Hamas," zeggende:

"Hamas, die in 2007 de controle over Gaza nam en door Iran wordt gesteund, is zo verteerd door haat voor Israël, dat het herhaaldelijk de toevlucht neemt tot geweld, ongeacht de kosten voor de eigen bevolking."

Laten we nooit vergeten dat er over de hele wereld ook fatsoenlijke joodse mensen wonen, die net zo geschokt zijn over de krankzinnige psychopaten uit Tel Aviv als wie dan ook.

De feiten

Het is belangrijk de leugens van de media te ontkrachten. Hamas is de legitieme regering van de Palestijnen. In januari 2006 won Hamas de verkiezingen in de Palestijnse gebieden met 76 van de 132 zetels, de concurrerende partij Fatah - die tot dan toe aan de macht was - behaalde 43 zetels. De Palestijnen verkozen hun regering dus met een overweldigende meerderheid.

Hamas besloot zelf een regering te vormen. Deze regering trad aan in maart 2007, onder leiding van Ismail Haniya. De internationale wereld nam echter de beslissing de contacten met deze regering te verbreken en leverde ook geen economische hulp meer. Chaos was het gevolg. Israel en Washington pleegden feitelijk een staatsgreep in de Westelijke Jordaanoever. Dat is onwettig.

De pro-Israelische president Abbas dient onrechtmatig. Zijn mandaat liep af in januari 2009. Hij verlengde eigenhandig zijn regeringstermijn met een jaar en ook na het verstrijken van nog eens een jaar is hij nog steeds in functie.

De Palestijnse gebieden zijn in feite in twee stukken verdeeld.

Hamas steunt alle Palestijnen en wijst geweld af. Hamas reageert alleen wanneer ze wordt aangevallen. Dat is hun recht en ook hun plicht, volgens het internationaal recht. Alle regeringen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van hun mensen. Wat men in de pers Gaza militanten noemt zijn in feite vrijheidsstrijders. Ze bieden heldhaftig weerstand aan de Israëlische terreur.

De redactie van de Times schrijft leugens. Met hun tendentieuze berichten steunen ze het grote geld, de macht en privileges. Ze verdedigen het kwaad en daarmee plegen zij verraad aan hun lezers.

Israëlische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid worden in de media “zelfverdediging” genoemd. Wettige zelfverdediging van de Palestijnen noemt men in de media “terrorisme”. 

De sinds begin november geplande militaire operatie van het Israëlische leger in de Gazastrook ‘Operatie Wolkenzuil’ (Operation Pillar of Cloud) werd maanden geleden al gepland. Met provocaties werd alles op gang geholpen.

Een ernstige provocatie was de executie door Israël van Ahmad Jabari, een Hamas-leider die de afgelopen jaren juist een belangrijke rol heeft gespeeld bij het consolideren van eerdere bestanden. Dat meldde in elk geval de Israëlische vredesactivist Gershon Baskin. Sterker, Baskin liet weten dat Jabari op de ochtend van zijn liquidatie een uitgewerkt voorstel voor een langdurige wapenstilstand ontvangen zou hebben.

De leiders van Israel zijn oorlogsmisdadigers, die verantwoordelijkheid moeten dragen voor het aanhoudende geweld. De inwoners van Gaza zijn de slachtoffers, niet de terroristen. De beeldvorming, dat Israël zuiver defensief zou hebben geopereerd,  is fundamenteel onjuist.

Maar verwacht niet, dat de redactie van de Times redactie dat gaat uitleggen.

De zionistische ideologie is de oorzaak van tientallen jaren van conflict en geweld. Palestijnen worden dagelijks vervolgd, hun huizen worden vernietigd, grond onteigend, leiders worden gericht vermoord, er vinden massale arrestaties  en martelingen plaats. Ze hebben geen rechten en leven met angst voor de toekomst. Het conflict tussen Israël en Palestina is het langste niet opgeloste conflict van onze tijd. Het Westen staat achter de misdaden van Israël, terwijl de Palestijnen moeten vechten om te kunnen overleven.

De ideologie van het zionisme is verantwoordelijk voor het racisme en extremisme van de zogenaamde joodse suprematie, de uniciteit als Gods "uitverkoren volk". Het zorgt voor confrontatie en geweld in plaats van vreedzame co-existentie.

 

De inwoners van Gaza wonen achter elektrische hekken en prikkeldraad en worden langzaam maar zeker van de aarde geveegd.  Historicus Ilan Pappe beschuldigt Israël van slow motion genocide.

 

Ook professor in de rechten Francis Boyle (Francis Boyle) zegt: "Wat we nu zien in Gaza is slow motion genocide tegen 1,5 miljoen Palestijnen. In het Genocideverdrag van 1948 staat dat het opzettelijk opleggen van beperkende levensvoorwaarden, die de fysieke vernietiging van een volk tot gevolg heeft, genocide is. Door de blokkade van Israël zijn al 1.400 Palestijnen, waarvan tweede burgers, in Operatie Cast Lead afgeslacht."

 

In 1923 zei de zionistische leider Ze've Jabotinsky dat de Arabieren voor hen moesten plaatsmaken. Tolereren en/of samenwerken was uit den boze.

 

Het land van Israël, Eretz Israel, is een joods begrip voor het gebied dat volgens de Hebreeuwse Bijbel door God aan het joodse volk werd beloofd, het “behoort” alleen aan de joden. Daarom moeten Palestijnen worden onteigend en verspreid. Maak nomaden van ze. Men bouwt een ijzeren muur met superieure joodse militaire macht.

 

Andere zionisten bepleiten een etnische zuivering. Niet één Arabisch dorp mag blijven.

 

Voormalig stafchef Raphael Eitan zei:

"Wij verklaren openlijk, dat de Arabieren geen recht hebben om zich te vestigen op nog  geen centimeter van de staat Eretz Israël. Geweld is alles wat ze begrijpen. We zullen gebruik maken van ultieme kracht, totdat de Palestijnen op handen en voeten naar ons komen kruipen".

 

Toekomstig Israëlisch premier David Ben-Gurion zei in 1937:

"We moeten de Arabieren verdrijven en hun plaats innemen en als we daarvoor geweld moeten gebruiken, om ons te vestigen en onze plaats te waarborgen - dan hebben we de ultieme kracht tot onze beschikking."

 

Theodore Herzl (oprichter zionisme) zei: “Palestina is ons onvergetelijke historische vaderland." Hij riep op tot het onteigenen van inheemse Palestijnen en hen te vervangen met joden.

 

Joel Kovel schreef in zijn boek ‘Het overwinnen van het zionisme’ (Overcoming Zionism):

“Het zionisme streeft naar het herstel van het tribalisme in de vermomming van een moderne, sterk gemilitariseerde en agressieve staat.

“Het leidt ertoe dat zij een imperialistische expansieve, militaristische staat vormden met tekenen van een fascistische staat."

“Het zionisme verandert Israël in een oorlogsmachine voor de schending van mensenrechten."

 

“De staat Israël werd geboren in bloed. De Joodse staat wordt gecreëerd met massavernietiging en etnische zuiveringen. De Palestijnen moeten worden vervagen met joden.”

 

Men gebruikt intimidatie en grof geweld om de Palestijnen te verdringen, over hen de macht te krijgen en de macht te behouden. Staatsterreur en geïnstitutionaliseerd geweld noemt men zelfverdediging. Burgers zijn legitieme doelwitten. Vrijheidsstrijders worden terroristen genoemd. De beginselen van de rechtsstaat zijn niet van toepassing. De democratische waarden worden bespot.

 

Israël claimt het recht om met terreur te regeren en wordt daarvoor niet gestraft. Israel komt weg met moord, omdat de wereldleiders het door de vingers zien en zelfs steunen.

 

Palestijnen worden gezien als een existentiële bedreiging. Moshe Dayan zei hen te behandelen als "honden", zodat ze zouden vertrekken. Ben-Gurion sprak zich uit voor 'terreur, moord, intimidatie, landconfiscatie en geweld.

 

Netanyahu geeft de voorkeur aan al het vorige en nog veel meer. In een artikel noemde men hem een dolle hond in plaats van een leider. Zijn minachting voor iedereen die niet-joods is kan sommige despoten nog doen blozen.

 

Hij draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor de dagelijkse slachting in Gaza. Een einde lijkt nog niet in zicht. Hoeveel Palestijns lijden is genoeg? Hoeveel dode kinderen en baby's zullen voor hem genoeg zijn? Wanneer zal hij zeggen: genoeg is genoeg?

Wanneer zullen de wereldleiders ruggengraat tonen en hem confronteren? Wanneer zullen de rechten van de Palestijnen worden erkend?

 

De wapenstilstand maakte op woensdag 21 november j.l. gelukkig een eind aan acht dagen van geweld. Door de wapenstilstand “mogen” boeren in de buurt van de muur tussen Israël en Gaza hun land weer betreden en vissers mogen de zee weer op.

 

Er kwamen 166 Palestijnen en zes Israëliërs om het leven. Onder de Arabische doden zijn zeker 31 kinderen.

 

Door Stephen Lendman (Stephen Lendman)
Bron: http://www.globalresearch.ca/were-all-gazans-now/5312555

Vertaald door ‘t Vertalerscollectief

Miko Peled deel 2 en 3Bron: http://youtu.be/CcWRWIksY7MBron: http://youtu.be/V65P68mB2mQ


 Miko Peled's boek